Wersje

12
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2020-10-14 11:21:05  Olga Walnicka-Kucio

Pole full zmieniło wartość z '<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="0"> <tbody> <tr> <td colspan="5" nowrap="nowrap" style="width:628px;height:35px;"> <p align="center"> <strong>Informacja o okresowej zmianie godzin obsługi Klient&oacute;w w plac&oacute;wkach </strong></p> <p align="center"> <strong>PKO Banku Polskiego SA</strong></p> <p align="center"> <strong>w Olsztynie</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>obowiązuje od dnia 13 lipca 2020r.</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:113px;height:78px;"> <p align="center"> <strong>nazwa plac&oacute;wki</strong></p> </td> <td style="width:151px;height:78px;"> <p align="center"> <strong>adres</strong></p> </td> <td style="width:95px;height:78px;"> <p align="center"> <strong>miejscowość</strong></p> </td> <td style="width:142px;height:78px;"> <p align="center"> <strong>obowiązujący czas obsługi Klient&oacute;w</strong></p> </td> <td style="width:127px;height:78px;"> <p align="center"> <strong>czas obowiązywania zmiany</strong></p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" rowspan="2" style="width:113px;height:44px;"> <p> Oddział 2 w Olsztynie</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:151px;height:44px;"> <p> Dąbrowszczak&oacute;w 30</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:95px;height:44px;"> <p> Olsztyn</p> </td> <td style="width:142px;height:44px;"> <p> 8.00-18.00</p> </td> <td style="width:127px;height:44px;"> <p> do odwołania</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:151px;height:44px;"> <p> Pl. Jana Pawła II 1</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:95px;height:44px;"> <p> Olsztyn</p> </td> <td style="width:142px;height:44px;"> <p> 7.30-14.30</p> </td> <td style="width:127px;height:44px;"> <p> do odwołania</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:113px;height:44px;"> <p> Oddział 5 w Olsztynie</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:151px;height:44px;"> <p> Pieniężnego 8</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:95px;height:44px;"> <p> Olsztyn</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:142px;height:44px;"> <p> 9.00-17.00</p> </td> <td style="width:127px;height:44px;"> <p> do odwołania</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:113px;height:44px;"> <p> Oddział 3 w Olsztynie</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:151px;height:44px;"> <p> Wańkowicza 26</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:95px;height:44px;"> <p> Olsztyn</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:142px;height:44px;"> <p> 9.00-17.00</p> </td> <td style="width:127px;height:44px;"> <p> do odwołania</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:113px;height:44px;"> <p> Oddział 9 w Olsztynie</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:151px;height:44px;"> <p> Barczewskiego 1</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:95px;height:44px;"> <p> Olsztyn</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:142px;height:44px;"> <p> 9.00-17.00</p> </td> <td style="width:127px;height:44px;"> <p> do odwołania</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:113px;height:44px;"> <p> Oddział 4 w Olsztynie</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:151px;height:44px;"> <p> Jarocka 59</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:95px;height:44px;"> <p> Olsztyn</p> </td> <td style="width:142px;height:44px;"> <p> 8.00-18.00</p> </td> <td style="width:127px;height:44px;"> <p> do odwołania</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:113px;height:44px;"> <p> Oddział 1 w Olsztynie</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:151px;height:44px;"> <p> Jasna 2A</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:95px;height:44px;"> <p> Olsztyn</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:142px;height:44px;"> <p> 9.00-17.00</p> </td> <td style="width:127px;height:44px;"> <p> do odwołania</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Rachunki bankowe Urzędu Miasta Olsztyna</strong></p> <p> <strong>obowiązujące od 1 lutego 2018r.</strong><br /> <br /> Obsługę bankową realizuje <strong>PKO Bank Polski SA</strong><br /> <br /> <strong>Numery rachunk&oacute;w bankowych<br /> <br /> </strong>Numer rachunku bankowego dla <strong>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</strong>:<br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> <strong>88 1020 3541 0000 5802 0290 6071</strong></p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego dla <strong>podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środk&oacute;w transportowych</strong>:<br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatk&oacute;w i Opłat<br /> <strong>58 1020 3541 0000 5202 0290 3219</strong></p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego dla <strong>opłaty skarbowej</strong>:<br /> <strong>63 1020 3541 0000 5002 0290 3227</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatk&oacute;w i Opłat</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego dla <strong>dochod&oacute;w niepodatkowych gminy</strong>:<br /> <strong>78 1020 3541 0000 5902 0290 6105</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na ten rachunek należy dokonywać opłat z tytułu:<br /> &bull; użytkowania wieczystego gruntu gminy<br /> &bull; trwałego zarządu gminy<br /> &bull; opłaty adiacenckiej i renty planistycznej<br /> &bull; dzierżawy gruntu gminy<br /> &bull; dzierżawy powierzchni ratusza<br /> &bull; wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiekt&oacute;w od gminy<br /> &bull; nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy<br /> &bull; przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy<br /> &bull; opłat komunikacyjnych, ewidencyjnych<br /> &bull; grzywien, mandat&oacute;w (wystawionych przez Straż Miejską) oraz innych kar pieniężnych od os&oacute;b fizycznych i prawnych<br /> &bull; korzystania z zezwoleń na sprzedaż napoj&oacute;w alkoholowych<br /> &bull; usunięcia drzew i krzew&oacute;w<br /> &bull; koszt&oacute;w związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu<br /> &bull; wydania karty wędkarskiej<br /> &bull; zwrotu koszt&oacute;w sądowych</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego dla <strong>dochod&oacute;w Skarbu Państwa</strong>:<br /> <strong>88 1020 3541 0000 5502 0290 6121</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:<br /> &bull; użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa<br /> &bull; trwałego zarządu Skarbu Państwa<br /> &bull; dzierżawy gruntu Skarbu Państwa<br /> &bull; wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiekt&oacute;w Skarbu Państwa<br /> &bull; nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa<br /> &bull; przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa<br /> &bull; udostępnienia danych osobowych<br /> &bull; zwrotu koszt&oacute;w sądowych</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>dochody - usługi geodezyjne i kartograficzne</strong>:<br /> <strong>96 1020 3541 0000 5702 0290 6170</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>dochody - opłata za pobyt os&oacute;b w Domach Pomocy Społecznej (DPS)</strong>:<br /> <strong>89 1020 3541 0000 5002 0290 6154</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>Depozyt</strong>:<br /> <strong>81 1020 3541 0000 5602 0290 6683</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:<br /> &bull; wadium<br /> &bull; zabezpieczenia należytego wykonania umowy<br /> &bull; zabezpieczenia z tytułu rękojmi umowy</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>Wydatki</strong>:<br /> <strong>70 1020 3541 0000 5602 0290 7269</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Oświata</strong>:<br /> <strong>64 1020 3541 0000 5402 0290 7087</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Urząd Miasta</strong>:<br /> <strong>12 1020 3541 0000 5102 0290 7103</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>egzekucja (zobowiązania objęte administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym)</strong>:<br /> <strong>46 1020 3541 0000 5602 0290 6246</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa</strong>:<br /> <strong>96 1020 3541 0000 5402 0290 6220</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer <strong>podstawowego rachunku bankowego Gminy Olsztyn</strong>:<br /> <strong>10 1020 3541 0000 5402 0290 6410 </strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na wymienionym rachunku bankowym są gromadzone środki:<br /> &bull; dochody Miasta Olsztyna, w tym:<br /> &nbsp; - środki stanowiące dochody, kt&oacute;re pobierają urzędy skarbowe<br /> &nbsp; - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe<br /> &nbsp; - dotacje z budżet&oacute;w innych jednostek samorządu terytorialnego<br /> &bull; subwencja og&oacute;lna<br /> &bull; dotacje celowe z budżetu państwa<br /> &bull; udziały we wpływach z podatku pochodowego od os&oacute;b fizycznych<br /> &bull; środki pochodzące ze źr&oacute;deł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego<br /> &bull; środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> <strong>Kody do dokonywania płatności walutowych z zagranicy</strong>:<br /> KOD BIC (SWIFT): <strong>BPKOPLPW</strong></p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> <br /> <strong>Dokonywanie wpłat got&oacute;wkowych<br /> </strong><br /> Bez ponoszenia dodatkowych opłat, wpłat got&oacute;wkowych można dokonywać w każdym oddziale PKO Bank Polski SA na terenie Miasta Olsztyna oraz na terenie całego kraju, <strong>począwszy od dnia 1 lutego 2018 roku.</strong><br /> <br /> <strong>Wykaz oddział&oacute;w PKO Bank Polski SA w Olsztynie</strong>(każdy z oddział&oacute;w posiada udogodnienia dla os&oacute;b niepełnosprawnych):</p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:605px;" width="0"> <tbody> <tr> <td style="width:321px;height:25px;"> <p> Oddział</p> </td> <td style="width:283px;height:25px;"> <p> Godziny pracy</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:321px;height:25px;"> <p> &nbsp;Plac&oacute;wka w Ratuszu</p> <p> Oddział 2 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-101 Olsztyn, pl.&nbsp;Jana Pawła II 1</strong></p> </td> <td style="width:283px;height:25px;"> <p> &nbsp;w poniedziałek od 8:00 do 18:00</p> <p> od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:321px;"> <div> <p> &nbsp;Oddział 1 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-427 Olsztyn, ul.&nbsp;Jasna 2A</strong></p> </div> </td> <td style="width:283px;"> <p> od poniedziałku do piątku</p> <p> od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:321px;"> <div> <p> Oddział 2 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-541 Olsztyn, ul.&nbsp;Erwina Kruka 30</strong></p> </div> </td> <td style="width:283px;"> <p> od poniedziałku do piątku</p> <p> od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:321px;height:51px;"> <p> Oddział 3 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-684 Olsztyn, ul.&nbsp;Wańkowicza 26</strong></p> </td> <td style="width:283px;height:51px;"> <p> od poniedziałku do piątku</p> <p> od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:321px;height:58px;"> <p> Oddział 4 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-699 Olsztyn, ul.&nbsp;Jarocka 59</strong></p> </td> <td style="width:283px;height:58px;"> <p> od poniedziałku do piątku</p> <p> od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:321px;height:49px;"> <p> Oddział 5 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-006 Olsztyn, ul.&nbsp;Pieniężnego 8</strong></p> </td> <td style="width:283px;height:49px;"> <p> od poniedziałku do piątku</p> <p> od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:321px;height:53px;"> <p> Oddział 9 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-061 Olsztyn, ul.&nbsp;Barczewskiego 1</strong></p> </td> <td style="width:283px;height:53px;"> <p> od poniedziałku do piątku</p> <p> od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> ' na '<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="0"> <tbody> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:628px;height:35px;"> <p align="center"> <strong>Informacja o okresowej zmianie godzin obsługi Klient&oacute;w w plac&oacute;wkach </strong></p> <p align="center"> <strong>PKO Banku Polskiego SA</strong></p> <p align="center"> <strong>w Olsztynie</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>obowiązuje od dnia 13 lipca 2020r.</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:124px;"> <p align="center"> <strong>nazwa plac&oacute;wki</strong></p> </td> <td style="width:124px;"> <p align="center"> <strong>adres</strong></p> </td> <td style="width:124px;"> <p align="center"> <strong>miejscowość</strong></p> </td> <td style="width:124px;"> <p align="center"> <strong>obowiązujący czas obsługi Klient&oacute;w</strong></p> </td> <td style="width:124px;"> <p align="center"> <strong>czas obowiązywania zmiany</strong></p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="width:124px;"> <p align="center"> Oddział 2 w Olsztynie</p> </td> <td style="width:124px;"> <p> Dąbrowszczak&oacute;w 30</p> </td> <td style="width:124px;"> <p> Olsztyn</p> </td> <td style="width:124px;"> <p> 8.00-18.00</p> </td> <td style="width:124px;"> <p> do odwołania</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:124px;"> <p> Pl. Jana Pawła II 1</p> </td> <td style="width:124px;"> <p> Olsztyn</p> </td> <td style="width:124px;"> <p> 7.30-14.30</p> </td> <td style="width:124px;"> <p> do odwołania</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:124px;"> <p> Oddział 5 w Olsztynie</p> </td> <td style="width:124px;"> <p> Pieniężnego 8</p> </td> <td style="width:124px;"> <p> Olsztyn</p> </td> <td style="width:124px;"> <p> 9.00-17.00</p> </td> <td style="width:124px;"> <p> do odwołania</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:124px;"> <p> Oddział 3 w Olsztynie</p> </td> <td style="width:124px;"> <p> Wańkowicza 26</p> </td> <td style="width:124px;"> <p> Olsztyn</p> </td> <td style="width:124px;"> <p> 9.00-17.00</p> </td> <td style="width:124px;"> <p> do odwołania</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:124px;"> <p> Oddział 9 w Olsztynie</p> </td> <td style="width:124px;"> <p> Barczewskiego 1</p> </td> <td style="width:124px;"> <p> Olsztyn</p> </td> <td style="width:124px;"> <p> 9.00-17.00</p> </td> <td style="width:124px;"> <p> do odwołania</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:124px;"> <p> Oddział 4 w Olsztynie</p> </td> <td style="width:124px;"> <p> Jarocka 59</p> </td> <td style="width:124px;"> <p> Olsztyn</p> </td> <td style="width:124px;"> <p> 8.00-18.00</p> </td> <td style="width:124px;"> <p> do odwołania</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:124px;"> <p> Oddział 1 w Olsztynie</p> </td> <td style="width:124px;"> <p> Jasna 2A</p> </td> <td style="width:124px;"> <p> Olsztyn</p> </td> <td style="width:124px;"> <p> 9.00-17.00</p> </td> <td style="width:124px;"> <p> do odwołania</p> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Rachunki bankowe Urzędu Miasta Olsztyna</strong></p> <p> <strong>obowiązujące od 1 lutego 2018r.</strong><br /> <br /> Obsługę bankową realizuje <strong>PKO Bank Polski SA</strong><br /> <br /> <strong>Numery rachunk&oacute;w bankowych<br /> <br /> </strong>Numer rachunku bankowego dla <strong>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</strong>:<br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> <strong>88 1020 3541 0000 5802 0290 6071</strong></p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego dla <strong>podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środk&oacute;w transportowych</strong>:<br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatk&oacute;w i Opłat<br /> <strong>58 1020 3541 0000 5202 0290 3219</strong></p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego dla <strong>opłaty skarbowej</strong>:<br /> <strong>63 1020 3541 0000 5002 0290 3227</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatk&oacute;w i Opłat</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego dla <strong>dochod&oacute;w niepodatkowych gminy</strong>:<br /> <strong>78 1020 3541 0000 5902 0290 6105</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na ten rachunek należy dokonywać opłat z tytułu:<br /> &bull; użytkowania wieczystego gruntu gminy<br /> &bull; trwałego zarządu gminy<br /> &bull; opłaty adiacenckiej i renty planistycznej<br /> &bull; dzierżawy gruntu gminy<br /> &bull; dzierżawy powierzchni ratusza<br /> &bull; wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiekt&oacute;w od gminy<br /> &bull; nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy<br /> &bull; przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy<br /> &bull; opłat komunikacyjnych, ewidencyjnych<br /> &bull; grzywien, mandat&oacute;w (wystawionych przez Straż Miejską) oraz innych kar pieniężnych od os&oacute;b fizycznych i prawnych<br /> &bull; korzystania z zezwoleń na sprzedaż napoj&oacute;w alkoholowych<br /> &bull; usunięcia drzew i krzew&oacute;w<br /> &bull; koszt&oacute;w związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu<br /> &bull; wydania karty wędkarskiej<br /> &bull; zwrotu koszt&oacute;w sądowych</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego dla <strong>dochod&oacute;w Skarbu Państwa</strong>:<br /> <strong>88 1020 3541 0000 5502 0290 6121</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:<br /> &bull; użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa<br /> &bull; trwałego zarządu Skarbu Państwa<br /> &bull; dzierżawy gruntu Skarbu Państwa<br /> &bull; wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiekt&oacute;w Skarbu Państwa<br /> &bull; nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa<br /> &bull; przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa<br /> &bull; udostępnienia danych osobowych<br /> &bull; zwrotu koszt&oacute;w sądowych</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>dochody - usługi geodezyjne i kartograficzne</strong>:<br /> <strong>96 1020 3541 0000 5702 0290 6170</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>dochody - opłata za pobyt os&oacute;b w Domach Pomocy Społecznej (DPS)</strong>:<br /> <strong>89 1020 3541 0000 5002 0290 6154</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>Depozyt</strong>:<br /> <strong>81 1020 3541 0000 5602 0290 6683</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:<br /> &bull; wadium<br /> &bull; zabezpieczenia należytego wykonania umowy<br /> &bull; zabezpieczenia z tytułu rękojmi umowy</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>Wydatki</strong>:<br /> <strong>70 1020 3541 0000 5602 0290 7269</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Oświata</strong>:<br /> <strong>64 1020 3541 0000 5402 0290 7087</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Urząd Miasta</strong>:<br /> <strong>12 1020 3541 0000 5102 0290 7103</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>egzekucja (zobowiązania objęte administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym)</strong>:<br /> <strong>46 1020 3541 0000 5602 0290 6246</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa</strong>:<br /> <strong>96 1020 3541 0000 5402 0290 6220</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer <strong>podstawowego rachunku bankowego Gminy Olsztyn</strong>:<br /> <strong>10 1020 3541 0000 5402 0290 6410 </strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na wymienionym rachunku bankowym są gromadzone środki:<br /> &bull; dochody Miasta Olsztyna, w tym:<br /> &nbsp; - środki stanowiące dochody, kt&oacute;re pobierają urzędy skarbowe<br /> &nbsp; - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe<br /> &nbsp; - dotacje z budżet&oacute;w innych jednostek samorządu terytorialnego<br /> &bull; subwencja og&oacute;lna<br /> &bull; dotacje celowe z budżetu państwa<br /> &bull; udziały we wpływach z podatku pochodowego od os&oacute;b fizycznych<br /> &bull; środki pochodzące ze źr&oacute;deł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego<br /> &bull; środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> <strong>Kody do dokonywania płatności walutowych z zagranicy</strong>:<br /> KOD BIC (SWIFT): <strong>BPKOPLPW</strong></p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> <br /> <strong>Dokonywanie wpłat got&oacute;wkowych<br /> </strong><br /> Bez ponoszenia dodatkowych opłat, wpłat got&oacute;wkowych można dokonywać w każdym oddziale PKO Bank Polski SA na terenie Miasta Olsztyna oraz na terenie całego kraju, <strong>począwszy od dnia 1 lutego 2018 roku.</strong><br /> <br /> <strong>Wykaz oddział&oacute;w PKO Bank Polski SA w Olsztynie</strong>(każdy z oddział&oacute;w posiada udogodnienia dla os&oacute;b niepełnosprawnych):</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:302px;"> <p> Oddział</p> </td> <td style="width:302px;"> <p> Godziny pracy</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p> &nbsp;Plac&oacute;wka w Ratuszu</p> <p> Oddział 2 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-101 Olsztyn, pl.&nbsp;Jana Pawła II 1</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p> &nbsp;w poniedziałek od 8:00 do 18:00</p> <p> od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <div> <p> &nbsp;Oddział 1 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-427 Olsztyn, ul.&nbsp;Jasna 2A</strong></p> </div> </td> <td style="width:302px;"> <p> od poniedziałku do piątku</p> <p> od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <div> <p> Oddział 2 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-541 Olsztyn, ul.&nbsp;Erwina Kruka 30</strong></p> </div> </td> <td style="width:302px;"> <p> od poniedziałku do piątku</p> <p> od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p> Oddział 3 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-684 Olsztyn, ul.&nbsp;Wańkowicza 26</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p> od poniedziałku do piątku</p> <p> od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p> Oddział 4 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-699 Olsztyn, ul.&nbsp;Jarocka 59</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p> od poniedziałku do piątku</p> <p> od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p> Oddział 5 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-006 Olsztyn, ul.&nbsp;Pieniężnego 8</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p> od poniedziałku do piątku</p> <p> od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p> Oddział 9 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-061 Olsztyn, ul.&nbsp;Barczewskiego 1</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p> od poniedziałku do piątku</p> <p> od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Informacja o okresowej zmianie godzin obsługi Klientów w placówkach

PKO Banku Polskiego SA

w Olsztynie

 

obowiązuje od dnia 13 lipca 2020r.

nazwa placówki

adres

miejscowość

obowiązujący czas obsługi Klientów

czas obowiązywania zmiany

Oddział 2 w Olsztynie

Dąbrowszczaków 30

Olsztyn

8.00-18.00

do odwołania

Pl. Jana Pawła II 1

Olsztyn

7.30-14.30

do odwołania

Oddział 5 w Olsztynie

Pieniężnego 8

Olsztyn

9.00-17.00

do odwołania

Oddział 3 w Olsztynie

Wańkowicza 26

Olsztyn

9.00-17.00

do odwołania

Oddział 9 w Olsztynie

Barczewskiego 1

Olsztyn

9.00-17.00

do odwołania

Oddział 4 w Olsztynie

Jarocka 59

Olsztyn

8.00-18.00

do odwołania

Oddział 1 w Olsztynie

Jasna 2A

Olsztyn

9.00-17.00

do odwołania

 

 

Rachunki bankowe Urzędu Miasta Olsztyna

obowiązujące od 1 lutego 2018r.

Obsługę bankową realizuje PKO Bank Polski SA

Numery rachunków bankowych

Numer rachunku bankowego dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
88 1020 3541 0000 5802 0290 6071


Numer rachunku bankowego dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych:
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat
58 1020 3541 0000 5202 0290 3219


Numer rachunku bankowego dla opłaty skarbowej:
63 1020 3541 0000 5002 0290 3227
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat


Numer rachunku bankowego dla dochodów niepodatkowych gminy:
78 1020 3541 0000 5902 0290 6105
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na ten rachunek należy dokonywać opłat z tytułu:
• użytkowania wieczystego gruntu gminy
• trwałego zarządu gminy
• opłaty adiacenckiej i renty planistycznej
• dzierżawy gruntu gminy
• dzierżawy powierzchni ratusza
• wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów od gminy
• nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy
• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy
• opłat komunikacyjnych, ewidencyjnych
• grzywien, mandatów (wystawionych przez Straż Miejską) oraz innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych
• korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
• usunięcia drzew i krzewów
• kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu
• wydania karty wędkarskiej
• zwrotu kosztów sądowych


Numer rachunku bankowego dla dochodów Skarbu Państwa:
88 1020 3541 0000 5502 0290 6121
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:
• użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa
• trwałego zarządu Skarbu Państwa
• dzierżawy gruntu Skarbu Państwa
• wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów Skarbu Państwa
• nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa
• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa
• udostępnienia danych osobowych
• zwrotu kosztów sądowych


Numer rachunku bankowego - dochody - usługi geodezyjne i kartograficzne:
96 1020 3541 0000 5702 0290 6170
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - dochody - opłata za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej (DPS):
89 1020 3541 0000 5002 0290 6154
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Depozyt:
81 1020 3541 0000 5602 0290 6683
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:
• wadium
• zabezpieczenia należytego wykonania umowy
• zabezpieczenia z tytułu rękojmi umowy


Numer rachunku bankowego - Wydatki:
70 1020 3541 0000 5602 0290 7269
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Oświata:
64 1020 3541 0000 5402 0290 7087
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Urząd Miasta:
12 1020 3541 0000 5102 0290 7103
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - egzekucja (zobowiązania objęte administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym):
46 1020 3541 0000 5602 0290 6246
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa:
96 1020 3541 0000 5402 0290 6220
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer podstawowego rachunku bankowego Gminy Olsztyn:
10 1020 3541 0000 5402 0290 6410
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na wymienionym rachunku bankowym są gromadzone środki:
• dochody Miasta Olsztyna, w tym:
  - środki stanowiące dochody, które pobierają urzędy skarbowe
  - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe
  - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego
• subwencja ogólna
• dotacje celowe z budżetu państwa
• udziały we wpływach z podatku pochodowego od osób fizycznych
• środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego
• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego


Kody do dokonywania płatności walutowych z zagranicy:
KOD BIC (SWIFT): BPKOPLPWDokonywanie wpłat gotówkowych

Bez ponoszenia dodatkowych opłat, wpłat gotówkowych można dokonywać w każdym oddziale PKO Bank Polski SA na terenie Miasta Olsztyna oraz na terenie całego kraju, począwszy od dnia 1 lutego 2018 roku.

Wykaz oddziałów PKO Bank Polski SA w Olsztynie(każdy z oddziałów posiada udogodnienia dla osób niepełnosprawnych):

Oddział

Godziny pracy

 Placówka w Ratuszu

Oddział 2 w Olsztynie

10-101 Olsztyn, pl. Jana Pawła II 1

 w poniedziałek od 8:00 do 18:00

od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30

 Oddział 1 w Olsztynie

10-427 Olsztyn, ul. Jasna 2A

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 2 w Olsztynie

10-541 Olsztyn, ul. Erwina Kruka 30

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 3 w Olsztynie

10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 26

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 4 w Olsztynie

10-699 Olsztyn, ul. Jarocka 59

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 5 w Olsztynie

10-006 Olsztyn, ul. Pieniężnego 8

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 9 w Olsztynie

10-061 Olsztyn, ul. Barczewskiego 1

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

 

Informacja o okresowej zmianie godzin obsługi Klientów w placówkach

PKO Banku Polskiego SA

w Olsztynie

 

obowiązuje od dnia 13 lipca 2020r.

 

nazwa placówki

adres

miejscowość

obowiązujący czas obsługi Klientów

czas obowiązywania zmiany

Oddział 2 w Olsztynie

Dąbrowszczaków 30

Olsztyn

8.00-18.00

do odwołania

Pl. Jana Pawła II 1

Olsztyn

7.30-14.30

do odwołania

Oddział 5 w Olsztynie

Pieniężnego 8

Olsztyn

9.00-17.00

do odwołania

Oddział 3 w Olsztynie

Wańkowicza 26

Olsztyn

9.00-17.00

do odwołania

Oddział 9 w Olsztynie

Barczewskiego 1

Olsztyn

9.00-17.00

do odwołania

Oddział 4 w Olsztynie

Jarocka 59

Olsztyn

8.00-18.00

do odwołania

Oddział 1 w Olsztynie

Jasna 2A

Olsztyn

9.00-17.00

do odwołania

 

 

Rachunki bankowe Urzędu Miasta Olsztyna

obowiązujące od 1 lutego 2018r.

Obsługę bankową realizuje PKO Bank Polski SA

Numery rachunków bankowych

Numer rachunku bankowego dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
88 1020 3541 0000 5802 0290 6071


Numer rachunku bankowego dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych:
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat
58 1020 3541 0000 5202 0290 3219


Numer rachunku bankowego dla opłaty skarbowej:
63 1020 3541 0000 5002 0290 3227
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat


Numer rachunku bankowego dla dochodów niepodatkowych gminy:
78 1020 3541 0000 5902 0290 6105
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na ten rachunek należy dokonywać opłat z tytułu:
• użytkowania wieczystego gruntu gminy
• trwałego zarządu gminy
• opłaty adiacenckiej i renty planistycznej
• dzierżawy gruntu gminy
• dzierżawy powierzchni ratusza
• wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów od gminy
• nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy
• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy
• opłat komunikacyjnych, ewidencyjnych
• grzywien, mandatów (wystawionych przez Straż Miejską) oraz innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych
• korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
• usunięcia drzew i krzewów
• kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu
• wydania karty wędkarskiej
• zwrotu kosztów sądowych


Numer rachunku bankowego dla dochodów Skarbu Państwa:
88 1020 3541 0000 5502 0290 6121
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:
• użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa
• trwałego zarządu Skarbu Państwa
• dzierżawy gruntu Skarbu Państwa
• wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów Skarbu Państwa
• nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa
• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa
• udostępnienia danych osobowych
• zwrotu kosztów sądowych


Numer rachunku bankowego - dochody - usługi geodezyjne i kartograficzne:
96 1020 3541 0000 5702 0290 6170
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - dochody - opłata za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej (DPS):
89 1020 3541 0000 5002 0290 6154
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Depozyt:
81 1020 3541 0000 5602 0290 6683
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:
• wadium
• zabezpieczenia należytego wykonania umowy
• zabezpieczenia z tytułu rękojmi umowy


Numer rachunku bankowego - Wydatki:
70 1020 3541 0000 5602 0290 7269
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Oświata:
64 1020 3541 0000 5402 0290 7087
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Urząd Miasta:
12 1020 3541 0000 5102 0290 7103
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - egzekucja (zobowiązania objęte administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym):
46 1020 3541 0000 5602 0290 6246
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa:
96 1020 3541 0000 5402 0290 6220
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer podstawowego rachunku bankowego Gminy Olsztyn:
10 1020 3541 0000 5402 0290 6410
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na wymienionym rachunku bankowym są gromadzone środki:
• dochody Miasta Olsztyna, w tym:
  - środki stanowiące dochody, które pobierają urzędy skarbowe
  - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe
  - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego
• subwencja ogólna
• dotacje celowe z budżetu państwa
• udziały we wpływach z podatku pochodowego od osób fizycznych
• środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego
• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego


Kody do dokonywania płatności walutowych z zagranicy:
KOD BIC (SWIFT): BPKOPLPWDokonywanie wpłat gotówkowych

Bez ponoszenia dodatkowych opłat, wpłat gotówkowych można dokonywać w każdym oddziale PKO Bank Polski SA na terenie Miasta Olsztyna oraz na terenie całego kraju, począwszy od dnia 1 lutego 2018 roku.

Wykaz oddziałów PKO Bank Polski SA w Olsztynie(każdy z oddziałów posiada udogodnienia dla osób niepełnosprawnych):

Oddział

Godziny pracy

 Placówka w Ratuszu

Oddział 2 w Olsztynie

10-101 Olsztyn, pl. Jana Pawła II 1

 w poniedziałek od 8:00 do 18:00

od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30

 Oddział 1 w Olsztynie

10-427 Olsztyn, ul. Jasna 2A

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 2 w Olsztynie

10-541 Olsztyn, ul. Erwina Kruka 30

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 3 w Olsztynie

10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 26

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 4 w Olsztynie

10-699 Olsztyn, ul. Jarocka 59

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 5 w Olsztynie

10-006 Olsztyn, ul. Pieniężnego 8

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 9 w Olsztynie

10-061 Olsztyn, ul. Barczewskiego 1

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

 

 

2020-10-14 11:28:33  Olga Walnicka-Kucio

Pole full zmieniło wartość z '<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="0"> <tbody> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:628px;height:35px;"> <p align="center"> <strong>Informacja o okresowej zmianie godzin obsługi Klient&oacute;w w plac&oacute;wkach </strong></p> <p align="center"> <strong>PKO Banku Polskiego SA</strong></p> <p align="center"> <strong>w Olsztynie</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>obowiązuje od dnia 13 lipca 2020r.</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:124px;"> <p align="center"> <strong>nazwa plac&oacute;wki</strong></p> </td> <td style="width:124px;"> <p align="center"> <strong>adres</strong></p> </td> <td style="width:124px;"> <p align="center"> <strong>miejscowość</strong></p> </td> <td style="width:124px;"> <p align="center"> <strong>obowiązujący czas obsługi Klient&oacute;w</strong></p> </td> <td style="width:124px;"> <p align="center"> <strong>czas obowiązywania zmiany</strong></p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="width:124px;"> <p align="center"> Oddział 2 w Olsztynie</p> </td> <td style="width:124px;"> <p> Dąbrowszczak&oacute;w 30</p> </td> <td style="width:124px;"> <p> Olsztyn</p> </td> <td style="width:124px;"> <p> 8.00-18.00</p> </td> <td style="width:124px;"> <p> do odwołania</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:124px;"> <p> Pl. Jana Pawła II 1</p> </td> <td style="width:124px;"> <p> Olsztyn</p> </td> <td style="width:124px;"> <p> 7.30-14.30</p> </td> <td style="width:124px;"> <p> do odwołania</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:124px;"> <p> Oddział 5 w Olsztynie</p> </td> <td style="width:124px;"> <p> Pieniężnego 8</p> </td> <td style="width:124px;"> <p> Olsztyn</p> </td> <td style="width:124px;"> <p> 9.00-17.00</p> </td> <td style="width:124px;"> <p> do odwołania</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:124px;"> <p> Oddział 3 w Olsztynie</p> </td> <td style="width:124px;"> <p> Wańkowicza 26</p> </td> <td style="width:124px;"> <p> Olsztyn</p> </td> <td style="width:124px;"> <p> 9.00-17.00</p> </td> <td style="width:124px;"> <p> do odwołania</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:124px;"> <p> Oddział 9 w Olsztynie</p> </td> <td style="width:124px;"> <p> Barczewskiego 1</p> </td> <td style="width:124px;"> <p> Olsztyn</p> </td> <td style="width:124px;"> <p> 9.00-17.00</p> </td> <td style="width:124px;"> <p> do odwołania</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:124px;"> <p> Oddział 4 w Olsztynie</p> </td> <td style="width:124px;"> <p> Jarocka 59</p> </td> <td style="width:124px;"> <p> Olsztyn</p> </td> <td style="width:124px;"> <p> 8.00-18.00</p> </td> <td style="width:124px;"> <p> do odwołania</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:124px;"> <p> Oddział 1 w Olsztynie</p> </td> <td style="width:124px;"> <p> Jasna 2A</p> </td> <td style="width:124px;"> <p> Olsztyn</p> </td> <td style="width:124px;"> <p> 9.00-17.00</p> </td> <td style="width:124px;"> <p> do odwołania</p> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Rachunki bankowe Urzędu Miasta Olsztyna</strong></p> <p> <strong>obowiązujące od 1 lutego 2018r.</strong><br /> <br /> Obsługę bankową realizuje <strong>PKO Bank Polski SA</strong><br /> <br /> <strong>Numery rachunk&oacute;w bankowych<br /> <br /> </strong>Numer rachunku bankowego dla <strong>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</strong>:<br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> <strong>88 1020 3541 0000 5802 0290 6071</strong></p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego dla <strong>podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środk&oacute;w transportowych</strong>:<br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatk&oacute;w i Opłat<br /> <strong>58 1020 3541 0000 5202 0290 3219</strong></p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego dla <strong>opłaty skarbowej</strong>:<br /> <strong>63 1020 3541 0000 5002 0290 3227</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatk&oacute;w i Opłat</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego dla <strong>dochod&oacute;w niepodatkowych gminy</strong>:<br /> <strong>78 1020 3541 0000 5902 0290 6105</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na ten rachunek należy dokonywać opłat z tytułu:<br /> &bull; użytkowania wieczystego gruntu gminy<br /> &bull; trwałego zarządu gminy<br /> &bull; opłaty adiacenckiej i renty planistycznej<br /> &bull; dzierżawy gruntu gminy<br /> &bull; dzierżawy powierzchni ratusza<br /> &bull; wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiekt&oacute;w od gminy<br /> &bull; nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy<br /> &bull; przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy<br /> &bull; opłat komunikacyjnych, ewidencyjnych<br /> &bull; grzywien, mandat&oacute;w (wystawionych przez Straż Miejską) oraz innych kar pieniężnych od os&oacute;b fizycznych i prawnych<br /> &bull; korzystania z zezwoleń na sprzedaż napoj&oacute;w alkoholowych<br /> &bull; usunięcia drzew i krzew&oacute;w<br /> &bull; koszt&oacute;w związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu<br /> &bull; wydania karty wędkarskiej<br /> &bull; zwrotu koszt&oacute;w sądowych</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego dla <strong>dochod&oacute;w Skarbu Państwa</strong>:<br /> <strong>88 1020 3541 0000 5502 0290 6121</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:<br /> &bull; użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa<br /> &bull; trwałego zarządu Skarbu Państwa<br /> &bull; dzierżawy gruntu Skarbu Państwa<br /> &bull; wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiekt&oacute;w Skarbu Państwa<br /> &bull; nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa<br /> &bull; przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa<br /> &bull; udostępnienia danych osobowych<br /> &bull; zwrotu koszt&oacute;w sądowych</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>dochody - usługi geodezyjne i kartograficzne</strong>:<br /> <strong>96 1020 3541 0000 5702 0290 6170</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>dochody - opłata za pobyt os&oacute;b w Domach Pomocy Społecznej (DPS)</strong>:<br /> <strong>89 1020 3541 0000 5002 0290 6154</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>Depozyt</strong>:<br /> <strong>81 1020 3541 0000 5602 0290 6683</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:<br /> &bull; wadium<br /> &bull; zabezpieczenia należytego wykonania umowy<br /> &bull; zabezpieczenia z tytułu rękojmi umowy</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>Wydatki</strong>:<br /> <strong>70 1020 3541 0000 5602 0290 7269</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Oświata</strong>:<br /> <strong>64 1020 3541 0000 5402 0290 7087</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Urząd Miasta</strong>:<br /> <strong>12 1020 3541 0000 5102 0290 7103</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>egzekucja (zobowiązania objęte administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym)</strong>:<br /> <strong>46 1020 3541 0000 5602 0290 6246</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa</strong>:<br /> <strong>96 1020 3541 0000 5402 0290 6220</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer <strong>podstawowego rachunku bankowego Gminy Olsztyn</strong>:<br /> <strong>10 1020 3541 0000 5402 0290 6410 </strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na wymienionym rachunku bankowym są gromadzone środki:<br /> &bull; dochody Miasta Olsztyna, w tym:<br /> &nbsp; - środki stanowiące dochody, kt&oacute;re pobierają urzędy skarbowe<br /> &nbsp; - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe<br /> &nbsp; - dotacje z budżet&oacute;w innych jednostek samorządu terytorialnego<br /> &bull; subwencja og&oacute;lna<br /> &bull; dotacje celowe z budżetu państwa<br /> &bull; udziały we wpływach z podatku pochodowego od os&oacute;b fizycznych<br /> &bull; środki pochodzące ze źr&oacute;deł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego<br /> &bull; środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> <strong>Kody do dokonywania płatności walutowych z zagranicy</strong>:<br /> KOD BIC (SWIFT): <strong>BPKOPLPW</strong></p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> <br /> <strong>Dokonywanie wpłat got&oacute;wkowych<br /> </strong><br /> Bez ponoszenia dodatkowych opłat, wpłat got&oacute;wkowych można dokonywać w każdym oddziale PKO Bank Polski SA na terenie Miasta Olsztyna oraz na terenie całego kraju, <strong>począwszy od dnia 1 lutego 2018 roku.</strong><br /> <br /> <strong>Wykaz oddział&oacute;w PKO Bank Polski SA w Olsztynie</strong>(każdy z oddział&oacute;w posiada udogodnienia dla os&oacute;b niepełnosprawnych):</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:302px;"> <p> Oddział</p> </td> <td style="width:302px;"> <p> Godziny pracy</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p> &nbsp;Plac&oacute;wka w Ratuszu</p> <p> Oddział 2 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-101 Olsztyn, pl.&nbsp;Jana Pawła II 1</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p> &nbsp;w poniedziałek od 8:00 do 18:00</p> <p> od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <div> <p> &nbsp;Oddział 1 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-427 Olsztyn, ul.&nbsp;Jasna 2A</strong></p> </div> </td> <td style="width:302px;"> <p> od poniedziałku do piątku</p> <p> od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <div> <p> Oddział 2 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-541 Olsztyn, ul.&nbsp;Erwina Kruka 30</strong></p> </div> </td> <td style="width:302px;"> <p> od poniedziałku do piątku</p> <p> od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p> Oddział 3 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-684 Olsztyn, ul.&nbsp;Wańkowicza 26</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p> od poniedziałku do piątku</p> <p> od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p> Oddział 4 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-699 Olsztyn, ul.&nbsp;Jarocka 59</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p> od poniedziałku do piątku</p> <p> od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p> Oddział 5 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-006 Olsztyn, ul.&nbsp;Pieniężnego 8</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p> od poniedziałku do piątku</p> <p> od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p> Oddział 9 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-061 Olsztyn, ul.&nbsp;Barczewskiego 1</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p> od poniedziałku do piątku</p> <p> od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="0"> <tbody> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:628px;height:35px;"> <p align="center"> <strong>Informacja o okresowej zmianie godzin obsługi Klient&oacute;w w plac&oacute;wkach </strong></p> <p align="center"> <strong>PKO Banku Polskiego SA</strong></p> <p align="center"> <strong>w Olsztynie</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>obowiązuje od dnia 13 lipca 2020r.</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:99px;"> <p align="center"> <strong>nazwa plac&oacute;wki</strong></p> </td> <td style="width:113px;"> <p align="center"> <strong>adres</strong></p> </td> <td style="width:76px;"> <p align="center"> <strong>miejscowość</strong></p> </td> <td style="width:113px;"> <p align="center"> <strong>obowiązujący czas obsługi Klient&oacute;w</strong></p> </td> <td style="width:113px;"> <p align="center"> <strong>czas obowiązywania zmiany</strong></p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="width:99px;"> <p> Oddział 2 w Olsztynie</p> </td> <td style="width:113px;"> <p> Dąbrowszczak&oacute;w 30</p> </td> <td style="width:76px;"> <p> Olsztyn</p> </td> <td style="width:113px;"> <p> 8.00-18.00</p> </td> <td style="width:113px;"> <p> do odwołania</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:113px;"> <p> Pl. Jana Pawła II 1</p> </td> <td style="width:76px;"> <p> Olsztyn</p> </td> <td style="width:113px;"> <p> 7.30-14.30</p> </td> <td style="width:113px;"> <p> do odwołania</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:99px;"> <p> Oddział 5 w Olsztynie</p> </td> <td style="width:113px;"> <p> Pieniężnego 8</p> </td> <td style="width:76px;"> <p> Olsztyn</p> </td> <td style="width:113px;"> <p> 9.00-17.00</p> </td> <td style="width:113px;"> <p> do odwołania</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:99px;"> <p> Oddział 3 w Olsztynie</p> </td> <td style="width:113px;"> <p> Wańkowicza 26</p> </td> <td style="width:76px;"> <p> Olsztyn</p> </td> <td style="width:113px;"> <p> 9.00-17.00</p> </td> <td style="width:113px;"> <p> do odwołania</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:99px;"> <p> Oddział 9 w Olsztynie</p> </td> <td style="width:113px;"> <p> Barczewskiego 1</p> </td> <td style="width:76px;"> <p> Olsztyn</p> </td> <td style="width:113px;"> <p> 9.00-17.00</p> </td> <td style="width:113px;"> <p> do odwołania</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:99px;"> <p> Oddział 4 w Olsztynie</p> </td> <td style="width:113px;"> <p> Jarocka 59</p> </td> <td style="width:76px;"> <p> Olsztyn</p> </td> <td style="width:113px;"> <p> 8.00-18.00</p> </td> <td style="width:113px;"> <p> do odwołania</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:99px;"> <p> Oddział 1 w Olsztynie</p> </td> <td style="width:113px;"> <p> Jasna 2A</p> </td> <td style="width:76px;"> <p> Olsztyn</p> </td> <td style="width:113px;"> <p> 9.00-17.00</p> </td> <td style="width:113px;"> <p> do odwołania</p> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Rachunki bankowe Urzędu Miasta Olsztyna</strong></p> <p> <strong>obowiązujące od 1 lutego 2018r.</strong><br /> <br /> Obsługę bankową realizuje <strong>PKO Bank Polski SA</strong><br /> <br /> <strong>Numery rachunk&oacute;w bankowych<br /> <br /> </strong>Numer rachunku bankowego dla <strong>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</strong>:<br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> <strong>88 1020 3541 0000 5802 0290 6071</strong></p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego dla <strong>podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środk&oacute;w transportowych</strong>:<br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatk&oacute;w i Opłat<br /> <strong>58 1020 3541 0000 5202 0290 3219</strong></p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego dla <strong>opłaty skarbowej</strong>:<br /> <strong>63 1020 3541 0000 5002 0290 3227</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatk&oacute;w i Opłat</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego dla <strong>dochod&oacute;w niepodatkowych gminy</strong>:<br /> <strong>78 1020 3541 0000 5902 0290 6105</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na ten rachunek należy dokonywać opłat z tytułu:<br /> &bull; użytkowania wieczystego gruntu gminy<br /> &bull; trwałego zarządu gminy<br /> &bull; opłaty adiacenckiej i renty planistycznej<br /> &bull; dzierżawy gruntu gminy<br /> &bull; dzierżawy powierzchni ratusza<br /> &bull; wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiekt&oacute;w od gminy<br /> &bull; nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy<br /> &bull; przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy<br /> &bull; opłat komunikacyjnych, ewidencyjnych<br /> &bull; grzywien, mandat&oacute;w (wystawionych przez Straż Miejską) oraz innych kar pieniężnych od os&oacute;b fizycznych i prawnych<br /> &bull; korzystania z zezwoleń na sprzedaż napoj&oacute;w alkoholowych<br /> &bull; usunięcia drzew i krzew&oacute;w<br /> &bull; koszt&oacute;w związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu<br /> &bull; wydania karty wędkarskiej<br /> &bull; zwrotu koszt&oacute;w sądowych</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego dla <strong>dochod&oacute;w Skarbu Państwa</strong>:<br /> <strong>88 1020 3541 0000 5502 0290 6121</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:<br /> &bull; użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa<br /> &bull; trwałego zarządu Skarbu Państwa<br /> &bull; dzierżawy gruntu Skarbu Państwa<br /> &bull; wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiekt&oacute;w Skarbu Państwa<br /> &bull; nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa<br /> &bull; przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa<br /> &bull; udostępnienia danych osobowych<br /> &bull; zwrotu koszt&oacute;w sądowych</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>dochody - usługi geodezyjne i kartograficzne</strong>:<br /> <strong>96 1020 3541 0000 5702 0290 6170</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>dochody - opłata za pobyt os&oacute;b w Domach Pomocy Społecznej (DPS)</strong>:<br /> <strong>89 1020 3541 0000 5002 0290 6154</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>Depozyt</strong>:<br /> <strong>81 1020 3541 0000 5602 0290 6683</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:<br /> &bull; wadium<br /> &bull; zabezpieczenia należytego wykonania umowy<br /> &bull; zabezpieczenia z tytułu rękojmi umowy</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>Wydatki</strong>:<br /> <strong>70 1020 3541 0000 5602 0290 7269</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Oświata</strong>:<br /> <strong>64 1020 3541 0000 5402 0290 7087</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Urząd Miasta</strong>:<br /> <strong>12 1020 3541 0000 5102 0290 7103</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>egzekucja (zobowiązania objęte administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym)</strong>:<br /> <strong>46 1020 3541 0000 5602 0290 6246</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa</strong>:<br /> <strong>96 1020 3541 0000 5402 0290 6220</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer <strong>podstawowego rachunku bankowego Gminy Olsztyn</strong>:<br /> <strong>10 1020 3541 0000 5402 0290 6410 </strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na wymienionym rachunku bankowym są gromadzone środki:<br /> &bull; dochody Miasta Olsztyna, w tym:<br /> &nbsp; - środki stanowiące dochody, kt&oacute;re pobierają urzędy skarbowe<br /> &nbsp; - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe<br /> &nbsp; - dotacje z budżet&oacute;w innych jednostek samorządu terytorialnego<br /> &bull; subwencja og&oacute;lna<br /> &bull; dotacje celowe z budżetu państwa<br /> &bull; udziały we wpływach z podatku pochodowego od os&oacute;b fizycznych<br /> &bull; środki pochodzące ze źr&oacute;deł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego<br /> &bull; środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> <strong>Kody do dokonywania płatności walutowych z zagranicy</strong>:<br /> KOD BIC (SWIFT): <strong>BPKOPLPW</strong></p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> <br /> <strong>Dokonywanie wpłat got&oacute;wkowych<br /> </strong><br /> Bez ponoszenia dodatkowych opłat, wpłat got&oacute;wkowych można dokonywać w każdym oddziale PKO Bank Polski SA na terenie Miasta Olsztyna oraz na terenie całego kraju, <strong>począwszy od dnia 1 lutego 2018 roku.</strong><br /> <br /> <strong>Wykaz oddział&oacute;w PKO Bank Polski SA w Olsztynie</strong>(każdy z oddział&oacute;w posiada udogodnienia dla os&oacute;b niepełnosprawnych):</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:302px;"> <p> Oddział</p> </td> <td style="width:302px;"> <p> Godziny pracy</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p> &nbsp;Plac&oacute;wka w Ratuszu</p> <p> Oddział 2 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-101 Olsztyn, pl.&nbsp;Jana Pawła II 1</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p> &nbsp;w poniedziałek od 8:00 do 18:00</p> <p> od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <div> <p> &nbsp;Oddział 1 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-427 Olsztyn, ul.&nbsp;Jasna 2A</strong></p> </div> </td> <td style="width:302px;"> <p> od poniedziałku do piątku</p> <p> od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <div> <p> Oddział 2 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-541 Olsztyn, ul.&nbsp;Erwina Kruka 30</strong></p> </div> </td> <td style="width:302px;"> <p> od poniedziałku do piątku</p> <p> od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p> Oddział 3 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-684 Olsztyn, ul.&nbsp;Wańkowicza 26</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p> od poniedziałku do piątku</p> <p> od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p> Oddział 4 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-699 Olsztyn, ul.&nbsp;Jarocka 59</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p> od poniedziałku do piątku</p> <p> od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p> Oddział 5 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-006 Olsztyn, ul.&nbsp;Pieniężnego 8</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p> od poniedziałku do piątku</p> <p> od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p> Oddział 9 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-061 Olsztyn, ul.&nbsp;Barczewskiego 1</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p> od poniedziałku do piątku</p> <p> od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Informacja o okresowej zmianie godzin obsługi Klientów w placówkach

