Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2022-05-02 07:43:58  Ewa Tracewicz-Gieroim

Pole full zmieniło wartość z '<p> Informujemy, że w okresie od <strong>2 maja 2022 r. do dnia 30 września 2022 r.</strong> prowadzone będzie badanie ankietowe pod nazwą&nbsp; <span style="color:#800080;"><strong><u>Badanie poziomu zadowolenia interesant&oacute;w z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Olsztyna - 2022. </u></strong></span></p> <p> W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety pod kątem spełnienia Państwa oczekiwań w stosunku do pracy naszego Urzędu. Państwa opinie służyć będą podniesieniu jakości świadczonych usług i pozwolą nam stale doskonalić jakość pracy.</p> <p> Ankiety papierowe dla interesant&oacute;w oraz urny dostępne będą :</p> <p> - w sali operacyjnej Wydziału Spraw Obywatelskich - narożnik Ratusza,</p> <p> - w holu Wydziału Spraw Obywatelskich ul. Knosały 3,</p> <p> - w holu Ratusza (przy strażnikach),</p> <p> - w holu USC,</p> <p> - w holu budynku przy ul. Wyzwolenia 30 ( przy strażnikach).</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://forms.office.com/r/yCKnBPByLA"><strong>Link do ankiety</strong></a></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <br /> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> ' na ' <p>Informujemy, że w okresie od <strong>2 maja 2022 r. do dnia 30 września 2022 r.</strong> prowadzone będzie badanie ankietowe pod nazwą&nbsp; <span style="color:#800080;"><strong><u>Badanie poziomu zadowolenia interesant&oacute;w z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Olsztyna - 2022. </u></strong></span></p> <p>W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety pod kątem spełnienia Państwa oczekiwań w stosunku do pracy naszego Urzędu. Państwa opinie służyć będą podniesieniu jakości świadczonych usług i pozwolą nam stale doskonalić jakość pracy.</p> <p>Ankiety papierowe dla interesant&oacute;w oraz urny dostępne będą :</p> <p>- w sali operacyjnej Wydziału Spraw Obywatelskich - narożnik Ratusza,</p> <p>- w holu Wydziału Spraw Obywatelskich ul. Knosały 3,</p> <p>- w holu Ratusza (przy strażnikach),</p> <p>- w holu USC,</p> <p>- w holu budynku przy ul. Wyzwolenia 30 ( przy strażnikach).</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="https://forms.office.com/r/yCKnBPByLA"><strong>Link do ankiety</strong></a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><br /> &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> '

Pole _active wypełniono wartością 'true'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Informujemy, że w okresie od 2 maja 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. prowadzone będzie badanie ankietowe pod nazwą  Badanie poziomu zadowolenia interesantów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Olsztyna - 2022.

W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety pod kątem spełnienia Państwa oczekiwań w stosunku do pracy naszego Urzędu. Państwa opinie służyć będą podniesieniu jakości świadczonych usług i pozwolą nam stale doskonalić jakość pracy.

Ankiety papierowe dla interesantów oraz urny dostępne będą :

- w sali operacyjnej Wydziału Spraw Obywatelskich - narożnik Ratusza,

- w holu Wydziału Spraw Obywatelskich ul. Knosały 3,

- w holu Ratusza (przy strażnikach),

- w holu USC,

- w holu budynku przy ul. Wyzwolenia 30 ( przy strażnikach).

 

Link do ankiety

 

 


 

 

Informujemy, że w okresie od 2 maja 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. prowadzone będzie badanie ankietowe pod nazwą  Badanie poziomu zadowolenia interesantów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Olsztyna - 2022.

W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety pod kątem spełnienia Państwa oczekiwań w stosunku do pracy naszego Urzędu. Państwa opinie służyć będą podniesieniu jakości świadczonych usług i pozwolą nam stale doskonalić jakość pracy.

Ankiety papierowe dla interesantów oraz urny dostępne będą :

- w sali operacyjnej Wydziału Spraw Obywatelskich - narożnik Ratusza,

- w holu Wydziału Spraw Obywatelskich ul. Knosały 3,

- w holu Ratusza (przy strażnikach),

- w holu USC,

- w holu budynku przy ul. Wyzwolenia 30 ( przy strażnikach).

