2021-04-20

XXXIII sesja Rady Miasta 28.04.2021

Numer sesji: XXXIII/21

Termin posiedzenia Rady: 28-04-2021

Miejsce posiedzenia Rady: SESJA ODBĘDZIE SIĘ ZDALNIE

Przewodniczący posiedzenia Rady: Robert Szewczyk

Załączniki

  Porządek obrad XX...nimizacja.doc 73 KB (doc) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie z real... rok 2020.doc 422 KB (doc) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie z dzia... Olsztyna.doc 52 KB (doc) szczegóły pobierz
  nr rob. 552 21 zmie... Olsztyna.pdf 5,69 MB (pdf) szczegóły pobierz
  nr rob. 553 21 zmie...iasta Ols.pdf 18,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 Wi...Finansowa.pdf 347,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2 Wy...ęwzięć.pdf 68,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 Ob...ia do WPF.pdf 298,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  nr rob. 555 21 F - ...oprawnych.pdf 185,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  UZASADNIENIE nr rob...prawnych.docx 16,27 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ocena zasobów pomo... rok 2020.pdf 2,51 MB (pdf) szczegóły pobierz
  nr rob. 554 21 Z - ...ania OCPD.doc 33 KB (doc) szczegóły pobierz
  uzasadnienie nr rob...nia OCPD.docx 13,59 KB (doc) szczegóły pobierz
  nr rob. 556 21 KZ -...zabytkach.doc 52 KB (doc) szczegóły pobierz
  nr rob. 564 21 GGN ...imizowana.doc 40,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  nr rob. 557 21 OPNT...wa najmu.docx 18,09 KB (doc) szczegóły pobierz
  Uzasadnienie nr rob...owa najmu.doc 49 KB (doc) szczegóły pobierz
  nr rob. 558 21 IM -...emisyjnej.doc 39,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Aktualizacja Planu ... Olsztyna.pdf 2,77 MB (pdf) szczegóły pobierz
  nr rob. 559 21 IM -...patrzenia.doc 44 KB (doc) szczegóły pobierz
  Aktualizacja Zało... Olsztyna.pdf 5,77 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 1.pdf 37,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 2.pdf 65,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 3.pdf 109,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 4.pdf 1,1 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 5.pdf 3,15 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 6.PDF 4,45 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 7.pdf 10,76 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 8.pdf 7,49 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 9.pdf 7,21 MB (pdf) szczegóły pobierz
  nr rob. 560 21 SD -... - azbest.pdf 178,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uzasadnienie nr rob... - azbest.doc 24 KB (doc) szczegóły pobierz
  nr rob. 561 21 SD -...ąpielisk.pdf 249,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uzasadnienie nr rob...ąpielisk.doc 26 KB (doc) szczegóły pobierz
  nr rob. 562 21 SD -... przyrody.pdf 144,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  UZASADNIENIE nr rob... przyrody.doc 15,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  nr rob. 563 21 SD -...o 2024 r.docx 10,35 KB (doc) szczegóły pobierz
  UZASADNIENIE nr rob...do 2024 r.doc 17 KB (doc) szczegóły pobierz
  Program Ochrony Śr...roku 2030.pdf 3,82 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Autopoprawka I do p...2021 rok,.pdf 334,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Autopoprawka I do p...inansowej.pdf 31,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki głosowań -...sesjia RM.pdf 184,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokol z XXXIII s...tnia 2021.doc 226 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się