PKO Banku Polskiego SA

w Olsztynie

 

obowiązuje od dnia 13 lipca 2020r.

 

nazwa placówki

adres

miejscowość

obowiązujący czas obsługi Klientów

czas obowiązywania zmiany

Oddział 2 w Olsztynie

Dąbrowszczaków 30

Olsztyn

8.00-18.00

do odwołania

Pl. Jana Pawła II 1

Olsztyn

7.30-14.30

do odwołania

Oddział 5 w Olsztynie

Pieniężnego 8

Olsztyn

9.00-17.00

do odwołania

Oddział 3 w Olsztynie

Wańkowicza 26

Olsztyn

9.00-17.00

do odwołania

Oddział 9 w Olsztynie

Barczewskiego 1

Olsztyn

9.00-17.00

do odwołania

Oddział 4 w Olsztynie

Jarocka 59

Olsztyn

8.00-18.00

do odwołania

Oddział 1 w Olsztynie

Jasna 2A

Olsztyn

9.00-17.00

do odwołania

 

 

Rachunki bankowe Urzędu Miasta Olsztyna

obowiązujące od 1 lutego 2018r.

Obsługę bankową realizuje PKO Bank Polski SA

Numery rachunków bankowych

Numer rachunku bankowego dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
88 1020 3541 0000 5802 0290 6071


Numer rachunku bankowego dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych:
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat
58 1020 3541 0000 5202 0290 3219


Numer rachunku bankowego dla opłaty skarbowej:
63 1020 3541 0000 5002 0290 3227
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat


Numer rachunku bankowego dla dochodów niepodatkowych gminy:
78 1020 3541 0000 5902 0290 6105
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na ten rachunek należy dokonywać opłat z tytułu:
• użytkowania wieczystego gruntu gminy
• trwałego zarządu gminy
• opłaty adiacenckiej i renty planistycznej
• dzierżawy gruntu gminy
• dzierżawy powierzchni ratusza
• wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów od gminy
• nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy
• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy
• opłat komunikacyjnych, ewidencyjnych
• grzywien, mandatów (wystawionych przez Straż Miejską) oraz innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych
• korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
• usunięcia drzew i krzewów
• kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu
• wydania karty wędkarskiej
• zwrotu kosztów sądowych


Numer rachunku bankowego dla dochodów Skarbu Państwa:
88 1020 3541 0000 5502 0290 6121
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:
• użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa
• trwałego zarządu Skarbu Państwa
• dzierżawy gruntu Skarbu Państwa
• wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów Skarbu Państwa
• nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa
• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa
• udostępnienia danych osobowych
• zwrotu kosztów sądowych


Numer rachunku bankowego - dochody - usługi geodezyjne i kartograficzne:
96 1020 3541 0000 5702 0290 6170
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - dochody - opłata za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej (DPS):
89 1020 3541 0000 5002 0290 6154
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Depozyt:
81 1020 3541 0000 5602 0290 6683
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:
• wadium
• zabezpieczenia należytego wykonania umowy
• zabezpieczenia z tytułu rękojmi umowy


Numer rachunku bankowego - Wydatki:
70 1020 3541 0000 5602 0290 7269
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Oświata:
64 1020 3541 0000 5402 0290 7087
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Urząd Miasta:
12 1020 3541 0000 5102 0290 7103
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - egzekucja (zobowiązania objęte administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym):
46 1020 3541 0000 5602 0290 6246
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa:
96 1020 3541 0000 5402 0290 6220
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer podstawowego rachunku bankowego Gminy Olsztyn:
10 1020 3541 0000 5402 0290 6410
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na wymienionym rachunku bankowym są gromadzone środki:
• dochody Miasta Olsztyna, w tym:
  - środki stanowiące dochody, które pobierają urzędy skarbowe
  - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe
  - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego
• subwencja ogólna
• dotacje celowe z budżetu państwa
• udziały we wpływach z podatku pochodowego od osób fizycznych
• środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego
• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego


Kody do dokonywania płatności walutowych z zagranicy:
KOD BIC (SWIFT): BPKOPLPWDokonywanie wpłat gotówkowych

Bez ponoszenia dodatkowych opłat, wpłat gotówkowych można dokonywać w każdym oddziale PKO Bank Polski SA na terenie Miasta Olsztyna oraz na terenie całego kraju, począwszy od dnia 1 lutego 2018 roku.

Wykaz oddziałów PKO Bank Polski SA w Olsztynie(każdy z oddziałów posiada udogodnienia dla osób niepełnosprawnych):

Oddział

Godziny pracy

 Placówka w Ratuszu

Oddział 2 w Olsztynie

10-101 Olsztyn, pl. Jana Pawła II 1

 w poniedziałek od 8:00 do 18:00

od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30

 Oddział 1 w Olsztynie

10-427 Olsztyn, ul. Jasna 2A

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 2 w Olsztynie

10-541 Olsztyn, ul. Erwina Kruka 30

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 3 w Olsztynie

10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 26

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 4 w Olsztynie

10-699 Olsztyn, ul. Jarocka 59

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 5 w Olsztynie

10-006 Olsztyn, ul. Pieniężnego 8

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 9 w Olsztynie

10-061 Olsztyn, ul. Barczewskiego 1

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

 

 

Informacja o okresowej zmianie godzin obsługi Klientów w placówkach

PKO Banku Polskiego SA

w Olsztynie

 

obowiązuje od dnia 13 lipca 2020r.

 

nazwa placówki

adres

miejscowość

obowiązujący czas obsługi Klientów

czas obowiązywania zmiany

Oddział 2 w Olsztynie

Dąbrowszczaków 30

Olsztyn

8.00-18.00

do odwołania

Pl. Jana Pawła II 1

Olsztyn

7.30-14.30

do odwołania

Oddział 5 w Olsztynie

Pieniężnego 8

Olsztyn

9.00-17.00

do odwołania

Oddział 3 w Olsztynie

Wańkowicza 26

Olsztyn

9.00-17.00

do odwołania

Oddział 9 w Olsztynie

Barczewskiego 1

Olsztyn

9.00-17.00

do odwołania

Oddział 4 w Olsztynie

Jarocka 59

Olsztyn

8.00-18.00

do odwołania

Oddział 1 w Olsztynie

Jasna 2A

Olsztyn

9.00-17.00

do odwołania

 

 

Rachunki bankowe Urzędu Miasta Olsztyna

obowiązujące od 1 lutego 2018r.

Obsługę bankową realizuje PKO Bank Polski SA

Numery rachunków bankowych

Numer rachunku bankowego dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
88 1020 3541 0000 5802 0290 6071


Numer rachunku bankowego dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych:
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat
58 1020 3541 0000 5202 0290 3219


Numer rachunku bankowego dla opłaty skarbowej:
63 1020 3541 0000 5002 0290 3227
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat


Numer rachunku bankowego dla dochodów niepodatkowych gminy:
78 1020 3541 0000 5902 0290 6105
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na ten rachunek należy dokonywać opłat z tytułu:
• użytkowania wieczystego gruntu gminy
• trwałego zarządu gminy
• opłaty adiacenckiej i renty planistycznej
• dzierżawy gruntu gminy
• dzierżawy powierzchni ratusza
• wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów od gminy
• nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy
• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy
• opłat komunikacyjnych, ewidencyjnych
• grzywien, mandatów (wystawionych przez Straż Miejską) oraz innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych
• korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
• usunięcia drzew i krzewów
• kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu
• wydania karty wędkarskiej
• zwrotu kosztów sądowych


Numer rachunku bankowego dla dochodów Skarbu Państwa:
88 1020 3541 0000 5502 0290 6121
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:
• użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa
• trwałego zarządu Skarbu Państwa
• dzierżawy gruntu Skarbu Państwa
• wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów Skarbu Państwa
• nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa
• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa
• udostępnienia danych osobowych
• zwrotu kosztów sądowych


Numer rachunku bankowego - dochody - usługi geodezyjne i kartograficzne:
96 1020 3541 0000 5702 0290 6170
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - dochody - opłata za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej (DPS):
89 1020 3541 0000 5002 0290 6154
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Depozyt:
81 1020 3541 0000 5602 0290 6683
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:
• wadium
• zabezpieczenia należytego wykonania umowy
• zabezpieczenia z tytułu rękojmi umowy


Numer rachunku bankowego - Wydatki:
70 1020 3541 0000 5602 0290 7269
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Oświata:
64 1020 3541 0000 5402 0290 7087
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Urząd Miasta:
12 1020 3541 0000 5102 0290 7103
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - egzekucja (zobowiązania objęte administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym):
46 1020 3541 0000 5602 0290 6246
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa:
96 1020 3541 0000 5402 0290 6220
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer podstawowego rachunku bankowego Gminy Olsztyn:
10 1020 3541 0000 5402 0290 6410
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na wymienionym rachunku bankowym są gromadzone środki:
• dochody Miasta Olsztyna, w tym:
  - środki stanowiące dochody, które pobierają urzędy skarbowe
  - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe
  - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego
• subwencja ogólna
• dotacje celowe z budżetu państwa
• udziały we wpływach z podatku pochodowego od osób fizycznych
• środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego
• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego


Kody do dokonywania płatności walutowych z zagranicy:
KOD BIC (SWIFT): BPKOPLPWDokonywanie wpłat gotówkowych

Bez ponoszenia dodatkowych opłat, wpłat gotówkowych można dokonywać w każdym oddziale PKO Bank Polski SA na terenie Miasta Olsztyna oraz na terenie całego kraju, począwszy od dnia 1 lutego 2018 roku.

Wykaz oddziałów PKO Bank Polski SA w Olsztynie(każdy z oddziałów posiada udogodnienia dla osób niepełnosprawnych):

Oddział

Godziny pracy

 Placówka w Ratuszu

Oddział 2 w Olsztynie

10-101 Olsztyn, pl. Jana Pawła II 1

 w poniedziałek od 8:00 do 18:00

od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30

 Oddział 1 w Olsztynie

10-427 Olsztyn, ul. Jasna 2A

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 2 w Olsztynie

10-541 Olsztyn, ul. Erwina Kruka 30

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 3 w Olsztynie

10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 26

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 4 w Olsztynie

10-699 Olsztyn, ul. Jarocka 59

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 5 w Olsztynie

10-006 Olsztyn, ul. Pieniężnego 8

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 9 w Olsztynie

10-061 Olsztyn, ul. Barczewskiego 1

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

 

 

2020-10-14 11:37:42  Olga Walnicka-Kucio

Pole full zmieniło wartość z '<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="0"> <tbody> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:628px;height:35px;"> <p align="center"> <strong>Informacja o okresowej zmianie godzin obsługi Klient&oacute;w w plac&oacute;wkach </strong></p> <p align="center"> <strong>PKO Banku Polskiego SA</strong></p> <p align="center"> <strong>w Olsztynie</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>obowiązuje od dnia 13 lipca 2020r.</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:99px;"> <p align="center"> <strong>nazwa plac&oacute;wki</strong></p> </td> <td style="width:113px;"> <p align="center"> <strong>adres</strong></p> </td> <td style="width:76px;"> <p align="center"> <strong>miejscowość</strong></p> </td> <td style="width:113px;"> <p align="center"> <strong>obowiązujący czas obsługi Klient&oacute;w</strong></p> </td> <td style="width:113px;"> <p align="center"> <strong>czas obowiązywania zmiany</strong></p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="width:99px;"> <p> Oddział 2 w Olsztynie</p> </td> <td style="width:113px;"> <p> Dąbrowszczak&oacute;w 30</p> </td> <td style="width:76px;"> <p> Olsztyn</p> </td> <td style="width:113px;"> <p> 8.00-18.00</p> </td> <td style="width:113px;"> <p> do odwołania</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:113px;"> <p> Pl. Jana Pawła II 1</p> </td> <td style="width:76px;"> <p> Olsztyn</p> </td> <td style="width:113px;"> <p> 7.30-14.30</p> </td> <td style="width:113px;"> <p> do odwołania</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:99px;"> <p> Oddział 5 w Olsztynie</p> </td> <td style="width:113px;"> <p> Pieniężnego 8</p> </td> <td style="width:76px;"> <p> Olsztyn</p> </td> <td style="width:113px;"> <p> 9.00-17.00</p> </td> <td style="width:113px;"> <p> do odwołania</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:99px;"> <p> Oddział 3 w Olsztynie</p> </td> <td style="width:113px;"> <p> Wańkowicza 26</p> </td> <td style="width:76px;"> <p> Olsztyn</p> </td> <td style="width:113px;"> <p> 9.00-17.00</p> </td> <td style="width:113px;"> <p> do odwołania</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:99px;"> <p> Oddział 9 w Olsztynie</p> </td> <td style="width:113px;"> <p> Barczewskiego 1</p> </td> <td style="width:76px;"> <p> Olsztyn</p> </td> <td style="width:113px;"> <p> 9.00-17.00</p> </td> <td style="width:113px;"> <p> do odwołania</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:99px;"> <p> Oddział 4 w Olsztynie</p> </td> <td style="width:113px;"> <p> Jarocka 59</p> </td> <td style="width:76px;"> <p> Olsztyn</p> </td> <td style="width:113px;"> <p> 8.00-18.00</p> </td> <td style="width:113px;"> <p> do odwołania</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:99px;"> <p> Oddział 1 w Olsztynie</p> </td> <td style="width:113px;"> <p> Jasna 2A</p> </td> <td style="width:76px;"> <p> Olsztyn</p> </td> <td style="width:113px;"> <p> 9.00-17.00</p> </td> <td style="width:113px;"> <p> do odwołania</p> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Rachunki bankowe Urzędu Miasta Olsztyna</strong></p> <p> <strong>obowiązujące od 1 lutego 2018r.</strong><br /> <br /> Obsługę bankową realizuje <strong>PKO Bank Polski SA</strong><br /> <br /> <strong>Numery rachunk&oacute;w bankowych<br /> <br /> </strong>Numer rachunku bankowego dla <strong>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</strong>:<br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> <strong>88 1020 3541 0000 5802 0290 6071</strong></p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego dla <strong>podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środk&oacute;w transportowych</strong>:<br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatk&oacute;w i Opłat<br /> <strong>58 1020 3541 0000 5202 0290 3219</strong></p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego dla <strong>opłaty skarbowej</strong>:<br /> <strong>63 1020 3541 0000 5002 0290 3227</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatk&oacute;w i Opłat</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego dla <strong>dochod&oacute;w niepodatkowych gminy</strong>:<br /> <strong>78 1020 3541 0000 5902 0290 6105</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na ten rachunek należy dokonywać opłat z tytułu:<br /> &bull; użytkowania wieczystego gruntu gminy<br /> &bull; trwałego zarządu gminy<br /> &bull; opłaty adiacenckiej i renty planistycznej<br /> &bull; dzierżawy gruntu gminy<br /> &bull; dzierżawy powierzchni ratusza<br /> &bull; wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiekt&oacute;w od gminy<br /> &bull; nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy<br /> &bull; przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy<br /> &bull; opłat komunikacyjnych, ewidencyjnych<br /> &bull; grzywien, mandat&oacute;w (wystawionych przez Straż Miejską) oraz innych kar pieniężnych od os&oacute;b fizycznych i prawnych<br /> &bull; korzystania z zezwoleń na sprzedaż napoj&oacute;w alkoholowych<br /> &bull; usunięcia drzew i krzew&oacute;w<br /> &bull; koszt&oacute;w związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu<br /> &bull; wydania karty wędkarskiej<br /> &bull; zwrotu koszt&oacute;w sądowych</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego dla <strong>dochod&oacute;w Skarbu Państwa</strong>:<br /> <strong>88 1020 3541 0000 5502 0290 6121</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:<br /> &bull; użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa<br /> &bull; trwałego zarządu Skarbu Państwa<br /> &bull; dzierżawy gruntu Skarbu Państwa<br /> &bull; wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiekt&oacute;w Skarbu Państwa<br /> &bull; nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa<br /> &bull; przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa<br /> &bull; udostępnienia danych osobowych<br /> &bull; zwrotu koszt&oacute;w sądowych</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>dochody - usługi geodezyjne i kartograficzne</strong>:<br /> <strong>96 1020 3541 0000 5702 0290 6170</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>dochody - opłata za pobyt os&oacute;b w Domach Pomocy Społecznej (DPS)</strong>:<br /> <strong>89 1020 3541 0000 5002 0290 6154</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>Depozyt</strong>:<br /> <strong>81 1020 3541 0000 5602 0290 6683</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:<br /> &bull; wadium<br /> &bull; zabezpieczenia należytego wykonania umowy<br /> &bull; zabezpieczenia z tytułu rękojmi umowy</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>Wydatki</strong>:<br /> <strong>70 1020 3541 0000 5602 0290 7269</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Oświata</strong>:<br /> <strong>64 1020 3541 0000 5402 0290 7087</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Urząd Miasta</strong>:<br /> <strong>12 1020 3541 0000 5102 0290 7103</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>egzekucja (zobowiązania objęte administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym)</strong>:<br /> <strong>46 1020 3541 0000 5602 0290 6246</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa</strong>:<br /> <strong>96 1020 3541 0000 5402 0290 6220</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer <strong>podstawowego rachunku bankowego Gminy Olsztyn</strong>:<br /> <strong>10 1020 3541 0000 5402 0290 6410 </strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na wymienionym rachunku bankowym są gromadzone środki:<br /> &bull; dochody Miasta Olsztyna, w tym:<br /> &nbsp; - środki stanowiące dochody, kt&oacute;re pobierają urzędy skarbowe<br /> &nbsp; - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe<br /> &nbsp; - dotacje z budżet&oacute;w innych jednostek samorządu terytorialnego<br /> &bull; subwencja og&oacute;lna<br /> &bull; dotacje celowe z budżetu państwa<br /> &bull; udziały we wpływach z podatku pochodowego od os&oacute;b fizycznych<br /> &bull; środki pochodzące ze źr&oacute;deł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego<br /> &bull; środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> <strong>Kody do dokonywania płatności walutowych z zagranicy</strong>:<br /> KOD BIC (SWIFT): <strong>BPKOPLPW</strong></p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> <br /> <strong>Dokonywanie wpłat got&oacute;wkowych<br /> </strong><br /> Bez ponoszenia dodatkowych opłat, wpłat got&oacute;wkowych można dokonywać w każdym oddziale PKO Bank Polski SA na terenie Miasta Olsztyna oraz na terenie całego kraju, <strong>począwszy od dnia 1 lutego 2018 roku.</strong><br /> <br /> <strong>Wykaz oddział&oacute;w PKO Bank Polski SA w Olsztynie</strong>(każdy z oddział&oacute;w posiada udogodnienia dla os&oacute;b niepełnosprawnych):</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:302px;"> <p> Oddział</p> </td> <td style="width:302px;"> <p> Godziny pracy</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p> &nbsp;Plac&oacute;wka w Ratuszu</p> <p> Oddział 2 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-101 Olsztyn, pl.&nbsp;Jana Pawła II 1</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p> &nbsp;w poniedziałek od 8:00 do 18:00</p> <p> od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <div> <p> &nbsp;Oddział 1 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-427 Olsztyn, ul.&nbsp;Jasna 2A</strong></p> </div> </td> <td style="width:302px;"> <p> od poniedziałku do piątku</p> <p> od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <div> <p> Oddział 2 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-541 Olsztyn, ul.&nbsp;Erwina Kruka 30</strong></p> </div> </td> <td style="width:302px;"> <p> od poniedziałku do piątku</p> <p> od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p> Oddział 3 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-684 Olsztyn, ul.&nbsp;Wańkowicza 26</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p> od poniedziałku do piątku</p> <p> od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p> Oddział 4 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-699 Olsztyn, ul.&nbsp;Jarocka 59</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p> od poniedziałku do piątku</p> <p> od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p> Oddział 5 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-006 Olsztyn, ul.&nbsp;Pieniężnego 8</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p> od poniedziałku do piątku</p> <p> od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p> Oddział 9 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-061 Olsztyn, ul.&nbsp;Barczewskiego 1</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p> od poniedziałku do piątku</p> <p> od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="0"> <tbody> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:628px;height:35px;"> <p align="center"> <strong>Informacja o okresowej zmianie godzin obsługi Klient&oacute;w w plac&oacute;wkach </strong></p> <p align="center"> <strong>PKO Banku Polskiego SA</strong></p> <p align="center"> <strong>w Olsztynie</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>obowiązuje od dnia 13 lipca 2020r.</strong></p> <table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 500px"> <tbody> <tr> <td> <strong>nazwa plac&oacute;wki</strong></td> <td> <strong>adres</strong></td> <td> <strong>miejscowość</strong></td> <td> <strong>obowiązujący czas obsługi Klient&oacute;w</strong></td> <td> <strong>czas obowiązywania zmiany</strong></td> </tr> <tr> <td colspan="1" rowspan="2"> Oddział 2 w Olsztynie</td> <td> Dąbrowszczak&oacute;w 30</td> <td> Olsztyn</td> <td> 8.00-18.00</td> <td> do odwołania</td> </tr> <tr> <td> Pl. Jana Pawła II 1</td> <td> Olsztyn</td> <td> 7.30-14.30</td> <td> do odwołania</td> </tr> <tr> <td> Oddział 5 w Olsztynie</td> <td> Pieniężnego 8</td> <td> Olsztyn</td> <td> 9.00-17.00</td> <td> do odwołania</td> </tr> <tr> <td> Oddział 3 w Olsztynie</td> <td> Wańkowicza 26</td> <td> Olsztyn</td> <td> 9.00-17.00</td> <td> do odwołania</td> </tr> <tr> <td> Oddział 9 w Olsztynie</td> <td> Barczewskiego 1</td> <td> Olsztyn</td> <td> 9.00-17.00</td> <td> do odwołania</td> </tr> <tr> <td> Oddział 4 w Olsztynie</td> <td> Jarocka 59</td> <td> Olsztyn</td> <td> 8.00-18.00</td> <td> do odwołania</td> </tr> <tr> <td> Oddział 1 w Olsztynie</td> <td> Jasna 2A</td> <td> Olsztyn</td> <td> 9.00-17.00</td> <td> do odwołania</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <p> <strong>Rachunki bankowe Urzędu Miasta Olsztyna</strong></p> <p> <strong>obowiązujące od 1 lutego 2018r.</strong><br /> <br /> Obsługę bankową realizuje <strong>PKO Bank Polski SA</strong><br /> <br /> <strong>Numery rachunk&oacute;w bankowych<br /> <br /> </strong>Numer rachunku bankowego dla <strong>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</strong>:<br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> <strong>88 1020 3541 0000 5802 0290 6071</strong></p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego dla <strong>podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środk&oacute;w transportowych</strong>:<br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatk&oacute;w i Opłat<br /> <strong>58 1020 3541 0000 5202 0290 3219</strong></p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego dla <strong>opłaty skarbowej</strong>:<br /> <strong>63 1020 3541 0000 5002 0290 3227</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatk&oacute;w i Opłat</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego dla <strong>dochod&oacute;w niepodatkowych gminy</strong>:<br /> <strong>78 1020 3541 0000 5902 0290 6105</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na ten rachunek należy dokonywać opłat z tytułu:<br /> &bull; użytkowania wieczystego gruntu gminy<br /> &bull; trwałego zarządu gminy<br /> &bull; opłaty adiacenckiej i renty planistycznej<br /> &bull; dzierżawy gruntu gminy<br /> &bull; dzierżawy powierzchni ratusza<br /> &bull; wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiekt&oacute;w od gminy<br /> &bull; nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy<br /> &bull; przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy<br /> &bull; opłat komunikacyjnych, ewidencyjnych<br /> &bull; grzywien, mandat&oacute;w (wystawionych przez Straż Miejską) oraz innych kar pieniężnych od os&oacute;b fizycznych i prawnych<br /> &bull; korzystania z zezwoleń na sprzedaż napoj&oacute;w alkoholowych<br /> &bull; usunięcia drzew i krzew&oacute;w<br /> &bull; koszt&oacute;w związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu<br /> &bull; wydania karty wędkarskiej<br /> &bull; zwrotu koszt&oacute;w sądowych</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego dla <strong>dochod&oacute;w Skarbu Państwa</strong>:<br /> <strong>88 1020 3541 0000 5502 0290 6121</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:<br /> &bull; użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa<br /> &bull; trwałego zarządu Skarbu Państwa<br /> &bull; dzierżawy gruntu Skarbu Państwa<br /> &bull; wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiekt&oacute;w Skarbu Państwa<br /> &bull; nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa<br /> &bull; przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa<br /> &bull; udostępnienia danych osobowych<br /> &bull; zwrotu koszt&oacute;w sądowych</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>dochody - usługi geodezyjne i kartograficzne</strong>:<br /> <strong>96 1020 3541 0000 5702 0290 6170</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>dochody - opłata za pobyt os&oacute;b w Domach Pomocy Społecznej (DPS)</strong>:<br /> <strong>89 1020 3541 0000 5002 0290 6154</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>Depozyt</strong>:<br /> <strong>81 1020 3541 0000 5602 0290 6683</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:<br /> &bull; wadium<br /> &bull; zabezpieczenia należytego wykonania umowy<br /> &bull; zabezpieczenia z tytułu rękojmi umowy</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>Wydatki</strong>:<br /> <strong>70 1020 3541 0000 5602 0290 7269</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Oświata</strong>:<br /> <strong>64 1020 3541 0000 5402 0290 7087</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Urząd Miasta</strong>:<br /> <strong>12 1020 3541 0000 5102 0290 7103</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>egzekucja (zobowiązania objęte administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym)</strong>:<br /> <strong>46 1020 3541 0000 5602 0290 6246</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa</strong>:<br /> <strong>96 1020 3541 0000 5402 0290 6220</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer <strong>podstawowego rachunku bankowego Gminy Olsztyn</strong>:<br /> <strong>10 1020 3541 0000 5402 0290 6410 </strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na wymienionym rachunku bankowym są gromadzone środki:<br /> &bull; dochody Miasta Olsztyna, w tym:<br /> &nbsp; - środki stanowiące dochody, kt&oacute;re pobierają urzędy skarbowe<br /> &nbsp; - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe<br /> &nbsp; - dotacje z budżet&oacute;w innych jednostek samorządu terytorialnego<br /> &bull; subwencja og&oacute;lna<br /> &bull; dotacje celowe z budżetu państwa<br /> &bull; udziały we wpływach z podatku pochodowego od os&oacute;b fizycznych<br /> &bull; środki pochodzące ze źr&oacute;deł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego<br /> &bull; środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> <strong>Kody do dokonywania płatności walutowych z zagranicy</strong>:<br /> KOD BIC (SWIFT): <strong>BPKOPLPW</strong></p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> <br /> <strong>Dokonywanie wpłat got&oacute;wkowych<br /> </strong><br /> Bez ponoszenia dodatkowych opłat, wpłat got&oacute;wkowych można dokonywać w każdym oddziale PKO Bank Polski SA na terenie Miasta Olsztyna oraz na terenie całego kraju, <strong>począwszy od dnia 1 lutego 2018 roku.</strong><br /> <br /> <strong>Wykaz oddział&oacute;w PKO Bank Polski SA w Olsztynie</strong>(każdy z oddział&oacute;w posiada udogodnienia dla os&oacute;b niepełnosprawnych):</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:302px;"> <p> Oddział</p> </td> <td style="width:302px;"> <p> Godziny pracy</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p> &nbsp;Plac&oacute;wka w Ratuszu</p> <p> Oddział 2 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-101 Olsztyn, pl.&nbsp;Jana Pawła II 1</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p> &nbsp;w poniedziałek od 8:00 do 18:00</p> <p> od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <div> <p> &nbsp;Oddział 1 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-427 Olsztyn, ul.&nbsp;Jasna 2A</strong></p> </div> </td> <td style="width:302px;"> <p> od poniedziałku do piątku</p> <p> od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <div> <p> Oddział 2 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-541 Olsztyn, ul.&nbsp;Erwina Kruka 30</strong></p> </div> </td> <td style="width:302px;"> <p> od poniedziałku do piątku</p> <p> od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p> Oddział 3 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-684 Olsztyn, ul.&nbsp;Wańkowicza 26</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p> od poniedziałku do piątku</p> <p> od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p> Oddział 4 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-699 Olsztyn, ul.&nbsp;Jarocka 59</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p> od poniedziałku do piątku</p> <p> od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p> Oddział 5 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-006 Olsztyn, ul.&nbsp;Pieniężnego 8</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p> od poniedziałku do piątku</p> <p> od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p> Oddział 9 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-061 Olsztyn, ul.&nbsp;Barczewskiego 1</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p> od poniedziałku do piątku</p> <p> od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Informacja o okresowej zmianie godzin obsługi Klientów w placówkach

PKO Banku Polskiego SA

w Olsztynie

 

obowiązuje od dnia 13 lipca 2020r.

 

nazwa placówki

adres

miejscowość

obowiązujący czas obsługi Klientów

czas obowiązywania zmiany

Oddział 2 w Olsztynie

Dąbrowszczaków 30

Olsztyn

8.00-18.00

do odwołania

Pl. Jana Pawła II 1

Olsztyn

7.30-14.30

do odwołania

Oddział 5 w Olsztynie

Pieniężnego 8

Olsztyn

9.00-17.00

do odwołania

Oddział 3 w Olsztynie

Wańkowicza 26

Olsztyn

9.00-17.00

do odwołania

Oddział 9 w Olsztynie

Barczewskiego 1

Olsztyn

9.00-17.00

do odwołania

Oddział 4 w Olsztynie

Jarocka 59

Olsztyn

8.00-18.00

do odwołania

Oddział 1 w Olsztynie

Jasna 2A

Olsztyn

9.00-17.00

do odwołania

 

 

Rachunki bankowe Urzędu Miasta Olsztyna

obowiązujące od 1 lutego 2018r.

Obsługę bankową realizuje PKO Bank Polski SA

Numery rachunków bankowych

Numer rachunku bankowego dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
88 1020 3541 0000 5802 0290 6071


Numer rachunku bankowego dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych:
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat
58 1020 3541 0000 5202 0290 3219


Numer rachunku bankowego dla opłaty skarbowej:
63 1020 3541 0000 5002 0290 3227
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat


Numer rachunku bankowego dla dochodów niepodatkowych gminy:
78 1020 3541 0000 5902 0290 6105
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na ten rachunek należy dokonywać opłat z tytułu:
• użytkowania wieczystego gruntu gminy
• trwałego zarządu gminy
• opłaty adiacenckiej i renty planistycznej
• dzierżawy gruntu gminy
• dzierżawy powierzchni ratusza
• wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów od gminy
• nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy
• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy
• opłat komunikacyjnych, ewidencyjnych
• grzywien, mandatów (wystawionych przez Straż Miejską) oraz innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych
• korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
• usunięcia drzew i krzewów
• kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu
• wydania karty wędkarskiej
• zwrotu kosztów sądowych


Numer rachunku bankowego dla dochodów Skarbu Państwa:
88 1020 3541 0000 5502 0290 6121
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:
• użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa
• trwałego zarządu Skarbu Państwa
• dzierżawy gruntu Skarbu Państwa
• wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów Skarbu Państwa
• nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa
• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa
• udostępnienia danych osobowych
• zwrotu kosztów sądowych


Numer rachunku bankowego - dochody - usługi geodezyjne i kartograficzne:
96 1020 3541 0000 5702 0290 6170
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - dochody - opłata za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej (DPS):
89 1020 3541 0000 5002 0290 6154
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Depozyt:
81 1020 3541 0000 5602 0290 6683
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:
• wadium
• zabezpieczenia należytego wykonania umowy
• zabezpieczenia z tytułu rękojmi umowy


Numer rachunku bankowego - Wydatki:
70 1020 3541 0000 5602 0290 7269
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Oświata:
64 1020 3541 0000 5402 0290 7087
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Urząd Miasta:
12 1020 3541 0000 5102 0290 7103
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - egzekucja (zobowiązania objęte administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym):
46 1020 3541 0000 5602 0290 6246
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa:
96 1020 3541 0000 5402 0290 6220
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer podstawowego rachunku bankowego Gminy Olsztyn:
10 1020 3541 0000 5402 0290 6410
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na wymienionym rachunku bankowym są gromadzone środki:
• dochody Miasta Olsztyna, w tym:
  - środki stanowiące dochody, które pobierają urzędy skarbowe
  - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe
  - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego
• subwencja ogólna
• dotacje celowe z budżetu państwa
• udziały we wpływach z podatku pochodowego od osób fizycznych
• środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego
• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego


Kody do dokonywania płatności walutowych z zagranicy:
KOD BIC (SWIFT): BPKOPLPWDokonywanie wpłat gotówkowych

Bez ponoszenia dodatkowych opłat, wpłat gotówkowych można dokonywać w każdym oddziale PKO Bank Polski SA na terenie Miasta Olsztyna oraz na terenie całego kraju, począwszy od dnia 1 lutego 2018 roku.