 

Link do ankiety

 

 


 

 

_activepuste1
2022-11-15 02:58:44 

Pole _archived wypełniono wartością 'true'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_archivedpuste1
2022-11-15 02:58:44 

Pole publishto zmieniło wartość z '2022-09-30 00:00:00' na '2022-11-15 00:00:00'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
publishto2022-09-30 00:00:002022-11-15 00:00:00
2022-11-15 02:58:44 

Pole _important_till zmieniło wartość z '2022-09-30 00:00:00' na wartość pustą

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_important_till2022-09-30 00:00:00puste
2022-11-15 02:58:44 

Pole _important zmieniło wartość z 'true' na 'false'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_important1puste
2023-04-27 15:29:19  Ewa Tracewicz-Gieroim

Zmieniono nazwę z 'Badanie poziomu zadowolenia interesantów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Olsztyna - 2022' na 'Badanie poziomu zadowolenia interesantów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Olsztyna - 2023'

Pole full zmieniło wartość z ' <p>Informujemy, że w okresie od <strong>2 maja 2022 r. do dnia 30 września 2022 r.</strong> prowadzone będzie badanie ankietowe pod nazwą&nbsp; <span style="color:#800080;"><strong><u>Badanie poziomu zadowolenia interesant&oacute;w z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Olsztyna - 2022. </u></strong></span></p> <p>W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety pod kątem spełnienia Państwa oczekiwań w stosunku do pracy naszego Urzędu. Państwa opinie służyć będą podniesieniu jakości świadczonych usług i pozwolą nam stale doskonalić jakość pracy.</p> <p>Ankiety papierowe dla interesant&oacute;w oraz urny dostępne będą :</p> <p>- w sali operacyjnej Wydziału Spraw Obywatelskich - narożnik Ratusza,</p> <p>- w holu Wydziału Spraw Obywatelskich ul. Knosały 3,</p> <p>- w holu Ratusza (przy strażnikach),</p> <p>- w holu USC,</p> <p>- w holu budynku przy ul. Wyzwolenia 30 ( przy strażnikach).</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="https://forms.office.com/r/yCKnBPByLA"><strong>Link do ankiety</strong></a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><br /> &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> ' na ' <p>Informujemy, że w okresie od <strong>4 maja 2023 r. do dnia 30 września 2023 r.</strong> prowadzone będzie badanie ankietowe pod nazwą&nbsp; <span style="color:#800080;"><strong><u>Badanie poziomu zadowolenia interesant&oacute;w z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Olsztyna - 2023. </u></strong></span></p> <p>W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety pod kątem spełnienia Państwa oczekiwań w stosunku do pracy naszego Urzędu. Państwa opinie służyć będą podniesieniu jakości świadczonych usług i pozwolą nam stale doskonalić jakość pracy.</p> <p>Ankiety papierowe dla interesant&oacute;w oraz urny dostępne będą :</p> <p>- w sali operacyjnej Wydziału Spraw Obywatelskich - narożnik Ratusza,</p> <p>- w holu Wydziału Spraw Obywatelskich ul. Knosały 3,</p> <p>- w holu Ratusza (przy strażnikach),</p> <p>- w holu USC,</p> <p>- w holu budynku przy ul. Wyzwolenia 30 ( przy strażnikach).</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="color:#0000ff;"><span style="font-size:20px;"><a href="http://badanieinteresanta2023.olsztyn.eu"><strong>badanieinteresanta2023.olsztyn.eu</strong></a></span></span><span style="font-size:20px;"></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><br /> &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> '

Pole publishfrom zmieniło wartość z '2022-04-29 00:00:00' na '2023-05-04 00:00:00'

Pole publishto zmieniło wartość z '2022-11-15 00:00:00' na '2023-10-01 00:00:00'

Pole _archived zmieniło wartość z 'true' na 'false'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameBadanie poziomu zadowolenia interesantów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Olsztyna - 2022Badanie poziomu zadowolenia interesantów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Olsztyna - 2023
full

Informujemy, że w okresie od 2 maja 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. prowadzone będzie badanie ankietowe pod nazwą  Badanie poziomu zadowolenia interesantów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Olsztyna - 2022.

