2021-05-18

XXXIV sesja Rady Miasta 26.05.2021

Numer sesji: XXXIV/21

Termin posiedzenia Rady: 26-05-2021

Miejsce posiedzenia Rady: SESJA ODBĘDZIE SIĘ ZDALNIE

Przewodniczący posiedzenia Rady: Robert Szewczyk

Załączniki

  Porządek obrad XX...nimizacja.doc 78 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja dotyczą...oclegowej.doc 52 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja o przygo...o 2021 r..doc 36,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja Ośrodka...go 2021,.docx 16,17 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja o przygo...lturalna,.doc 114 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ocena przygotowania...bezpiecz.docx 943,12 KB (doc) szczegóły pobierz
  zalacznik_nr_1.docx 23,72 KB (doc) szczegóły pobierz
  OCENA PRZYGOTOWANIA... LETNIEGO.doc 29 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja o przygo...Olsztynie.doc 56,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja Komendan...ożarnej.docx 20,72 KB (doc) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie Komend...Miejskiej.doc 50,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  BZK - „PRZYGOTOWA...021 R.”.doc 136,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  nr rob. 567 21 MOPS...kaniowego.pdf 612,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uzasadnienie do nr ...aniowego.docx 12,22 KB (doc) szczegóły pobierz
  nr rob. 568 21 E - ...nizacyjne.pdf 152,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uzasadnienie do nr ...nizacyjne.pdf 178,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  nr rob. 569 21 Z - ...POW 4 i 5.doc 36,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  uzasadnienie do zmi...X 680 13.docx 21,13 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 1 -s...tut POW 4.doc 50 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 2 -s...tut POW 5.doc 49 KB (doc) szczegóły pobierz
  nr rob. 570 21 zmia...2 14 CPOW.doc 27,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  uzasadnienie do uch... 842 14 .docx 12,14 KB (doc) szczegóły pobierz
  nr rob. 571 21 Z - ...óda 2021.doc 66 KB (doc) szczegóły pobierz
  uzasadnie do uchwa... Ostróda.doc 32 KB (doc) szczegóły pobierz
  nr rob. 572 21 Z - ...ierżawę.pdf 247,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uzasadnienie do nr ...erżawę.docx 12,46 KB (doc) szczegóły pobierz
  nr rob. 573 21 OPNT...wy najmu.docx 18,15 KB (doc) szczegóły pobierz
  Uzasadnienie do nr ...owy najmu.doc 49 KB (doc) szczegóły pobierz
  nr rob. 574 21 ZDZi...drogowego.pdf 356,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uzasadnienie do nr ...drogowego.doc 87,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  nr rob. 575 21 ZDZi...arkowania.pdf 334,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uzasadnienie do nr ...rkowania.docx 14,52 KB (doc) szczegóły pobierz
  nr rob. 576 21 PO ... zanonim..doc 28 KB (doc) szczegóły pobierz
  Uzasadnienie nr rob... zanonim..doc 27 KB (doc) szczegóły pobierz
  nr rob. 577 21 SD -... kąpieli.pdf 473,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uzasadnienie do nr ... kąpieli.doc 26,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  nr rob. 578 21 SD -...szkałych.pdf 182,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  nr rob. 579 21 UA -...go Sportu.doc 44,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Uzasadnienie do nr ...go Sportu.doc 43 KB (doc) szczegóły pobierz
  załącznik nr 1.docx 3,55 MB (doc) szczegóły pobierz
  załącznik nr 2.docx 13,18 MB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3.docx 15,74 MB (doc) szczegóły pobierz
  nr rob. 580 21 GGN ...sadnienie.doc 38 KB (doc) szczegóły pobierz
  nr rob. 581 21 GGN ...wieckiego.pdf 549,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uzasadnienie do nr ...ieckiego.docx 15,61 KB (doc) szczegóły pobierz
  nr rob. 582 21 GGN ...szawskiej.pdf 1007,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uzasadnienie do nr ...zawskiej.docx 15,06 KB (doc) szczegóły pobierz
  nr rob. 583 21 GGN ...wa gruntu.doc 37,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  nr rob. 584 21 proj...ciwości.doc 58,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  nr rob. 585 21 proj...ału LGBT.doc 81 KB (doc) szczegóły pobierz
  nr rob. 586 21 proj.... i M. P..doc 63,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  nr rob. 587 21 proj... miejską.doc 69,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wyniki głosowań -... sesji RM.pdf 190,88 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się