Wykaz oddziałów PKO Bank Polski SA w Olsztynie(każdy z oddziałów posiada udogodnienia dla osób niepełnosprawnych):

Oddział

Godziny pracy

 Placówka w Ratuszu

Oddział 2 w Olsztynie

10-101 Olsztyn, pl. Jana Pawła II 1

 w poniedziałek od 8:00 do 18:00

od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30

 Oddział 1 w Olsztynie

10-427 Olsztyn, ul. Jasna 2A

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 2 w Olsztynie

10-541 Olsztyn, ul. Erwina Kruka 30

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 3 w Olsztynie

10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 26

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 4 w Olsztynie

10-699 Olsztyn, ul. Jarocka 59

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 5 w Olsztynie

10-006 Olsztyn, ul. Pieniężnego 8

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 9 w Olsztynie

10-061 Olsztyn, ul. Barczewskiego 1

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

 

 

Informacja o okresowej zmianie godzin obsługi Klientów w placówkach

PKO Banku Polskiego SA

w Olsztynie

 

obowiązuje od dnia 13 lipca 2020r.

nazwa placówki adres miejscowość obowiązujący czas obsługi Klientów czas obowiązywania zmiany
Oddział 2 w Olsztynie Dąbrowszczaków 30 Olsztyn 8.00-18.00 do odwołania
Pl. Jana Pawła II 1 Olsztyn 7.30-14.30 do odwołania
Oddział 5 w Olsztynie Pieniężnego 8 Olsztyn 9.00-17.00 do odwołania
Oddział 3 w Olsztynie Wańkowicza 26 Olsztyn 9.00-17.00 do odwołania
Oddział 9 w Olsztynie Barczewskiego 1 Olsztyn 9.00-17.00 do odwołania
Oddział 4 w Olsztynie Jarocka 59 Olsztyn 8.00-18.00 do odwołania
Oddział 1 w Olsztynie Jasna 2A Olsztyn 9.00-17.00 do odwołania

Rachunki bankowe Urzędu Miasta Olsztyna

obowiązujące od 1 lutego 2018r.

Obsługę bankową realizuje PKO Bank Polski SA

Numery rachunków bankowych

Numer rachunku bankowego dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
88 1020 3541 0000 5802 0290 6071


Numer rachunku bankowego dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych:
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat
58 1020 3541 0000 5202 0290 3219


Numer rachunku bankowego dla opłaty skarbowej:
63 1020 3541 0000 5002 0290 3227
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat


Numer rachunku bankowego dla dochodów niepodatkowych gminy:
78 1020 3541 0000 5902 0290 6105
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na ten rachunek należy dokonywać opłat z tytułu:
• użytkowania wieczystego gruntu gminy
• trwałego zarządu gminy
• opłaty adiacenckiej i renty planistycznej
• dzierżawy gruntu gminy
• dzierżawy powierzchni ratusza
• wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów od gminy
• nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy
• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy
• opłat komunikacyjnych, ewidencyjnych
• grzywien, mandatów (wystawionych przez Straż Miejską) oraz innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych
• korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
• usunięcia drzew i krzewów
• kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu
• wydania karty wędkarskiej
• zwrotu kosztów sądowych


Numer rachunku bankowego dla dochodów Skarbu Państwa:
88 1020 3541 0000 5502 0290 6121
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:
• użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa
• trwałego zarządu Skarbu Państwa
• dzierżawy gruntu Skarbu Państwa
• wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów Skarbu Państwa
• nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa
• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa
• udostępnienia danych osobowych
• zwrotu kosztów sądowych


Numer rachunku bankowego - dochody - usługi geodezyjne i kartograficzne:
96 1020 3541 0000 5702 0290 6170
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - dochody - opłata za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej (DPS):
89 1020 3541 0000 5002 0290 6154
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Depozyt:
81 1020 3541 0000 5602 0290 6683
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:
• wadium
• zabezpieczenia należytego wykonania umowy
• zabezpieczenia z tytułu rękojmi umowy


Numer rachunku bankowego - Wydatki:
70 1020 3541 0000 5602 0290 7269
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Oświata:
64 1020 3541 0000 5402 0290 7087
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Urząd Miasta:
12 1020 3541 0000 5102 0290 7103
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - egzekucja (zobowiązania objęte administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym):
46 1020 3541 0000 5602 0290 6246
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa:
96 1020 3541 0000 5402 0290 6220
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer podstawowego rachunku bankowego Gminy Olsztyn:
10 1020 3541 0000 5402 0290 6410
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na wymienionym rachunku bankowym są gromadzone środki:
• dochody Miasta Olsztyna, w tym:
  - środki stanowiące dochody, które pobierają urzędy skarbowe
  - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe
  - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego
• subwencja ogólna
• dotacje celowe z budżetu państwa
• udziały we wpływach z podatku pochodowego od osób fizycznych
• środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego
• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego


Kody do dokonywania płatności walutowych z zagranicy:
KOD BIC (SWIFT): BPKOPLPWDokonywanie wpłat gotówkowych

Bez ponoszenia dodatkowych opłat, wpłat gotówkowych można dokonywać w każdym oddziale PKO Bank Polski SA na terenie Miasta Olsztyna oraz na terenie całego kraju, począwszy od dnia 1 lutego 2018 roku.

Wykaz oddziałów PKO Bank Polski SA w Olsztynie(każdy z oddziałów posiada udogodnienia dla osób niepełnosprawnych):

Oddział

Godziny pracy

 Placówka w Ratuszu

Oddział 2 w Olsztynie

10-101 Olsztyn, pl. Jana Pawła II 1

 w poniedziałek od 8:00 do 18:00

od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30

 Oddział 1 w Olsztynie

10-427 Olsztyn, ul. Jasna 2A

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 2 w Olsztynie

10-541 Olsztyn, ul. Erwina Kruka 30

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 3 w Olsztynie

10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 26

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 4 w Olsztynie

10-699 Olsztyn, ul. Jarocka 59

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 5 w Olsztynie

10-006 Olsztyn, ul. Pieniężnego 8

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 9 w Olsztynie

10-061 Olsztyn, ul. Barczewskiego 1

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

 

 

2020-10-14 11:39:03  Olga Walnicka-Kucio

Pole full zmieniło wartość z '<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="0"> <tbody> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:628px;height:35px;"> <p align="center"> <strong>Informacja o okresowej zmianie godzin obsługi Klient&oacute;w w plac&oacute;wkach </strong></p> <p align="center"> <strong>PKO Banku Polskiego SA</strong></p> <p align="center"> <strong>w Olsztynie</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>obowiązuje od dnia 13 lipca 2020r.</strong></p> <table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 500px"> <tbody> <tr> <td> <strong>nazwa plac&oacute;wki</strong></td> <td> <strong>adres</strong></td> <td> <strong>miejscowość</strong></td> <td> <strong>obowiązujący czas obsługi Klient&oacute;w</strong></td> <td> <strong>czas obowiązywania zmiany</strong></td> </tr> <tr> <td colspan="1" rowspan="2"> Oddział 2 w Olsztynie</td> <td> Dąbrowszczak&oacute;w 30</td> <td> Olsztyn</td> <td> 8.00-18.00</td> <td> do odwołania</td> </tr> <tr> <td> Pl. Jana Pawła II 1</td> <td> Olsztyn</td> <td> 7.30-14.30</td> <td> do odwołania</td> </tr> <tr> <td> Oddział 5 w Olsztynie</td> <td> Pieniężnego 8</td> <td> Olsztyn</td> <td> 9.00-17.00</td> <td> do odwołania</td> </tr> <tr> <td> Oddział 3 w Olsztynie</td> <td> Wańkowicza 26</td> <td> Olsztyn</td> <td> 9.00-17.00</td> <td> do odwołania</td> </tr> <tr> <td> Oddział 9 w Olsztynie</td> <td> Barczewskiego 1</td> <td> Olsztyn</td> <td> 9.00-17.00</td> <td> do odwołania</td> </tr> <tr> <td> Oddział 4 w Olsztynie</td> <td> Jarocka 59</td> <td> Olsztyn</td> <td> 8.00-18.00</td> <td> do odwołania</td> </tr> <tr> <td> Oddział 1 w Olsztynie</td> <td> Jasna 2A</td> <td> Olsztyn</td> <td> 9.00-17.00</td> <td> do odwołania</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <p> <strong>Rachunki bankowe Urzędu Miasta Olsztyna</strong></p> <p> <strong>obowiązujące od 1 lutego 2018r.</strong><br /> <br /> Obsługę bankową realizuje <strong>PKO Bank Polski SA</strong><br /> <br /> <strong>Numery rachunk&oacute;w bankowych<br /> <br /> </strong>Numer rachunku bankowego dla <strong>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</strong>:<br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> <strong>88 1020 3541 0000 5802 0290 6071</strong></p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego dla <strong>podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środk&oacute;w transportowych</strong>:<br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatk&oacute;w i Opłat<br /> <strong>58 1020 3541 0000 5202 0290 3219</strong></p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego dla <strong>opłaty skarbowej</strong>:<br /> <strong>63 1020 3541 0000 5002 0290 3227</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatk&oacute;w i Opłat</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego dla <strong>dochod&oacute;w niepodatkowych gminy</strong>:<br /> <strong>78 1020 3541 0000 5902 0290 6105</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na ten rachunek należy dokonywać opłat z tytułu:<br /> &bull; użytkowania wieczystego gruntu gminy<br /> &bull; trwałego zarządu gminy<br /> &bull; opłaty adiacenckiej i renty planistycznej<br /> &bull; dzierżawy gruntu gminy<br /> &bull; dzierżawy powierzchni ratusza<br /> &bull; wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiekt&oacute;w od gminy<br /> &bull; nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy<br /> &bull; przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy<br /> &bull; opłat komunikacyjnych, ewidencyjnych<br /> &bull; grzywien, mandat&oacute;w (wystawionych przez Straż Miejską) oraz innych kar pieniężnych od os&oacute;b fizycznych i prawnych<br /> &bull; korzystania z zezwoleń na sprzedaż napoj&oacute;w alkoholowych<br /> &bull; usunięcia drzew i krzew&oacute;w<br /> &bull; koszt&oacute;w związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu<br /> &bull; wydania karty wędkarskiej<br /> &bull; zwrotu koszt&oacute;w sądowych</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego dla <strong>dochod&oacute;w Skarbu Państwa</strong>:<br /> <strong>88 1020 3541 0000 5502 0290 6121</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:<br /> &bull; użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa<br /> &bull; trwałego zarządu Skarbu Państwa<br /> &bull; dzierżawy gruntu Skarbu Państwa<br /> &bull; wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiekt&oacute;w Skarbu Państwa<br /> &bull; nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa<br /> &bull; przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa<br /> &bull; udostępnienia danych osobowych<br /> &bull; zwrotu koszt&oacute;w sądowych</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>dochody - usługi geodezyjne i kartograficzne</strong>:<br /> <strong>96 1020 3541 0000 5702 0290 6170</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>dochody - opłata za pobyt os&oacute;b w Domach Pomocy Społecznej (DPS)</strong>:<br /> <strong>89 1020 3541 0000 5002 0290 6154</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>Depozyt</strong>:<br /> <strong>81 1020 3541 0000 5602 0290 6683</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:<br /> &bull; wadium<br /> &bull; zabezpieczenia należytego wykonania umowy<br /> &bull; zabezpieczenia z tytułu rękojmi umowy</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>Wydatki</strong>:<br /> <strong>70 1020 3541 0000 5602 0290 7269</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Oświata</strong>:<br /> <strong>64 1020 3541 0000 5402 0290 7087</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Urząd Miasta</strong>:<br /> <strong>12 1020 3541 0000 5102 0290 7103</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>egzekucja (zobowiązania objęte administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym)</strong>:<br /> <strong>46 1020 3541 0000 5602 0290 6246</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa</strong>:<br /> <strong>96 1020 3541 0000 5402 0290 6220</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer <strong>podstawowego rachunku bankowego Gminy Olsztyn</strong>:<br /> <strong>10 1020 3541 0000 5402 0290 6410 </strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na wymienionym rachunku bankowym są gromadzone środki:<br /> &bull; dochody Miasta Olsztyna, w tym:<br /> &nbsp; - środki stanowiące dochody, kt&oacute;re pobierają urzędy skarbowe<br /> &nbsp; - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe<br /> &nbsp; - dotacje z budżet&oacute;w innych jednostek samorządu terytorialnego<br /> &bull; subwencja og&oacute;lna<br /> &bull; dotacje celowe z budżetu państwa<br /> &bull; udziały we wpływach z podatku pochodowego od os&oacute;b fizycznych<br /> &bull; środki pochodzące ze źr&oacute;deł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego<br /> &bull; środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> <strong>Kody do dokonywania płatności walutowych z zagranicy</strong>:<br /> KOD BIC (SWIFT): <strong>BPKOPLPW</strong></p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> <br /> <strong>Dokonywanie wpłat got&oacute;wkowych<br /> </strong><br /> Bez ponoszenia dodatkowych opłat, wpłat got&oacute;wkowych można dokonywać w każdym oddziale PKO Bank Polski SA na terenie Miasta Olsztyna oraz na terenie całego kraju, <strong>począwszy od dnia 1 lutego 2018 roku.</strong><br /> <br /> <strong>Wykaz oddział&oacute;w PKO Bank Polski SA w Olsztynie</strong>(każdy z oddział&oacute;w posiada udogodnienia dla os&oacute;b niepełnosprawnych):</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:302px;"> <p> Oddział</p> </td> <td style="width:302px;"> <p> Godziny pracy</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p> &nbsp;Plac&oacute;wka w Ratuszu</p> <p> Oddział 2 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-101 Olsztyn, pl.&nbsp;Jana Pawła II 1</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p> &nbsp;w poniedziałek od 8:00 do 18:00</p> <p> od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <div> <p> &nbsp;Oddział 1 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-427 Olsztyn, ul.&nbsp;Jasna 2A</strong></p> </div> </td> <td style="width:302px;"> <p> od poniedziałku do piątku</p> <p> od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <div> <p> Oddział 2 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-541 Olsztyn, ul.&nbsp;Erwina Kruka 30</strong></p> </div> </td> <td style="width:302px;"> <p> od poniedziałku do piątku</p> <p> od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p> Oddział 3 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-684 Olsztyn, ul.&nbsp;Wańkowicza 26</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p> od poniedziałku do piątku</p> <p> od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p> Oddział 4 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-699 Olsztyn, ul.&nbsp;Jarocka 59</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p> od poniedziałku do piątku</p> <p> od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p> Oddział 5 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-006 Olsztyn, ul.&nbsp;Pieniężnego 8</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p> od poniedziałku do piątku</p> <p> od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p> Oddział 9 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-061 Olsztyn, ul.&nbsp;Barczewskiego 1</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p> od poniedziałku do piątku</p> <p> od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="0"> <tbody> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:628px;height:35px;"> <p align="center"> <strong>Informacja o okresowej zmianie godzin obsługi Klient&oacute;w w plac&oacute;wkach </strong></p> <p align="center"> <strong>PKO Banku Polskiego SA</strong></p> <p align="center"> <strong>w Olsztynie</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>obowiązuje od dnia 13 lipca 2020r.</strong></p> <table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 500px"> <tbody> <tr> <td> <strong>nazwa plac&oacute;wki</strong></td> <td> <strong>adres</strong></td> <td> <strong>miejscowość</strong></td> <td> <p> <strong>obowiązujący</strong></p> <p> <strong>czas obsługi</strong></p> <p> <strong>Klient&oacute;w</strong></p> </td> <td> <p> <strong>czas obowiązywania </strong></p> <p> <strong>zmiany</strong></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="1" rowspan="2"> Oddział 2 w Olsztynie</td> <td> Dąbrowszczak&oacute;w 30</td> <td> Olsztyn</td> <td> 8.00-18.00</td> <td> do odwołania</td> </tr> <tr> <td> Pl. Jana Pawła II 1</td> <td> Olsztyn</td> <td> 7.30-14.30</td> <td> do odwołania</td> </tr> <tr> <td> Oddział 5 w Olsztynie</td> <td> Pieniężnego 8</td> <td> Olsztyn</td> <td> 9.00-17.00</td> <td> do odwołania</td> </tr> <tr> <td> Oddział 3 w Olsztynie</td> <td> Wańkowicza 26</td> <td> Olsztyn</td> <td> 9.00-17.00</td> <td> do odwołania</td> </tr> <tr> <td> Oddział 9 w Olsztynie</td> <td> Barczewskiego 1</td> <td> Olsztyn</td> <td> 9.00-17.00</td> <td> do odwołania</td> </tr> <tr> <td> Oddział 4 w Olsztynie</td> <td> Jarocka 59</td> <td> Olsztyn</td> <td> 8.00-18.00</td> <td> do odwołania</td> </tr> <tr> <td> Oddział 1 w Olsztynie</td> <td> Jasna 2A</td> <td> Olsztyn</td> <td> 9.00-17.00</td> <td> do odwołania</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <p> <strong>Rachunki bankowe Urzędu Miasta Olsztyna</strong></p> <p> <strong>obowiązujące od 1 lutego 2018r.</strong><br /> <br /> Obsługę bankową realizuje <strong>PKO Bank Polski SA</strong><br /> <br /> <strong>Numery rachunk&oacute;w bankowych<br /> <br /> </strong>Numer rachunku bankowego dla <strong>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</strong>:<br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> <strong>88 1020 3541 0000 5802 0290 6071</strong></p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego dla <strong>podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środk&oacute;w transportowych</strong>:<br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatk&oacute;w i Opłat<br /> <strong>58 1020 3541 0000 5202 0290 3219</strong></p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego dla <strong>opłaty skarbowej</strong>:<br /> <strong>63 1020 3541 0000 5002 0290 3227</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatk&oacute;w i Opłat</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego dla <strong>dochod&oacute;w niepodatkowych gminy</strong>:<br /> <strong>78 1020 3541 0000 5902 0290 6105</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na ten rachunek należy dokonywać opłat z tytułu:<br /> &bull; użytkowania wieczystego gruntu gminy<br /> &bull; trwałego zarządu gminy<br /> &bull; opłaty adiacenckiej i renty planistycznej<br /> &bull; dzierżawy gruntu gminy<br /> &bull; dzierżawy powierzchni ratusza<br /> &bull; wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiekt&oacute;w od gminy<br /> &bull; nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy<br /> &bull; przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy<br /> &bull; opłat komunikacyjnych, ewidencyjnych<br /> &bull; grzywien, mandat&oacute;w (wystawionych przez Straż Miejską) oraz innych kar pieniężnych od os&oacute;b fizycznych i prawnych<br /> &bull; korzystania z zezwoleń na sprzedaż napoj&oacute;w alkoholowych<br /> &bull; usunięcia drzew i krzew&oacute;w<br /> &bull; koszt&oacute;w związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu<br /> &bull; wydania karty wędkarskiej<br /> &bull; zwrotu koszt&oacute;w sądowych</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego dla <strong>dochod&oacute;w Skarbu Państwa</strong>:<br /> <strong>88 1020 3541 0000 5502 0290 6121</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:<br /> &bull; użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa<br /> &bull; trwałego zarządu Skarbu Państwa<br /> &bull; dzierżawy gruntu Skarbu Państwa<br /> &bull; wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiekt&oacute;w Skarbu Państwa<br /> &bull; nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa<br /> &bull; przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa<br /> &bull; udostępnienia danych osobowych<br /> &bull; zwrotu koszt&oacute;w sądowych</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>dochody - usługi geodezyjne i kartograficzne</strong>:<br /> <strong>96 1020 3541 0000 5702 0290 6170</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>dochody - opłata za pobyt os&oacute;b w Domach Pomocy Społecznej (DPS)</strong>:<br /> <strong>89 1020 3541 0000 5002 0290 6154</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>Depozyt</strong>:<br /> <strong>81 1020 3541 0000 5602 0290 6683</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:<br /> &bull; wadium<br /> &bull; zabezpieczenia należytego wykonania umowy<br /> &bull; zabezpieczenia z tytułu rękojmi umowy</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>Wydatki</strong>:<br /> <strong>70 1020 3541 0000 5602 0290 7269</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Oświata</strong>:<br /> <strong>64 1020 3541 0000 5402 0290 7087</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Urząd Miasta</strong>:<br /> <strong>12 1020 3541 0000 5102 0290 7103</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>egzekucja (zobowiązania objęte administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym)</strong>:<br /> <strong>46 1020 3541 0000 5602 0290 6246</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa</strong>:<br /> <strong>96 1020 3541 0000 5402 0290 6220</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer <strong>podstawowego rachunku bankowego Gminy Olsztyn</strong>:<br /> <strong>10 1020 3541 0000 5402 0290 6410 </strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na wymienionym rachunku bankowym są gromadzone środki:<br /> &bull; dochody Miasta Olsztyna, w tym:<br /> &nbsp; - środki stanowiące dochody, kt&oacute;re pobierają urzędy skarbowe<br /> &nbsp; - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe<br /> &nbsp; - dotacje z budżet&oacute;w innych jednostek samorządu terytorialnego<br /> &bull; subwencja og&oacute;lna<br /> &bull; dotacje celowe z budżetu państwa<br /> &bull; udziały we wpływach z podatku pochodowego od os&oacute;b fizycznych<br /> &bull; środki pochodzące ze źr&oacute;deł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego<br /> &bull; środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> <strong>Kody do dokonywania płatności walutowych z zagranicy</strong>:<br /> KOD BIC (SWIFT): <strong>BPKOPLPW</strong></p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> <br /> <strong>Dokonywanie wpłat got&oacute;wkowych<br /> </strong><br /> Bez ponoszenia dodatkowych opłat, wpłat got&oacute;wkowych można dokonywać w każdym oddziale PKO Bank Polski SA na terenie Miasta Olsztyna oraz na terenie całego kraju, <strong>począwszy od dnia 1 lutego 2018 roku.</strong><br /> <br /> <strong>Wykaz oddział&oacute;w PKO Bank Polski SA w Olsztynie</strong>(każdy z oddział&oacute;w posiada udogodnienia dla os&oacute;b niepełnosprawnych):</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:302px;"> <p> Oddział</p> </td> <td style="width:302px;"> <p> Godziny pracy</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p> &nbsp;Plac&oacute;wka w Ratuszu</p> <p> Oddział 2 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-101 Olsztyn, pl.&nbsp;Jana Pawła II 1</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p> &nbsp;w poniedziałek od 8:00 do 18:00</p> <p> od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <div> <p> &nbsp;Oddział 1 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-427 Olsztyn, ul.&nbsp;Jasna 2A</strong></p> </div> </td> <td style="width:302px;"> <p> od poniedziałku do piątku</p> <p> od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <div> <p> Oddział 2 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-541 Olsztyn, ul.&nbsp;Erwina Kruka 30</strong></p> </div> </td> <td style="width:302px;"> <p> od poniedziałku do piątku</p> <p> od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p> Oddział 3 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-684 Olsztyn, ul.&nbsp;Wańkowicza 26</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p> od poniedziałku do piątku</p> <p> od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p> Oddział 4 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-699 Olsztyn, ul.&nbsp;Jarocka 59</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p> od poniedziałku do piątku</p> <p> od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p> Oddział 5 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-006 Olsztyn, ul.&nbsp;Pieniężnego 8</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p> od poniedziałku do piątku</p> <p> od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p> Oddział 9 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-061 Olsztyn, ul.&nbsp;Barczewskiego 1</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p> od poniedziałku do piątku</p> <p> od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Informacja o okresowej zmianie godzin obsługi Klientów w placówkach

PKO Banku Polskiego SA

w Olsztynie

 

obowiązuje od dnia 13 lipca 2020r.

nazwa placówki adres miejscowość obowiązujący czas obsługi Klientów czas obowiązywania zmiany
Oddział 2 w Olsztynie Dąbrowszczaków 30 Olsztyn 8.00-18.00 do odwołania
Pl. Jana Pawła II 1 Olsztyn 7.30-14.30 do odwołania
Oddział 5 w Olsztynie Pieniężnego 8 Olsztyn 9.00-17.00 do odwołania
Oddział 3 w Olsztynie Wańkowicza 26 Olsztyn 9.00-17.00 do odwołania
Oddział 9 w Olsztynie Barczewskiego 1 Olsztyn 9.00-17.00 do odwołania
Oddział 4 w Olsztynie Jarocka 59 Olsztyn 8.00-18.00 do odwołania
Oddział 1 w Olsztynie Jasna 2A Olsztyn 9.00-17.00 do odwołania

Rachunki bankowe Urzędu Miasta Olsztyna

obowiązujące od 1 lutego 2018r.

Obsługę bankową realizuje PKO Bank Polski SA

Numery rachunków bankowych

Numer rachunku bankowego dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
88 1020 3541 0000 5802 0290 6071


Numer rachunku bankowego dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych:
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat
58 1020 3541 0000 5202 0290 3219


Numer rachunku bankowego dla opłaty skarbowej:
63 1020 3541 0000 5002 0290 3227
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat


Numer rachunku bankowego dla dochodów niepodatkowych gminy:
78 1020 3541 0000 5902 0290 6105
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na ten rachunek należy dokonywać opłat z tytułu:
• użytkowania wieczystego gruntu gminy
• trwałego zarządu gminy
• opłaty adiacenckiej i renty planistycznej
• dzierżawy gruntu gminy
• dzierżawy powierzchni ratusza
• wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów od gminy
• nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy
• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy
• opłat komunikacyjnych, ewidencyjnych
• grzywien, mandatów (wystawionych przez Straż Miejską) oraz innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych
• korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
• usunięcia drzew i krzewów
• kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu
• wydania karty wędkarskiej
• zwrotu kosztów sądowych


Numer rachunku bankowego dla dochodów Skarbu Państwa:
88 1020 3541 0000 5502 0290 6121
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:
• użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa
• trwałego zarządu Skarbu Państwa
• dzierżawy gruntu Skarbu Państwa
• wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów Skarbu Państwa
• nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa
• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa
• udostępnienia danych osobowych
• zwrotu kosztów sądowych


Numer rachunku bankowego - dochody - usługi geodezyjne i kartograficzne:
96 1020 3541 0000 5702 0290 6170
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - dochody - opłata za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej (DPS):
89 1020 3541 0000 5002 0290 6154
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Depozyt:
81 1020 3541 0000 5602 0290 6683
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:
• wadium
• zabezpieczenia należytego wykonania umowy
• zabezpieczenia z tytułu rękojmi umowy


Numer rachunku bankowego - Wydatki:
70 1020 3541 0000 5602 0290 7269
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Oświata:
64 1020 3541 0000 5402 0290 7087
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Urząd Miasta:
12 1020 3541 0000 5102 0290 7103
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - egzekucja (zobowiązania objęte administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym):
46 1020 3541 0000 5602 0290 6246
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa:
96 1020 3541 0000 5402 0290 6220
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer podstawowego rachunku bankowego Gminy Olsztyn:
10 1020 3541 0000 5402 0290 6410
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na wymienionym rachunku bankowym są gromadzone środki:
• dochody Miasta Olsztyna, w tym:
  - środki stanowiące dochody, które pobierają urzędy skarbowe
  - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe
  - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego
• subwencja ogólna
• dotacje celowe z budżetu państwa
• udziały we wpływach z podatku pochodowego od osób fizycznych
• środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego
• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego


Kody do dokonywania płatności walutowych z zagranicy:
KOD BIC (SWIFT): BPKOPLPWDokonywanie wpłat gotówkowych

Bez ponoszenia dodatkowych opłat, wpłat gotówkowych można dokonywać w każdym oddziale PKO Bank Polski SA na terenie Miasta Olsztyna oraz na terenie całego kraju, począwszy od dnia 1 lutego 2018 roku.

Wykaz oddziałów PKO Bank Polski SA w Olsztynie(każdy z oddziałów posiada udogodnienia dla osób niepełnosprawnych):

Oddział

Godziny pracy

 Placówka w Ratuszu

Oddział 2 w Olsztynie

10-101 Olsztyn, pl. Jana Pawła II 1

 w poniedziałek od 8:00 do 18:00

od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30

 Oddział 1 w Olsztynie

10-427 Olsztyn, ul. Jasna 2A

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 2 w Olsztynie

10-541 Olsztyn, ul. Erwina Kruka 30

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 3 w Olsztynie

10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 26

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 4 w Olsztynie

10-699 Olsztyn, ul. Jarocka 59

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 5 w Olsztynie

10-006 Olsztyn, ul. Pieniężnego 8

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 9 w Olsztynie

10-061 Olsztyn, ul. Barczewskiego 1

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

 

 

Informacja o okresowej zmianie godzin obsługi Klientów w placówkach

PKO Banku Polskiego SA

w Olsztynie

 

obowiązuje od dnia 13 lipca 2020r.

nazwa placówki adres miejscowość

obowiązujący

czas obsługi

Klientów

czas obowiązywania

zmiany

Oddział 2 w Olsztynie Dąbrowszczaków 30 Olsztyn 8.00-18.00 do odwołania
Pl. Jana Pawła II 1 Olsztyn 7.30-14.30 do odwołania
Oddział 5 w Olsztynie Pieniężnego 8 Olsztyn 9.00-17.00 do odwołania
Oddział 3 w Olsztynie Wańkowicza 26 Olsztyn 9.00-17.00 do odwołania
Oddział 9 w Olsztynie Barczewskiego 1 Olsztyn 9.00-17.00 do odwołania
Oddział 4 w Olsztynie Jarocka 59 Olsztyn 8.00-18.00 do odwołania
Oddział 1 w Olsztynie Jasna 2A Olsztyn 9.00-17.00 do odwołania

Rachunki bankowe Urzędu Miasta Olsztyna

obowiązujące od 1 lutego 2018r.

Obsługę bankową realizuje PKO Bank Polski SA

Numery rachunków bankowych

Numer rachunku bankowego dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
88 1020 3541 0000 5802 0290 6071


Numer rachunku bankowego dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych:
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat
58 1020 3541 0000 5202 0290 3219


Numer rachunku bankowego dla opłaty skarbowej:
63 1020 3541 0000 5002 0290 3227
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat


Numer rachunku bankowego dla dochodów niepodatkowych gminy:
78 1020 3541 0000 5902 0290 6105
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na ten rachunek należy dokonywać opłat z tytułu:
• użytkowania wieczystego gruntu gminy
• trwałego zarządu gminy
• opłaty adiacenckiej i renty planistycznej
• dzierżawy gruntu gminy
• dzierżawy powierzchni ratusza
• wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów od gminy
• nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy
• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy
• opłat komunikacyjnych, ewidencyjnych
• grzywien, mandatów (wystawionych przez Straż Miejską) oraz innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych
• korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
• usunięcia drzew i krzewów
• kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu
• wydania karty wędkarskiej
• zwrotu kosztów sądowych


Numer rachunku bankowego dla dochodów Skarbu Państwa:
88 1020 3541 0000 5502 0290 6121
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:
• użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa
• trwałego zarządu Skarbu Państwa
• dzierżawy gruntu Skarbu Państwa
• wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów Skarbu Państwa
• nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa
• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa
• udostępnienia danych osobowych
• zwrotu kosztów sądowych


Numer rachunku bankowego - dochody - usługi geodezyjne i kartograficzne:
96 1020 3541 0000 5702 0290 6170
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - dochody - opłata za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej (DPS):
89 1020 3541 0000 5002 0290 6154
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Depozyt:
81 1020 3541 0000 5602 0290 6683
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:
• wadium
• zabezpieczenia należytego wykonania umowy
• zabezpieczenia z tytułu rękojmi umowy


Numer rachunku bankowego - Wydatki:
70 1020 3541 0000 5602 0290 7269
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Oświata:
64 1020 3541 0000 5402 0290 7087
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Urząd Miasta:
12 1020 3541 0000 5102 0290 7103
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - egzekucja (zobowiązania objęte administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym):
46 1020 3541 0000 5602 0290 6246
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa:
96 1020 3541 0000 5402 0290 6220
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer podstawowego rachunku bankowego Gminy Olsztyn:
10 1020 3541 0000 5402 0290 6410
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na wymienionym rachunku bankowym są gromadzone środki:
• dochody Miasta Olsztyna, w tym:
  - środki stanowiące dochody, które pobierają urzędy skarbowe
  - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe
  - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego
• subwencja ogólna
• dotacje celowe z budżetu państwa
• udziały we wpływach z podatku pochodowego od osób fizycznych
• środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego
• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego


Kody do dokonywania płatności walutowych z zagranicy:
KOD BIC (SWIFT): BPKOPLPWDokonywanie wpłat gotówkowych

Bez ponoszenia dodatkowych opłat, wpłat gotówkowych można dokonywać w każdym oddziale PKO Bank Polski SA na terenie Miasta Olsztyna oraz na terenie całego kraju, począwszy od dnia 1 lutego 2018 roku.

Wykaz oddziałów PKO Bank Polski SA w Olsztynie(każdy z oddziałów posiada udogodnienia dla osób niepełnosprawnych):

Oddział

Godziny pracy

 Placówka w Ratuszu

Oddział 2 w Olsztynie

10-101 Olsztyn, pl. Jana Pawła II 1

 w poniedziałek od 8:00 do 18:00

od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30

 Oddział 1 w Olsztynie

10-427 Olsztyn, ul. Jasna 2A

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 2 w Olsztynie

10-541 Olsztyn, ul. Erwina Kruka 30

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 3 w Olsztynie

10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 26

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 4 w Olsztynie

10-699 Olsztyn, ul. Jarocka 59

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 5 w Olsztynie

10-006 Olsztyn, ul. Pieniężnego 8

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 9 w Olsztynie

10-061 Olsztyn, ul. Barczewskiego 1

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

 

 