W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety pod kątem spełnienia Państwa oczekiwań w stosunku do pracy naszego Urzędu. Państwa opinie służyć będą podniesieniu jakości świadczonych usług i pozwolą nam stale doskonalić jakość pracy.

Ankiety papierowe dla interesantów oraz urny dostępne będą :

- w sali operacyjnej Wydziału Spraw Obywatelskich - narożnik Ratusza,

- w holu Wydziału Spraw Obywatelskich ul. Knosały 3,

- w holu Ratusza (przy strażnikach),

- w holu USC,

- w holu budynku przy ul. Wyzwolenia 30 ( przy strażnikach).

 

Link do ankiety

 

 


 

 

Informujemy, że w okresie od 4 maja 2023 r. do dnia 30 września 2023 r. prowadzone będzie badanie ankietowe pod nazwą  Badanie poziomu zadowolenia interesantów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Olsztyna - 2023.

W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety pod kątem spełnienia Państwa oczekiwań w stosunku do pracy naszego Urzędu. Państwa opinie służyć będą podniesieniu jakości świadczonych usług i pozwolą nam stale doskonalić jakość pracy.

Ankiety papierowe dla interesantów oraz urny dostępne będą :

- w sali operacyjnej Wydziału Spraw Obywatelskich - narożnik Ratusza,

- w holu Wydziału Spraw Obywatelskich ul. Knosały 3,

- w holu Ratusza (przy strażnikach),

- w holu USC,

- w holu budynku przy ul. Wyzwolenia 30 ( przy strażnikach).

 

 

badanieinteresanta2023.olsztyn.eu

 


 

 

publishfrom2022-04-29 00:00:002023-05-04 00:00:00
publishto2022-11-15 00:00:002023-10-01 00:00:00
_archived1puste
2023-04-27 15:30:15  Ewa Tracewicz-Gieroim

Pole full zmieniło wartość z ' <p>Informujemy, że w okresie od <strong>4 maja 2023 r. do dnia 30 września 2023 r.</strong> prowadzone będzie badanie ankietowe pod nazwą&nbsp; <span style="color:#800080;"><strong><u>Badanie poziomu zadowolenia interesant&oacute;w z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Olsztyna - 2023. </u></strong></span></p> <p>W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety pod kątem spełnienia Państwa oczekiwań w stosunku do pracy naszego Urzędu. Państwa opinie służyć będą podniesieniu jakości świadczonych usług i pozwolą nam stale doskonalić jakość pracy.</p> <p>Ankiety papierowe dla interesant&oacute;w oraz urny dostępne będą :</p> <p>- w sali operacyjnej Wydziału Spraw Obywatelskich - narożnik Ratusza,</p> <p>- w holu Wydziału Spraw Obywatelskich ul. Knosały 3,</p> <p>- w holu Ratusza (przy strażnikach),</p> <p>- w holu USC,</p> <p>- w holu budynku przy ul. Wyzwolenia 30 ( przy strażnikach).</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="color:#0000ff;"><span style="font-size:20px;"><a href="http://badanieinteresanta2023.olsztyn.eu"><strong>badanieinteresanta2023.olsztyn.eu</strong></a></span></span><span style="font-size:20px;"></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><br /> &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> ' na ' <p>Informujemy, że w okresie od <strong>4 maja 2023 r. do dnia 30 września 2023 r.</strong> prowadzone będzie badanie ankietowe pod nazwą&nbsp; <span style="color:#800080;"><strong><u>Badanie poziomu zadowolenia interesant&oacute;w z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Olsztyna - 2023. </u></strong></span></p> <p>W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety pod kątem spełnienia Państwa oczekiwań w stosunku do pracy naszego Urzędu. Państwa opinie służyć będą podniesieniu jakości świadczonych usług i pozwolą nam stale doskonalić jakość pracy.</p> <p>Ankiety papierowe dla interesant&oacute;w oraz urny dostępne będą :</p> <p>- w sali operacyjnej Wydziału Spraw Obywatelskich - narożnik Ratusza,</p> <p>- w holu Wydziału Spraw Obywatelskich ul. Knosały 3,</p> <p>- w holu Ratusza (przy strażnikach),</p> <p>- w holu USC,</p> <p>- w holu budynku przy ul. Wyzwolenia 30 ( przy strażnikach).</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="color:#0000ff;"><span style="font-size:20px;"><a href="http://badanieinteresanta2023.olsztyn.eu"><strong>badanieinteresanta2023.olsztyn.eu</strong></a></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><br /> &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Informujemy, że w okresie od 4 maja 2023 r. do dnia 30 września 2023 r. prowadzone będzie badanie ankietowe pod nazwą  Badanie poziomu zadowolenia interesantów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Olsztyna - 2023.

