2021-06-01

XXXV sesja Rady Miasta 30.06.2021

Numer sesji: XXXV/21

Termin posiedzenia Rady: 30-06-2021

Miejsce posiedzenia Rady: SESJA ODBĘDZIE SIĘ ZDALNIE

Przewodniczący posiedzenia Rady: Robert Szewczyk

 

Raport o stanie Miasta Olsztyn 2020 -  Szczegółowe informacje nt. procedury związanej z raportem o stanie gminy zawiera art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz zał. nr 4 do statutu (po zmianie statutu uchwałą z 26 września 2018r. NR LIII/1026/18) § 8 ustępy 4-6, § 22 ustęp 8 oraz § 25 ustęp 2 pkt 7

Załączniki

  RAPORT O STANIE MIA... 2020_ost.pdf 18,64 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Raport_ewaluacyjny_OBO_2021.pdf 1,13 MB (pdf) szczegóły pobierz
  korekta treści zap...ztyn 2020.pdf 651,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Porządek obrad XX... 30.06.21.doc 58 KB (doc) szczegóły pobierz
  nr rob. 608 21 proj... Olsztyna.doc 30 KB (doc) szczegóły pobierz
  nr rob. 609 21 proj...o za 2020.doc 33,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  nr rob. 610 21 proj... Olsztyna.doc 33 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja o realiz...2020 roku.doc 624 KB (doc) szczegóły pobierz
  nr rob. 588 21 B- z...a budżet.pdf 6,38 MB (pdf) szczegóły pobierz
  nr rob. 589 21 B- zmiana wpf.pdf 262,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uzasadnienie do nr ...miana wpf.pdf 185,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 Wi...Finansowa.pdf 952 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2 Wy...ęwzięć.pdf 72,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 Ob...ia do WPF.pdf 802,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zestawienie_Przedsi...bieżące.pdf 234,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zestawienie_Przedsi...ajątkowe.pdf 118,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  nr rob. 590 21 KZ -...watorskie.pdf 397,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  UZASADNIENIE do nr ...watorskie.doc 30 KB (doc) szczegóły pobierz
  nr rob. 591 21 OPNT...wa najmu.docx 18,55 KB (doc) szczegóły pobierz
  Uzasadnienie nr rob...owa najmu.doc 49 KB (doc) szczegóły pobierz
  nr rob. 592 21 Z - ...ŻM 2021r.pdf 234,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uzasadnienie nr rob...M 2021r.docx 18,42 KB (doc) szczegóły pobierz
  nr rob. 593 21 Z - ...łobkach.pdf 160,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uzasadnieie nr rob....łobkach.docx 19,68 KB (doc) szczegóły pobierz
  nr rob. 594 21 Z - ...owego MSZ.doc 28,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  uzasadnienie nr rob...owego MSZ.doc 27,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Roczne sprawozdanie...Z za 2020.pdf 6,87 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała RS w spr. ...a za 2020.pdf 186,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  nr rob. 595 21 Z- z...ychodnia.docx 13,64 KB (doc) szczegóły pobierz
  uzasadnienie do nr ...ychodnia.docx 13,39 KB (doc) szczegóły pobierz
  PS sprawozdanie fin... za 2020r.pdf 5,17 MB (pdf) szczegóły pobierz
  nr rob. 596 21 Z - ... za 2020r.doc 27 KB (doc) szczegóły pobierz
  uzasadnienie do nr ... za 2020r.doc 25 KB (doc) szczegóły pobierz
  załącznik do uchw...S 2020r..docx 36,92 KB (doc) szczegóły pobierz
  Raport syt. eko-fin...a 2020 r..pdf 2,59 MB (pdf) szczegóły pobierz
  nr rob. 597 21 E - ...ji Romów.doc 50,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Uzasadnienie nr rob...ji Romów.doc 46,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  nr rob. 598 21 E - ... z pensum.pdf 154,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uzasadnienie do nr ... z pensum.doc 41 KB (doc) szczegóły pobierz
  nr rob. 599 21 E - ...ealizacji.pdf 169,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uzasadnienie do nr ...ealizacji.doc 56,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  nr rob. 600 21 BZK ...ojskowej.docx 22,49 KB (doc) szczegóły pobierz
  nr rob. 601 21 PO -...u zanonim.doc 27,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Uzasadnienie nr rob...- zanonim.doc 28,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  nr rob. 602 21 ZCK ...unalnych.docx 21,19 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik do proj... 06.2021.xlsx 106,49 KB (xls) szczegóły pobierz
  Załącznik do uzas... 06.2021.xlsx 105,77 KB (xls) szczegóły pobierz
  nr rob. 603 21 ZCK ...ych 2021.docx 14,35 KB (doc) szczegóły pobierz
  nr rob. 604 21 OSiR...mizowany.docx 15 KB (doc) szczegóły pobierz
  Uzasadnienie do nr ...mizowane.docx 14,94 KB (doc) szczegóły pobierz
  nr rob. 605 21 ZLiB... - anonim.doc 49 KB (doc) szczegóły pobierz
  nr rob. 606 21 UA -... Boenigka.pdf 16,47 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uzasadnienie do nr ...Boenigka.docx 23,03 KB (doc) szczegóły pobierz
  Prognoza finansowa ...Boenigka).pdf 924,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  OPINIA_MKUA.pdf 2,48 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Autopoprawka do pro...b. 606 21.pdf 243,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  nr rob. 607 21 GGN ...wy gruntu.doc 37 KB (doc) szczegóły pobierz
  nr rob. 611 21 proj... Olsztyna.doc 74 KB (doc) szczegóły pobierz
  nr rob. 612 21 proj...tora MOPS.doc 65,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Autopoprawka do nr ...- BUDŻET.pdf 40,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Autopoprawka do nr ... 21 - WPF.pdf 25,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki głosowań -... sesja RM.pdf 230,71 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się