2020-10-14 11:39:44  Olga Walnicka-Kucio

Pole full zmieniło wartość z '<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="0"> <tbody> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:628px;height:35px;"> <p align="center"> <strong>Informacja o okresowej zmianie godzin obsługi Klient&oacute;w w plac&oacute;wkach </strong></p> <p align="center"> <strong>PKO Banku Polskiego SA</strong></p> <p align="center"> <strong>w Olsztynie</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>obowiązuje od dnia 13 lipca 2020r.</strong></p> <table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 500px"> <tbody> <tr> <td> <strong>nazwa plac&oacute;wki</strong></td> <td> <strong>adres</strong></td> <td> <strong>miejscowość</strong></td> <td> <p> <strong>obowiązujący</strong></p> <p> <strong>czas obsługi</strong></p> <p> <strong>Klient&oacute;w</strong></p> </td> <td> <p> <strong>czas obowiązywania </strong></p> <p> <strong>zmiany</strong></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="1" rowspan="2"> Oddział 2 w Olsztynie</td> <td> Dąbrowszczak&oacute;w 30</td> <td> Olsztyn</td> <td> 8.00-18.00</td> <td> do odwołania</td> </tr> <tr> <td> Pl. Jana Pawła II 1</td> <td> Olsztyn</td> <td> 7.30-14.30</td> <td> do odwołania</td> </tr> <tr> <td> Oddział 5 w Olsztynie</td> <td> Pieniężnego 8</td> <td> Olsztyn</td> <td> 9.00-17.00</td> <td> do odwołania</td> </tr> <tr> <td> Oddział 3 w Olsztynie</td> <td> Wańkowicza 26</td> <td> Olsztyn</td> <td> 9.00-17.00</td> <td> do odwołania</td> </tr> <tr> <td> Oddział 9 w Olsztynie</td> <td> Barczewskiego 1</td> <td> Olsztyn</td> <td> 9.00-17.00</td> <td> do odwołania</td> </tr> <tr> <td> Oddział 4 w Olsztynie</td> <td> Jarocka 59</td> <td> Olsztyn</td> <td> 8.00-18.00</td> <td> do odwołania</td> </tr> <tr> <td> Oddział 1 w Olsztynie</td> <td> Jasna 2A</td> <td> Olsztyn</td> <td> 9.00-17.00</td> <td> do odwołania</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <p> <strong>Rachunki bankowe Urzędu Miasta Olsztyna</strong></p> <p> <strong>obowiązujące od 1 lutego 2018r.</strong><br /> <br /> Obsługę bankową realizuje <strong>PKO Bank Polski SA</strong><br /> <br /> <strong>Numery rachunk&oacute;w bankowych<br /> <br /> </strong>Numer rachunku bankowego dla <strong>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</strong>:<br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> <strong>88 1020 3541 0000 5802 0290 6071</strong></p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego dla <strong>podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środk&oacute;w transportowych</strong>:<br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatk&oacute;w i Opłat<br /> <strong>58 1020 3541 0000 5202 0290 3219</strong></p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego dla <strong>opłaty skarbowej</strong>:<br /> <strong>63 1020 3541 0000 5002 0290 3227</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatk&oacute;w i Opłat</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego dla <strong>dochod&oacute;w niepodatkowych gminy</strong>:<br /> <strong>78 1020 3541 0000 5902 0290 6105</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na ten rachunek należy dokonywać opłat z tytułu:<br /> &bull; użytkowania wieczystego gruntu gminy<br /> &bull; trwałego zarządu gminy<br /> &bull; opłaty adiacenckiej i renty planistycznej<br /> &bull; dzierżawy gruntu gminy<br /> &bull; dzierżawy powierzchni ratusza<br /> &bull; wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiekt&oacute;w od gminy<br /> &bull; nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy<br /> &bull; przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy<br /> &bull; opłat komunikacyjnych, ewidencyjnych<br /> &bull; grzywien, mandat&oacute;w (wystawionych przez Straż Miejską) oraz innych kar pieniężnych od os&oacute;b fizycznych i prawnych<br /> &bull; korzystania z zezwoleń na sprzedaż napoj&oacute;w alkoholowych<br /> &bull; usunięcia drzew i krzew&oacute;w<br /> &bull; koszt&oacute;w związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu<br /> &bull; wydania karty wędkarskiej<br /> &bull; zwrotu koszt&oacute;w sądowych</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego dla <strong>dochod&oacute;w Skarbu Państwa</strong>:<br /> <strong>88 1020 3541 0000 5502 0290 6121</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:<br /> &bull; użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa<br /> &bull; trwałego zarządu Skarbu Państwa<br /> &bull; dzierżawy gruntu Skarbu Państwa<br /> &bull; wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiekt&oacute;w Skarbu Państwa<br /> &bull; nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa<br /> &bull; przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa<br /> &bull; udostępnienia danych osobowych<br /> &bull; zwrotu koszt&oacute;w sądowych</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>dochody - usługi geodezyjne i kartograficzne</strong>:<br /> <strong>96 1020 3541 0000 5702 0290 6170</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>dochody - opłata za pobyt os&oacute;b w Domach Pomocy Społecznej (DPS)</strong>:<br /> <strong>89 1020 3541 0000 5002 0290 6154</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>Depozyt</strong>:<br /> <strong>81 1020 3541 0000 5602 0290 6683</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:<br /> &bull; wadium<br /> &bull; zabezpieczenia należytego wykonania umowy<br /> &bull; zabezpieczenia z tytułu rękojmi umowy</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>Wydatki</strong>:<br /> <strong>70 1020 3541 0000 5602 0290 7269</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Oświata</strong>:<br /> <strong>64 1020 3541 0000 5402 0290 7087</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Urząd Miasta</strong>:<br /> <strong>12 1020 3541 0000 5102 0290 7103</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>egzekucja (zobowiązania objęte administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym)</strong>:<br /> <strong>46 1020 3541 0000 5602 0290 6246</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa</strong>:<br /> <strong>96 1020 3541 0000 5402 0290 6220</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer <strong>podstawowego rachunku bankowego Gminy Olsztyn</strong>:<br /> <strong>10 1020 3541 0000 5402 0290 6410 </strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na wymienionym rachunku bankowym są gromadzone środki:<br /> &bull; dochody Miasta Olsztyna, w tym:<br /> &nbsp; - środki stanowiące dochody, kt&oacute;re pobierają urzędy skarbowe<br /> &nbsp; - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe<br /> &nbsp; - dotacje z budżet&oacute;w innych jednostek samorządu terytorialnego<br /> &bull; subwencja og&oacute;lna<br /> &bull; dotacje celowe z budżetu państwa<br /> &bull; udziały we wpływach z podatku pochodowego od os&oacute;b fizycznych<br /> &bull; środki pochodzące ze źr&oacute;deł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego<br /> &bull; środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> <strong>Kody do dokonywania płatności walutowych z zagranicy</strong>:<br /> KOD BIC (SWIFT): <strong>BPKOPLPW</strong></p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> <br /> <strong>Dokonywanie wpłat got&oacute;wkowych<br /> </strong><br /> Bez ponoszenia dodatkowych opłat, wpłat got&oacute;wkowych można dokonywać w każdym oddziale PKO Bank Polski SA na terenie Miasta Olsztyna oraz na terenie całego kraju, <strong>począwszy od dnia 1 lutego 2018 roku.</strong><br /> <br /> <strong>Wykaz oddział&oacute;w PKO Bank Polski SA w Olsztynie</strong>(każdy z oddział&oacute;w posiada udogodnienia dla os&oacute;b niepełnosprawnych):</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:302px;"> <p> Oddział</p> </td> <td style="width:302px;"> <p> Godziny pracy</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p> &nbsp;Plac&oacute;wka w Ratuszu</p> <p> Oddział 2 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-101 Olsztyn, pl.&nbsp;Jana Pawła II 1</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p> &nbsp;w poniedziałek od 8:00 do 18:00</p> <p> od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <div> <p> &nbsp;Oddział 1 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-427 Olsztyn, ul.&nbsp;Jasna 2A</strong></p> </div> </td> <td style="width:302px;"> <p> od poniedziałku do piątku</p> <p> od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <div> <p> Oddział 2 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-541 Olsztyn, ul.&nbsp;Erwina Kruka 30</strong></p> </div> </td> <td style="width:302px;"> <p> od poniedziałku do piątku</p> <p> od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p> Oddział 3 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-684 Olsztyn, ul.&nbsp;Wańkowicza 26</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p> od poniedziałku do piątku</p> <p> od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p> Oddział 4 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-699 Olsztyn, ul.&nbsp;Jarocka 59</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p> od poniedziałku do piątku</p> <p> od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p> Oddział 5 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-006 Olsztyn, ul.&nbsp;Pieniężnego 8</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p> od poniedziałku do piątku</p> <p> od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p> Oddział 9 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-061 Olsztyn, ul.&nbsp;Barczewskiego 1</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p> od poniedziałku do piątku</p> <p> od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="0"> <tbody> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:628px;height:35px;"> <p align="center"> <strong>Informacja o okresowej zmianie godzin obsługi Klient&oacute;w w plac&oacute;wkach </strong></p> <p align="center"> <strong>PKO Banku Polskiego SA</strong></p> <p align="center"> <strong>w Olsztynie</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>obowiązuje od dnia 13 lipca 2020r.</strong></p> <table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 500px"> <tbody> <tr> <td> <strong>nazwa plac&oacute;wki</strong></td> <td> <strong>adres</strong></td> <td> <strong>miejscowość</strong></td> <td> <p> <strong>obowiązujący</strong></p> <p> <strong>czas obsługi</strong></p> <p> <strong>Klient&oacute;w</strong></p> </td> <td> <p> <strong>czas obowiązywania </strong></p> <p> <strong>zmiany</strong></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="1" rowspan="2"> Oddział 2 w Olsztynie</td> <td> Dąbrowszczak&oacute;w 30</td> <td> Olsztyn</td> <td> 8.00-18.00</td> <td> do odwołania</td> </tr> <tr> <td> Pl. Jana Pawła II 1</td> <td> Olsztyn</td> <td> 7.30-14.30</td> <td> do odwołania</td> </tr> <tr> <td> Oddział 5 w Olsztynie</td> <td> Pieniężnego 8</td> <td> Olsztyn</td> <td> 9.00-17.00</td> <td> do odwołania</td> </tr> <tr> <td> Oddział 3 w Olsztynie</td> <td> Wańkowicza 26</td> <td> Olsztyn</td> <td> 9.00-17.00</td> <td> do odwołania</td> </tr> <tr> <td> Oddział 9 w Olsztynie</td> <td> Barczewskiego 1</td> <td> Olsztyn</td> <td> 9.00-17.00</td> <td> do odwołania</td> </tr> <tr> <td> Oddział 4 w Olsztynie</td> <td> Jarocka 59</td> <td> Olsztyn</td> <td> 8.00-18.00</td> <td> do odwołania</td> </tr> <tr> <td> Oddział 1 w Olsztynie</td> <td> Jasna 2A</td> <td> Olsztyn</td> <td> 9.00-17.00</td> <td> do odwołania</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Rachunki bankowe Urzędu Miasta Olsztyna</strong><strong> obowiązujące od 1 lutego 2018r.</strong><br /> <br /> Obsługę bankową realizuje <strong>PKO Bank Polski SA</strong><br /> <br /> <strong>Numery rachunk&oacute;w bankowych<br /> <br /> </strong>Numer rachunku bankowego dla <strong>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</strong>:<br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> <strong>88 1020 3541 0000 5802 0290 6071</strong></p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego dla <strong>podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środk&oacute;w transportowych</strong>:<br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatk&oacute;w i Opłat<br /> <strong>58 1020 3541 0000 5202 0290 3219</strong></p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego dla <strong>opłaty skarbowej</strong>:<br /> <strong>63 1020 3541 0000 5002 0290 3227</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatk&oacute;w i Opłat</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego dla <strong>dochod&oacute;w niepodatkowych gminy</strong>:<br /> <strong>78 1020 3541 0000 5902 0290 6105</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na ten rachunek należy dokonywać opłat z tytułu:<br /> &bull; użytkowania wieczystego gruntu gminy<br /> &bull; trwałego zarządu gminy<br /> &bull; opłaty adiacenckiej i renty planistycznej<br /> &bull; dzierżawy gruntu gminy<br /> &bull; dzierżawy powierzchni ratusza<br /> &bull; wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiekt&oacute;w od gminy<br /> &bull; nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy<br /> &bull; przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy<br /> &bull; opłat komunikacyjnych, ewidencyjnych<br /> &bull; grzywien, mandat&oacute;w (wystawionych przez Straż Miejską) oraz innych kar pieniężnych od os&oacute;b fizycznych i prawnych<br /> &bull; korzystania z zezwoleń na sprzedaż napoj&oacute;w alkoholowych<br /> &bull; usunięcia drzew i krzew&oacute;w<br /> &bull; koszt&oacute;w związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu<br /> &bull; wydania karty wędkarskiej<br /> &bull; zwrotu koszt&oacute;w sądowych</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego dla <strong>dochod&oacute;w Skarbu Państwa</strong>:<br /> <strong>88 1020 3541 0000 5502 0290 6121</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:<br /> &bull; użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa<br /> &bull; trwałego zarządu Skarbu Państwa<br /> &bull; dzierżawy gruntu Skarbu Państwa<br /> &bull; wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiekt&oacute;w Skarbu Państwa<br /> &bull; nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa<br /> &bull; przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa<br /> &bull; udostępnienia danych osobowych<br /> &bull; zwrotu koszt&oacute;w sądowych</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>dochody - usługi geodezyjne i kartograficzne</strong>:<br /> <strong>96 1020 3541 0000 5702 0290 6170</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>dochody - opłata za pobyt os&oacute;b w Domach Pomocy Społecznej (DPS)</strong>:<br /> <strong>89 1020 3541 0000 5002 0290 6154</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>Depozyt</strong>:<br /> <strong>81 1020 3541 0000 5602 0290 6683</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:<br /> &bull; wadium<br /> &bull; zabezpieczenia należytego wykonania umowy<br /> &bull; zabezpieczenia z tytułu rękojmi umowy</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>Wydatki</strong>:<br /> <strong>70 1020 3541 0000 5602 0290 7269</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Oświata</strong>:<br /> <strong>64 1020 3541 0000 5402 0290 7087</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Urząd Miasta</strong>:<br /> <strong>12 1020 3541 0000 5102 0290 7103</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>egzekucja (zobowiązania objęte administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym)</strong>:<br /> <strong>46 1020 3541 0000 5602 0290 6246</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa</strong>:<br /> <strong>96 1020 3541 0000 5402 0290 6220</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer <strong>podstawowego rachunku bankowego Gminy Olsztyn</strong>:<br /> <strong>10 1020 3541 0000 5402 0290 6410 </strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na wymienionym rachunku bankowym są gromadzone środki:<br /> &bull; dochody Miasta Olsztyna, w tym:<br /> &nbsp; - środki stanowiące dochody, kt&oacute;re pobierają urzędy skarbowe<br /> &nbsp; - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe<br /> &nbsp; - dotacje z budżet&oacute;w innych jednostek samorządu terytorialnego<br /> &bull; subwencja og&oacute;lna<br /> &bull; dotacje celowe z budżetu państwa<br /> &bull; udziały we wpływach z podatku pochodowego od os&oacute;b fizycznych<br /> &bull; środki pochodzące ze źr&oacute;deł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego<br /> &bull; środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> <strong>Kody do dokonywania płatności walutowych z zagranicy</strong>:<br /> KOD BIC (SWIFT): <strong>BPKOPLPW</strong></p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> <br /> <strong>Dokonywanie wpłat got&oacute;wkowych<br /> </strong><br /> Bez ponoszenia dodatkowych opłat, wpłat got&oacute;wkowych można dokonywać w każdym oddziale PKO Bank Polski SA na terenie Miasta Olsztyna oraz na terenie całego kraju, <strong>począwszy od dnia 1 lutego 2018 roku.</strong><br /> <br /> <strong>Wykaz oddział&oacute;w PKO Bank Polski SA w Olsztynie</strong>(każdy z oddział&oacute;w posiada udogodnienia dla os&oacute;b niepełnosprawnych):</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:302px;"> <p> Oddział</p> </td> <td style="width:302px;"> <p> Godziny pracy</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p> &nbsp;Plac&oacute;wka w Ratuszu</p> <p> Oddział 2 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-101 Olsztyn, pl.&nbsp;Jana Pawła II 1</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p> &nbsp;w poniedziałek od 8:00 do 18:00</p> <p> od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <div> <p> &nbsp;Oddział 1 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-427 Olsztyn, ul.&nbsp;Jasna 2A</strong></p> </div> </td> <td style="width:302px;"> <p> od poniedziałku do piątku</p> <p> od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <div> <p> Oddział 2 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-541 Olsztyn, ul.&nbsp;Erwina Kruka 30</strong></p> </div> </td> <td style="width:302px;"> <p> od poniedziałku do piątku</p> <p> od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p> Oddział 3 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-684 Olsztyn, ul.&nbsp;Wańkowicza 26</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p> od poniedziałku do piątku</p> <p> od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p> Oddział 4 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-699 Olsztyn, ul.&nbsp;Jarocka 59</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p> od poniedziałku do piątku</p> <p> od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p> Oddział 5 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-006 Olsztyn, ul.&nbsp;Pieniężnego 8</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p> od poniedziałku do piątku</p> <p> od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p> Oddział 9 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-061 Olsztyn, ul.&nbsp;Barczewskiego 1</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p> od poniedziałku do piątku</p> <p> od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Informacja o okresowej zmianie godzin obsługi Klientów w placówkach

PKO Banku Polskiego SA

w Olsztynie

 

obowiązuje od dnia 13 lipca 2020r.

nazwa placówki adres miejscowość

obowiązujący

czas obsługi

Klientów

czas obowiązywania

zmiany

Oddział 2 w Olsztynie Dąbrowszczaków 30 Olsztyn 8.00-18.00 do odwołania
Pl. Jana Pawła II 1 Olsztyn 7.30-14.30 do odwołania
Oddział 5 w Olsztynie Pieniężnego 8 Olsztyn 9.00-17.00 do odwołania
Oddział 3 w Olsztynie Wańkowicza 26 Olsztyn 9.00-17.00 do odwołania
Oddział 9 w Olsztynie Barczewskiego 1 Olsztyn 9.00-17.00 do odwołania
Oddział 4 w Olsztynie Jarocka 59 Olsztyn 8.00-18.00 do odwołania
Oddział 1 w Olsztynie Jasna 2A Olsztyn 9.00-17.00 do odwołania

Rachunki bankowe Urzędu Miasta Olsztyna

obowiązujące od 1 lutego 2018r.

Obsługę bankową realizuje PKO Bank Polski SA

Numery rachunków bankowych

Numer rachunku bankowego dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
88 1020 3541 0000 5802 0290 6071


Numer rachunku bankowego dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych:
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat
58 1020 3541 0000 5202 0290 3219


Numer rachunku bankowego dla opłaty skarbowej:
63 1020 3541 0000 5002 0290 3227
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat


Numer rachunku bankowego dla dochodów niepodatkowych gminy:
78 1020 3541 0000 5902 0290 6105
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na ten rachunek należy dokonywać opłat z tytułu:
• użytkowania wieczystego gruntu gminy
• trwałego zarządu gminy
• opłaty adiacenckiej i renty planistycznej
• dzierżawy gruntu gminy
• dzierżawy powierzchni ratusza
• wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów od gminy
• nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy
• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy
• opłat komunikacyjnych, ewidencyjnych
• grzywien, mandatów (wystawionych przez Straż Miejską) oraz innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych
• korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
• usunięcia drzew i krzewów
• kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu
• wydania karty wędkarskiej
• zwrotu kosztów sądowych


Numer rachunku bankowego dla dochodów Skarbu Państwa:
88 1020 3541 0000 5502 0290 6121
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:
• użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa
• trwałego zarządu Skarbu Państwa
• dzierżawy gruntu Skarbu Państwa
• wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów Skarbu Państwa
• nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa
• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa
• udostępnienia danych osobowych
• zwrotu kosztów sądowych


Numer rachunku bankowego - dochody - usługi geodezyjne i kartograficzne:
96 1020 3541 0000 5702 0290 6170
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - dochody - opłata za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej (DPS):
89 1020 3541 0000 5002 0290 6154
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Depozyt:
81 1020 3541 0000 5602 0290 6683
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:
• wadium
• zabezpieczenia należytego wykonania umowy
• zabezpieczenia z tytułu rękojmi umowy


Numer rachunku bankowego - Wydatki:
70 1020 3541 0000 5602 0290 7269
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Oświata:
64 1020 3541 0000 5402 0290 7087
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Urząd Miasta:
12 1020 3541 0000 5102 0290 7103
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - egzekucja (zobowiązania objęte administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym):
46 1020 3541 0000 5602 0290 6246
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa:
96 1020 3541 0000 5402 0290 6220
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer podstawowego rachunku bankowego Gminy Olsztyn:
10 1020 3541 0000 5402 0290 6410
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na wymienionym rachunku bankowym są gromadzone środki:
• dochody Miasta Olsztyna, w tym:
  - środki stanowiące dochody, które pobierają urzędy skarbowe
  - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe
  - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego
• subwencja ogólna
• dotacje celowe z budżetu państwa
• udziały we wpływach z podatku pochodowego od osób fizycznych
• środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego
• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego


Kody do dokonywania płatności walutowych z zagranicy:
KOD BIC (SWIFT): BPKOPLPWDokonywanie wpłat gotówkowych

Bez ponoszenia dodatkowych opłat, wpłat gotówkowych można dokonywać w każdym oddziale PKO Bank Polski SA na terenie Miasta Olsztyna oraz na terenie całego kraju, począwszy od dnia 1 lutego 2018 roku.

Wykaz oddziałów PKO Bank Polski SA w Olsztynie(każdy z oddziałów posiada udogodnienia dla osób niepełnosprawnych):

Oddział

Godziny pracy

 Placówka w Ratuszu

Oddział 2 w Olsztynie

10-101 Olsztyn, pl. Jana Pawła II 1

 w poniedziałek od 8:00 do 18:00

od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30

 Oddział 1 w Olsztynie

10-427 Olsztyn, ul. Jasna 2A

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 2 w Olsztynie

10-541 Olsztyn, ul. Erwina Kruka 30

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 3 w Olsztynie

10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 26

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 4 w Olsztynie

10-699 Olsztyn, ul. Jarocka 59

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 5 w Olsztynie

10-006 Olsztyn, ul. Pieniężnego 8

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 9 w Olsztynie

10-061 Olsztyn, ul. Barczewskiego 1

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

 

 

Informacja o okresowej zmianie godzin obsługi Klientów w placówkach

PKO Banku Polskiego SA

w Olsztynie

 

obowiązuje od dnia 13 lipca 2020r.

nazwa placówki adres miejscowość

obowiązujący

czas obsługi

Klientów

czas obowiązywania

zmiany

Oddział 2 w Olsztynie Dąbrowszczaków 30 Olsztyn 8.00-18.00 do odwołania
Pl. Jana Pawła II 1 Olsztyn 7.30-14.30 do odwołania
Oddział 5 w Olsztynie Pieniężnego 8 Olsztyn 9.00-17.00 do odwołania
Oddział 3 w Olsztynie Wańkowicza 26 Olsztyn 9.00-17.00 do odwołania
Oddział 9 w Olsztynie Barczewskiego 1 Olsztyn 9.00-17.00 do odwołania
Oddział 4 w Olsztynie Jarocka 59 Olsztyn 8.00-18.00 do odwołania
Oddział 1 w Olsztynie Jasna 2A Olsztyn 9.00-17.00 do odwołania

 

Rachunki bankowe Urzędu Miasta Olsztyna obowiązujące od 1 lutego 2018r.

Obsługę bankową realizuje PKO Bank Polski SA

Numery rachunków bankowych

Numer rachunku bankowego dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
88 1020 3541 0000 5802 0290 6071


Numer rachunku bankowego dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych:
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat
58 1020 3541 0000 5202 0290 3219


Numer rachunku bankowego dla opłaty skarbowej:
63 1020 3541 0000 5002 0290 3227
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat


Numer rachunku bankowego dla dochodów niepodatkowych gminy:
78 1020 3541 0000 5902 0290 6105
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na ten rachunek należy dokonywać opłat z tytułu:
• użytkowania wieczystego gruntu gminy
• trwałego zarządu gminy
• opłaty adiacenckiej i renty planistycznej
• dzierżawy gruntu gminy
• dzierżawy powierzchni ratusza
• wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów od gminy
• nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy
• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy
• opłat komunikacyjnych, ewidencyjnych
• grzywien, mandatów (wystawionych przez Straż Miejską) oraz innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych
• korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
• usunięcia drzew i krzewów
• kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu
• wydania karty wędkarskiej
• zwrotu kosztów sądowych


Numer rachunku bankowego dla dochodów Skarbu Państwa:
88 1020 3541 0000 5502 0290 6121
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:
• użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa
• trwałego zarządu Skarbu Państwa
• dzierżawy gruntu Skarbu Państwa
• wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów Skarbu Państwa
• nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa
• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa
• udostępnienia danych osobowych
• zwrotu kosztów sądowych


Numer rachunku bankowego - dochody - usługi geodezyjne i kartograficzne:
96 1020 3541 0000 5702 0290 6170
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - dochody - opłata za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej (DPS):
89 1020 3541 0000 5002 0290 6154
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Depozyt:
81 1020 3541 0000 5602 0290 6683
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:
• wadium
• zabezpieczenia należytego wykonania umowy
• zabezpieczenia z tytułu rękojmi umowy


Numer rachunku bankowego - Wydatki:
70 1020 3541 0000 5602 0290 7269
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Oświata:
64 1020 3541 0000 5402 0290 7087
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Urząd Miasta:
12 1020 3541 0000 5102 0290 7103
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - egzekucja (zobowiązania objęte administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym):
46 1020 3541 0000 5602 0290 6246
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa:
96 1020 3541 0000 5402 0290 6220
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer podstawowego rachunku bankowego Gminy Olsztyn:
10 1020 3541 0000 5402 0290 6410
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na wymienionym rachunku bankowym są gromadzone środki:
• dochody Miasta Olsztyna, w tym:
  - środki stanowiące dochody, które pobierają urzędy skarbowe
  - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe
  - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego
• subwencja ogólna
• dotacje celowe z budżetu państwa
• udziały we wpływach z podatku pochodowego od osób fizycznych
• środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego
• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego


Kody do dokonywania płatności walutowych z zagranicy:
KOD BIC (SWIFT): BPKOPLPWDokonywanie wpłat gotówkowych

Bez ponoszenia dodatkowych opłat, wpłat gotówkowych można dokonywać w każdym oddziale PKO Bank Polski SA na terenie Miasta Olsztyna oraz na terenie całego kraju, począwszy od dnia 1 lutego 2018 roku.

Wykaz oddziałów PKO Bank Polski SA w Olsztynie(każdy z oddziałów posiada udogodnienia dla osób niepełnosprawnych):

Oddział

Godziny pracy

 Placówka w Ratuszu

Oddział 2 w Olsztynie

10-101 Olsztyn, pl. Jana Pawła II 1

 w poniedziałek od 8:00 do 18:00

od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30

 Oddział 1 w Olsztynie

10-427 Olsztyn, ul. Jasna 2A

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 2 w Olsztynie

10-541 Olsztyn, ul. Erwina Kruka 30

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 3 w Olsztynie

10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 26

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 4 w Olsztynie

10-699 Olsztyn, ul. Jarocka 59

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 5 w Olsztynie

10-006 Olsztyn, ul. Pieniężnego 8

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 9 w Olsztynie

10-061 Olsztyn, ul. Barczewskiego 1

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

 

 

2023-01-23 09:01:14  MONIKA MICHALEWICZ

Pole full zmieniło wartość z '<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="0"> <tbody> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:628px;height:35px;"> <p align="center"> <strong>Informacja o okresowej zmianie godzin obsługi Klient&oacute;w w plac&oacute;wkach </strong></p> <p align="center"> <strong>PKO Banku Polskiego SA</strong></p> <p align="center"> <strong>w Olsztynie</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>obowiązuje od dnia 13 lipca 2020r.</strong></p> <table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 500px"> <tbody> <tr> <td> <strong>nazwa plac&oacute;wki</strong></td> <td> <strong>adres</strong></td> <td> <strong>miejscowość</strong></td> <td> <p> <strong>obowiązujący</strong></p> <p> <strong>czas obsługi</strong></p> <p> <strong>Klient&oacute;w</strong></p> </td> <td> <p> <strong>czas obowiązywania </strong></p> <p> <strong>zmiany</strong></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="1" rowspan="2"> Oddział 2 w Olsztynie</td> <td> Dąbrowszczak&oacute;w 30</td> <td> Olsztyn</td> <td> 8.00-18.00</td> <td> do odwołania</td> </tr> <tr> <td> Pl. Jana Pawła II 1</td> <td> Olsztyn</td> <td> 7.30-14.30</td> <td> do odwołania</td> </tr> <tr> <td> Oddział 5 w Olsztynie</td> <td> Pieniężnego 8</td> <td> Olsztyn</td> <td> 9.00-17.00</td> <td> do odwołania</td> </tr> <tr> <td> Oddział 3 w Olsztynie</td> <td> Wańkowicza 26</td> <td> Olsztyn</td> <td> 9.00-17.00</td> <td> do odwołania</td> </tr> <tr> <td> Oddział 9 w Olsztynie</td> <td> Barczewskiego 1</td> <td> Olsztyn</td> <td> 9.00-17.00</td> <td> do odwołania</td> </tr> <tr> <td> Oddział 4 w Olsztynie</td> <td> Jarocka 59</td> <td> Olsztyn</td> <td> 8.00-18.00</td> <td> do odwołania</td> </tr> <tr> <td> Oddział 1 w Olsztynie</td> <td> Jasna 2A</td> <td> Olsztyn</td> <td> 9.00-17.00</td> <td> do odwołania</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Rachunki bankowe Urzędu Miasta Olsztyna</strong><strong> obowiązujące od 1 lutego 2018r.</strong><br /> <br /> Obsługę bankową realizuje <strong>PKO Bank Polski SA</strong><br /> <br /> <strong>Numery rachunk&oacute;w bankowych<br /> <br /> </strong>Numer rachunku bankowego dla <strong>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</strong>:<br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> <strong>88 1020 3541 0000 5802 0290 6071</strong></p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego dla <strong>podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środk&oacute;w transportowych</strong>:<br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatk&oacute;w i Opłat<br /> <strong>58 1020 3541 0000 5202 0290 3219</strong></p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego dla <strong>opłaty skarbowej</strong>:<br /> <strong>63 1020 3541 0000 5002 0290 3227</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatk&oacute;w i Opłat</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego dla <strong>dochod&oacute;w niepodatkowych gminy</strong>:<br /> <strong>78 1020 3541 0000 5902 0290 6105</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na ten rachunek należy dokonywać opłat z tytułu:<br /> &bull; użytkowania wieczystego gruntu gminy<br /> &bull; trwałego zarządu gminy<br /> &bull; opłaty adiacenckiej i renty planistycznej<br /> &bull; dzierżawy gruntu gminy<br /> &bull; dzierżawy powierzchni ratusza<br /> &bull; wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiekt&oacute;w od gminy<br /> &bull; nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy<br /> &bull; przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy<br /> &bull; opłat komunikacyjnych, ewidencyjnych<br /> &bull; grzywien, mandat&oacute;w (wystawionych przez Straż Miejską) oraz innych kar pieniężnych od os&oacute;b fizycznych i prawnych<br /> &bull; korzystania z zezwoleń na sprzedaż napoj&oacute;w alkoholowych<br /> &bull; usunięcia drzew i krzew&oacute;w<br /> &bull; koszt&oacute;w związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu<br /> &bull; wydania karty wędkarskiej<br /> &bull; zwrotu koszt&oacute;w sądowych</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego dla <strong>dochod&oacute;w Skarbu Państwa</strong>:<br /> <strong>88 1020 3541 0000 5502 0290 6121</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:<br /> &bull; użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa<br /> &bull; trwałego zarządu Skarbu Państwa<br /> &bull; dzierżawy gruntu Skarbu Państwa<br /> &bull; wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiekt&oacute;w Skarbu Państwa<br /> &bull; nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa<br /> &bull; przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa<br /> &bull; udostępnienia danych osobowych<br /> &bull; zwrotu koszt&oacute;w sądowych</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>dochody - usługi geodezyjne i kartograficzne</strong>:<br /> <strong>96 1020 3541 0000 5702 0290 6170</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>dochody - opłata za pobyt os&oacute;b w Domach Pomocy Społecznej (DPS)</strong>:<br /> <strong>89 1020 3541 0000 5002 0290 6154</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>Depozyt</strong>:<br /> <strong>81 1020 3541 0000 5602 0290 6683</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:<br /> &bull; wadium<br /> &bull; zabezpieczenia należytego wykonania umowy<br /> &bull; zabezpieczenia z tytułu rękojmi umowy</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>Wydatki</strong>:<br /> <strong>70 1020 3541 0000 5602 0290 7269</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Oświata</strong>:<br /> <strong>64 1020 3541 0000 5402 0290 7087</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Urząd Miasta</strong>:<br /> <strong>12 1020 3541 0000 5102 0290 7103</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>egzekucja (zobowiązania objęte administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym)</strong>:<br /> <strong>46 1020 3541 0000 5602 0290 6246</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer rachunku bankowego - <strong>Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa</strong>:<br /> <strong>96 1020 3541 0000 5402 0290 6220</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> Numer <strong>podstawowego rachunku bankowego Gminy Olsztyn</strong>:<br /> <strong>10 1020 3541 0000 5402 0290 6410 </strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na wymienionym rachunku bankowym są gromadzone środki:<br /> &bull; dochody Miasta Olsztyna, w tym:<br /> &nbsp; - środki stanowiące dochody, kt&oacute;re pobierają urzędy skarbowe<br /> &nbsp; - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe<br /> &nbsp; - dotacje z budżet&oacute;w innych jednostek samorządu terytorialnego<br /> &bull; subwencja og&oacute;lna<br /> &bull; dotacje celowe z budżetu państwa<br /> &bull; udziały we wpływach z podatku pochodowego od os&oacute;b fizycznych<br /> &bull; środki pochodzące ze źr&oacute;deł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego<br /> &bull; środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego</p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> <strong>Kody do dokonywania płatności walutowych z zagranicy</strong>:<br /> KOD BIC (SWIFT): <strong>BPKOPLPW</strong></p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p> <br /> <strong>Dokonywanie wpłat got&oacute;wkowych<br /> </strong><br /> Bez ponoszenia dodatkowych opłat, wpłat got&oacute;wkowych można dokonywać w każdym oddziale PKO Bank Polski SA na terenie Miasta Olsztyna oraz na terenie całego kraju, <strong>począwszy od dnia 1 lutego 2018 roku.</strong><br /> <br /> <strong>Wykaz oddział&oacute;w PKO Bank Polski SA w Olsztynie</strong>(każdy z oddział&oacute;w posiada udogodnienia dla os&oacute;b niepełnosprawnych):</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:302px;"> <p> Oddział</p> </td> <td style="width:302px;"> <p> Godziny pracy</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p> &nbsp;Plac&oacute;wka w Ratuszu</p> <p> Oddział 2 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-101 Olsztyn, pl.&nbsp;Jana Pawła II 1</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p> &nbsp;w poniedziałek od 8:00 do 18:00</p> <p> od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <div> <p> &nbsp;Oddział 1 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-427 Olsztyn, ul.&nbsp;Jasna 2A</strong></p> </div> </td> <td style="width:302px;"> <p> od poniedziałku do piątku</p> <p> od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <div> <p> Oddział 2 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-541 Olsztyn, ul.&nbsp;Erwina Kruka 30</strong></p> </div> </td> <td style="width:302px;"> <p> od poniedziałku do piątku</p> <p> od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p> Oddział 3 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-684 Olsztyn, ul.&nbsp;Wańkowicza 26</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p> od poniedziałku do piątku</p> <p> od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p> Oddział 4 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-699 Olsztyn, ul.&nbsp;Jarocka 59</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p> od poniedziałku do piątku</p> <p> od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p> Oddział 5 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-006 Olsztyn, ul.&nbsp;Pieniężnego 8</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p> od poniedziałku do piątku</p> <p> od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p> Oddział 9 w Olsztynie</p> <p> <strong>10-061 Olsztyn, ul.&nbsp;Barczewskiego 1</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p> od poniedziałku do piątku</p> <p> od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> ' na ' <table border="0" cellpadding="0" style="border-spacing: 0px; width: 0px;"> <tbody> <tr> <td style="width:628px;height:35px; white-space: nowrap;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><strong>UWAGA MIESZKAŃCY!</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>Zmiana Numer&oacute;w Rachunk&oacute;w Bankowych</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>Gminy Olsztyn i Urzędu Miasta Olsztyna</strong></p> <p><strong>&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;</strong></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">Urząd Miasta Olsztyna informuje, że <strong>od dnia 1 lutego 2023 roku</strong> nastąpi <strong>ZMIANA BANKU obsługującego Gminę Olsztyn</strong> i jej jednostki organizacyjne.</p> <p><strong>Obsługę bankową będzie realizował Bank Handlowy SA</strong>.</p> <p>Nowy Bank to r&oacute;wnież nowe numery rachunk&oacute;w bankowych, w tym Urzędu Miasta i blisko 100 miejskich jednostek i zakład&oacute;w budżetowych. Na rachunki Gminy i jednostek mieszkańcy oraz przedsiębiorcy dokonują wpłat z tytułu podatk&oacute;w lokalnych oraz opłat, np.: za wieczyste użytkowanie, opłaty skarbowej, podatku od nieruchomości, za zajęcie pasa drogowego, za internaty, przedszkola i żłobki, a także opłaty za odpady komunalne.</p> <p>Jednocześnie, Urząd Miasta Olsztyna wsp&oacute;lnie z Bankiem Handlowym SA, informuje, że <strong>na terenie Miasta Olsztyna</strong>, można <strong><u>od dnia 1 lutego 2023 roku</u></strong> realizować wpłaty got&oacute;wkowe na rzecz Gminy Olsztyn i jej jednostek organizacyjnych, <strong>bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji</strong>.</p> <p style="text-align: center;"><strong>WYKAZ PLAC&Oacute;WEK BANKU HANDLOWEGO SA W OLSZTYNIE, <u>na kt&oacute;re można dokonywać wpłat od dnia 1 lutego 2023 roku</u>:</strong></p> <table border="1" cellpadding="0" style="width:604px; border-spacing: 0px; width: 0px;"> <tbody> <tr> <td style="width:321px;height:38px;"> <p style="text-align: center;"><strong>Plac&oacute;wka</strong></p> </td> <td style="width:283px;height:38px;"> <p style="text-align: center;"><strong>Aktualne godziny pracy</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:321px;"> <div> <p>ul. Wilczyńskiego 25/lokal F,Olsztyn 10-686</p> <p>&nbsp;</p> </div> </td> <td style="width:283px;"> <p>od poniedziałku do piątku w godz.:</p> <p>poniedziałek: 8:15 do 17:45</p> <p>wtorek - piątek: 8:00 do 16:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:321px;"> <div> <p>ul. Kościuszki 87, Olsztyn 10-552</p> </div> </td> <td style="width:283px;"> <p>od poniedziałku do piątku w godz.:</p> <p>poniedziałek: 8:15 do 17:45</p> <p>wtorek - piątek: 8:00 do 16:00</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p><strong><u>Informacje dotyczące plac&oacute;wki w Urzędzie Miasta Olsztyna:</u></strong></p> <p><strong>- w dniach 30-31 stycznia 2023 r. plac&oacute;wka obsługiwana przez PKO BP SA będzie zamknięta; pozostałe plac&oacute;wki obsługiwane przez PKO BP SA w tych dniach funkcjonują bez zmian;</strong></p> <p><strong>- w dniach 1-14 lutego 2023 r. plac&oacute;wka obsługiwana przez Bank Handlowy SA będzie zamknięta; pozostałe 2 plac&oacute;wki obsługiwane przez Bank Handlowy SA w tych dniach funkcjonują w godzinach podanych powyżej.</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>Numery rachunk&oacute;w bankowych Urzędu Miasta Olsztyna</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><u>obowiązujące od 1 lutego 2023 roku:</u></strong></p> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p><strong>27 1030 1508 0000 0008 2309 9000</strong><br /> -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego dla<strong>podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środk&oacute;w transportowych, opłaty miejscowej:</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatk&oacute;w i Opłat<strong>36 1030 1508 0000 0008 2310 0002</strong></p> <p><strong>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</strong></p> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>opłaty skarbowej:</strong><strong>09 1030 1508 0000 0008 2310 0003</strong></p> <p>Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatk&oacute;w i Opłat</p> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>dochod&oacute;w&nbsp; niepodatkowych gminy:</strong><br /> <strong>10 1030 1508 0000 0008 2300 1045</strong></p> <p>Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>Na ten rachunek należy dokonywać opłat z tytułu:</p> <ul> <li>użytkowania wieczystego gruntu gminy,</li> <li>trwałego zarządu gminy,</li> <li>opłaty adiacenckiej i renty planistycznej,</li> <li>dzierżawy gruntu gminy,</li> <li>dzierżawy powierzchni ratusza,</li> <li>wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiekt&oacute;w od gminy,</li> <li>nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy,</li> <li>przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy,</li> <li>opłat komunikacyjnych, ewidencyjnych</li> <li>grzywien, mandat&oacute;w (wystawionych przez Straż Miejską) oraz innych kar pieniężnych od os&oacute;b fizycznych i prawnych</li> <li>korzystania z zezwoleń na sprzedaż napoj&oacute;w alkoholowych,</li> <li>usunięcia drzew i krzew&oacute;w,</li> <li>koszt&oacute;w związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu,</li> <li>wydania karty wędkarskiej,</li> <li>zwrotu koszt&oacute;w sądowych.</li> </ul> <p>---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>dochod&oacute;w Skarbu Państwa</strong><strong>:</strong><br /> <strong>53 1030 1508 0000 0008 2300 1047</strong></p> <p>Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:</p> <ul> <li>użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa,</li> <li>trwałego zarządu Skarbu Państwa,</li> <li>dzierżawy gruntu Skarbu Państwa,</li> <li>wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiekt&oacute;w Skarbu Państwa,</li> <li>nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa,</li> <li>przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa,</li> <li>udostępnienia danych osobowych,</li> <li>zwrotu koszt&oacute;w sądowych.</li> </ul> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>dochody-usługi geodezyjne i kartograficzne:</strong><br /> <strong>26 1030 1508 0000 0008 2300 1048</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>dochody-opłata za pobyt os&oacute;b w Domach Pomocy Społecznej (DPS):</strong><br /> <strong>80 1030 1508 0000 0008 2300 1046</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Depozyt:</strong><br /> <strong>77 1030 1508 0000 0008 2300 1003</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:</p> <p style="margin-left:36.0pt;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; wadium</p> <p style="margin-left:36.0pt;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zabezpieczenia należytego wykonania umowy</p> <p style="margin-left:36.0pt;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zabezpieczenia z tytułu rękojmi umowy</p> <p style="margin-left:18.0pt;">&nbsp;</p> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Wydatki:</strong><br /> <strong>44 1030 1508 0000 0008 2300 1015</strong></p> <p>Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Oświata:</strong><strong>55 1030 1508 0000 0008 2300 1011</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy &ndash; Urząd Miasta:</strong><strong>28 1030 1508 0000 0008 2300 1012</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego &ndash; <strong>egzekucja </strong><strong>(zobowiązania objęte administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym)</strong><strong>:</strong><strong>37 1030 1508 0000 0008 2300 1044</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&nbsp;</p> <p>Numer rachunku bankowego &ndash; <strong>Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa :</strong><br /> <strong>61 1030 1508 0000 0008 2309 8000</strong></p> <p>Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer <strong>podstawowego rachunku bankowego Gminy Olsztyn</strong>:<br /> <strong>95 1030 1508 0000 0008 2300 0000</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p><br /> Na wymienionym rachunku bankowym są gromadzone środki:<br /> &bull; dochody Miasta Olsztyna, w tym:<br /> &nbsp; - środki stanowiące dochody, kt&oacute;re pobierają urzędy skarbowe<br /> &nbsp; - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe<br /> &nbsp; - dotacje z budżet&oacute;w innych jednostek samorządu terytorialnego<br /> &bull; subwencja og&oacute;lna<br /> &bull; udziały we wpływach z podatku pochodowego od os&oacute;b fizycznych<br /> &bull; środki pochodzące ze źr&oacute;deł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego<br /> &bull; środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego</p> <p><strong>Ponadto, w związku ze zmianą banku obsługującego w zakresie przyjmowania opłaty skarbowej w &nbsp;dniach 1-13.02.2023 r. nie będzie możliwe przyjmowanie wpłat got&oacute;wkowych w&nbsp; Urzędzie Miasta Olsztyna. </strong></p> <p><strong>W Urzędzie Stanu Cywilnego przy wydawaniu akt&oacute;w urodzeń, małżeństw i zgon&oacute;w&nbsp; zostaje utrzymana możliwość wpłat dokonywanych kartami płatniczymi przy użyciu terminala. Będzie też możliwe dokonywanie przelew&oacute;w we własnym zakresie i dosłanie potwierdzenia wpłaty &nbsp;<br /> w formie PDF na adres mailowy </strong><a href="mailto:usc@olsztyn.eu"><strong>usc@olsztyn.eu</strong></a><strong><u>.</u></strong></p> <p><strong>Za&nbsp;utrudnienia&nbsp;przepraszamy</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><strong>Informacja o godzinach obsługi Klient&oacute;w w plac&oacute;wkach </strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>PKO Banku Polskiego SA</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>w Olsztynie</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>obowiązuje do dnia 31 stycznia 2023r.</strong></p> <table border="1" cellpadding="1" style="width: 500px; border-spacing: 1px;"> <tbody> <tr> <td><strong>nazwa plac&oacute;wki</strong></td> <td><strong>adres</strong></td> <td><strong>miejscowość</strong></td> <td> <p><strong>obowiązujący</strong></p> <p><strong>czas obsługi</strong></p> <p><strong>Klient&oacute;w</strong></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="1" rowspan="2">Oddział 2 w Olsztynie</td> <td>Dąbrowszczak&oacute;w 30</td> <td>Olsztyn</td> <td>8.00-18.00</td> </tr> <tr> <td>Pl. Jana Pawła II 1</td> <td>Olsztyn</td> <td>7.30-14.30</td> </tr> <tr> <td>Oddział 5 w Olsztynie</td> <td>Pieniężnego 8</td> <td>Olsztyn</td> <td>9.00-17.00</td> </tr> <tr> <td>Oddział 3 w Olsztynie</td> <td>Wańkowicza 26</td> <td>Olsztyn</td> <td>9.00-17.00</td> </tr> <tr> <td>Oddział 9 w Olsztynie</td> <td>Barczewskiego 1</td> <td>Olsztyn</td> <td>9.00-17.00</td> </tr> <tr> <td>Oddział 4 w Olsztynie</td> <td>Jarocka 59</td> <td>Olsztyn</td> <td>8.00-18.00</td> </tr> <tr> <td>Oddział 1 w Olsztynie</td> <td>Jasna 2A</td> <td>Olsztyn</td> <td>9.00-17.00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Rachunki bankowe Urzędu Miasta Olsztyna</strong> <strong>obowiązujące </strong><strong>do 31 stycznia 2023r.</strong><br /> <br /> Obsługę bankową realizuje <strong>PKO Bank Polski SA</strong><br /> <br /> <strong>Numery rachunk&oacute;w bankowych<br /> <br /> </strong>Numer rachunku bankowego dla <strong>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</strong>:<br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> <strong>88 1020 3541 0000 5802 0290 6071</strong></p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środk&oacute;w transportowych</strong>:<br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatk&oacute;w i Opłat<br /> <strong>58 1020 3541 0000 5202 0290 3219</strong></p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>opłaty skarbowej</strong>:<br /> <strong>63 1020 3541 0000 5002 0290 3227</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatk&oacute;w i Opłat</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>dochod&oacute;w niepodatkowych gminy</strong>:<br /> <strong>78 1020 3541 0000 5902 0290 6105</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na ten rachunek należy dokonywać opłat z tytułu:<br /> &bull; użytkowania wieczystego gruntu gminy<br /> &bull; trwałego zarządu gminy<br /> &bull; opłaty adiacenckiej i renty planistycznej<br /> &bull; dzierżawy gruntu gminy<br /> &bull; dzierżawy powierzchni ratusza<br /> &bull; wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiekt&oacute;w od gminy<br /> &bull; nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy<br /> &bull; przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy<br /> &bull; opłat komunikacyjnych, ewidencyjnych<br /> &bull; grzywien, mandat&oacute;w (wystawionych przez Straż Miejską) oraz innych kar pieniężnych od os&oacute;b fizycznych i prawnych<br /> &bull; korzystania z zezwoleń na sprzedaż napoj&oacute;w alkoholowych<br /> &bull; usunięcia drzew i krzew&oacute;w<br /> &bull; koszt&oacute;w związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu<br /> &bull; wydania karty wędkarskiej<br /> &bull; zwrotu koszt&oacute;w sądowych</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>dochod&oacute;w Skarbu Państwa</strong>:<br /> <strong>88 1020 3541 0000 5502 0290 6121</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:<br /> &bull; użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa<br /> &bull; trwałego zarządu Skarbu Państwa<br /> &bull; dzierżawy gruntu Skarbu Państwa<br /> &bull; wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiekt&oacute;w Skarbu Państwa<br /> &bull; nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa<br /> &bull; przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa<br /> &bull; udostępnienia danych osobowych<br /> &bull; zwrotu koszt&oacute;w sądowych</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>dochody - usługi geodezyjne i kartograficzne</strong>:<br /> <strong>96 1020 3541 0000 5702 0290 6170</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>dochody - opłata za pobyt os&oacute;b w Domach Pomocy Społecznej (DPS)</strong>:<br /> <strong>89 1020 3541 0000 5002 0290 6154</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Depozyt</strong>:<br /> <strong>81 1020 3541 0000 5602 0290 6683</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:<br /> &bull; wadium<br /> &bull; zabezpieczenia należytego wykonania umowy<br /> &bull; zabezpieczenia z tytułu rękojmi umowy</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Wydatki</strong>:<br /> <strong>70 1020 3541 0000 5602 0290 7269</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Oświata</strong>:<br /> <strong>64 1020 3541 0000 5402 0290 7087</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Urząd Miasta</strong>:<br /> <strong>12 1020 3541 0000 5102 0290 7103</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>egzekucja (zobowiązania objęte administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym)</strong>:<br /> <strong>46 1020 3541 0000 5602 0290 6246</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa</strong>:<br /> <strong>96 1020 3541 0000 5402 0290 6220</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer <strong>podstawowego rachunku bankowego Gminy Olsztyn</strong>:<br /> <strong>10 1020 3541 0000 5402 0290 6410 </strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na wymienionym rachunku bankowym są gromadzone środki:<br /> &bull; dochody Miasta Olsztyna, w tym:<br /> &nbsp; - środki stanowiące dochody, kt&oacute;re pobierają urzędy skarbowe<br /> &nbsp; - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe<br /> &nbsp; - dotacje z budżet&oacute;w innych jednostek samorządu terytorialnego<br /> &bull; subwencja og&oacute;lna<br /> &bull; dotacje celowe z budżetu państwa<br /> &bull; udziały we wpływach z podatku pochodowego od os&oacute;b fizycznych<br /> &bull; środki pochodzące ze źr&oacute;deł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego<br /> &bull; środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p><strong>Kody do dokonywania płatności walutowych z zagranicy</strong>:<br /> KOD BIC (SWIFT): <strong>BPKOPLPW</strong></p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p><br /> <strong>Dokonywanie wpłat got&oacute;wkowych<br /> </strong><br /> Bez ponoszenia dodatkowych opłat, wpłat got&oacute;wkowych można dokonywać w każdym oddziale PKO Bank Polski SA na terenie Miasta Olsztyna oraz na terenie całego kraju, <strong>do dnia <strong>31 stycznia 2023r.</strong></strong><br /> <br /> <strong>Wykaz oddział&oacute;w PKO Bank Polski SA w Olsztynie</strong>(każdy z oddział&oacute;w posiada udogodnienia dla os&oacute;b niepełnosprawnych):</p> <table border="1" cellpadding="0" style="border-spacing: 0px;"> <tbody> <tr> <td style="width:302px;"> <p>Oddział</p> </td> <td style="width:302px;"> <p>Godziny pracy</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p>&nbsp;Plac&oacute;wka w Ratuszu</p> <p>Oddział 2 w Olsztynie</p> <p><strong>10-101 Olsztyn, pl.&nbsp;Jana Pawła II 1</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p>&nbsp;w poniedziałek od 8:00 do 18:00</p> <p>od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <div> <p>&nbsp;Oddział 1 w Olsztynie</p> <p><strong>10-427 Olsztyn, ul.&nbsp;Jasna 2A</strong></p> </div> </td> <td style="width:302px;"> <p>od poniedziałku do piątku</p> <p>od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <div> <p>Oddział 2 w Olsztynie</p> <p><strong>10-541 Olsztyn, ul.&nbsp;Erwina Kruka 30</strong></p> </div> </td> <td style="width:302px;"> <p>od poniedziałku do piątku</p> <p>od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p>Oddział 3 w Olsztynie</p> <p><strong>10-684 Olsztyn, ul.&nbsp;Wańkowicza 26</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p>od poniedziałku do piątku</p> <p>od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p>Oddział 4 w Olsztynie</p> <p><strong>10-699 Olsztyn, ul.&nbsp;Jarocka 59</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p>od poniedziałku do piątku</p> <p>od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p>Oddział 5 w Olsztynie</p> <p><strong>10-006 Olsztyn, ul.&nbsp;Pieniężnego 8</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p>od poniedziałku do piątku</p> <p>od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p>Oddział 9 w Olsztynie</p> <p><strong>10-061 Olsztyn, ul.&nbsp;Barczewskiego 1</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p>od poniedziałku do piątku</p> <p>od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Informacja o okresowej zmianie godzin obsługi Klientów w placówkach

