Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Dostawa i montaż stojaków rowerowych w kształcie "listka"
”Zmień przyzwyczajenia-mobilna szkoła w Olsztynie”
20.09.2021 więcej
Wydruk, rozwieszenie oraz zdjęcie rozwieszonych plakatów i dostarcz...
Wydruk, rozwieszenie oraz zdjęcie rozwieszonych plakatów i
dostarczenie ich do siedziby Zamawiającego w ramach dwóch
kampanii prowadzonych przez Urząd Miasta Olsztyna
13.09.2021 więcej
16.08.2021 więcej
Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku Przedszkola Miejskiego nr 20 przy ul. Piłsudskiego 52a w Olsztynie do przepisów przeciwpożarowych wraz z doradztwem technicznym i nadzorem autorskim”
Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku
Przedszkola Miejskiego nr 20 przy ul. Piłsudskiego 52a w
Olsztynie do przepisów przeciwpożarowych wraz z doradztwem
technicznym i nadzorem autorskim”
16.08.2021 więcej
Przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej
dot. projektu "Zmień przyzwyczajenia - mobilna szkoła w
Olsztynie" w Internecie
16.07.2021 więcej
Stabilizacja wybranych punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej na terenie miasta Olsztyna
Stabilizacja wybranych punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej
na terenie miasta Olsztyna
14.07.2021 więcej
Wykonanie dokumentacji projektowej Towarowa 18
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego
budynku nr 1 schroniska dla bezdomnych na noclegownię (ul.
Towarowa 18 w Olsztynie) wraz z ekspertyzą dotyczącą stanu
technicznego istniejącego budynku
29.06.2021 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się