W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety pod kątem spełnienia Państwa oczekiwań w stosunku do pracy naszego Urzędu. Państwa opinie służyć będą podniesieniu jakości świadczonych usług i pozwolą nam stale doskonalić jakość pracy.

Ankiety papierowe dla interesantów oraz urny dostępne będą :

- w sali operacyjnej Wydziału Spraw Obywatelskich - narożnik Ratusza,

- w holu Wydziału Spraw Obywatelskich ul. Knosały 3,

- w holu Ratusza (przy strażnikach),

- w holu USC,

- w holu budynku przy ul. Wyzwolenia 30 ( przy strażnikach).

 

 

badanieinteresanta2023.olsztyn.eu

 


 

 

Informujemy, że w okresie od 4 maja 2023 r. do dnia 30 września 2023 r. prowadzone będzie badanie ankietowe pod nazwą  Badanie poziomu zadowolenia interesantów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Olsztyna - 2023.

W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety pod kątem spełnienia Państwa oczekiwań w stosunku do pracy naszego Urzędu. Państwa opinie służyć będą podniesieniu jakości świadczonych usług i pozwolą nam stale doskonalić jakość pracy.

Ankiety papierowe dla interesantów oraz urny dostępne będą :

- w sali operacyjnej Wydziału Spraw Obywatelskich - narożnik Ratusza,

- w holu Wydziału Spraw Obywatelskich ul. Knosały 3,

- w holu Ratusza (przy strażnikach),

- w holu USC,

- w holu budynku przy ul. Wyzwolenia 30 ( przy strażnikach).

 

 

badanieinteresanta2023.olsztyn.eu

 


 

 

2023-07-06 09:32:37  Ewa Tracewicz-Gieroim
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2022-04-29 12:21:46  Ewa Tracewicz-Gieroim

Utworzono artykuł 574044 o nazwie 'Badanie poziomu zadowolenia interesantów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Olsztyna - 2022'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste574044
user_idpuste2504868
resource_idpuste3765
namepusteBadanie poziomu zadowolenia interesantów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Olsztyna - 2022
category_idpuste90231
language_idpuste1
shortpusteAnkieta zadowolenia interesanta
fullpuste

Informujemy, że w okresie od 2 maja 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. prowadzone będzie badanie ankietowe pod nazwą  Badanie poziomu zadowolenia interesantów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Olsztyna - 2022.

W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety pod kątem spełnienia Państwa oczekiwań w stosunku do pracy naszego Urzędu. Państwa opinie służyć będą podniesieniu jakości świadczonych usług i pozwolą nam stale doskonalić jakość pracy.

Ankiety papierowe dla interesantów oraz urny dostępne będą :

- w sali operacyjnej Wydziału Spraw Obywatelskich - narożnik Ratusza,

- w holu Wydziału Spraw Obywatelskich ul. Knosały 3,

- w holu Ratusza (przy strażnikach),

- w holu USC,

- w holu budynku przy ul. Wyzwolenia 30 ( przy strażnikach).

 

Link do ankiety

 

 


 

 

publishfrompuste2022-04-29 00:00:00
publishtopuste2022-09-30 00:00:00
_importantpuste1
_important_tillpuste2022-09-30 00:00:00
slugpustebadanie-poziomu-zadowolenia-interesantow-z-jakosci-uslug-swiadczonych-przez-urzad-miasta-olsztyna-2022

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..