2021-03-23

XXXII sesja Rady Miasta 31.03.2021

Numer sesji: XXXII/21

Termin posiedzenia Rady: 31-03-2021

Miejsce posiedzenia Rady: SESJA ODBĘDZIE SIĘ ZDALNIE

Przewodniczący posiedzenia Rady: Robert Szewczyk

Załączniki

  Porządek obrad XX...nimizacja.doc 77,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  „OCENA STANU BEZP... - pismo.doc 24,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  1. Sprawozdanie Kom... Olsztyna.doc 3,51 MB (doc) szczegóły pobierz
  2. Informacja Komen...Olsztynie.pdf 3,64 MB (pdf) szczegóły pobierz
  3. Sprawozdanie Kom...ok 2020..docx 6,29 MB (doc) szczegóły pobierz
  3. Załącznik do s...Miejskiej.doc 197,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  4. Informacja Dyrek...czeństwa.doc 218 KB (doc) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie z real... rok 2020.doc 100 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja dot. akt...drogowego.pdf 566,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ocena stanu realiza...nimizacja.pdf 5,02 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Raport zrealizacji ... rok 2020.doc 735 KB (doc) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie z real...za 2020r..doc 172 KB (doc) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie z dzia...za 2020r..doc 3,37 MB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik do spra...2020 rok.docx 27,57 KB (doc) szczegóły pobierz
  nr rob. 539 21 B - ... 2021 rok.pdf 676,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Autopoprawka I do p... 2021 rok.pdf 45,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uzasadnienie nr rob... - anonim.doc 50,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  nr rob. 541 21 KZ -...- projekt.doc 65,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  nr rob. 546 21 BZK ...Miejskiej.pdf 645,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  nr rob. 543 21 Z - ...istycznej.pdf 157,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uzasadnienie nr rob...stycznej.docx 13,36 KB (doc) szczegóły pobierz
  nr rob. 542 21 Z - ...nadwyżki.doc 27,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  uzasadnienie nr rob...nadwyżki.doc 26,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  nr rob. 544 21 Z- u...FRON 2021.doc 42,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  uzasadnienie nr rob...FRON 2021.doc 35 KB (doc) szczegóły pobierz
  nr rob. 545 21 Z - ...zeźwień.pdf 152,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uzasadnienie nr rob...zeźwień.doc 26,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  nr rob. 549 21 GGN ...imizowana.doc 39 KB (doc) szczegóły pobierz
  nr rob. 540 21 SD -...ezdomnymi.pdf 312,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  UZASADNIENIE nr rob...zdomnymi.docx 9,91 KB (doc) szczegóły pobierz
  nr rob. 547 21 ZLiB...u garażu.doc 44,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  nr rob. 548 21 ZLiB...o -anonim.doc 44,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  nr rob. 550 21 GGN ...Sempołow.pdf 144,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uzasadnienie nr rob...owskiego.docx 11,96 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wyniki głosowań ... sesja RM.pdf 127,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokol z XXXII se...arca 2021.doc 220 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się