PKO Banku Polskiego SA

w Olsztynie

 

obowiązuje od dnia 13 lipca 2020r.

nazwa placówki adres miejscowość

obowiązujący

czas obsługi

Klientów

czas obowiązywania

zmiany

Oddział 2 w Olsztynie Dąbrowszczaków 30 Olsztyn 8.00-18.00 do odwołania
Pl. Jana Pawła II 1 Olsztyn 7.30-14.30 do odwołania
Oddział 5 w Olsztynie Pieniężnego 8 Olsztyn 9.00-17.00 do odwołania
Oddział 3 w Olsztynie Wańkowicza 26 Olsztyn 9.00-17.00 do odwołania
Oddział 9 w Olsztynie Barczewskiego 1 Olsztyn 9.00-17.00 do odwołania
Oddział 4 w Olsztynie Jarocka 59 Olsztyn 8.00-18.00 do odwołania
Oddział 1 w Olsztynie Jasna 2A Olsztyn 9.00-17.00 do odwołania

 

Rachunki bankowe Urzędu Miasta Olsztyna obowiązujące od 1 lutego 2018r.

Obsługę bankową realizuje PKO Bank Polski SA

Numery rachunków bankowych

Numer rachunku bankowego dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
88 1020 3541 0000 5802 0290 6071


Numer rachunku bankowego dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych:
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat
58 1020 3541 0000 5202 0290 3219


Numer rachunku bankowego dla opłaty skarbowej:
63 1020 3541 0000 5002 0290 3227
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat


Numer rachunku bankowego dla dochodów niepodatkowych gminy:
78 1020 3541 0000 5902 0290 6105
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na ten rachunek należy dokonywać opłat z tytułu:
• użytkowania wieczystego gruntu gminy
• trwałego zarządu gminy
• opłaty adiacenckiej i renty planistycznej
• dzierżawy gruntu gminy
• dzierżawy powierzchni ratusza
• wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów od gminy
• nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy
• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy
• opłat komunikacyjnych, ewidencyjnych
• grzywien, mandatów (wystawionych przez Straż Miejską) oraz innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych
• korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
• usunięcia drzew i krzewów
• kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu
• wydania karty wędkarskiej
• zwrotu kosztów sądowych


Numer rachunku bankowego dla dochodów Skarbu Państwa:
88 1020 3541 0000 5502 0290 6121
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:
• użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa
• trwałego zarządu Skarbu Państwa
• dzierżawy gruntu Skarbu Państwa
• wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów Skarbu Państwa
• nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa
• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa
• udostępnienia danych osobowych
• zwrotu kosztów sądowych


Numer rachunku bankowego - dochody - usługi geodezyjne i kartograficzne:
96 1020 3541 0000 5702 0290 6170
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - dochody - opłata za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej (DPS):
89 1020 3541 0000 5002 0290 6154
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Depozyt:
81 1020 3541 0000 5602 0290 6683
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:
• wadium
• zabezpieczenia należytego wykonania umowy
• zabezpieczenia z tytułu rękojmi umowy


Numer rachunku bankowego - Wydatki:
70 1020 3541 0000 5602 0290 7269
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Oświata:
64 1020 3541 0000 5402 0290 7087
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Urząd Miasta:
12 1020 3541 0000 5102 0290 7103
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - egzekucja (zobowiązania objęte administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym):
46 1020 3541 0000 5602 0290 6246
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa:
96 1020 3541 0000 5402 0290 6220
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer podstawowego rachunku bankowego Gminy Olsztyn:
10 1020 3541 0000 5402 0290 6410
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na wymienionym rachunku bankowym są gromadzone środki:
• dochody Miasta Olsztyna, w tym:
  - środki stanowiące dochody, które pobierają urzędy skarbowe
  - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe
  - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego
• subwencja ogólna
• dotacje celowe z budżetu państwa
• udziały we wpływach z podatku pochodowego od osób fizycznych
• środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego
• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego


Kody do dokonywania płatności walutowych z zagranicy:
KOD BIC (SWIFT): BPKOPLPWDokonywanie wpłat gotówkowych

Bez ponoszenia dodatkowych opłat, wpłat gotówkowych można dokonywać w każdym oddziale PKO Bank Polski SA na terenie Miasta Olsztyna oraz na terenie całego kraju, począwszy od dnia 1 lutego 2018 roku.

Wykaz oddziałów PKO Bank Polski SA w Olsztynie(każdy z oddziałów posiada udogodnienia dla osób niepełnosprawnych):

Oddział

Godziny pracy

 Placówka w Ratuszu

Oddział 2 w Olsztynie

10-101 Olsztyn, pl. Jana Pawła II 1

 w poniedziałek od 8:00 do 18:00

od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30

 Oddział 1 w Olsztynie

10-427 Olsztyn, ul. Jasna 2A

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 2 w Olsztynie

10-541 Olsztyn, ul. Erwina Kruka 30

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 3 w Olsztynie

10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 26

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 4 w Olsztynie

10-699 Olsztyn, ul. Jarocka 59

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 5 w Olsztynie

10-006 Olsztyn, ul. Pieniężnego 8

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 9 w Olsztynie

10-061 Olsztyn, ul. Barczewskiego 1

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

 

 

 

UWAGA MIESZKAŃCY!

Zmiana Numerów Rachunków Bankowych

Gminy Olsztyn i Urzędu Miasta Olsztyna

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Urząd Miasta Olsztyna informuje, że od dnia 1 lutego 2023 roku nastąpi ZMIANA BANKU obsługującego Gminę Olsztyn i jej jednostki organizacyjne.

Obsługę bankową będzie realizował Bank Handlowy SA.

Nowy Bank to również nowe numery rachunków bankowych, w tym Urzędu Miasta i blisko 100 miejskich jednostek i zakładów budżetowych. Na rachunki Gminy i jednostek mieszkańcy oraz przedsiębiorcy dokonują wpłat z tytułu podatków lokalnych oraz opłat, np.: za wieczyste użytkowanie, opłaty skarbowej, podatku od nieruchomości, za zajęcie pasa drogowego, za internaty, przedszkola i żłobki, a także opłaty za odpady komunalne.

Jednocześnie, Urząd Miasta Olsztyna wspólnie z Bankiem Handlowym SA, informuje, że na terenie Miasta Olsztyna, można od dnia 1 lutego 2023 roku realizować wpłaty gotówkowe na rzecz Gminy Olsztyn i jej jednostek organizacyjnych, bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji.

WYKAZ PLACÓWEK BANKU HANDLOWEGO SA W OLSZTYNIE, na które można dokonywać wpłat od dnia 1 lutego 2023 roku:

Placówka

Aktualne godziny pracy

ul. Wilczyńskiego 25/lokal F,Olsztyn 10-686

 

od poniedziałku do piątku w godz.:

poniedziałek: 8:15 do 17:45

wtorek - piątek: 8:00 do 16:00

ul. Kościuszki 87, Olsztyn 10-552

od poniedziałku do piątku w godz.:

poniedziałek: 8:15 do 17:45

wtorek - piątek: 8:00 do 16:00

 

Informacje dotyczące placówki w Urzędzie Miasta Olsztyna:

- w dniach 30-31 stycznia 2023 r. placówka obsługiwana przez PKO BP SA będzie zamknięta; pozostałe placówki obsługiwane przez PKO BP SA w tych dniach funkcjonują bez zmian;

- w dniach 1-14 lutego 2023 r. placówka obsługiwana przez Bank Handlowy SA będzie zamknięta; pozostałe 2 placówki obsługiwane przez Bank Handlowy SA w tych dniach funkcjonują w godzinach podanych powyżej.

Numery rachunków bankowych Urzędu Miasta Olsztyna

obowiązujące od 1 lutego 2023 roku:

Numer rachunku bankowego dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

27 1030 1508 0000 0008 2309 9000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego dlapodatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty miejscowej:
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat36 1030 1508 0000 0008 2310 0002

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego dla opłaty skarbowej:09 1030 1508 0000 0008 2310 0003

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego dla dochodów  niepodatkowych gminy:
10 1030 1508 0000 0008 2300 1045

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

Na ten rachunek należy dokonywać opłat z tytułu:

 • użytkowania wieczystego gruntu gminy,
 • trwałego zarządu gminy,
 • opłaty adiacenckiej i renty planistycznej,
 • dzierżawy gruntu gminy,
 • dzierżawy powierzchni ratusza,
 • wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów od gminy,
 • nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy,
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy,
 • opłat komunikacyjnych, ewidencyjnych
 • grzywien, mandatów (wystawionych przez Straż Miejską) oraz innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych
 • korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • usunięcia drzew i krzewów,
 • kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu,
 • wydania karty wędkarskiej,
 • zwrotu kosztów sądowych.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego dla dochodów Skarbu Państwa:
53 1030 1508 0000 0008 2300 1047

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:

 • użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa,
 • trwałego zarządu Skarbu Państwa,
 • dzierżawy gruntu Skarbu Państwa,
 • wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów Skarbu Państwa,
 • nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa,
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa,
 • udostępnienia danych osobowych,
 • zwrotu kosztów sądowych.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - dochody-usługi geodezyjne i kartograficzne:
26 1030 1508 0000 0008 2300 1048
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - dochody-opłata za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej (DPS):
80 1030 1508 0000 0008 2300 1046
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - Depozyt:
77 1030 1508 0000 0008 2300 1003
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:

·        wadium

·        zabezpieczenia należytego wykonania umowy

·        zabezpieczenia z tytułu rękojmi umowy

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - Wydatki:
44 1030 1508 0000 0008 2300 1015

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Oświata:55 1030 1508 0000 0008 2300 1011
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy – Urząd Miasta:28 1030 1508 0000 0008 2300 1012
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego – egzekucja (zobowiązania objęte administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym):37 1030 1508 0000 0008 2300 1044
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Numer rachunku bankowego – Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa :
61 1030 1508 0000 0008 2309 8000

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer podstawowego rachunku bankowego Gminy Olsztyn:
95 1030 1508 0000 0008 2300 0000
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Na wymienionym rachunku bankowym są gromadzone środki:
• dochody Miasta Olsztyna, w tym:
  - środki stanowiące dochody, które pobierają urzędy skarbowe
  - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe
  - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego
• subwencja ogólna
• udziały we wpływach z podatku pochodowego od osób fizycznych
• środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego
• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego

Ponadto, w związku ze zmianą banku obsługującego w zakresie przyjmowania opłaty skarbowej w  dniach 1-13.02.2023 r. nie będzie możliwe przyjmowanie wpłat gotówkowych w  Urzędzie Miasta Olsztyna.

W Urzędzie Stanu Cywilnego przy wydawaniu aktów urodzeń, małżeństw i zgonów  zostaje utrzymana możliwość wpłat dokonywanych kartami płatniczymi przy użyciu terminala. Będzie też możliwe dokonywanie przelewów we własnym zakresie i dosłanie potwierdzenia wpłaty  
w formie PDF na adres mailowy
usc@olsztyn.eu.

Za utrudnienia przepraszamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o godzinach obsługi Klientów w placówkach

PKO Banku Polskiego SA

w Olsztynie

 

obowiązuje do dnia 31 stycznia 2023r.

nazwa placówki adres miejscowość

obowiązujący

czas obsługi

Klientów

Oddział 2 w Olsztynie Dąbrowszczaków 30 Olsztyn 8.00-18.00
Pl. Jana Pawła II 1 Olsztyn 7.30-14.30
Oddział 5 w Olsztynie Pieniężnego 8 Olsztyn 9.00-17.00
Oddział 3 w Olsztynie Wańkowicza 26 Olsztyn 9.00-17.00
Oddział 9 w Olsztynie Barczewskiego 1 Olsztyn 9.00-17.00
Oddział 4 w Olsztynie Jarocka 59 Olsztyn 8.00-18.00
Oddział 1 w Olsztynie Jasna 2A Olsztyn 9.00-17.00

 

Rachunki bankowe Urzędu Miasta Olsztyna obowiązujące do 31 stycznia 2023r.

Obsługę bankową realizuje PKO Bank Polski SA

Numery rachunków bankowych

Numer rachunku bankowego dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
88 1020 3541 0000 5802 0290 6071


Numer rachunku bankowego dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych:
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat
58 1020 3541 0000 5202 0290 3219


Numer rachunku bankowego dla opłaty skarbowej:
63 1020 3541 0000 5002 0290 3227
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat


Numer rachunku bankowego dla dochodów niepodatkowych gminy:
78 1020 3541 0000 5902 0290 6105
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na ten rachunek należy dokonywać opłat z tytułu:
• użytkowania wieczystego gruntu gminy
• trwałego zarządu gminy
• opłaty adiacenckiej i renty planistycznej
• dzierżawy gruntu gminy
• dzierżawy powierzchni ratusza
• wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów od gminy
• nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy
• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy
• opłat komunikacyjnych, ewidencyjnych
• grzywien, mandatów (wystawionych przez Straż Miejską) oraz innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych
• korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
• usunięcia drzew i krzewów
• kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu
• wydania karty wędkarskiej
• zwrotu kosztów sądowych


Numer rachunku bankowego dla dochodów Skarbu Państwa:
88 1020 3541 0000 5502 0290 6121
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:
• użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa
• trwałego zarządu Skarbu Państwa
• dzierżawy gruntu Skarbu Państwa
• wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów Skarbu Państwa
• nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa
• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa
• udostępnienia danych osobowych
• zwrotu kosztów sądowych


Numer rachunku bankowego - dochody - usługi geodezyjne i kartograficzne:
96 1020 3541 0000 5702 0290 6170
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - dochody - opłata za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej (DPS):
89 1020 3541 0000 5002 0290 6154
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Depozyt:
81 1020 3541 0000 5602 0290 6683
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:
• wadium
• zabezpieczenia należytego wykonania umowy
• zabezpieczenia z tytułu rękojmi umowy


Numer rachunku bankowego - Wydatki:
70 1020 3541 0000 5602 0290 7269
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Oświata:
64 1020 3541 0000 5402 0290 7087
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Urząd Miasta:
12 1020 3541 0000 5102 0290 7103
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - egzekucja (zobowiązania objęte administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym):
46 1020 3541 0000 5602 0290 6246
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa:
96 1020 3541 0000 5402 0290 6220
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer podstawowego rachunku bankowego Gminy Olsztyn:
10 1020 3541 0000 5402 0290 6410
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na wymienionym rachunku bankowym są gromadzone środki:
• dochody Miasta Olsztyna, w tym:
  - środki stanowiące dochody, które pobierają urzędy skarbowe
  - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe
  - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego
• subwencja ogólna
• dotacje celowe z budżetu państwa
• udziały we wpływach z podatku pochodowego od osób fizycznych
• środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego
• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego


Kody do dokonywania płatności walutowych z zagranicy:
KOD BIC (SWIFT): BPKOPLPWDokonywanie wpłat gotówkowych

Bez ponoszenia dodatkowych opłat, wpłat gotówkowych można dokonywać w każdym oddziale PKO Bank Polski SA na terenie Miasta Olsztyna oraz na terenie całego kraju, do dnia 31 stycznia 2023r.

Wykaz oddziałów PKO Bank Polski SA w Olsztynie(każdy z oddziałów posiada udogodnienia dla osób niepełnosprawnych):

Oddział

Godziny pracy

 Placówka w Ratuszu

Oddział 2 w Olsztynie

10-101 Olsztyn, pl. Jana Pawła II 1

 w poniedziałek od 8:00 do 18:00

od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30

 Oddział 1 w Olsztynie

10-427 Olsztyn, ul. Jasna 2A

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 2 w Olsztynie

10-541 Olsztyn, ul. Erwina Kruka 30

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 3 w Olsztynie

10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 26

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 4 w Olsztynie

10-699 Olsztyn, ul. Jarocka 59

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 5 w Olsztynie

10-006 Olsztyn, ul. Pieniężnego 8

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 9 w Olsztynie

10-061 Olsztyn, ul. Barczewskiego 1

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

 

 

2023-01-23 09:09:42  MONIKA MICHALEWICZ

Pole full zmieniło wartość z ' <table border="0" cellpadding="0" style="border-spacing: 0px; width: 0px;"> <tbody> <tr> <td style="width:628px;height:35px; white-space: nowrap;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><strong>UWAGA MIESZKAŃCY!</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>Zmiana Numer&oacute;w Rachunk&oacute;w Bankowych</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>Gminy Olsztyn i Urzędu Miasta Olsztyna</strong></p> <p><strong>&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;</strong></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">Urząd Miasta Olsztyna informuje, że <strong>od dnia 1 lutego 2023 roku</strong> nastąpi <strong>ZMIANA BANKU obsługującego Gminę Olsztyn</strong> i jej jednostki organizacyjne.</p> <p><strong>Obsługę bankową będzie realizował Bank Handlowy SA</strong>.</p> <p>Nowy Bank to r&oacute;wnież nowe numery rachunk&oacute;w bankowych, w tym Urzędu Miasta i blisko 100 miejskich jednostek i zakład&oacute;w budżetowych. Na rachunki Gminy i jednostek mieszkańcy oraz przedsiębiorcy dokonują wpłat z tytułu podatk&oacute;w lokalnych oraz opłat, np.: za wieczyste użytkowanie, opłaty skarbowej, podatku od nieruchomości, za zajęcie pasa drogowego, za internaty, przedszkola i żłobki, a także opłaty za odpady komunalne.</p> <p>Jednocześnie, Urząd Miasta Olsztyna wsp&oacute;lnie z Bankiem Handlowym SA, informuje, że <strong>na terenie Miasta Olsztyna</strong>, można <strong><u>od dnia 1 lutego 2023 roku</u></strong> realizować wpłaty got&oacute;wkowe na rzecz Gminy Olsztyn i jej jednostek organizacyjnych, <strong>bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji</strong>.</p> <p style="text-align: center;"><strong>WYKAZ PLAC&Oacute;WEK BANKU HANDLOWEGO SA W OLSZTYNIE, <u>na kt&oacute;re można dokonywać wpłat od dnia 1 lutego 2023 roku</u>:</strong></p> <table border="1" cellpadding="0" style="width:604px; border-spacing: 0px; width: 0px;"> <tbody> <tr> <td style="width:321px;height:38px;"> <p style="text-align: center;"><strong>Plac&oacute;wka</strong></p> </td> <td style="width:283px;height:38px;"> <p style="text-align: center;"><strong>Aktualne godziny pracy</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:321px;"> <div> <p>ul. Wilczyńskiego 25/lokal F,Olsztyn 10-686</p> <p>&nbsp;</p> </div> </td> <td style="width:283px;"> <p>od poniedziałku do piątku w godz.:</p> <p>poniedziałek: 8:15 do 17:45</p> <p>wtorek - piątek: 8:00 do 16:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:321px;"> <div> <p>ul. Kościuszki 87, Olsztyn 10-552</p> </div> </td> <td style="width:283px;"> <p>od poniedziałku do piątku w godz.:</p> <p>poniedziałek: 8:15 do 17:45</p> <p>wtorek - piątek: 8:00 do 16:00</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p><strong><u>Informacje dotyczące plac&oacute;wki w Urzędzie Miasta Olsztyna:</u></strong></p> <p><strong>- w dniach 30-31 stycznia 2023 r. plac&oacute;wka obsługiwana przez PKO BP SA będzie zamknięta; pozostałe plac&oacute;wki obsługiwane przez PKO BP SA w tych dniach funkcjonują bez zmian;</strong></p> <p><strong>- w dniach 1-14 lutego 2023 r. plac&oacute;wka obsługiwana przez Bank Handlowy SA będzie zamknięta; pozostałe 2 plac&oacute;wki obsługiwane przez Bank Handlowy SA w tych dniach funkcjonują w godzinach podanych powyżej.</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>Numery rachunk&oacute;w bankowych Urzędu Miasta Olsztyna</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><u>obowiązujące od 1 lutego 2023 roku:</u></strong></p> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p><strong>27 1030 1508 0000 0008 2309 9000</strong><br /> -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego dla<strong>podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środk&oacute;w transportowych, opłaty miejscowej:</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatk&oacute;w i Opłat<strong>36 1030 1508 0000 0008 2310 0002</strong></p> <p><strong>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</strong></p> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>opłaty skarbowej:</strong><strong>09 1030 1508 0000 0008 2310 0003</strong></p> <p>Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatk&oacute;w i Opłat</p> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>dochod&oacute;w&nbsp; niepodatkowych gminy:</strong><br /> <strong>10 1030 1508 0000 0008 2300 1045</strong></p> <p>Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>Na ten rachunek należy dokonywać opłat z tytułu:</p> <ul> <li>użytkowania wieczystego gruntu gminy,</li> <li>trwałego zarządu gminy,</li> <li>opłaty adiacenckiej i renty planistycznej,</li> <li>dzierżawy gruntu gminy,</li> <li>dzierżawy powierzchni ratusza,</li> <li>wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiekt&oacute;w od gminy,</li> <li>nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy,</li> <li>przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy,</li> <li>opłat komunikacyjnych, ewidencyjnych</li> <li>grzywien, mandat&oacute;w (wystawionych przez Straż Miejską) oraz innych kar pieniężnych od os&oacute;b fizycznych i prawnych</li> <li>korzystania z zezwoleń na sprzedaż napoj&oacute;w alkoholowych,</li> <li>usunięcia drzew i krzew&oacute;w,</li> <li>koszt&oacute;w związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu,</li> <li>wydania karty wędkarskiej,</li> <li>zwrotu koszt&oacute;w sądowych.</li> </ul> <p>---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>dochod&oacute;w Skarbu Państwa</strong><strong>:</strong><br /> <strong>53 1030 1508 0000 0008 2300 1047</strong></p> <p>Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:</p> <ul> <li>użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa,</li> <li>trwałego zarządu Skarbu Państwa,</li> <li>dzierżawy gruntu Skarbu Państwa,</li> <li>wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiekt&oacute;w Skarbu Państwa,</li> <li>nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa,</li> <li>przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa,</li> <li>udostępnienia danych osobowych,</li> <li>zwrotu koszt&oacute;w sądowych.</li> </ul> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>dochody-usługi geodezyjne i kartograficzne:</strong><br /> <strong>26 1030 1508 0000 0008 2300 1048</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>dochody-opłata za pobyt os&oacute;b w Domach Pomocy Społecznej (DPS):</strong><br /> <strong>80 1030 1508 0000 0008 2300 1046</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Depozyt:</strong><br /> <strong>77 1030 1508 0000 0008 2300 1003</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:</p> <p style="margin-left:36.0pt;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; wadium</p> <p style="margin-left:36.0pt;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zabezpieczenia należytego wykonania umowy</p> <p style="margin-left:36.0pt;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zabezpieczenia z tytułu rękojmi umowy</p> <p style="margin-left:18.0pt;">&nbsp;</p> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Wydatki:</strong><br /> <strong>44 1030 1508 0000 0008 2300 1015</strong></p> <p>Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Oświata:</strong><strong>55 1030 1508 0000 0008 2300 1011</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy &ndash; Urząd Miasta:</strong><strong>28 1030 1508 0000 0008 2300 1012</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego &ndash; <strong>egzekucja </strong><strong>(zobowiązania objęte administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym)</strong><strong>:</strong><strong>37 1030 1508 0000 0008 2300 1044</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&nbsp;</p> <p>Numer rachunku bankowego &ndash; <strong>Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa :</strong><br /> <strong>61 1030 1508 0000 0008 2309 8000</strong></p> <p>Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer <strong>podstawowego rachunku bankowego Gminy Olsztyn</strong>:<br /> <strong>95 1030 1508 0000 0008 2300 0000</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p><br /> Na wymienionym rachunku bankowym są gromadzone środki:<br /> &bull; dochody Miasta Olsztyna, w tym:<br /> &nbsp; - środki stanowiące dochody, kt&oacute;re pobierają urzędy skarbowe<br /> &nbsp; - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe<br /> &nbsp; - dotacje z budżet&oacute;w innych jednostek samorządu terytorialnego<br /> &bull; subwencja og&oacute;lna<br /> &bull; udziały we wpływach z podatku pochodowego od os&oacute;b fizycznych<br /> &bull; środki pochodzące ze źr&oacute;deł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego<br /> &bull; środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego</p> <p><strong>Ponadto, w związku ze zmianą banku obsługującego w zakresie przyjmowania opłaty skarbowej w &nbsp;dniach 1-13.02.2023 r. nie będzie możliwe przyjmowanie wpłat got&oacute;wkowych w&nbsp; Urzędzie Miasta Olsztyna. </strong></p> <p><strong>W Urzędzie Stanu Cywilnego przy wydawaniu akt&oacute;w urodzeń, małżeństw i zgon&oacute;w&nbsp; zostaje utrzymana możliwość wpłat dokonywanych kartami płatniczymi przy użyciu terminala. Będzie też możliwe dokonywanie przelew&oacute;w we własnym zakresie i dosłanie potwierdzenia wpłaty &nbsp;<br /> w formie PDF na adres mailowy </strong><a href="mailto:usc@olsztyn.eu"><strong>usc@olsztyn.eu</strong></a><strong><u>.</u></strong></p> <p><strong>Za&nbsp;utrudnienia&nbsp;przepraszamy</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><strong>Informacja o godzinach obsługi Klient&oacute;w w plac&oacute;wkach </strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>PKO Banku Polskiego SA</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>w Olsztynie</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>obowiązuje do dnia 31 stycznia 2023r.</strong></p> <table border="1" cellpadding="1" style="width: 500px; border-spacing: 1px;"> <tbody> <tr> <td><strong>nazwa plac&oacute;wki</strong></td> <td><strong>adres</strong></td> <td><strong>miejscowość</strong></td> <td> <p><strong>obowiązujący</strong></p> <p><strong>czas obsługi</strong></p> <p><strong>Klient&oacute;w</strong></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="1" rowspan="2">Oddział 2 w Olsztynie</td> <td>Dąbrowszczak&oacute;w 30</td> <td>Olsztyn</td> <td>8.00-18.00</td> </tr> <tr> <td>Pl. Jana Pawła II 1</td> <td>Olsztyn</td> <td>7.30-14.30</td> </tr> <tr> <td>Oddział 5 w Olsztynie</td> <td>Pieniężnego 8</td> <td>Olsztyn</td> <td>9.00-17.00</td> </tr> <tr> <td>Oddział 3 w Olsztynie</td> <td>Wańkowicza 26</td> <td>Olsztyn</td> <td>9.00-17.00</td> </tr> <tr> <td>Oddział 9 w Olsztynie</td> <td>Barczewskiego 1</td> <td>Olsztyn</td> <td>9.00-17.00</td> </tr> <tr> <td>Oddział 4 w Olsztynie</td> <td>Jarocka 59</td> <td>Olsztyn</td> <td>8.00-18.00</td> </tr> <tr> <td>Oddział 1 w Olsztynie</td> <td>Jasna 2A</td> <td>Olsztyn</td> <td>9.00-17.00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Rachunki bankowe Urzędu Miasta Olsztyna</strong> <strong>obowiązujące </strong><strong>do 31 stycznia 2023r.</strong><br /> <br /> Obsługę bankową realizuje <strong>PKO Bank Polski SA</strong><br /> <br /> <strong>Numery rachunk&oacute;w bankowych<br /> <br /> </strong>Numer rachunku bankowego dla <strong>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</strong>:<br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> <strong>88 1020 3541 0000 5802 0290 6071</strong></p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środk&oacute;w transportowych</strong>:<br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatk&oacute;w i Opłat<br /> <strong>58 1020 3541 0000 5202 0290 3219</strong></p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>opłaty skarbowej</strong>:<br /> <strong>63 1020 3541 0000 5002 0290 3227</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatk&oacute;w i Opłat</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>dochod&oacute;w niepodatkowych gminy</strong>:<br /> <strong>78 1020 3541 0000 5902 0290 6105</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na ten rachunek należy dokonywać opłat z tytułu:<br /> &bull; użytkowania wieczystego gruntu gminy<br /> &bull; trwałego zarządu gminy<br /> &bull; opłaty adiacenckiej i renty planistycznej<br /> &bull; dzierżawy gruntu gminy<br /> &bull; dzierżawy powierzchni ratusza<br /> &bull; wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiekt&oacute;w od gminy<br /> &bull; nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy<br /> &bull; przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy<br /> &bull; opłat komunikacyjnych, ewidencyjnych<br /> &bull; grzywien, mandat&oacute;w (wystawionych przez Straż Miejską) oraz innych kar pieniężnych od os&oacute;b fizycznych i prawnych<br /> &bull; korzystania z zezwoleń na sprzedaż napoj&oacute;w alkoholowych<br /> &bull; usunięcia drzew i krzew&oacute;w<br /> &bull; koszt&oacute;w związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu<br /> &bull; wydania karty wędkarskiej<br /> &bull; zwrotu koszt&oacute;w sądowych</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>dochod&oacute;w Skarbu Państwa</strong>:<br /> <strong>88 1020 3541 0000 5502 0290 6121</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:<br /> &bull; użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa<br /> &bull; trwałego zarządu Skarbu Państwa<br /> &bull; dzierżawy gruntu Skarbu Państwa<br /> &bull; wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiekt&oacute;w Skarbu Państwa<br /> &bull; nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa<br /> &bull; przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa<br /> &bull; udostępnienia danych osobowych<br /> &bull; zwrotu koszt&oacute;w sądowych</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>dochody - usługi geodezyjne i kartograficzne</strong>:<br /> <strong>96 1020 3541 0000 5702 0290 6170</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>dochody - opłata za pobyt os&oacute;b w Domach Pomocy Społecznej (DPS)</strong>:<br /> <strong>89 1020 3541 0000 5002 0290 6154</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Depozyt</strong>:<br /> <strong>81 1020 3541 0000 5602 0290 6683</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:<br /> &bull; wadium<br /> &bull; zabezpieczenia należytego wykonania umowy<br /> &bull; zabezpieczenia z tytułu rękojmi umowy</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Wydatki</strong>:<br /> <strong>70 1020 3541 0000 5602 0290 7269</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Oświata</strong>:<br /> <strong>64 1020 3541 0000 5402 0290 7087</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Urząd Miasta</strong>:<br /> <strong>12 1020 3541 0000 5102 0290 7103</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>egzekucja (zobowiązania objęte administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym)</strong>:<br /> <strong>46 1020 3541 0000 5602 0290 6246</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa</strong>:<br /> <strong>96 1020 3541 0000 5402 0290 6220</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer <strong>podstawowego rachunku bankowego Gminy Olsztyn</strong>:<br /> <strong>10 1020 3541 0000 5402 0290 6410 </strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na wymienionym rachunku bankowym są gromadzone środki:<br /> &bull; dochody Miasta Olsztyna, w tym:<br /> &nbsp; - środki stanowiące dochody, kt&oacute;re pobierają urzędy skarbowe<br /> &nbsp; - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe<br /> &nbsp; - dotacje z budżet&oacute;w innych jednostek samorządu terytorialnego<br /> &bull; subwencja og&oacute;lna<br /> &bull; dotacje celowe z budżetu państwa<br /> &bull; udziały we wpływach z podatku pochodowego od os&oacute;b fizycznych<br /> &bull; środki pochodzące ze źr&oacute;deł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego<br /> &bull; środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p><strong>Kody do dokonywania płatności walutowych z zagranicy</strong>:<br /> KOD BIC (SWIFT): <strong>BPKOPLPW</strong></p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p><br /> <strong>Dokonywanie wpłat got&oacute;wkowych<br /> </strong><br /> Bez ponoszenia dodatkowych opłat, wpłat got&oacute;wkowych można dokonywać w każdym oddziale PKO Bank Polski SA na terenie Miasta Olsztyna oraz na terenie całego kraju, <strong>do dnia <strong>31 stycznia 2023r.</strong></strong><br /> <br /> <strong>Wykaz oddział&oacute;w PKO Bank Polski SA w Olsztynie</strong>(każdy z oddział&oacute;w posiada udogodnienia dla os&oacute;b niepełnosprawnych):</p> <table border="1" cellpadding="0" style="border-spacing: 0px;"> <tbody> <tr> <td style="width:302px;"> <p>Oddział</p> </td> <td style="width:302px;"> <p>Godziny pracy</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p>&nbsp;Plac&oacute;wka w Ratuszu</p> <p>Oddział 2 w Olsztynie</p> <p><strong>10-101 Olsztyn, pl.&nbsp;Jana Pawła II 1</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p>&nbsp;w poniedziałek od 8:00 do 18:00</p> <p>od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <div> <p>&nbsp;Oddział 1 w Olsztynie</p> <p><strong>10-427 Olsztyn, ul.&nbsp;Jasna 2A</strong></p> </div> </td> <td style="width:302px;"> <p>od poniedziałku do piątku</p> <p>od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <div> <p>Oddział 2 w Olsztynie</p> <p><strong>10-541 Olsztyn, ul.&nbsp;Erwina Kruka 30</strong></p> </div> </td> <td style="width:302px;"> <p>od poniedziałku do piątku</p> <p>od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p>Oddział 3 w Olsztynie</p> <p><strong>10-684 Olsztyn, ul.&nbsp;Wańkowicza 26</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p>od poniedziałku do piątku</p> <p>od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p>Oddział 4 w Olsztynie</p> <p><strong>10-699 Olsztyn, ul.&nbsp;Jarocka 59</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p>od poniedziałku do piątku</p> <p>od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p>Oddział 5 w Olsztynie</p> <p><strong>10-006 Olsztyn, ul.&nbsp;Pieniężnego 8</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p>od poniedziałku do piątku</p> <p>od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p>Oddział 9 w Olsztynie</p> <p><strong>10-061 Olsztyn, ul.&nbsp;Barczewskiego 1</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p>od poniedziałku do piątku</p> <p>od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> ' na ' <table border="0" cellpadding="0" style="border-spacing: 0px; width: 0px;"> <tbody> <tr> <td style="width:628px;height:35px; white-space: nowrap;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; UWAGA MIESZKAŃCY!</strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zmiana Numer&oacute;w Rachunk&oacute;w Bankowych</strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gminy Olsztyn i Urzędu Miasta Olsztyna</strong></p> <p><strong>&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;...............................................................................</strong></p> <p>Urząd Miasta Olsztyna informuje, że <strong>od dnia 1 lutego 2023 roku</strong> nastąpi <strong>ZMIANA BANKU </strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; obsługującego Gminę Olsztyn</strong> i jej jednostki organizacyjne.</p> <p><strong>Obsługę bankową będzie realizował Bank Handlowy SA</strong>.</p> <p style="text-align: justify;">Nowy Bank to r&oacute;wnież nowe numery rachunk&oacute;w bankowych, w tym Urzędu Miasta i blisko 100 miejskich</p> <p style="text-align: justify;">jednostek i zakład&oacute;w budżetowych. Na rachunki Gminy i jednostek mieszkańcy oraz przedsiębiorcy</p> <p>dokonują wpłat z tytułu podatk&oacute;w lokalnych oraz opłat, np.: za wieczyste użytkowanie, opłaty skarbowej,</p> <p>podatku od nieruchomości, za zajęcie pasa drogowego, za internaty, przedszkola i żłobki, a także opłaty</p> <p>za odpady komunalne.</p> <p>Jednocześnie, Urząd Miasta Olsztyna wsp&oacute;lnie z Bankiem Handlowym SA, informuje, że <strong>na terenie </strong></p> <p><strong>Miasta Olsztyna</strong>, można <strong><u>od dnia 1 lutego 2023 roku</u></strong> realizować wpłaty got&oacute;wkowe na rzecz Gminy</p> <p style="text-align: center;">Olsztyn i jej jednostek organizacyjnych, <strong>bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji</strong>.</p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; WYKAZ PLAC&Oacute;WEK BANKU HANDLOWEGO SA W OLSZTYNIE, <u>na kt&oacute;re </u></strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <u>można dokonywać wpłat od dnia 1 lutego 2023 roku</u>:</strong></p> <table border="1" cellpadding="0" style="width:604px; border-spacing: 0px; width: 0px;"> <tbody> <tr> <td style="width:321px;height:38px;"> <p style="text-align: center;"><strong>&nbsp;Plac&oacute;wka</strong></p> </td> <td style="width:283px;height:38px;"> <p style="text-align: center;"><strong>Aktualne godziny pracy</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:321px;"> <div> <p>ul. Wilczyńskiego 25/lokal F,Olsztyn 10-686</p> <p>&nbsp;</p> </div> </td> <td style="width:283px;"> <p>od poniedziałku do piątku w godz.:</p> <p>poniedziałek: 8:15 do 17:45</p> <p>wtorek - piątek: 8:00 do 16:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:321px;"> <div> <p>ul. Kościuszki 87, Olsztyn 10-552</p> </div> </td> <td style="width:283px;"> <p>od poniedziałku do piątku w godz.:</p> <p>poniedziałek: 8:15 do 17:45</p> <p>wtorek - piątek: 8:00 do 16:00</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p><strong><u>Informacje dotyczące plac&oacute;wki w Urzędzie Miasta Olsztyna:</u></strong></p> <p><strong>- w dniach 30-31 stycznia 2023 r. plac&oacute;wka obsługiwana przez PKO BP SA będzie zamknięta; </strong></p> <p><strong>pozostałe plac&oacute;wki obsługiwane przez PKO BP SA w tych dniach funkcjonują bez zmian;</strong></p> <p><strong>- w dniach 1-14 lutego 2023 r. plac&oacute;wka obsługiwana przez Bank Handlowy SA będzie zamknięta;</strong></p> <p><strong>pozostałe 2 plac&oacute;wki obsługiwane przez Bank Handlowy SA w tych dniach funkcjonują w </strong></p> <p><strong>godzinach podanych powyżej.</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>Numery rachunk&oacute;w bankowych Urzędu Miasta Olsztyna</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><u>obowiązujące od 1 lutego 2023 roku:</u></strong></p> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p><strong>27 1030 1508 0000 0008 2309 9000</strong><br /> -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego dla<strong>podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, </strong></p> <p><strong>podatku od środk&oacute;w transportowych, opłaty miejscowej:</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatk&oacute;w i Opłat</p> <p><strong>36 1030 1508 0000 0008 2310 0002</strong></p> <p><strong>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</strong></p> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>opłaty skarbowej:</strong></p> <p><strong>09 1030 1508 0000 0008 2310 0003</strong></p> <p>Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatk&oacute;w i Opłat</p> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>dochod&oacute;w&nbsp; niepodatkowych gminy:</strong><br /> <strong>10 1030 1508 0000 0008 2300 1045</strong></p> <p>Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>Na ten rachunek należy dokonywać opłat z tytułu:</p> <ul> <li>użytkowania wieczystego gruntu gminy,</li> <li>trwałego zarządu gminy,</li> <li>opłaty adiacenckiej i renty planistycznej,</li> <li>dzierżawy gruntu gminy,</li> <li>dzierżawy powierzchni ratusza,</li> <li>wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiekt&oacute;w od gminy,</li> <li>nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy,</li> <li>przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy,</li> <li>opłat komunikacyjnych, ewidencyjnych</li> <li>grzywien, mandat&oacute;w (wystawionych przez Straż Miejską) oraz innych kar pieniężnych od os&oacute;b<br /> fizycznych i prawnych</li> <li>korzystania z zezwoleń na sprzedaż napoj&oacute;w alkoholowych,</li> <li>usunięcia drzew i krzew&oacute;w,</li> <li>koszt&oacute;w związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu,</li> <li>wydania karty wędkarskiej,</li> <li>zwrotu koszt&oacute;w sądowych.</li> </ul> <p>---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>dochod&oacute;w Skarbu Państwa</strong><strong>:</strong><br /> <strong>53 1030 1508 0000 0008 2300 1047</strong></p> <p>Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:</p> <ul> <li>użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa,</li> <li>trwałego zarządu Skarbu Państwa,</li> <li>dzierżawy gruntu Skarbu Państwa,</li> <li>wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiekt&oacute;w Skarbu Państwa,</li> <li>nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa,</li> <li>przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu<br /> Państwa,</li> <li>udostępnienia danych osobowych,</li> <li>zwrotu koszt&oacute;w sądowych.</li> </ul> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>dochody-usługi geodezyjne i kartograficzne:</strong><br /> <strong>26 1030 1508 0000 0008 2300 1048</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>dochody-opłata za pobyt os&oacute;b w Domach Pomocy Społecznej (DPS):</strong><br /> <strong>80 1030 1508 0000 0008 2300 1046</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Depozyt:</strong><br /> <strong>77 1030 1508 0000 0008 2300 1003</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:</p> <p style="margin-left:36.0pt;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; wadium</p> <p style="margin-left:36.0pt;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zabezpieczenia należytego wykonania umowy</p> <p style="margin-left:36.0pt;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zabezpieczenia z tytułu rękojmi umowy</p> <p style="margin-left:18.0pt;">&nbsp;</p> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Wydatki:</strong><br /> <strong>44 1030 1508 0000 0008 2300 1015</strong></p> <p>Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Oświata:</strong></p> <p><strong>55 1030 1508 0000 0008 2300 1011</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy &ndash; Urząd Miasta:</strong></p> <p><strong>28 1030 1508 0000 0008 2300 1012</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego &ndash; <strong>egzekucja </strong><strong>(zobowiązania objęte administracyjnym postępowaniem</strong></p> <p><strong>egzekucyjnym)</strong><strong>:</strong></p> <p><strong>37 1030 1508 0000 0008 2300 1044</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&nbsp;</p> <p>Numer rachunku bankowego &ndash; <strong>Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa :</strong><br /> <strong>61 1030 1508 0000 0008 2309 8000</strong></p> <p>Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer <strong>podstawowego rachunku bankowego Gminy Olsztyn</strong>:<br /> <strong>95 1030 1508 0000 0008 2300 0000</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p><br /> Na wymienionym rachunku bankowym są gromadzone środki:<br /> &bull; dochody Miasta Olsztyna, w tym:<br /> &nbsp; - środki stanowiące dochody, kt&oacute;re pobierają urzędy skarbowe<br /> &nbsp; - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe<br /> &nbsp; - dotacje z budżet&oacute;w innych jednostek samorządu terytorialnego<br /> &bull; subwencja og&oacute;lna<br /> &bull; udziały we wpływach z podatku pochodowego od os&oacute;b fizycznych<br /> &bull; środki pochodzące ze źr&oacute;deł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, pod warunkiem braku obowiązku</p> <p>wyodrębnionego rachunku bankowego<br /> &bull; środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego</p> <p>rachunku bankowego</p> <p><strong>Ponadto, w związku ze zmianą banku obsługującego w zakresie przyjmowania opłaty skarbowej </strong></p> <p><strong>w &nbsp;dniach 1-13.02.2023 r. nie będzie możliwe przyjmowanie wpłat got&oacute;wkowych w&nbsp; Urzędzie </strong></p> <p><strong>Miasta Olsztyna. </strong></p> <p><strong>W Urzędzie Stanu Cywilnego przy wydawaniu akt&oacute;w urodzeń, małżeństw i zgon&oacute;w&nbsp; zostaje </strong></p> <p><strong>utrzymana możliwość wpłat dokonywanych kartami płatniczymi przy użyciu terminala. Będzie </strong></p> <p><strong>też możliwe dokonywanie przelew&oacute;w we własnym zakresie i dosłanie potwierdzenia wpłaty &nbsp;<br /> w formie PDF na adres mailowy </strong><a href="mailto:usc@olsztyn.eu"><strong>usc@olsztyn.eu</strong></a><strong><u>.</u></strong></p> <p><strong>Za&nbsp;utrudnienia&nbsp;przepraszamy</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><strong>Informacja o godzinach obsługi Klient&oacute;w w plac&oacute;wkach </strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>PKO Banku Polskiego SA</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>w Olsztynie</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>obowiązuje do dnia 31 stycznia 2023r.</strong></p> <table border="1" cellpadding="1" style="width: 500px; border-spacing: 1px;"> <tbody> <tr> <td><strong>nazwa plac&oacute;wki</strong></td> <td><strong>adres</strong></td> <td><strong>miejscowość</strong></td> <td> <p><strong>obowiązujący</strong></p> <p><strong>czas obsługi</strong></p> <p><strong>Klient&oacute;w</strong></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="1" rowspan="2">Oddział 2 w Olsztynie</td> <td>Dąbrowszczak&oacute;w 30</td> <td>Olsztyn</td> <td>8.00-18.00</td> </tr> <tr> <td>Pl. Jana Pawła II 1</td> <td>Olsztyn</td> <td>7.30-14.30</td> </tr> <tr> <td>Oddział 5 w Olsztynie</td> <td>Pieniężnego 8</td> <td>Olsztyn</td> <td>9.00-17.00</td> </tr> <tr> <td>Oddział 3 w Olsztynie</td> <td>Wańkowicza 26</td> <td>Olsztyn</td> <td>9.00-17.00</td> </tr> <tr> <td>Oddział 9 w Olsztynie</td> <td>Barczewskiego 1</td> <td>Olsztyn</td> <td>9.00-17.00</td> </tr> <tr> <td>Oddział 4 w Olsztynie</td> <td>Jarocka 59</td> <td>Olsztyn</td> <td>8.00-18.00</td> </tr> <tr> <td>Oddział 1 w Olsztynie</td> <td>Jasna 2A</td> <td>Olsztyn</td> <td>9.00-17.00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td style="width:628px;height:35px; white-space: nowrap;">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Rachunki bankowe Urzędu Miasta Olsztyna</strong> <strong>obowiązujące </strong><strong>do 31 stycznia 2023r.</strong><br /> <br /> Obsługę bankową realizuje <strong>PKO Bank Polski SA</strong><br /> <br /> <strong>Numery rachunk&oacute;w bankowych<br /> <br /> </strong>Numer rachunku bankowego dla <strong>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</strong>:<br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> <strong>88 1020 3541 0000 5802 0290 6071</strong></p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środk&oacute;w transportowych</strong>:<br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatk&oacute;w i Opłat<br /> <strong>58 1020 3541 0000 5202 0290 3219</strong></p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>opłaty skarbowej</strong>:<br /> <strong>63 1020 3541 0000 5002 0290 3227</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatk&oacute;w i Opłat</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>dochod&oacute;w niepodatkowych gminy</strong>:<br /> <strong>78 1020 3541 0000 5902 0290 6105</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na ten rachunek należy dokonywać opłat z tytułu:<br /> &bull; użytkowania wieczystego gruntu gminy<br /> &bull; trwałego zarządu gminy<br /> &bull; opłaty adiacenckiej i renty planistycznej<br /> &bull; dzierżawy gruntu gminy<br /> &bull; dzierżawy powierzchni ratusza<br /> &bull; wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiekt&oacute;w od gminy<br /> &bull; nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy<br /> &bull; przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy<br /> &bull; opłat komunikacyjnych, ewidencyjnych<br /> &bull; grzywien, mandat&oacute;w (wystawionych przez Straż Miejską) oraz innych kar pieniężnych od os&oacute;b fizycznych i prawnych<br /> &bull; korzystania z zezwoleń na sprzedaż napoj&oacute;w alkoholowych<br /> &bull; usunięcia drzew i krzew&oacute;w<br /> &bull; koszt&oacute;w związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu<br /> &bull; wydania karty wędkarskiej<br /> &bull; zwrotu koszt&oacute;w sądowych</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>dochod&oacute;w Skarbu Państwa</strong>:<br /> <strong>88 1020 3541 0000 5502 0290 6121</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:<br /> &bull; użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa<br /> &bull; trwałego zarządu Skarbu Państwa<br /> &bull; dzierżawy gruntu Skarbu Państwa<br /> &bull; wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiekt&oacute;w Skarbu Państwa<br /> &bull; nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa<br /> &bull; przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa<br /> &bull; udostępnienia danych osobowych<br /> &bull; zwrotu koszt&oacute;w sądowych</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>dochody - usługi geodezyjne i kartograficzne</strong>:<br /> <strong>96 1020 3541 0000 5702 0290 6170</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>dochody - opłata za pobyt os&oacute;b w Domach Pomocy Społecznej (DPS)</strong>:<br /> <strong>89 1020 3541 0000 5002 0290 6154</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Depozyt</strong>:<br /> <strong>81 1020 3541 0000 5602 0290 6683</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:<br /> &bull; wadium<br /> &bull; zabezpieczenia należytego wykonania umowy<br /> &bull; zabezpieczenia z tytułu rękojmi umowy</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Wydatki</strong>:<br /> <strong>70 1020 3541 0000 5602 0290 7269</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Oświata</strong>:<br /> <strong>64 1020 3541 0000 5402 0290 7087</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Urząd Miasta</strong>:<br /> <strong>12 1020 3541 0000 5102 0290 7103</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>egzekucja (zobowiązania objęte administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym)</strong>:<br /> <strong>46 1020 3541 0000 5602 0290 6246</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa</strong>:<br /> <strong>96 1020 3541 0000 5402 0290 6220</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer <strong>podstawowego rachunku bankowego Gminy Olsztyn</strong>:<br /> <strong>10 1020 3541 0000 5402 0290 6410 </strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na wymienionym rachunku bankowym są gromadzone środki:<br /> &bull; dochody Miasta Olsztyna, w tym:<br /> &nbsp; - środki stanowiące dochody, kt&oacute;re pobierają urzędy skarbowe<br /> &nbsp; - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe<br /> &nbsp; - dotacje z budżet&oacute;w innych jednostek samorządu terytorialnego<br /> &bull; subwencja og&oacute;lna<br /> &bull; dotacje celowe z budżetu państwa<br /> &bull; udziały we wpływach z podatku pochodowego od os&oacute;b fizycznych<br /> &bull; środki pochodzące ze źr&oacute;deł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego<br /> &bull; środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p><strong>Kody do dokonywania płatności walutowych z zagranicy</strong>:<br /> KOD BIC (SWIFT): <strong>BPKOPLPW</strong></p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p><br /> <strong>Dokonywanie wpłat got&oacute;wkowych<br /> </strong><br /> Bez ponoszenia dodatkowych opłat, wpłat got&oacute;wkowych można dokonywać w każdym oddziale PKO Bank Polski SA na terenie Miasta Olsztyna oraz na terenie całego kraju, <strong>do dnia <strong>31 stycznia 2023r.</strong></strong><br /> <br /> <strong>Wykaz oddział&oacute;w PKO Bank Polski SA w Olsztynie</strong>(każdy z oddział&oacute;w posiada udogodnienia dla os&oacute;b niepełnosprawnych):</p> <table border="1" cellpadding="0" style="border-spacing: 0px;"> <tbody> <tr> <td style="width:302px;"> <p>Oddział</p> </td> <td style="width:302px;"> <p>Godziny pracy</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p>&nbsp;Plac&oacute;wka w Ratuszu</p> <p>Oddział 2 w Olsztynie</p> <p><strong>10-101 Olsztyn, pl.&nbsp;Jana Pawła II 1</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p>&nbsp;w poniedziałek od 8:00 do 18:00</p> <p>od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <div> <p>&nbsp;Oddział 1 w Olsztynie</p> <p><strong>10-427 Olsztyn, ul.&nbsp;Jasna 2A</strong></p> </div> </td> <td style="width:302px;"> <p>od poniedziałku do piątku</p> <p>od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <div> <p>Oddział 2 w Olsztynie</p> <p><strong>10-541 Olsztyn, ul.&nbsp;Erwina Kruka 30</strong></p> </div> </td> <td style="width:302px;"> <p>od poniedziałku do piątku</p> <p>od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p>Oddział 3 w Olsztynie</p> <p><strong>10-684 Olsztyn, ul.&nbsp;Wańkowicza 26</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p>od poniedziałku do piątku</p> <p>od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p>Oddział 4 w Olsztynie</p> <p><strong>10-699 Olsztyn, ul.&nbsp;Jarocka 59</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p>od poniedziałku do piątku</p> <p>od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p>Oddział 5 w Olsztynie</p> <p><strong>10-006 Olsztyn, ul.&nbsp;Pieniężnego 8</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p>od poniedziałku do piątku</p> <p>od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p>Oddział 9 w Olsztynie</p> <p><strong>10-061 Olsztyn, ul.&nbsp;Barczewskiego 1</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p>od poniedziałku do piątku</p> <p>od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

 

UWAGA MIESZKAŃCY!

Zmiana Numerów Rachunków Bankowych

Gminy Olsztyn i Urzędu Miasta Olsztyna

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Urząd Miasta Olsztyna informuje, że od dnia 1 lutego 2023 roku nastąpi ZMIANA BANKU obsługującego Gminę Olsztyn i jej jednostki organizacyjne.

Obsługę bankową będzie realizował Bank Handlowy SA.

Nowy Bank to również nowe numery rachunków bankowych, w tym Urzędu Miasta i blisko 100 miejskich jednostek i zakładów budżetowych. Na rachunki Gminy i jednostek mieszkańcy oraz przedsiębiorcy dokonują wpłat z tytułu podatków lokalnych oraz opłat, np.: za wieczyste użytkowanie, opłaty skarbowej, podatku od nieruchomości, za zajęcie pasa drogowego, za internaty, przedszkola i żłobki, a także opłaty za odpady komunalne.

Jednocześnie, Urząd Miasta Olsztyna wspólnie z Bankiem Handlowym SA, informuje, że na terenie Miasta Olsztyna, można od dnia 1 lutego 2023 roku realizować wpłaty gotówkowe na rzecz Gminy Olsztyn i jej jednostek organizacyjnych, bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji.

WYKAZ PLACÓWEK BANKU HANDLOWEGO SA W OLSZTYNIE, na które można dokonywać wpłat od dnia 1 lutego 2023 roku:

Placówka

Aktualne godziny pracy

ul. Wilczyńskiego 25/lokal F,Olsztyn 10-686

 

od poniedziałku do piątku w godz.:

poniedziałek: 8:15 do 17:45

wtorek - piątek: 8:00 do 16:00

ul. Kościuszki 87, Olsztyn 10-552

od poniedziałku do piątku w godz.:

poniedziałek: 8:15 do 17:45

wtorek - piątek: 8:00 do 16:00

 

Informacje dotyczące placówki w Urzędzie Miasta Olsztyna:

- w dniach 30-31 stycznia 2023 r. placówka obsługiwana przez PKO BP SA będzie zamknięta; pozostałe placówki obsługiwane przez PKO BP SA w tych dniach funkcjonują bez zmian;

- w dniach 1-14 lutego 2023 r. placówka obsługiwana przez Bank Handlowy SA będzie zamknięta; pozostałe 2 placówki obsługiwane przez Bank Handlowy SA w tych dniach funkcjonują w godzinach podanych powyżej.

Numery rachunków bankowych Urzędu Miasta Olsztyna

obowiązujące od 1 lutego 2023 roku:

Numer rachunku bankowego dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

27 1030 1508 0000 0008 2309 9000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego dlapodatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty miejscowej:
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat36 1030 1508 0000 0008 2310 0002

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego dla opłaty skarbowej:09 1030 1508 0000 0008 2310 0003

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego dla dochodów  niepodatkowych gminy:
10 1030 1508 0000 0008 2300 1045

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

Na ten rachunek należy dokonywać opłat z tytułu:

 • użytkowania wieczystego gruntu gminy,
 • trwałego zarządu gminy,
 • opłaty adiacenckiej i renty planistycznej,
 • dzierżawy gruntu gminy,
 • dzierżawy powierzchni ratusza,
 • wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów od gminy,
 • nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy,
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy,
 • opłat komunikacyjnych, ewidencyjnych
 • grzywien, mandatów (wystawionych przez Straż Miejską) oraz innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych
 • korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • usunięcia drzew i krzewów,
 • kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu,
 • wydania karty wędkarskiej,
 • zwrotu kosztów sądowych.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego dla dochodów Skarbu Państwa:
53 1030 1508 0000 0008 2300 1047

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:

 • użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa,
 • trwałego zarządu Skarbu Państwa,
 • dzierżawy gruntu Skarbu Państwa,
 • wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów Skarbu Państwa,
 • nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa,
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa,
 • udostępnienia danych osobowych,
 • zwrotu kosztów sądowych.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - dochody-usługi geodezyjne i kartograficzne:
26 1030 1508 0000 0008 2300 1048
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - dochody-opłata za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej (DPS):
80 1030 1508 0000 0008 2300 1046
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - Depozyt:
77 1030 1508 0000 0008 2300 1003
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:

·        wadium

·        zabezpieczenia należytego wykonania umowy

·        zabezpieczenia z tytułu rękojmi umowy

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - Wydatki:
44 1030 1508 0000 0008 2300 1015

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Oświata:55 1030 1508 0000 0008 2300 1011
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy – Urząd Miasta:28 1030 1508 0000 0008 2300 1012
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego – egzekucja (zobowiązania objęte administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym):37 1030 1508 0000 0008 2300 1044
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Numer rachunku bankowego – Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa :
61 1030 1508 0000 0008 2309 8000

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer podstawowego rachunku bankowego Gminy Olsztyn:
95 1030 1508 0000 0008 2300 0000
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Na wymienionym rachunku bankowym są gromadzone środki:
• dochody Miasta Olsztyna, w tym:
  - środki stanowiące dochody, które pobierają urzędy skarbowe
  - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe
  - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego
• subwencja ogólna
• udziały we wpływach z podatku pochodowego od osób fizycznych
• środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego
• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego

Ponadto, w związku ze zmianą banku obsługującego w zakresie przyjmowania opłaty skarbowej w  dniach 1-13.02.2023 r. nie będzie możliwe przyjmowanie wpłat gotówkowych w  Urzędzie Miasta Olsztyna.

W Urzędzie Stanu Cywilnego przy wydawaniu aktów urodzeń, małżeństw i zgonów  zostaje utrzymana możliwość wpłat dokonywanych kartami płatniczymi przy użyciu terminala. Będzie też możliwe dokonywanie przelewów we własnym zakresie i dosłanie potwierdzenia wpłaty  
w formie PDF na adres mailowy
usc@olsztyn.eu.

Za utrudnienia przepraszamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o godzinach obsługi Klientów w placówkach

PKO Banku Polskiego SA

w Olsztynie

 

obowiązuje do dnia 31 stycznia 2023r.

nazwa placówki adres miejscowość

obowiązujący

czas obsługi

Klientów

Oddział 2 w Olsztynie Dąbrowszczaków 30 Olsztyn 8.00-18.00
Pl. Jana Pawła II 1 Olsztyn 7.30-14.30
Oddział 5 w Olsztynie Pieniężnego 8 Olsztyn 9.00-17.00
Oddział 3 w Olsztynie Wańkowicza 26 Olsztyn 9.00-17.00
Oddział 9 w Olsztynie Barczewskiego 1 Olsztyn 9.00-17.00
Oddział 4 w Olsztynie Jarocka 59 Olsztyn 8.00-18.00
Oddział 1 w Olsztynie Jasna 2A Olsztyn 9.00-17.00

 

Rachunki bankowe Urzędu Miasta Olsztyna obowiązujące do 31 stycznia 2023r.

Obsługę bankową realizuje PKO Bank Polski SA

Numery rachunków bankowych

Numer rachunku bankowego dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
88 1020 3541 0000 5802 0290 6071


Numer rachunku bankowego dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych:
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat
58 1020 3541 0000 5202 0290 3219


Numer rachunku bankowego dla opłaty skarbowej:
63 1020 3541 0000 5002 0290 3227
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat


Numer rachunku bankowego dla dochodów niepodatkowych gminy:
78 1020 3541 0000 5902 0290 6105
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na ten rachunek należy dokonywać opłat z tytułu:
• użytkowania wieczystego gruntu gminy
• trwałego zarządu gminy
• opłaty adiacenckiej i renty planistycznej
• dzierżawy gruntu gminy
• dzierżawy powierzchni ratusza
• wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów od gminy
• nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy
• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy
• opłat komunikacyjnych, ewidencyjnych
• grzywien, mandatów (wystawionych przez Straż Miejską) oraz innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych
• korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
• usunięcia drzew i krzewów
• kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu
• wydania karty wędkarskiej
• zwrotu kosztów sądowych


Numer rachunku bankowego dla dochodów Skarbu Państwa:
88 1020 3541 0000 5502 0290 6121
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:
• użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa
• trwałego zarządu Skarbu Państwa
• dzierżawy gruntu Skarbu Państwa
• wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów Skarbu Państwa
• nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa
• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa
• udostępnienia danych osobowych
• zwrotu kosztów sądowych


Numer rachunku bankowego - dochody - usługi geodezyjne i kartograficzne:
96 1020 3541 0000 5702 0290 6170
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - dochody - opłata za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej (DPS):
89 1020 3541 0000 5002 0290 6154
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Depozyt:
81 1020 3541 0000 5602 0290 6683
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:
• wadium
• zabezpieczenia należytego wykonania umowy
• zabezpieczenia z tytułu rękojmi umowy


Numer rachunku bankowego - Wydatki:
70 1020 3541 0000 5602 0290 7269
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Oświata:
64 1020 3541 0000 5402 0290 7087
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Urząd Miasta:
12 1020 3541 0000 5102 0290 7103
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - egzekucja (zobowiązania objęte administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym):
46 1020 3541 0000 5602 0290 6246
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa:
96 1020 3541 0000 5402 0290 6220
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer podstawowego rachunku bankowego Gminy Olsztyn:
10 1020 3541 0000 5402 0290 6410
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na wymienionym rachunku bankowym są gromadzone środki:
• dochody Miasta Olsztyna, w tym:
  - środki stanowiące dochody, które pobierają urzędy skarbowe
  - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe
  - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego
• subwencja ogólna
• dotacje celowe z budżetu państwa
• udziały we wpływach z podatku pochodowego od osób fizycznych
• środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego
• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego


Kody do dokonywania płatności walutowych z zagranicy:
KOD BIC (SWIFT): BPKOPLPWDokonywanie wpłat gotówkowych

Bez ponoszenia dodatkowych opłat, wpłat gotówkowych można dokonywać w każdym oddziale PKO Bank Polski SA na terenie Miasta Olsztyna oraz na terenie całego kraju, do dnia 31 stycznia 2023r.

Wykaz oddziałów PKO Bank Polski SA w Olsztynie(każdy z oddziałów posiada udogodnienia dla osób niepełnosprawnych):

Oddział

Godziny pracy

 Placówka w Ratuszu

Oddział 2 w Olsztynie

10-101 Olsztyn, pl. Jana Pawła II 1

 w poniedziałek od 8:00 do 18:00

od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30

 Oddział 1 w Olsztynie

10-427 Olsztyn, ul. Jasna 2A

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 2 w Olsztynie

10-541 Olsztyn, ul. Erwina Kruka 30

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 3 w Olsztynie

10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 26

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 4 w Olsztynie

10-699 Olsztyn, ul. Jarocka 59

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 5 w Olsztynie

10-006 Olsztyn, ul. Pieniężnego 8

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 9 w Olsztynie

10-061 Olsztyn, ul. Barczewskiego 1

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

 

 

 

                                                     UWAGA MIESZKAŃCY!

                                            Zmiana Numerów Rachunków Bankowych

                                             Gminy Olsztyn i Urzędu Miasta Olsztyna

……………………………………………………………...............................................................................

Urząd Miasta Olsztyna informuje, że od dnia 1 lutego 2023 roku nastąpi ZMIANA BANKU

                     obsługującego Gminę Olsztyn i jej jednostki organizacyjne.

Obsługę bankową będzie realizował Bank Handlowy SA.

Nowy Bank to również nowe numery rachunków bankowych, w tym Urzędu Miasta i blisko 100 miejskich

jednostek i zakładów budżetowych. Na rachunki Gminy i jednostek mieszkańcy oraz przedsiębiorcy

dokonują wpłat z tytułu podatków lokalnych oraz opłat, np.: za wieczyste użytkowanie, opłaty skarbowej,

podatku od nieruchomości, za zajęcie pasa drogowego, za internaty, przedszkola i żłobki, a także opłaty

za odpady komunalne.

Jednocześnie, Urząd Miasta Olsztyna wspólnie z Bankiem Handlowym SA, informuje, że na terenie

Miasta Olsztyna, można od dnia 1 lutego 2023 roku realizować wpłaty gotówkowe na rzecz Gminy

Olsztyn i jej jednostek organizacyjnych, bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji.

                 WYKAZ PLACÓWEK BANKU HANDLOWEGO SA W OLSZTYNIE, na które

                                   można dokonywać wpłat od dnia 1 lutego 2023 roku:

 Placówka

Aktualne godziny pracy

ul. Wilczyńskiego 25/lokal F,Olsztyn 10-686

 

od poniedziałku do piątku w godz.:

poniedziałek: 8:15 do 17:45

wtorek - piątek: 8:00 do 16:00

ul. Kościuszki 87, Olsztyn 10-552

od poniedziałku do piątku w godz.:

poniedziałek: 8:15 do 17:45

wtorek - piątek: 8:00 do 16:00

 

Informacje dotyczące placówki w Urzędzie Miasta Olsztyna:

- w dniach 30-31 stycznia 2023 r. placówka obsługiwana przez PKO BP SA będzie zamknięta;

pozostałe placówki obsługiwane przez PKO BP SA w tych dniach funkcjonują bez zmian;

- w dniach 1-14 lutego 2023 r. placówka obsługiwana przez Bank Handlowy SA będzie zamknięta;

pozostałe 2 placówki obsługiwane przez Bank Handlowy SA w tych dniach funkcjonują w

godzinach podanych powyżej.

Numery rachunków bankowych Urzędu Miasta Olsztyna

obowiązujące od 1 lutego 2023 roku:

Numer rachunku bankowego dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

27 1030 1508 0000 0008 2309 9000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego dlapodatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego,

podatku od środków transportowych, opłaty miejscowej:
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat

36 1030 1508 0000 0008 2310 0002

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego dla opłaty skarbowej:

09 1030 1508 0000 0008 2310 0003

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego dla dochodów  niepodatkowych gminy:
10 1030 1508 0000 0008 2300 1045

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

Na ten rachunek należy dokonywać opłat z tytułu:

 • użytkowania wieczystego gruntu gminy,
 • trwałego zarządu gminy,
 • opłaty adiacenckiej i renty planistycznej,
 • dzierżawy gruntu gminy,
 • dzierżawy powierzchni ratusza,
 • wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów od gminy,
 • nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy,
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy,
 • opłat komunikacyjnych, ewidencyjnych
 • grzywien, mandatów (wystawionych przez Straż Miejską) oraz innych kar pieniężnych od osób
  fizycznych i prawnych
 • korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • usunięcia drzew i krzewów,
 • kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu,
 • wydania karty wędkarskiej,
 • zwrotu kosztów sądowych.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego dla dochodów Skarbu Państwa:
53 1030 1508 0000 0008 2300 1047

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:

 • użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa,
 • trwałego zarządu Skarbu Państwa,
 • dzierżawy gruntu Skarbu Państwa,
 • wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów Skarbu Państwa,
 • nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa,
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu
  Państwa,
 • udostępnienia danych osobowych,
 • zwrotu kosztów sądowych.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - dochody-usługi geodezyjne i kartograficzne:
26 1030 1508 0000 0008 2300 1048
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - dochody-opłata za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej (DPS):
80 1030 1508 0000 0008 2300 1046
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - Depozyt:
77 1030 1508 0000 0008 2300 1003
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:

·        wadium

·        zabezpieczenia należytego wykonania umowy

·        zabezpieczenia z tytułu rękojmi umowy

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - Wydatki:
44 1030 1508 0000 0008 2300 1015

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Oświata:

55 1030 1508 0000 0008 2300 1011
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy – Urząd Miasta:

28 1030 1508 0000 0008 2300 1012
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego – egzekucja (zobowiązania objęte administracyjnym postępowaniem

egzekucyjnym):

37 1030 1508 0000 0008 2300 1044
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Numer rachunku bankowego – Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa :
61 1030 1508 0000 0008 2309 8000

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer podstawowego rachunku bankowego Gminy Olsztyn:
95 1030 1508 0000 0008 2300 0000
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Na wymienionym rachunku bankowym są gromadzone środki:
• dochody Miasta Olsztyna, w tym:
  - środki stanowiące dochody, które pobierają urzędy skarbowe
  - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe
  - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego
• subwencja ogólna
• udziały we wpływach z podatku pochodowego od osób fizycznych
• środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, pod warunkiem braku obowiązku

wyodrębnionego rachunku bankowego
• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego

rachunku bankowego

Ponadto, w związku ze zmianą banku obsługującego w zakresie przyjmowania opłaty skarbowej

w  dniach 1-13.02.2023 r. nie będzie możliwe przyjmowanie wpłat gotówkowych w  Urzędzie

Miasta Olsztyna.

W Urzędzie Stanu Cywilnego przy wydawaniu aktów urodzeń, małżeństw i zgonów  zostaje

utrzymana możliwość wpłat dokonywanych kartami płatniczymi przy użyciu terminala. Będzie

też możliwe dokonywanie przelewów we własnym zakresie i dosłanie potwierdzenia wpłaty  
w formie PDF na adres mailowy
usc@olsztyn.eu.

Za utrudnienia przepraszamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o godzinach obsługi Klientów w placówkach

PKO Banku Polskiego SA

w Olsztynie

 

obowiązuje do dnia 31 stycznia 2023r.

nazwa placówki adres miejscowość

obowiązujący

czas obsługi

Klientów

Oddział 2 w Olsztynie Dąbrowszczaków 30 Olsztyn 8.00-18.00
Pl. Jana Pawła II 1 Olsztyn 7.30-14.30
Oddział 5 w Olsztynie Pieniężnego 8 Olsztyn 9.00-17.00
Oddział 3 w Olsztynie Wańkowicza 26 Olsztyn 9.00-17.00
Oddział 9 w Olsztynie Barczewskiego 1 Olsztyn 9.00-17.00
Oddział 4 w Olsztynie Jarocka 59 Olsztyn 8.00-18.00
Oddział 1 w Olsztynie Jasna 2A Olsztyn 9.00-17.00
 

 

Rachunki bankowe Urzędu Miasta Olsztyna obowiązujące do 31 stycznia 2023r.

Obsługę bankową realizuje PKO Bank Polski SA

Numery rachunków bankowych

Numer rachunku bankowego dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
88 1020 3541 0000 5802 0290 6071


Numer rachunku bankowego dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych:
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat
58 1020 3541 0000 5202 0290 3219


Numer rachunku bankowego dla opłaty skarbowej:
63 1020 3541 0000 5002 0290 3227
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat


Numer rachunku bankowego dla dochodów niepodatkowych gminy:
78 1020 3541 0000 5902 0290 6105
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na ten rachunek należy dokonywać opłat z tytułu:
• użytkowania wieczystego gruntu gminy
• trwałego zarządu gminy
• opłaty adiacenckiej i renty planistycznej
• dzierżawy gruntu gminy
• dzierżawy powierzchni ratusza
• wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów od gminy
• nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy
• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy
• opłat komunikacyjnych, ewidencyjnych
• grzywien, mandatów (wystawionych przez Straż Miejską) oraz innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych
• korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
• usunięcia drzew i krzewów
• kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu
• wydania karty wędkarskiej
• zwrotu kosztów sądowych


Numer rachunku bankowego dla dochodów Skarbu Państwa:
88 1020 3541 0000 5502 0290 6121
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:
• użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa
• trwałego zarządu Skarbu Państwa
• dzierżawy gruntu Skarbu Państwa
• wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów Skarbu Państwa
• nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa
• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa
• udostępnienia danych osobowych
• zwrotu kosztów sądowych


Numer rachunku bankowego - dochody - usługi geodezyjne i kartograficzne:
96 1020 3541 0000 5702 0290 6170
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - dochody - opłata za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej (DPS):
89 1020 3541 0000 5002 0290 6154
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Depozyt:
81 1020 3541 0000 5602 0290 6683
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:
• wadium
• zabezpieczenia należytego wykonania umowy
• zabezpieczenia z tytułu rękojmi umowy


Numer rachunku bankowego - Wydatki:
70 1020 3541 0000 5602 0290 7269
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Oświata:
64 1020 3541 0000 5402 0290 7087
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Urząd Miasta:
12 1020 3541 0000 5102 0290 7103
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - egzekucja (zobowiązania objęte administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym):
46 1020 3541 0000 5602 0290 6246
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa:
96 1020 3541 0000 5402 0290 6220
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer podstawowego rachunku bankowego Gminy Olsztyn:
10 1020 3541 0000 5402 0290 6410
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na wymienionym rachunku bankowym są gromadzone środki:
• dochody Miasta Olsztyna, w tym:
  - środki stanowiące dochody, które pobierają urzędy skarbowe
  - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe
  - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego
• subwencja ogólna
• dotacje celowe z budżetu państwa
• udziały we wpływach z podatku pochodowego od osób fizycznych
• środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego
• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego


Kody do dokonywania płatności walutowych z zagranicy:
KOD BIC (SWIFT): BPKOPLPWDokonywanie wpłat gotówkowych

Bez ponoszenia dodatkowych opłat, wpłat gotówkowych można dokonywać w każdym oddziale PKO Bank Polski SA na terenie Miasta Olsztyna oraz na terenie całego kraju, do dnia 31 stycznia 2023r.

Wykaz oddziałów PKO Bank Polski SA w Olsztynie(każdy z oddziałów posiada udogodnienia dla osób niepełnosprawnych):

Oddział

Godziny pracy

 Placówka w Ratuszu

Oddział 2 w Olsztynie

10-101 Olsztyn, pl. Jana Pawła II 1

 w poniedziałek od 8:00 do 18:00

od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30

 Oddział 1 w Olsztynie

10-427 Olsztyn, ul. Jasna 2A

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 2 w Olsztynie

10-541 Olsztyn, ul. Erwina Kruka 30

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 3 w Olsztynie

10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 26

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 4 w Olsztynie

10-699 Olsztyn, ul. Jarocka 59

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 5 w Olsztynie

10-006 Olsztyn, ul. Pieniężnego 8

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 9 w Olsztynie

10-061 Olsztyn, ul. Barczewskiego 1

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

 

 

2023-01-23 09:18:00  MONIKA MICHALEWICZ

Pole full zmieniło wartość z ' <table border="0" cellpadding="0" style="border-spacing: 0px; width: 0px;"> <tbody> <tr> <td style="width:628px;height:35px; white-space: nowrap;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; UWAGA MIESZKAŃCY!</strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zmiana Numer&oacute;w Rachunk&oacute;w Bankowych</strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gminy Olsztyn i Urzędu Miasta Olsztyna</strong></p> <p><strong>&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;...............................................................................</strong></p> <p>Urząd Miasta Olsztyna informuje, że <strong>od dnia 1 lutego 2023 roku</strong> nastąpi <strong>ZMIANA BANKU </strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; obsługującego Gminę Olsztyn</strong> i jej jednostki organizacyjne.</p> <p><strong>Obsługę bankową będzie realizował Bank Handlowy SA</strong>.</p> <p style="text-align: justify;">Nowy Bank to r&oacute;wnież nowe numery rachunk&oacute;w bankowych, w tym Urzędu Miasta i blisko 100 miejskich</p> <p style="text-align: justify;">jednostek i zakład&oacute;w budżetowych. Na rachunki Gminy i jednostek mieszkańcy oraz przedsiębiorcy</p> <p>dokonują wpłat z tytułu podatk&oacute;w lokalnych oraz opłat, np.: za wieczyste użytkowanie, opłaty skarbowej,</p> <p>podatku od nieruchomości, za zajęcie pasa drogowego, za internaty, przedszkola i żłobki, a także opłaty</p> <p>za odpady komunalne.</p> <p>Jednocześnie, Urząd Miasta Olsztyna wsp&oacute;lnie z Bankiem Handlowym SA, informuje, że <strong>na terenie </strong></p> <p><strong>Miasta Olsztyna</strong>, można <strong><u>od dnia 1 lutego 2023 roku</u></strong> realizować wpłaty got&oacute;wkowe na rzecz Gminy</p> <p style="text-align: center;">Olsztyn i jej jednostek organizacyjnych, <strong>bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji</strong>.</p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; WYKAZ PLAC&Oacute;WEK BANKU HANDLOWEGO SA W OLSZTYNIE, <u>na kt&oacute;re </u></strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <u>można dokonywać wpłat od dnia 1 lutego 2023 roku</u>:</strong></p> <table border="1" cellpadding="0" style="width:604px; border-spacing: 0px; width: 0px;"> <tbody> <tr> <td style="width:321px;height:38px;"> <p style="text-align: center;"><strong>&nbsp;Plac&oacute;wka</strong></p> </td> <td style="width:283px;height:38px;"> <p style="text-align: center;"><strong>Aktualne godziny pracy</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:321px;"> <div> <p>ul. Wilczyńskiego 25/lokal F,Olsztyn 10-686</p> <p>&nbsp;</p> </div> </td> <td style="width:283px;"> <p>od poniedziałku do piątku w godz.:</p> <p>poniedziałek: 8:15 do 17:45</p> <p>wtorek - piątek: 8:00 do 16:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:321px;"> <div> <p>ul. Kościuszki 87, Olsztyn 10-552</p> </div> </td> <td style="width:283px;"> <p>od poniedziałku do piątku w godz.:</p> <p>poniedziałek: 8:15 do 17:45</p> <p>wtorek - piątek: 8:00 do 16:00</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p><strong><u>Informacje dotyczące plac&oacute;wki w Urzędzie Miasta Olsztyna:</u></strong></p> <p><strong>- w dniach 30-31 stycznia 2023 r. plac&oacute;wka obsługiwana przez PKO BP SA będzie zamknięta; </strong></p> <p><strong>pozostałe plac&oacute;wki obsługiwane przez PKO BP SA w tych dniach funkcjonują bez zmian;</strong></p> <p><strong>- w dniach 1-14 lutego 2023 r. plac&oacute;wka obsługiwana przez Bank Handlowy SA będzie zamknięta;</strong></p> <p><strong>pozostałe 2 plac&oacute;wki obsługiwane przez Bank Handlowy SA w tych dniach funkcjonują w </strong></p> <p><strong>godzinach podanych powyżej.</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>Numery rachunk&oacute;w bankowych Urzędu Miasta Olsztyna</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><u>obowiązujące od 1 lutego 2023 roku:</u></strong></p> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p><strong>27 1030 1508 0000 0008 2309 9000</strong><br /> -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego dla<strong>podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, </strong></p> <p><strong>podatku od środk&oacute;w transportowych, opłaty miejscowej:</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatk&oacute;w i Opłat</p> <p><strong>36 1030 1508 0000 0008 2310 0002</strong></p> <p><strong>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</strong></p> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>opłaty skarbowej:</strong></p> <p><strong>09 1030 1508 0000 0008 2310 0003</strong></p> <p>Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatk&oacute;w i Opłat</p> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>dochod&oacute;w&nbsp; niepodatkowych gminy:</strong><br /> <strong>10 1030 1508 0000 0008 2300 1045</strong></p> <p>Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>Na ten rachunek należy dokonywać opłat z tytułu:</p> <ul> <li>użytkowania wieczystego gruntu gminy,</li> <li>trwałego zarządu gminy,</li> <li>opłaty adiacenckiej i renty planistycznej,</li> <li>dzierżawy gruntu gminy,</li> <li>dzierżawy powierzchni ratusza,</li> <li>wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiekt&oacute;w od gminy,</li> <li>nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy,</li> <li>przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy,</li> <li>opłat komunikacyjnych, ewidencyjnych</li> <li>grzywien, mandat&oacute;w (wystawionych przez Straż Miejską) oraz innych kar pieniężnych od os&oacute;b<br /> fizycznych i prawnych</li> <li>korzystania z zezwoleń na sprzedaż napoj&oacute;w alkoholowych,</li> <li>usunięcia drzew i krzew&oacute;w,</li> <li>koszt&oacute;w związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu,</li> <li>wydania karty wędkarskiej,</li> <li>zwrotu koszt&oacute;w sądowych.</li> </ul> <p>---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>dochod&oacute;w Skarbu Państwa</strong><strong>:</strong><br /> <strong>53 1030 1508 0000 0008 2300 1047</strong></p> <p>Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:</p> <ul> <li>użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa,</li> <li>trwałego zarządu Skarbu Państwa,</li> <li>dzierżawy gruntu Skarbu Państwa,</li> <li>wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiekt&oacute;w Skarbu Państwa,</li> <li>nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa,</li> <li>przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu<br /> Państwa,</li> <li>udostępnienia danych osobowych,</li> <li>zwrotu koszt&oacute;w sądowych.</li> </ul> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>dochody-usługi geodezyjne i kartograficzne:</strong><br /> <strong>26 1030 1508 0000 0008 2300 1048</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>dochody-opłata za pobyt os&oacute;b w Domach Pomocy Społecznej (DPS):</strong><br /> <strong>80 1030 1508 0000 0008 2300 1046</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Depozyt:</strong><br /> <strong>77 1030 1508 0000 0008 2300 1003</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:</p> <p style="margin-left:36.0pt;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; wadium</p> <p style="margin-left:36.0pt;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zabezpieczenia należytego wykonania umowy</p> <p style="margin-left:36.0pt;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zabezpieczenia z tytułu rękojmi umowy</p> <p style="margin-left:18.0pt;">&nbsp;</p> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Wydatki:</strong><br /> <strong>44 1030 1508 0000 0008 2300 1015</strong></p> <p>Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Oświata:</strong></p> <p><strong>55 1030 1508 0000 0008 2300 1011</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy &ndash; Urząd Miasta:</strong></p> <p><strong>28 1030 1508 0000 0008 2300 1012</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego &ndash; <strong>egzekucja </strong><strong>(zobowiązania objęte administracyjnym postępowaniem</strong></p> <p><strong>egzekucyjnym)</strong><strong>:</strong></p> <p><strong>37 1030 1508 0000 0008 2300 1044</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&nbsp;</p> <p>Numer rachunku bankowego &ndash; <strong>Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa :</strong><br /> <strong>61 1030 1508 0000 0008 2309 8000</strong></p> <p>Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer <strong>podstawowego rachunku bankowego Gminy Olsztyn</strong>:<br /> <strong>95 1030 1508 0000 0008 2300 0000</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p><br /> Na wymienionym rachunku bankowym są gromadzone środki:<br /> &bull; dochody Miasta Olsztyna, w tym:<br /> &nbsp; - środki stanowiące dochody, kt&oacute;re pobierają urzędy skarbowe<br /> &nbsp; - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe<br /> &nbsp; - dotacje z budżet&oacute;w innych jednostek samorządu terytorialnego<br /> &bull; subwencja og&oacute;lna<br /> &bull; udziały we wpływach z podatku pochodowego od os&oacute;b fizycznych<br /> &bull; środki pochodzące ze źr&oacute;deł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, pod warunkiem braku obowiązku</p> <p>wyodrębnionego rachunku bankowego<br /> &bull; środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego</p> <p>rachunku bankowego</p> <p><strong>Ponadto, w związku ze zmianą banku obsługującego w zakresie przyjmowania opłaty skarbowej </strong></p> <p><strong>w &nbsp;dniach 1-13.02.2023 r. nie będzie możliwe przyjmowanie wpłat got&oacute;wkowych w&nbsp; Urzędzie </strong></p> <p><strong>Miasta Olsztyna. </strong></p> <p><strong>W Urzędzie Stanu Cywilnego przy wydawaniu akt&oacute;w urodzeń, małżeństw i zgon&oacute;w&nbsp; zostaje </strong></p> <p><strong>utrzymana możliwość wpłat dokonywanych kartami płatniczymi przy użyciu terminala. Będzie </strong></p> <p><strong>też możliwe dokonywanie przelew&oacute;w we własnym zakresie i dosłanie potwierdzenia wpłaty &nbsp;<br /> w formie PDF na adres mailowy </strong><a href="mailto:usc@olsztyn.eu"><strong>usc@olsztyn.eu</strong></a><strong><u>.</u></strong></p> <p><strong>Za&nbsp;utrudnienia&nbsp;przepraszamy</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><strong>Informacja o godzinach obsługi Klient&oacute;w w plac&oacute;wkach </strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>PKO Banku Polskiego SA</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>w Olsztynie</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>obowiązuje do dnia 31 stycznia 2023r.</strong></p> <table border="1" cellpadding="1" style="width: 500px; border-spacing: 1px;"> <tbody> <tr> <td><strong>nazwa plac&oacute;wki</strong></td> <td><strong>adres</strong></td> <td><strong>miejscowość</strong></td> <td> <p><strong>obowiązujący</strong></p> <p><strong>czas obsługi</strong></p> <p><strong>Klient&oacute;w</strong></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="1" rowspan="2">Oddział 2 w Olsztynie</td> <td>Dąbrowszczak&oacute;w 30</td> <td>Olsztyn</td> <td>8.00-18.00</td> </tr> <tr> <td>Pl. Jana Pawła II 1</td> <td>Olsztyn</td> <td>7.30-14.30</td> </tr> <tr> <td>Oddział 5 w Olsztynie</td> <td>Pieniężnego 8</td> <td>Olsztyn</td> <td>9.00-17.00</td> </tr> <tr> <td>Oddział 3 w Olsztynie</td> <td>Wańkowicza 26</td> <td>Olsztyn</td> <td>9.00-17.00</td> </tr> <tr> <td>Oddział 9 w Olsztynie</td> <td>Barczewskiego 1</td> <td>Olsztyn</td> <td>9.00-17.00</td> </tr> <tr> <td>Oddział 4 w Olsztynie</td> <td>Jarocka 59</td> <td>Olsztyn</td> <td>8.00-18.00</td> </tr> <tr> <td>Oddział 1 w Olsztynie</td> <td>Jasna 2A</td> <td>Olsztyn</td> <td>9.00-17.00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td style="width:628px;height:35px; white-space: nowrap;">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Rachunki bankowe Urzędu Miasta Olsztyna</strong> <strong>obowiązujące </strong><strong>do 31 stycznia 2023r.</strong><br /> <br /> Obsługę bankową realizuje <strong>PKO Bank Polski SA</strong><br /> <br /> <strong>Numery rachunk&oacute;w bankowych<br /> <br /> </strong>Numer rachunku bankowego dla <strong>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</strong>:<br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> <strong>88 1020 3541 0000 5802 0290 6071</strong></p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środk&oacute;w transportowych</strong>:<br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatk&oacute;w i Opłat<br /> <strong>58 1020 3541 0000 5202 0290 3219</strong></p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>opłaty skarbowej</strong>:<br /> <strong>63 1020 3541 0000 5002 0290 3227</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatk&oacute;w i Opłat</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>dochod&oacute;w niepodatkowych gminy</strong>:<br /> <strong>78 1020 3541 0000 5902 0290 6105</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na ten rachunek należy dokonywać opłat z tytułu:<br /> &bull; użytkowania wieczystego gruntu gminy<br /> &bull; trwałego zarządu gminy<br /> &bull; opłaty adiacenckiej i renty planistycznej<br /> &bull; dzierżawy gruntu gminy<br /> &bull; dzierżawy powierzchni ratusza<br /> &bull; wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiekt&oacute;w od gminy<br /> &bull; nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy<br /> &bull; przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy<br /> &bull; opłat komunikacyjnych, ewidencyjnych<br /> &bull; grzywien, mandat&oacute;w (wystawionych przez Straż Miejską) oraz innych kar pieniężnych od os&oacute;b fizycznych i prawnych<br /> &bull; korzystania z zezwoleń na sprzedaż napoj&oacute;w alkoholowych<br /> &bull; usunięcia drzew i krzew&oacute;w<br /> &bull; koszt&oacute;w związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu<br /> &bull; wydania karty wędkarskiej<br /> &bull; zwrotu koszt&oacute;w sądowych</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>dochod&oacute;w Skarbu Państwa</strong>:<br /> <strong>88 1020 3541 0000 5502 0290 6121</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:<br /> &bull; użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa<br /> &bull; trwałego zarządu Skarbu Państwa<br /> &bull; dzierżawy gruntu Skarbu Państwa<br /> &bull; wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiekt&oacute;w Skarbu Państwa<br /> &bull; nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa<br /> &bull; przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa<br /> &bull; udostępnienia danych osobowych<br /> &bull; zwrotu koszt&oacute;w sądowych</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>dochody - usługi geodezyjne i kartograficzne</strong>:<br /> <strong>96 1020 3541 0000 5702 0290 6170</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>dochody - opłata za pobyt os&oacute;b w Domach Pomocy Społecznej (DPS)</strong>:<br /> <strong>89 1020 3541 0000 5002 0290 6154</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Depozyt</strong>:<br /> <strong>81 1020 3541 0000 5602 0290 6683</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:<br /> &bull; wadium<br /> &bull; zabezpieczenia należytego wykonania umowy<br /> &bull; zabezpieczenia z tytułu rękojmi umowy</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Wydatki</strong>:<br /> <strong>70 1020 3541 0000 5602 0290 7269</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Oświata</strong>:<br /> <strong>64 1020 3541 0000 5402 0290 7087</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Urząd Miasta</strong>:<br /> <strong>12 1020 3541 0000 5102 0290 7103</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>egzekucja (zobowiązania objęte administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym)</strong>:<br /> <strong>46 1020 3541 0000 5602 0290 6246</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa</strong>:<br /> <strong>96 1020 3541 0000 5402 0290 6220</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer <strong>podstawowego rachunku bankowego Gminy Olsztyn</strong>:<br /> <strong>10 1020 3541 0000 5402 0290 6410 </strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na wymienionym rachunku bankowym są gromadzone środki:<br /> &bull; dochody Miasta Olsztyna, w tym:<br /> &nbsp; - środki stanowiące dochody, kt&oacute;re pobierają urzędy skarbowe<br /> &nbsp; - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe<br /> &nbsp; - dotacje z budżet&oacute;w innych jednostek samorządu terytorialnego<br /> &bull; subwencja og&oacute;lna<br /> &bull; dotacje celowe z budżetu państwa<br /> &bull; udziały we wpływach z podatku pochodowego od os&oacute;b fizycznych<br /> &bull; środki pochodzące ze źr&oacute;deł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego<br /> &bull; środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p><strong>Kody do dokonywania płatności walutowych z zagranicy</strong>:<br /> KOD BIC (SWIFT): <strong>BPKOPLPW</strong></p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p><br /> <strong>Dokonywanie wpłat got&oacute;wkowych<br /> </strong><br /> Bez ponoszenia dodatkowych opłat, wpłat got&oacute;wkowych można dokonywać w każdym oddziale PKO Bank Polski SA na terenie Miasta Olsztyna oraz na terenie całego kraju, <strong>do dnia <strong>31 stycznia 2023r.</strong></strong><br /> <br /> <strong>Wykaz oddział&oacute;w PKO Bank Polski SA w Olsztynie</strong>(każdy z oddział&oacute;w posiada udogodnienia dla os&oacute;b niepełnosprawnych):</p> <table border="1" cellpadding="0" style="border-spacing: 0px;"> <tbody> <tr> <td style="width:302px;"> <p>Oddział</p> </td> <td style="width:302px;"> <p>Godziny pracy</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p>&nbsp;Plac&oacute;wka w Ratuszu</p> <p>Oddział 2 w Olsztynie</p> <p><strong>10-101 Olsztyn, pl.&nbsp;Jana Pawła II 1</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p>&nbsp;w poniedziałek od 8:00 do 18:00</p> <p>od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <div> <p>&nbsp;Oddział 1 w Olsztynie</p> <p><strong>10-427 Olsztyn, ul.&nbsp;Jasna 2A</strong></p> </div> </td> <td style="width:302px;"> <p>od poniedziałku do piątku</p> <p>od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <div> <p>Oddział 2 w Olsztynie</p> <p><strong>10-541 Olsztyn, ul.&nbsp;Erwina Kruka 30</strong></p> </div> </td> <td style="width:302px;"> <p>od poniedziałku do piątku</p> <p>od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p>Oddział 3 w Olsztynie</p> <p><strong>10-684 Olsztyn, ul.&nbsp;Wańkowicza 26</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p>od poniedziałku do piątku</p> <p>od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p>Oddział 4 w Olsztynie</p> <p><strong>10-699 Olsztyn, ul.&nbsp;Jarocka 59</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p>od poniedziałku do piątku</p> <p>od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p>Oddział 5 w Olsztynie</p> <p><strong>10-006 Olsztyn, ul.&nbsp;Pieniężnego 8</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p>od poniedziałku do piątku</p> <p>od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p>Oddział 9 w Olsztynie</p> <p><strong>10-061 Olsztyn, ul.&nbsp;Barczewskiego 1</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p>od poniedziałku do piątku</p> <p>od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> ' na ' <table border="0" cellpadding="0" style="border-spacing: 0px; width: 0px;"> <tbody> <tr> <td style="width:628px;height:35px; white-space: nowrap;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; UWAGA MIESZKAŃCY!</strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zmiana Numer&oacute;w Rachunk&oacute;w Bankowych</strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gminy Olsztyn i Urzędu Miasta Olsztyna</strong></p> <p><strong>&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;...............................................................................</strong></p> <p>Urząd Miasta Olsztyna informuje, że <strong>od dnia 1 lutego 2023 roku</strong> nastąpi <strong>ZMIANA BANKU </strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; obsługującego Gminę Olsztyn</strong> i jej jednostki organizacyjne.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Obsługę bankową będzie realizował Bank Handlowy SA</strong>.</p> <p style="text-align: justify;">Nowy Bank to r&oacute;wnież nowe numery rachunk&oacute;w bankowych, w tym Urzędu Miasta i blisko 100</p> <p style="text-align: justify;">miejskichjednostek i zakład&oacute;w budżetowych. Na rachunki Gminy i jednostek mieszkańcy oraz</p> <p>przedsiębiorcydokonują wpłat z tytułu podatk&oacute;w lokalnych oraz opłat, np.: za wieczyste<br /> użytkowanie, opłaty skarbowej,podatku od nieruchomości, za zajęcie pasa drogowego,<br /> za internaty, przedszkola i żłobki, a także opłaty za odpady komunalne.</p> <p>Jednocześnie, Urząd Miasta Olsztyna wsp&oacute;lnie z Bankiem Handlowym SA, informuje,<br /> że <strong>na terenie </strong><strong>Miasta Olsztyna</strong>, można <strong><u>od dnia 1 lutego 2023 roku</u></strong> realizować wpłaty<br /> got&oacute;wkowe na rzecz Gminy Olsztyn i jej jednostek organizacyjnych, <strong>bez ponoszenia<br /> dodatkowych opłat i prowizji</strong>.</p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; WYKAZ PLAC&Oacute;WEK BANKU HANDLOWEGO SA W OLSZTYNIE,<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <u>w kt&oacute;rych&nbsp;</u></strong><strong><u>można dokonywać wpłat od dnia 1 lutego 2023 roku</u>:</strong></p> <table border="1" cellpadding="0" style="width:604px; border-spacing: 0px; width: 0px;"> <tbody> <tr> <td style="width:321px;height:38px;"> <p style="text-align: center;"><strong>&nbsp;Plac&oacute;wka</strong></p> </td> <td style="width:283px;height:38px;"> <p style="text-align: center;"><strong>Aktualne godziny pracy</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:321px;"> <div> <p>ul. Wilczyńskiego 25/lokal F,Olsztyn 10-686</p> <p>&nbsp;</p> </div> </td> <td style="width:283px;"> <p>od poniedziałku do piątku w godz.:</p> <p>poniedziałek: 8:15 do 17:45</p> <p>wtorek - piątek: 8:00 do 16:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:321px;"> <div> <p>ul. Kościuszki 87, Olsztyn 10-552</p> </div> </td> <td style="width:283px;"> <p>od poniedziałku do piątku w godz.:</p> <p>poniedziałek: 8:15 do 17:45</p> <p>wtorek - piątek: 8:00 do 16:00</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p><strong><u>Informacje dotyczące plac&oacute;wki w Urzędzie Miasta Olsztyna:</u></strong></p> <p><strong>- w dniach 30-31 stycznia 2023 r. plac&oacute;wka obsługiwana przez PKO BP SA będzie<br /> zamknięta; </strong><strong>pozostałe plac&oacute;wki obsługiwane przez PKO BP SA w tych dniach funkcjonują<br /> bez zmian;</strong></p> <p><strong>- w dniach 1-14 lutego 2023 r. plac&oacute;wka obsługiwana przez Bank Handlowy SA będzie </strong></p> <p><strong>zamknięta;</strong> <strong>pozostałe 2 plac&oacute;wki obsługiwane przez Bank Handlowy SA w tych dniach </strong></p> <p><strong>funkcjonują w </strong><strong>godzinach podanych powyżej.</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>Numery rachunk&oacute;w bankowych Urzędu Miasta Olsztyna</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><u>obowiązujące od 1 lutego 2023 roku:</u></strong></p> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p><strong>27 1030 1508 0000 0008 2309 9000</strong><br /> -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego dla<strong>podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku<br /> leśnego, </strong><strong>podatku od środk&oacute;w transportowych, opłaty miejscowej:</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatk&oacute;w i Opłat</p> <p><strong>36 1030 1508 0000 0008 2310 0002</strong></p> <p><strong>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</strong></p> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>opłaty skarbowej:</strong></p> <p><strong>09 1030 1508 0000 0008 2310 0003</strong></p> <p>Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatk&oacute;w i Opłat</p> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>dochod&oacute;w&nbsp; niepodatkowych gminy:</strong><br /> <strong>10 1030 1508 0000 0008 2300 1045</strong></p> <p>Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>Na ten rachunek należy dokonywać opłat z tytułu:</p> <ul> <li>użytkowania wieczystego gruntu gminy,</li> <li>trwałego zarządu gminy,</li> <li>opłaty adiacenckiej i renty planistycznej,</li> <li>dzierżawy gruntu gminy,</li> <li>dzierżawy powierzchni ratusza,</li> <li>wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiekt&oacute;w od gminy,</li> <li>nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy,</li> <li>przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy,</li> <li>opłat komunikacyjnych, ewidencyjnych</li> <li>grzywien, mandat&oacute;w (wystawionych przez Straż Miejską) oraz innych kar pieniężnych<br /> od os&oacute;b fizycznych i prawnych</li> <li>korzystania z zezwoleń na sprzedaż napoj&oacute;w alkoholowych,</li> <li>usunięcia drzew i krzew&oacute;w,</li> <li>koszt&oacute;w związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu,</li> <li>wydania karty wędkarskiej,</li> <li>zwrotu koszt&oacute;w sądowych.</li> </ul> <p>---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>dochod&oacute;w Skarbu Państwa</strong><strong>:</strong><br /> <strong>53 1030 1508 0000 0008 2300 1047</strong></p> <p>Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:</p> <ul> <li>użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa,</li> <li>trwałego zarządu Skarbu Państwa,</li> <li>dzierżawy gruntu Skarbu Państwa,</li> <li>wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiekt&oacute;w<br /> Skarbu Państwa,</li> <li>nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu<br /> Państwa,</li> <li>przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości<br /> Skarbu Państwa,</li> <li>udostępnienia danych osobowych,</li> <li>zwrotu koszt&oacute;w sądowych.</li> </ul> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>dochody-usługi geodezyjne i kartograficzne:</strong><br /> <strong>26 1030 1508 0000 0008 2300 1048</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>dochody-opłata za pobyt os&oacute;b w Domach Pomocy<br /> Społecznej (DPS):</strong><br /> <strong>80 1030 1508 0000 0008 2300 1046</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Depozyt:</strong><br /> <strong>77 1030 1508 0000 0008 2300 1003</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:</p> <p style="margin-left:36.0pt;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; wadium</p> <p style="margin-left:36.0pt;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zabezpieczenia należytego wykonania umowy</p> <p style="margin-left:36.0pt;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zabezpieczenia z tytułu rękojmi umowy</p> <p style="margin-left:18.0pt;">&nbsp;</p> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Wydatki:</strong><br /> <strong>44 1030 1508 0000 0008 2300 1015</strong></p> <p>Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Oświata:</strong></p> <p><strong>55 1030 1508 0000 0008 2300 1011</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy &ndash; Urząd Miasta:</strong></p> <p><strong>28 1030 1508 0000 0008 2300 1012</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego &ndash; <strong>egzekucja </strong><strong>(zobowiązania objęte administracyjnym<br /> postępowaniem</strong> <strong>egzekucyjnym)</strong><strong>:</strong></p> <p><strong>37 1030 1508 0000 0008 2300 1044</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&nbsp;</p> <p>Numer rachunku bankowego &ndash; <strong>Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa :</strong><br /> <strong>61 1030 1508 0000 0008 2309 8000</strong></p> <p>Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer <strong>podstawowego rachunku bankowego Gminy Olsztyn</strong>:<br /> <strong>95 1030 1508 0000 0008 2300 0000</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p><br /> Na wymienionym rachunku bankowym są gromadzone środki:<br /> &bull; dochody Miasta Olsztyna, w tym:<br /> &nbsp; - środki stanowiące dochody, kt&oacute;re pobierają urzędy skarbowe<br /> &nbsp; - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe<br /> &nbsp; - dotacje z budżet&oacute;w innych jednostek samorządu terytorialnego<br /> &bull; subwencja og&oacute;lna<br /> &bull; udziały we wpływach z podatku pochodowego od os&oacute;b fizycznych<br /> &bull; środki pochodzące ze źr&oacute;deł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, pod warunkiem<br /> braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego<br /> &bull; środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pod warunkiem braku obowiązku<br /> wyodrębnionego rachunku bankowego</p> <p><strong>Ponadto, w związku ze zmianą banku obsługującego w zakresie przyjmowania opłaty<br /> skarbowej </strong><strong>w &nbsp;dniach 1-13.02.2023 r. nie będzie możliwe przyjmowanie wpłat got&oacute;wkowych<br /> w&nbsp; Urzędzie </strong><strong>Miasta Olsztyna. </strong></p> <p><strong>W Urzędzie Stanu Cywilnego przy wydawaniu akt&oacute;w urodzeń, małżeństw i zgon&oacute;w&nbsp; zostaje </strong></p> <p><strong>utrzymana możliwość wpłat dokonywanych kartami płatniczymi przy użyciu terminala.<br /> Będzie </strong><strong>też możliwe dokonywanie przelew&oacute;w we własnym zakresie i dosłanie potwierdzenia<br /> wpłaty w formie PDF na adres mailowy </strong><a href="mailto:usc@olsztyn.eu"><strong>usc@olsztyn.eu</strong></a><strong><u>.</u></strong></p> <p><strong>Za&nbsp;utrudnienia&nbsp;przepraszamy</strong></p> <hr /> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><strong>Informacja o godzinach obsługi Klient&oacute;w w plac&oacute;wkach </strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>PKO Banku Polskiego SA</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>w Olsztynie</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>obowiązuje do dnia 31 stycznia 2023r.</strong></p> <table border="1" cellpadding="1" style="width: 500px; border-spacing: 1px;"> <tbody> <tr> <td><strong>nazwa plac&oacute;wki</strong></td> <td><strong>adres</strong></td> <td><strong>miejscowość</strong></td> <td> <p><strong>obowiązujący</strong></p> <p><strong>czas obsługi</strong></p> <p><strong>Klient&oacute;w</strong></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="1" rowspan="2">Oddział 2 w Olsztynie</td> <td>Dąbrowszczak&oacute;w 30</td> <td>Olsztyn</td> <td>8.00-18.00</td> </tr> <tr> <td>Pl. Jana Pawła II 1</td> <td>Olsztyn</td> <td>7.30-14.30</td> </tr> <tr> <td>Oddział 5 w Olsztynie</td> <td>Pieniężnego 8</td> <td>Olsztyn</td> <td>9.00-17.00</td> </tr> <tr> <td>Oddział 3 w Olsztynie</td> <td>Wańkowicza 26</td> <td>Olsztyn</td> <td>9.00-17.00</td> </tr> <tr> <td>Oddział 9 w Olsztynie</td> <td>Barczewskiego 1</td> <td>Olsztyn</td> <td>9.00-17.00</td> </tr> <tr> <td>Oddział 4 w Olsztynie</td> <td>Jarocka 59</td> <td>Olsztyn</td> <td>8.00-18.00</td> </tr> <tr> <td>Oddział 1 w Olsztynie</td> <td>Jasna 2A</td> <td>Olsztyn</td> <td>9.00-17.00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td style="width:628px;height:35px; white-space: nowrap;">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Rachunki bankowe Urzędu Miasta Olsztyna</strong> <strong>obowiązujące </strong><strong>do 31 stycznia 2023r.</strong><br /> <br /> Obsługę bankową realizuje <strong>PKO Bank Polski SA</strong><br /> <br /> <strong>Numery rachunk&oacute;w bankowych<br /> <br /> </strong>Numer rachunku bankowego dla <strong>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</strong>:<br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> <strong>88 1020 3541 0000 5802 0290 6071</strong></p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środk&oacute;w transportowych</strong>:<br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatk&oacute;w i Opłat<br /> <strong>58 1020 3541 0000 5202 0290 3219</strong></p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>opłaty skarbowej</strong>:<br /> <strong>63 1020 3541 0000 5002 0290 3227</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatk&oacute;w i Opłat</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>dochod&oacute;w niepodatkowych gminy</strong>:<br /> <strong>78 1020 3541 0000 5902 0290 6105</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na ten rachunek należy dokonywać opłat z tytułu:<br /> &bull; użytkowania wieczystego gruntu gminy<br /> &bull; trwałego zarządu gminy<br /> &bull; opłaty adiacenckiej i renty planistycznej<br /> &bull; dzierżawy gruntu gminy<br /> &bull; dzierżawy powierzchni ratusza<br /> &bull; wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiekt&oacute;w od gminy<br /> &bull; nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy<br /> &bull; przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy<br /> &bull; opłat komunikacyjnych, ewidencyjnych<br /> &bull; grzywien, mandat&oacute;w (wystawionych przez Straż Miejską) oraz innych kar pieniężnych od os&oacute;b fizycznych i prawnych<br /> &bull; korzystania z zezwoleń na sprzedaż napoj&oacute;w alkoholowych<br /> &bull; usunięcia drzew i krzew&oacute;w<br /> &bull; koszt&oacute;w związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu<br /> &bull; wydania karty wędkarskiej<br /> &bull; zwrotu koszt&oacute;w sądowych</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>dochod&oacute;w Skarbu Państwa</strong>:<br /> <strong>88 1020 3541 0000 5502 0290 6121</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:<br /> &bull; użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa<br /> &bull; trwałego zarządu Skarbu Państwa<br /> &bull; dzierżawy gruntu Skarbu Państwa<br /> &bull; wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiekt&oacute;w Skarbu Państwa<br /> &bull; nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa<br /> &bull; przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa<br /> &bull; udostępnienia danych osobowych<br /> &bull; zwrotu koszt&oacute;w sądowych</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>dochody - usługi geodezyjne i kartograficzne</strong>:<br /> <strong>96 1020 3541 0000 5702 0290 6170</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>dochody - opłata za pobyt os&oacute;b w Domach Pomocy Społecznej (DPS)</strong>:<br /> <strong>89 1020 3541 0000 5002 0290 6154</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Depozyt</strong>:<br /> <strong>81 1020 3541 0000 5602 0290 6683</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:<br /> &bull; wadium<br /> &bull; zabezpieczenia należytego wykonania umowy<br /> &bull; zabezpieczenia z tytułu rękojmi umowy</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Wydatki</strong>:<br /> <strong>70 1020 3541 0000 5602 0290 7269</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Oświata</strong>:<br /> <strong>64 1020 3541 0000 5402 0290 7087</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Urząd Miasta</strong>:<br /> <strong>12 1020 3541 0000 5102 0290 7103</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>egzekucja (zobowiązania objęte administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym)</strong>:<br /> <strong>46 1020 3541 0000 5602 0290 6246</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa</strong>:<br /> <strong>96 1020 3541 0000 5402 0290 6220</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer <strong>podstawowego rachunku bankowego Gminy Olsztyn</strong>:<br /> <strong>10 1020 3541 0000 5402 0290 6410 </strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na wymienionym rachunku bankowym są gromadzone środki:<br /> &bull; dochody Miasta Olsztyna, w tym:<br /> &nbsp; - środki stanowiące dochody, kt&oacute;re pobierają urzędy skarbowe<br /> &nbsp; - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe<br /> &nbsp; - dotacje z budżet&oacute;w innych jednostek samorządu terytorialnego<br /> &bull; subwencja og&oacute;lna<br /> &bull; dotacje celowe z budżetu państwa<br /> &bull; udziały we wpływach z podatku pochodowego od os&oacute;b fizycznych<br /> &bull; środki pochodzące ze źr&oacute;deł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego<br /> &bull; środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p><strong>Kody do dokonywania płatności walutowych z zagranicy</strong>:<br /> KOD BIC (SWIFT): <strong>BPKOPLPW</strong></p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p><br /> <strong>Dokonywanie wpłat got&oacute;wkowych<br /> </strong><br /> Bez ponoszenia dodatkowych opłat, wpłat got&oacute;wkowych można dokonywać w każdym oddziale PKO Bank Polski SA na terenie Miasta Olsztyna oraz na terenie całego kraju, <strong>do dnia <strong>31 stycznia 2023r.</strong></strong><br /> <br /> <strong>Wykaz oddział&oacute;w PKO Bank Polski SA w Olsztynie</strong>(każdy z oddział&oacute;w posiada udogodnienia dla os&oacute;b niepełnosprawnych):</p> <table border="1" cellpadding="0" style="border-spacing: 0px;"> <tbody> <tr> <td style="width:302px;"> <p>Oddział</p> </td> <td style="width:302px;"> <p>Godziny pracy</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p>&nbsp;Plac&oacute;wka w Ratuszu</p> <p>Oddział 2 w Olsztynie</p> <p><strong>10-101 Olsztyn, pl.&nbsp;Jana Pawła II 1</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p>&nbsp;w poniedziałek od 8:00 do 18:00</p> <p>od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <div> <p>&nbsp;Oddział 1 w Olsztynie</p> <p><strong>10-427 Olsztyn, ul.&nbsp;Jasna 2A</strong></p> </div> </td> <td style="width:302px;"> <p>od poniedziałku do piątku</p> <p>od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <div> <p>Oddział 2 w Olsztynie</p> <p><strong>10-541 Olsztyn, ul.&nbsp;Erwina Kruka 30</strong></p> </div> </td> <td style="width:302px;"> <p>od poniedziałku do piątku</p> <p>od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p>Oddział 3 w Olsztynie</p> <p><strong>10-684 Olsztyn, ul.&nbsp;Wańkowicza 26</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p>od poniedziałku do piątku</p> <p>od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p>Oddział 4 w Olsztynie</p> <p><strong>10-699 Olsztyn, ul.&nbsp;Jarocka 59</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p>od poniedziałku do piątku</p> <p>od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p>Oddział 5 w Olsztynie</p> <p><strong>10-006 Olsztyn, ul.&nbsp;Pieniężnego 8</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p>od poniedziałku do piątku</p> <p>od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p>Oddział 9 w Olsztynie</p> <p><strong>10-061 Olsztyn, ul.&nbsp;Barczewskiego 1</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p>od poniedziałku do piątku</p> <p>od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

 

                                                     UWAGA MIESZKAŃCY!

                                            Zmiana Numerów Rachunków Bankowych

                                             Gminy Olsztyn i Urzędu Miasta Olsztyna

……………………………………………………………...............................................................................

Urząd Miasta Olsztyna informuje, że od dnia 1 lutego 2023 roku nastąpi ZMIANA BANKU

                     obsługującego Gminę Olsztyn i jej jednostki organizacyjne.

Obsługę bankową będzie realizował Bank Handlowy SA.

Nowy Bank to również nowe numery rachunków bankowych, w tym Urzędu Miasta i blisko 100 miejskich

jednostek i zakładów budżetowych. Na rachunki Gminy i jednostek mieszkańcy oraz przedsiębiorcy

dokonują wpłat z tytułu podatków lokalnych oraz opłat, np.: za wieczyste użytkowanie, opłaty skarbowej,

podatku od nieruchomości, za zajęcie pasa drogowego, za internaty, przedszkola i żłobki, a także opłaty

za odpady komunalne.

Jednocześnie, Urząd Miasta Olsztyna wspólnie z Bankiem Handlowym SA, informuje, że na terenie

Miasta Olsztyna, można od dnia 1 lutego 2023 roku realizować wpłaty gotówkowe na rzecz Gminy

Olsztyn i jej jednostek organizacyjnych, bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji.

                 WYKAZ PLACÓWEK BANKU HANDLOWEGO SA W OLSZTYNIE, na które

                                   można dokonywać wpłat od dnia 1 lutego 2023 roku:

 Placówka

Aktualne godziny pracy

ul. Wilczyńskiego 25/lokal F,Olsztyn 10-686

 

od poniedziałku do piątku w godz.:

poniedziałek: 8:15 do 17:45

wtorek - piątek: 8:00 do 16:00

ul. Kościuszki 87, Olsztyn 10-552

od poniedziałku do piątku w godz.:

poniedziałek: 8:15 do 17:45

wtorek - piątek: 8:00 do 16:00

 

Informacje dotyczące placówki w Urzędzie Miasta Olsztyna:

- w dniach 30-31 stycznia 2023 r. placówka obsługiwana przez PKO BP SA będzie zamknięta;

pozostałe placówki obsługiwane przez PKO BP SA w tych dniach funkcjonują bez zmian;

- w dniach 1-14 lutego 2023 r. placówka obsługiwana przez Bank Handlowy SA będzie zamknięta;

pozostałe 2 placówki obsługiwane przez Bank Handlowy SA w tych dniach funkcjonują w

godzinach podanych powyżej.

Numery rachunków bankowych Urzędu Miasta Olsztyna

obowiązujące od 1 lutego 2023 roku:

Numer rachunku bankowego dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

27 1030 1508 0000 0008 2309 9000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego dlapodatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego,

podatku od środków transportowych, opłaty miejscowej:
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat

36 1030 1508 0000 0008 2310 0002

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego dla opłaty skarbowej:

09 1030 1508 0000 0008 2310 0003

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego dla dochodów  niepodatkowych gminy:
10 1030 1508 0000 0008 2300 1045

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

Na ten rachunek należy dokonywać opłat z tytułu:

 • użytkowania wieczystego gruntu gminy,
 • trwałego zarządu gminy,
 • opłaty adiacenckiej i renty planistycznej,
 • dzierżawy gruntu gminy,
 • dzierżawy powierzchni ratusza,
 • wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów od gminy,
 • nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy,
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy,
 • opłat komunikacyjnych, ewidencyjnych
 • grzywien, mandatów (wystawionych przez Straż Miejską) oraz innych kar pieniężnych od osób
  fizycznych i prawnych
 • korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • usunięcia drzew i krzewów,
 • kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu,
 • wydania karty wędkarskiej,
 • zwrotu kosztów sądowych.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego dla dochodów Skarbu Państwa:
53 1030 1508 0000 0008 2300 1047

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:

 • użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa,
 • trwałego zarządu Skarbu Państwa,
 • dzierżawy gruntu Skarbu Państwa,
 • wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów Skarbu Państwa,
 • nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa,
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu
  Państwa,
 • udostępnienia danych osobowych,
 • zwrotu kosztów sądowych.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - dochody-usługi geodezyjne i kartograficzne:
26 1030 1508 0000 0008 2300 1048
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - dochody-opłata za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej (DPS):
80 1030 1508 0000 0008 2300 1046
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - Depozyt:
77 1030 1508 0000 0008 2300 1003
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:

·        wadium

·        zabezpieczenia należytego wykonania umowy

·        zabezpieczenia z tytułu rękojmi umowy

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - Wydatki:
44 1030 1508 0000 0008 2300 1015

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Oświata:

55 1030 1508 0000 0008 2300 1011
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy – Urząd Miasta:

28 1030 1508 0000 0008 2300 1012
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego – egzekucja (zobowiązania objęte administracyjnym postępowaniem

egzekucyjnym):

37 1030 1508 0000 0008 2300 1044
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Numer rachunku bankowego – Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa :
61 1030 1508 0000 0008 2309 8000

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer podstawowego rachunku bankowego Gminy Olsztyn:
95 1030 1508 0000 0008 2300 0000
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Na wymienionym rachunku bankowym są gromadzone środki:
• dochody Miasta Olsztyna, w tym:
  - środki stanowiące dochody, które pobierają urzędy skarbowe
  - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe
  - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego
• subwencja ogólna
• udziały we wpływach z podatku pochodowego od osób fizycznych
• środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, pod warunkiem braku obowiązku

wyodrębnionego rachunku bankowego
• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego

rachunku bankowego

Ponadto, w związku ze zmianą banku obsługującego w zakresie przyjmowania opłaty skarbowej

w  dniach 1-13.02.2023 r. nie będzie możliwe przyjmowanie wpłat gotówkowych w  Urzędzie

Miasta Olsztyna.

W Urzędzie Stanu Cywilnego przy wydawaniu aktów urodzeń, małżeństw i zgonów  zostaje

utrzymana możliwość wpłat dokonywanych kartami płatniczymi przy użyciu terminala. Będzie

też możliwe dokonywanie przelewów we własnym zakresie i dosłanie potwierdzenia wpłaty  
w formie PDF na adres mailowy
usc@olsztyn.eu.

Za utrudnienia przepraszamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o godzinach obsługi Klientów w placówkach

PKO Banku Polskiego SA

w Olsztynie

 

obowiązuje do dnia 31 stycznia 2023r.

nazwa placówki adres miejscowość

obowiązujący

czas obsługi

Klientów

Oddział 2 w Olsztynie Dąbrowszczaków 30 Olsztyn 8.00-18.00
Pl. Jana Pawła II 1 Olsztyn 7.30-14.30
Oddział 5 w Olsztynie Pieniężnego 8 Olsztyn 9.00-17.00
Oddział 3 w Olsztynie Wańkowicza 26 Olsztyn 9.00-17.00
Oddział 9 w Olsztynie Barczewskiego 1 Olsztyn 9.00-17.00
Oddział 4 w Olsztynie Jarocka 59 Olsztyn 8.00-18.00
Oddział 1 w Olsztynie Jasna 2A Olsztyn 9.00-17.00
 

 

Rachunki bankowe Urzędu Miasta Olsztyna obowiązujące do 31 stycznia 2023r.

Obsługę bankową realizuje PKO Bank Polski SA

Numery rachunków bankowych

Numer rachunku bankowego dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
88 1020 3541 0000 5802 0290 6071


Numer rachunku bankowego dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych:
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat
58 1020 3541 0000 5202 0290 3219


Numer rachunku bankowego dla opłaty skarbowej:
63 1020 3541 0000 5002 0290 3227
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat


Numer rachunku bankowego dla dochodów niepodatkowych gminy:
78 1020 3541 0000 5902 0290 6105
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na ten rachunek należy dokonywać opłat z tytułu:
• użytkowania wieczystego gruntu gminy
• trwałego zarządu gminy
• opłaty adiacenckiej i renty planistycznej
• dzierżawy gruntu gminy
• dzierżawy powierzchni ratusza
• wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów od gminy
• nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy
• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy
• opłat komunikacyjnych, ewidencyjnych
• grzywien, mandatów (wystawionych przez Straż Miejską) oraz innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych
• korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
• usunięcia drzew i krzewów
• kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu
• wydania karty wędkarskiej
• zwrotu kosztów sądowych


Numer rachunku bankowego dla dochodów Skarbu Państwa:
88 1020 3541 0000 5502 0290 6121
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:
• użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa
• trwałego zarządu Skarbu Państwa
• dzierżawy gruntu Skarbu Państwa
• wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów Skarbu Państwa
• nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa
• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa
• udostępnienia danych osobowych
• zwrotu kosztów sądowych


Numer rachunku bankowego - dochody - usługi geodezyjne i kartograficzne:
96 1020 3541 0000 5702 0290 6170
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - dochody - opłata za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej (DPS):
89 1020 3541 0000 5002 0290 6154
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Depozyt:
81 1020 3541 0000 5602 0290 6683
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:
• wadium
• zabezpieczenia należytego wykonania umowy
• zabezpieczenia z tytułu rękojmi umowy


Numer rachunku bankowego - Wydatki:
70 1020 3541 0000 5602 0290 7269
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Oświata:
64 1020 3541 0000 5402 0290 7087
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Urząd Miasta:
12 1020 3541 0000 5102 0290 7103
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - egzekucja (zobowiązania objęte administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym):
46 1020 3541 0000 5602 0290 6246
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa:
96 1020 3541 0000 5402 0290 6220
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer podstawowego rachunku bankowego Gminy Olsztyn:
10 1020 3541 0000 5402 0290 6410
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na wymienionym rachunku bankowym są gromadzone środki:
• dochody Miasta Olsztyna, w tym:
  - środki stanowiące dochody, które pobierają urzędy skarbowe
  - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe
  - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego
• subwencja ogólna
• dotacje celowe z budżetu państwa
• udziały we wpływach z podatku pochodowego od osób fizycznych
• środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego
• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego


Kody do dokonywania płatności walutowych z zagranicy:
KOD BIC (SWIFT): BPKOPLPWDokonywanie wpłat gotówkowych

Bez ponoszenia dodatkowych opłat, wpłat gotówkowych można dokonywać w każdym oddziale PKO Bank Polski SA na terenie Miasta Olsztyna oraz na terenie całego kraju, do dnia 31 stycznia 2023r.

Wykaz oddziałów PKO Bank Polski SA w Olsztynie(każdy z oddziałów posiada udogodnienia dla osób niepełnosprawnych):

Oddział

Godziny pracy

 Placówka w Ratuszu

Oddział 2 w Olsztynie

10-101 Olsztyn, pl. Jana Pawła II 1

 w poniedziałek od 8:00 do 18:00

od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30

 Oddział 1 w Olsztynie

10-427 Olsztyn, ul. Jasna 2A

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 2 w Olsztynie

10-541 Olsztyn, ul. Erwina Kruka 30

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 3 w Olsztynie

10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 26

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 4 w Olsztynie

10-699 Olsztyn, ul. Jarocka 59

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 5 w Olsztynie

10-006 Olsztyn, ul. Pieniężnego 8

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 9 w Olsztynie

10-061 Olsztyn, ul. Barczewskiego 1

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

 

 

 

                                                     UWAGA MIESZKAŃCY!

                                            Zmiana Numerów Rachunków Bankowych

                                             Gminy Olsztyn i Urzędu Miasta Olsztyna

……………………………………………………………...............................................................................

Urząd Miasta Olsztyna informuje, że od dnia 1 lutego 2023 roku nastąpi ZMIANA BANKU

                     obsługującego Gminę Olsztyn i jej jednostki organizacyjne.

 

Obsługę bankową będzie realizował Bank Handlowy SA.

Nowy Bank to również nowe numery rachunków bankowych, w tym Urzędu Miasta i blisko 100

miejskichjednostek i zakładów budżetowych. Na rachunki Gminy i jednostek mieszkańcy oraz

przedsiębiorcydokonują wpłat z tytułu podatków lokalnych oraz opłat, np.: za wieczyste
użytkowanie, opłaty skarbowej,podatku od nieruchomości, za zajęcie pasa drogowego,
za internaty, przedszkola i żłobki, a także opłaty za odpady komunalne.

Jednocześnie, Urząd Miasta Olsztyna wspólnie z Bankiem Handlowym SA, informuje,
że na terenie Miasta Olsztyna, można od dnia 1 lutego 2023 roku realizować wpłaty
gotówkowe na rzecz Gminy Olsztyn i jej jednostek organizacyjnych, bez ponoszenia
dodatkowych opłat i prowizji
.

            WYKAZ PLACÓWEK BANKU HANDLOWEGO SA W OLSZTYNIE,
              w których 
można dokonywać wpłat od dnia 1 lutego 2023 roku:

 Placówka

Aktualne godziny pracy

ul. Wilczyńskiego 25/lokal F,Olsztyn 10-686

 

od poniedziałku do piątku w godz.:

poniedziałek: 8:15 do 17:45

wtorek - piątek: 8:00 do 16:00

ul. Kościuszki 87, Olsztyn 10-552

od poniedziałku do piątku w godz.:

poniedziałek: 8:15 do 17:45

wtorek - piątek: 8:00 do 16:00

 

Informacje dotyczące placówki w Urzędzie Miasta Olsztyna:

- w dniach 30-31 stycznia 2023 r. placówka obsługiwana przez PKO BP SA będzie
zamknięta;
pozostałe placówki obsługiwane przez PKO BP SA w tych dniach funkcjonują
bez zmian;

- w dniach 1-14 lutego 2023 r. placówka obsługiwana przez Bank Handlowy SA będzie

zamknięta; pozostałe 2 placówki obsługiwane przez Bank Handlowy SA w tych dniach

funkcjonują w godzinach podanych powyżej.

Numery rachunków bankowych Urzędu Miasta Olsztyna

obowiązujące od 1 lutego 2023 roku:

Numer rachunku bankowego dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

27 1030 1508 0000 0008 2309 9000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego dlapodatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku
leśnego,
podatku od środków transportowych, opłaty miejscowej:
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat

36 1030 1508 0000 0008 2310 0002

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego dla opłaty skarbowej:

09 1030 1508 0000 0008 2310 0003

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego dla dochodów  niepodatkowych gminy:
10 1030 1508 0000 0008 2300 1045

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

Na ten rachunek należy dokonywać opłat z tytułu:

 • użytkowania wieczystego gruntu gminy,
 • trwałego zarządu gminy,
 • opłaty adiacenckiej i renty planistycznej,
 • dzierżawy gruntu gminy,
 • dzierżawy powierzchni ratusza,
 • wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów od gminy,
 • nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy,
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy,
 • opłat komunikacyjnych, ewidencyjnych
 • grzywien, mandatów (wystawionych przez Straż Miejską) oraz innych kar pieniężnych
  od osób fizycznych i prawnych
 • korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • usunięcia drzew i krzewów,
 • kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu,
 • wydania karty wędkarskiej,
 • zwrotu kosztów sądowych.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego dla dochodów Skarbu Państwa:
53 1030 1508 0000 0008 2300 1047

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:

 • użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa,
 • trwałego zarządu Skarbu Państwa,
 • dzierżawy gruntu Skarbu Państwa,
 • wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów
  Skarbu Państwa,
 • nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu
  Państwa,
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  Skarbu Państwa,
 • udostępnienia danych osobowych,
 • zwrotu kosztów sądowych.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - dochody-usługi geodezyjne i kartograficzne:
26 1030 1508 0000 0008 2300 1048
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - dochody-opłata za pobyt osób w Domach Pomocy
Społecznej (DPS):

80 1030 1508 0000 0008 2300 1046
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - Depozyt:
77 1030 1508 0000 0008 2300 1003
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:

·        wadium

·        zabezpieczenia należytego wykonania umowy

·        zabezpieczenia z tytułu rękojmi umowy

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - Wydatki:
44 1030 1508 0000 0008 2300 1015

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Oświata:

55 1030 1508 0000 0008 2300 1011
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy – Urząd Miasta:

28 1030 1508 0000 0008 2300 1012
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego – egzekucja (zobowiązania objęte administracyjnym
postępowaniem
egzekucyjnym):

37 1030 1508 0000 0008 2300 1044
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Numer rachunku bankowego – Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa :
61 1030 1508 0000 0008 2309 8000

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer podstawowego rachunku bankowego Gminy Olsztyn:
95 1030 1508 0000 0008 2300 0000
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Na wymienionym rachunku bankowym są gromadzone środki:
• dochody Miasta Olsztyna, w tym:
  - środki stanowiące dochody, które pobierają urzędy skarbowe
  - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe
  - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego
• subwencja ogólna
• udziały we wpływach z podatku pochodowego od osób fizycznych
• środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, pod warunkiem
braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego
• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pod warunkiem braku obowiązku
wyodrębnionego rachunku bankowego

Ponadto, w związku ze zmianą banku obsługującego w zakresie przyjmowania opłaty
skarbowej
w  dniach 1-13.02.2023 r. nie będzie możliwe przyjmowanie wpłat gotówkowych
w  Urzędzie
Miasta Olsztyna.

W Urzędzie Stanu Cywilnego przy wydawaniu aktów urodzeń, małżeństw i zgonów  zostaje

utrzymana możliwość wpłat dokonywanych kartami płatniczymi przy użyciu terminala.
Będzie
też możliwe dokonywanie przelewów we własnym zakresie i dosłanie potwierdzenia
wpłaty w formie PDF na adres mailowy
usc@olsztyn.eu.

Za utrudnienia przepraszamy


 

 

Informacja o godzinach obsługi Klientów w placówkach

PKO Banku Polskiego SA

w Olsztynie

 

obowiązuje do dnia 31 stycznia 2023r.

nazwa placówki adres miejscowość

obowiązujący

czas obsługi

Klientów

Oddział 2 w Olsztynie Dąbrowszczaków 30 Olsztyn 8.00-18.00
Pl. Jana Pawła II 1 Olsztyn 7.30-14.30
Oddział 5 w Olsztynie Pieniężnego 8 Olsztyn 9.00-17.00
Oddział 3 w Olsztynie Wańkowicza 26 Olsztyn 9.00-17.00
Oddział 9 w Olsztynie Barczewskiego 1 Olsztyn 9.00-17.00
Oddział 4 w Olsztynie Jarocka 59 Olsztyn 8.00-18.00
Oddział 1 w Olsztynie Jasna 2A Olsztyn 9.00-17.00
 

 

Rachunki bankowe Urzędu Miasta Olsztyna obowiązujące do 31 stycznia 2023r.

Obsługę bankową realizuje PKO Bank Polski SA

Numery rachunków bankowych

Numer rachunku bankowego dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
88 1020 3541 0000 5802 0290 6071


Numer rachunku bankowego dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych:
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat
58 1020 3541 0000 5202 0290 3219


Numer rachunku bankowego dla opłaty skarbowej:
63 1020 3541 0000 5002 0290 3227
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat


Numer rachunku bankowego dla dochodów niepodatkowych gminy:
78 1020 3541 0000 5902 0290 6105
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na ten rachunek należy dokonywać opłat z tytułu:
• użytkowania wieczystego gruntu gminy
• trwałego zarządu gminy
• opłaty adiacenckiej i renty planistycznej
• dzierżawy gruntu gminy
• dzierżawy powierzchni ratusza
• wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów od gminy
• nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy
• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy
• opłat komunikacyjnych, ewidencyjnych
• grzywien, mandatów (wystawionych przez Straż Miejską) oraz innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych
• korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
• usunięcia drzew i krzewów
• kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu
• wydania karty wędkarskiej
• zwrotu kosztów sądowych


Numer rachunku bankowego dla dochodów Skarbu Państwa:
88 1020 3541 0000 5502 0290 6121
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:
• użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa
• trwałego zarządu Skarbu Państwa
• dzierżawy gruntu Skarbu Państwa
• wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów Skarbu Państwa
• nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa
• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa
• udostępnienia danych osobowych
• zwrotu kosztów sądowych


Numer rachunku bankowego - dochody - usługi geodezyjne i kartograficzne:
96 1020 3541 0000 5702 0290 6170
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - dochody - opłata za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej (DPS):
89 1020 3541 0000 5002 0290 6154
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Depozyt:
81 1020 3541 0000 5602 0290 6683
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:
• wadium
• zabezpieczenia należytego wykonania umowy
• zabezpieczenia z tytułu rękojmi umowy


Numer rachunku bankowego - Wydatki:
70 1020 3541 0000 5602 0290 7269
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Oświata:
64 1020 3541 0000 5402 0290 7087
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Urząd Miasta:
12 1020 3541 0000 5102 0290 7103
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - egzekucja (zobowiązania objęte administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym):
46 1020 3541 0000 5602 0290 6246
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa:
96 1020 3541 0000 5402 0290 6220
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer podstawowego rachunku bankowego Gminy Olsztyn:
10 1020 3541 0000 5402 0290 6410
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na wymienionym rachunku bankowym są gromadzone środki:
• dochody Miasta Olsztyna, w tym:
  - środki stanowiące dochody, które pobierają urzędy skarbowe
  - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe
  - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego
• subwencja ogólna
• dotacje celowe z budżetu państwa
• udziały we wpływach z podatku pochodowego od osób fizycznych
• środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego
• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego


Kody do dokonywania płatności walutowych z zagranicy:
KOD BIC (SWIFT): BPKOPLPWDokonywanie wpłat gotówkowych

Bez ponoszenia dodatkowych opłat, wpłat gotówkowych można dokonywać w każdym oddziale PKO Bank Polski SA na terenie Miasta Olsztyna oraz na terenie całego kraju, do dnia 31 stycznia 2023r.

Wykaz oddziałów PKO Bank Polski SA w Olsztynie(każdy z oddziałów posiada udogodnienia dla osób niepełnosprawnych):

Oddział

Godziny pracy

 Placówka w Ratuszu

Oddział 2 w Olsztynie

10-101 Olsztyn, pl. Jana Pawła II 1

 w poniedziałek od 8:00 do 18:00

od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30

 Oddział 1 w Olsztynie

10-427 Olsztyn, ul. Jasna 2A

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 2 w Olsztynie

10-541 Olsztyn, ul. Erwina Kruka 30

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 3 w Olsztynie

10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 26

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 4 w Olsztynie

10-699 Olsztyn, ul. Jarocka 59

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 5 w Olsztynie

10-006 Olsztyn, ul. Pieniężnego 8

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 9 w Olsztynie

10-061 Olsztyn, ul. Barczewskiego 1

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

 

 

10  2023-01-23 09:19:32  MONIKA MICHALEWICZ

Pole full zmieniło wartość z ' <table border="0" cellpadding="0" style="border-spacing: 0px; width: 0px;"> <tbody> <tr> <td style="width:628px;height:35px; white-space: nowrap;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; UWAGA MIESZKAŃCY!</strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zmiana Numer&oacute;w Rachunk&oacute;w Bankowych</strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gminy Olsztyn i Urzędu Miasta Olsztyna</strong></p> <p><strong>&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;...............................................................................</strong></p> <p>Urząd Miasta Olsztyna informuje, że <strong>od dnia 1 lutego 2023 roku</strong> nastąpi <strong>ZMIANA BANKU </strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; obsługującego Gminę Olsztyn</strong> i jej jednostki organizacyjne.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Obsługę bankową będzie realizował Bank Handlowy SA</strong>.</p> <p style="text-align: justify;">Nowy Bank to r&oacute;wnież nowe numery rachunk&oacute;w bankowych, w tym Urzędu Miasta i blisko 100</p> <p style="text-align: justify;">miejskichjednostek i zakład&oacute;w budżetowych. Na rachunki Gminy i jednostek mieszkańcy oraz</p> <p>przedsiębiorcydokonują wpłat z tytułu podatk&oacute;w lokalnych oraz opłat, np.: za wieczyste<br /> użytkowanie, opłaty skarbowej,podatku od nieruchomości, za zajęcie pasa drogowego,<br /> za internaty, przedszkola i żłobki, a także opłaty za odpady komunalne.</p> <p>Jednocześnie, Urząd Miasta Olsztyna wsp&oacute;lnie z Bankiem Handlowym SA, informuje,<br /> że <strong>na terenie </strong><strong>Miasta Olsztyna</strong>, można <strong><u>od dnia 1 lutego 2023 roku</u></strong> realizować wpłaty<br /> got&oacute;wkowe na rzecz Gminy Olsztyn i jej jednostek organizacyjnych, <strong>bez ponoszenia<br /> dodatkowych opłat i prowizji</strong>.</p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; WYKAZ PLAC&Oacute;WEK BANKU HANDLOWEGO SA W OLSZTYNIE,<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <u>w kt&oacute;rych&nbsp;</u></strong><strong><u>można dokonywać wpłat od dnia 1 lutego 2023 roku</u>:</strong></p> <table border="1" cellpadding="0" style="width:604px; border-spacing: 0px; width: 0px;"> <tbody> <tr> <td style="width:321px;height:38px;"> <p style="text-align: center;"><strong>&nbsp;Plac&oacute;wka</strong></p> </td> <td style="width:283px;height:38px;"> <p style="text-align: center;"><strong>Aktualne godziny pracy</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:321px;"> <div> <p>ul. Wilczyńskiego 25/lokal F,Olsztyn 10-686</p> <p>&nbsp;</p> </div> </td> <td style="width:283px;"> <p>od poniedziałku do piątku w godz.:</p> <p>poniedziałek: 8:15 do 17:45</p> <p>wtorek - piątek: 8:00 do 16:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:321px;"> <div> <p>ul. Kościuszki 87, Olsztyn 10-552</p> </div> </td> <td style="width:283px;"> <p>od poniedziałku do piątku w godz.:</p> <p>poniedziałek: 8:15 do 17:45</p> <p>wtorek - piątek: 8:00 do 16:00</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p><strong><u>Informacje dotyczące plac&oacute;wki w Urzędzie Miasta Olsztyna:</u></strong></p> <p><strong>- w dniach 30-31 stycznia 2023 r. plac&oacute;wka obsługiwana przez PKO BP SA będzie<br /> zamknięta; </strong><strong>pozostałe plac&oacute;wki obsługiwane przez PKO BP SA w tych dniach funkcjonują<br /> bez zmian;</strong></p> <p><strong>- w dniach 1-14 lutego 2023 r. plac&oacute;wka obsługiwana przez Bank Handlowy SA będzie </strong></p> <p><strong>zamknięta;</strong> <strong>pozostałe 2 plac&oacute;wki obsługiwane przez Bank Handlowy SA w tych dniach </strong></p> <p><strong>funkcjonują w </strong><strong>godzinach podanych powyżej.</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>Numery rachunk&oacute;w bankowych Urzędu Miasta Olsztyna</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><u>obowiązujące od 1 lutego 2023 roku:</u></strong></p> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p><strong>27 1030 1508 0000 0008 2309 9000</strong><br /> -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego dla<strong>podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku<br /> leśnego, </strong><strong>podatku od środk&oacute;w transportowych, opłaty miejscowej:</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatk&oacute;w i Opłat</p> <p><strong>36 1030 1508 0000 0008 2310 0002</strong></p> <p><strong>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</strong></p> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>opłaty skarbowej:</strong></p> <p><strong>09 1030 1508 0000 0008 2310 0003</strong></p> <p>Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatk&oacute;w i Opłat</p> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>dochod&oacute;w&nbsp; niepodatkowych gminy:</strong><br /> <strong>10 1030 1508 0000 0008 2300 1045</strong></p> <p>Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>Na ten rachunek należy dokonywać opłat z tytułu:</p> <ul> <li>użytkowania wieczystego gruntu gminy,</li> <li>trwałego zarządu gminy,</li> <li>opłaty adiacenckiej i renty planistycznej,</li> <li>dzierżawy gruntu gminy,</li> <li>dzierżawy powierzchni ratusza,</li> <li>wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiekt&oacute;w od gminy,</li> <li>nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy,</li> <li>przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy,</li> <li>opłat komunikacyjnych, ewidencyjnych</li> <li>grzywien, mandat&oacute;w (wystawionych przez Straż Miejską) oraz innych kar pieniężnych<br /> od os&oacute;b fizycznych i prawnych</li> <li>korzystania z zezwoleń na sprzedaż napoj&oacute;w alkoholowych,</li> <li>usunięcia drzew i krzew&oacute;w,</li> <li>koszt&oacute;w związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu,</li> <li>wydania karty wędkarskiej,</li> <li>zwrotu koszt&oacute;w sądowych.</li> </ul> <p>---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>dochod&oacute;w Skarbu Państwa</strong><strong>:</strong><br /> <strong>53 1030 1508 0000 0008 2300 1047</strong></p> <p>Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:</p> <ul> <li>użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa,</li> <li>trwałego zarządu Skarbu Państwa,</li> <li>dzierżawy gruntu Skarbu Państwa,</li> <li>wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiekt&oacute;w<br /> Skarbu Państwa,</li> <li>nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu<br /> Państwa,</li> <li>przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości<br /> Skarbu Państwa,</li> <li>udostępnienia danych osobowych,</li> <li>zwrotu koszt&oacute;w sądowych.</li> </ul> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>dochody-usługi geodezyjne i kartograficzne:</strong><br /> <strong>26 1030 1508 0000 0008 2300 1048</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>dochody-opłata za pobyt os&oacute;b w Domach Pomocy<br /> Społecznej (DPS):</strong><br /> <strong>80 1030 1508 0000 0008 2300 1046</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Depozyt:</strong><br /> <strong>77 1030 1508 0000 0008 2300 1003</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:</p> <p style="margin-left:36.0pt;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; wadium</p> <p style="margin-left:36.0pt;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zabezpieczenia należytego wykonania umowy</p> <p style="margin-left:36.0pt;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zabezpieczenia z tytułu rękojmi umowy</p> <p style="margin-left:18.0pt;">&nbsp;</p> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Wydatki:</strong><br /> <strong>44 1030 1508 0000 0008 2300 1015</strong></p> <p>Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Oświata:</strong></p> <p><strong>55 1030 1508 0000 0008 2300 1011</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy &ndash; Urząd Miasta:</strong></p> <p><strong>28 1030 1508 0000 0008 2300 1012</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego &ndash; <strong>egzekucja </strong><strong>(zobowiązania objęte administracyjnym<br /> postępowaniem</strong> <strong>egzekucyjnym)</strong><strong>:</strong></p> <p><strong>37 1030 1508 0000 0008 2300 1044</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&nbsp;</p> <p>Numer rachunku bankowego &ndash; <strong>Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa :</strong><br /> <strong>61 1030 1508 0000 0008 2309 8000</strong></p> <p>Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer <strong>podstawowego rachunku bankowego Gminy Olsztyn</strong>:<br /> <strong>95 1030 1508 0000 0008 2300 0000</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p><br /> Na wymienionym rachunku bankowym są gromadzone środki:<br /> &bull; dochody Miasta Olsztyna, w tym:<br /> &nbsp; - środki stanowiące dochody, kt&oacute;re pobierają urzędy skarbowe<br /> &nbsp; - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe<br /> &nbsp; - dotacje z budżet&oacute;w innych jednostek samorządu terytorialnego<br /> &bull; subwencja og&oacute;lna<br /> &bull; udziały we wpływach z podatku pochodowego od os&oacute;b fizycznych<br /> &bull; środki pochodzące ze źr&oacute;deł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, pod warunkiem<br /> braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego<br /> &bull; środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pod warunkiem braku obowiązku<br /> wyodrębnionego rachunku bankowego</p> <p><strong>Ponadto, w związku ze zmianą banku obsługującego w zakresie przyjmowania opłaty<br /> skarbowej </strong><strong>w &nbsp;dniach 1-13.02.2023 r. nie będzie możliwe przyjmowanie wpłat got&oacute;wkowych<br /> w&nbsp; Urzędzie </strong><strong>Miasta Olsztyna. </strong></p> <p><strong>W Urzędzie Stanu Cywilnego przy wydawaniu akt&oacute;w urodzeń, małżeństw i zgon&oacute;w&nbsp; zostaje </strong></p> <p><strong>utrzymana możliwość wpłat dokonywanych kartami płatniczymi przy użyciu terminala.<br /> Będzie </strong><strong>też możliwe dokonywanie przelew&oacute;w we własnym zakresie i dosłanie potwierdzenia<br /> wpłaty w formie PDF na adres mailowy </strong><a href="mailto:usc@olsztyn.eu"><strong>usc@olsztyn.eu</strong></a><strong><u>.</u></strong></p> <p><strong>Za&nbsp;utrudnienia&nbsp;przepraszamy</strong></p> <hr /> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><strong>Informacja o godzinach obsługi Klient&oacute;w w plac&oacute;wkach </strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>PKO Banku Polskiego SA</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>w Olsztynie</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>obowiązuje do dnia 31 stycznia 2023r.</strong></p> <table border="1" cellpadding="1" style="width: 500px; border-spacing: 1px;"> <tbody> <tr> <td><strong>nazwa plac&oacute;wki</strong></td> <td><strong>adres</strong></td> <td><strong>miejscowość</strong></td> <td> <p><strong>obowiązujący</strong></p> <p><strong>czas obsługi</strong></p> <p><strong>Klient&oacute;w</strong></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="1" rowspan="2">Oddział 2 w Olsztynie</td> <td>Dąbrowszczak&oacute;w 30</td> <td>Olsztyn</td> <td>8.00-18.00</td> </tr> <tr> <td>Pl. Jana Pawła II 1</td> <td>Olsztyn</td> <td>7.30-14.30</td> </tr> <tr> <td>Oddział 5 w Olsztynie</td> <td>Pieniężnego 8</td> <td>Olsztyn</td> <td>9.00-17.00</td> </tr> <tr> <td>Oddział 3 w Olsztynie</td> <td>Wańkowicza 26</td> <td>Olsztyn</td> <td>9.00-17.00</td> </tr> <tr> <td>Oddział 9 w Olsztynie</td> <td>Barczewskiego 1</td> <td>Olsztyn</td> <td>9.00-17.00</td> </tr> <tr> <td>Oddział 4 w Olsztynie</td> <td>Jarocka 59</td> <td>Olsztyn</td> <td>8.00-18.00</td> </tr> <tr> <td>Oddział 1 w Olsztynie</td> <td>Jasna 2A</td> <td>Olsztyn</td> <td>9.00-17.00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td style="width:628px;height:35px; white-space: nowrap;">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Rachunki bankowe Urzędu Miasta Olsztyna</strong> <strong>obowiązujące </strong><strong>do 31 stycznia 2023r.</strong><br /> <br /> Obsługę bankową realizuje <strong>PKO Bank Polski SA</strong><br /> <br /> <strong>Numery rachunk&oacute;w bankowych<br /> <br /> </strong>Numer rachunku bankowego dla <strong>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</strong>:<br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> <strong>88 1020 3541 0000 5802 0290 6071</strong></p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środk&oacute;w transportowych</strong>:<br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatk&oacute;w i Opłat<br /> <strong>58 1020 3541 0000 5202 0290 3219</strong></p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>opłaty skarbowej</strong>:<br /> <strong>63 1020 3541 0000 5002 0290 3227</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatk&oacute;w i Opłat</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>dochod&oacute;w niepodatkowych gminy</strong>:<br /> <strong>78 1020 3541 0000 5902 0290 6105</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na ten rachunek należy dokonywać opłat z tytułu:<br /> &bull; użytkowania wieczystego gruntu gminy<br /> &bull; trwałego zarządu gminy<br /> &bull; opłaty adiacenckiej i renty planistycznej<br /> &bull; dzierżawy gruntu gminy<br /> &bull; dzierżawy powierzchni ratusza<br /> &bull; wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiekt&oacute;w od gminy<br /> &bull; nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy<br /> &bull; przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy<br /> &bull; opłat komunikacyjnych, ewidencyjnych<br /> &bull; grzywien, mandat&oacute;w (wystawionych przez Straż Miejską) oraz innych kar pieniężnych od os&oacute;b fizycznych i prawnych<br /> &bull; korzystania z zezwoleń na sprzedaż napoj&oacute;w alkoholowych<br /> &bull; usunięcia drzew i krzew&oacute;w<br /> &bull; koszt&oacute;w związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu<br /> &bull; wydania karty wędkarskiej<br /> &bull; zwrotu koszt&oacute;w sądowych</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>dochod&oacute;w Skarbu Państwa</strong>:<br /> <strong>88 1020 3541 0000 5502 0290 6121</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:<br /> &bull; użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa<br /> &bull; trwałego zarządu Skarbu Państwa<br /> &bull; dzierżawy gruntu Skarbu Państwa<br /> &bull; wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiekt&oacute;w Skarbu Państwa<br /> &bull; nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa<br /> &bull; przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa<br /> &bull; udostępnienia danych osobowych<br /> &bull; zwrotu koszt&oacute;w sądowych</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>dochody - usługi geodezyjne i kartograficzne</strong>:<br /> <strong>96 1020 3541 0000 5702 0290 6170</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>dochody - opłata za pobyt os&oacute;b w Domach Pomocy Społecznej (DPS)</strong>:<br /> <strong>89 1020 3541 0000 5002 0290 6154</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Depozyt</strong>:<br /> <strong>81 1020 3541 0000 5602 0290 6683</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:<br /> &bull; wadium<br /> &bull; zabezpieczenia należytego wykonania umowy<br /> &bull; zabezpieczenia z tytułu rękojmi umowy</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Wydatki</strong>:<br /> <strong>70 1020 3541 0000 5602 0290 7269</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Oświata</strong>:<br /> <strong>64 1020 3541 0000 5402 0290 7087</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Urząd Miasta</strong>:<br /> <strong>12 1020 3541 0000 5102 0290 7103</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>egzekucja (zobowiązania objęte administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym)</strong>:<br /> <strong>46 1020 3541 0000 5602 0290 6246</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa</strong>:<br /> <strong>96 1020 3541 0000 5402 0290 6220</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer <strong>podstawowego rachunku bankowego Gminy Olsztyn</strong>:<br /> <strong>10 1020 3541 0000 5402 0290 6410 </strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na wymienionym rachunku bankowym są gromadzone środki:<br /> &bull; dochody Miasta Olsztyna, w tym:<br /> &nbsp; - środki stanowiące dochody, kt&oacute;re pobierają urzędy skarbowe<br /> &nbsp; - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe<br /> &nbsp; - dotacje z budżet&oacute;w innych jednostek samorządu terytorialnego<br /> &bull; subwencja og&oacute;lna<br /> &bull; dotacje celowe z budżetu państwa<br /> &bull; udziały we wpływach z podatku pochodowego od os&oacute;b fizycznych<br /> &bull; środki pochodzące ze źr&oacute;deł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego<br /> &bull; środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p><strong>Kody do dokonywania płatności walutowych z zagranicy</strong>:<br /> KOD BIC (SWIFT): <strong>BPKOPLPW</strong></p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p><br /> <strong>Dokonywanie wpłat got&oacute;wkowych<br /> </strong><br /> Bez ponoszenia dodatkowych opłat, wpłat got&oacute;wkowych można dokonywać w każdym oddziale PKO Bank Polski SA na terenie Miasta Olsztyna oraz na terenie całego kraju, <strong>do dnia <strong>31 stycznia 2023r.</strong></strong><br /> <br /> <strong>Wykaz oddział&oacute;w PKO Bank Polski SA w Olsztynie</strong>(każdy z oddział&oacute;w posiada udogodnienia dla os&oacute;b niepełnosprawnych):</p> <table border="1" cellpadding="0" style="border-spacing: 0px;"> <tbody> <tr> <td style="width:302px;"> <p>Oddział</p> </td> <td style="width:302px;"> <p>Godziny pracy</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p>&nbsp;Plac&oacute;wka w Ratuszu</p> <p>Oddział 2 w Olsztynie</p> <p><strong>10-101 Olsztyn, pl.&nbsp;Jana Pawła II 1</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p>&nbsp;w poniedziałek od 8:00 do 18:00</p> <p>od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <div> <p>&nbsp;Oddział 1 w Olsztynie</p> <p><strong>10-427 Olsztyn, ul.&nbsp;Jasna 2A</strong></p> </div> </td> <td style="width:302px;"> <p>od poniedziałku do piątku</p> <p>od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <div> <p>Oddział 2 w Olsztynie</p> <p><strong>10-541 Olsztyn, ul.&nbsp;Erwina Kruka 30</strong></p> </div> </td> <td style="width:302px;"> <p>od poniedziałku do piątku</p> <p>od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p>Oddział 3 w Olsztynie</p> <p><strong>10-684 Olsztyn, ul.&nbsp;Wańkowicza 26</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p>od poniedziałku do piątku</p> <p>od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p>Oddział 4 w Olsztynie</p> <p><strong>10-699 Olsztyn, ul.&nbsp;Jarocka 59</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p>od poniedziałku do piątku</p> <p>od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p>Oddział 5 w Olsztynie</p> <p><strong>10-006 Olsztyn, ul.&nbsp;Pieniężnego 8</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p>od poniedziałku do piątku</p> <p>od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p>Oddział 9 w Olsztynie</p> <p><strong>10-061 Olsztyn, ul.&nbsp;Barczewskiego 1</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p>od poniedziałku do piątku</p> <p>od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> ' na ' <table border="0" cellpadding="0" style="border-spacing: 0px; width: 0px;"> <tbody> <tr> <td style="width:628px;height:35px; white-space: nowrap;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; UWAGA MIESZKAŃCY!</strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zmiana Numer&oacute;w Rachunk&oacute;w Bankowych</strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gminy Olsztyn i Urzędu Miasta Olsztyna</strong></p> <p><strong>&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;...............................................................................</strong></p> <p>Urząd Miasta Olsztyna informuje, że <strong>od dnia 1 lutego 2023 roku</strong> nastąpi <strong>ZMIANA BANKU </strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; obsługującego Gminę Olsztyn</strong> i jej jednostki organizacyjne.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Obsługę bankową będzie realizował Bank Handlowy SA</strong>.</p> <p style="text-align: justify;">Nowy Bank to r&oacute;wnież nowe numery rachunk&oacute;w bankowych, w tym Urzędu Miasta i blisko 100</p> <p style="text-align: justify;">miejskichjednostek i zakład&oacute;w budżetowych. Na rachunki Gminy i jednostek mieszkańcy oraz</p> <p>przedsiębiorcydokonują wpłat z tytułu podatk&oacute;w lokalnych oraz opłat, np.: za wieczyste<br /> użytkowanie, opłaty skarbowej,podatku od nieruchomości, za zajęcie pasa drogowego,<br /> za internaty, przedszkola i żłobki, a także opłaty za odpady komunalne.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jednocześnie, Urząd Miasta Olsztyna wsp&oacute;lnie z Bankiem Handlowym SA, informuje,<br /> że <strong>na terenie </strong><strong>Miasta Olsztyna</strong>, można <strong><u>od dnia 1 lutego 2023 roku</u></strong> realizować wpłaty<br /> got&oacute;wkowe na rzecz Gminy Olsztyn i jej jednostek organizacyjnych, <strong>bez ponoszenia<br /> dodatkowych opłat i prowizji</strong>.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; WYKAZ PLAC&Oacute;WEK BANKU HANDLOWEGO SA W OLSZTYNIE,<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <u>w kt&oacute;rych&nbsp;</u></strong><strong><u>można dokonywać wpłat od dnia 1 lutego 2023 roku</u>:</strong></p> <table border="1" cellpadding="0" style="width:604px; border-spacing: 0px; width: 0px;"> <tbody> <tr> <td style="width:321px;height:38px;"> <p style="text-align: center;"><strong>&nbsp;Plac&oacute;wka</strong></p> </td> <td style="width:283px;height:38px;"> <p style="text-align: center;"><strong>Aktualne godziny pracy</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:321px;"> <div> <p>ul. Wilczyńskiego 25/lokal F,Olsztyn 10-686</p> <p>&nbsp;</p> </div> </td> <td style="width:283px;"> <p>od poniedziałku do piątku w godz.:</p> <p>poniedziałek: 8:15 do 17:45</p> <p>wtorek - piątek: 8:00 do 16:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:321px;"> <div> <p>ul. Kościuszki 87, Olsztyn 10-552</p> </div> </td> <td style="width:283px;"> <p>od poniedziałku do piątku w godz.:</p> <p>poniedziałek: 8:15 do 17:45</p> <p>wtorek - piątek: 8:00 do 16:00</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p><strong><u>Informacje dotyczące plac&oacute;wki w Urzędzie Miasta Olsztyna:</u></strong></p> <p><strong>- w dniach 30-31 stycznia 2023 r. plac&oacute;wka obsługiwana przez PKO BP SA będzie<br /> zamknięta; </strong><strong>pozostałe plac&oacute;wki obsługiwane przez PKO BP SA w tych dniach funkcjonują<br /> bez zmian;</strong></p> <p><strong>- w dniach 1-14 lutego 2023 r. plac&oacute;wka obsługiwana przez Bank Handlowy SA będzie </strong></p> <p><strong>zamknięta;</strong> <strong>pozostałe 2 plac&oacute;wki obsługiwane przez Bank Handlowy SA w tych dniach </strong></p> <p><strong>funkcjonują w </strong><strong>godzinach podanych powyżej.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><strong>Numery rachunk&oacute;w bankowych Urzędu Miasta Olsztyna</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><u>obowiązujące od 1 lutego 2023 roku:</u></strong></p> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p><strong>27 1030 1508 0000 0008 2309 9000</strong><br /> -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego dla<strong>podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku<br /> leśnego, </strong><strong>podatku od środk&oacute;w transportowych, opłaty miejscowej:</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatk&oacute;w i Opłat</p> <p><strong>36 1030 1508 0000 0008 2310 0002</strong></p> <p><strong>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</strong></p> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>opłaty skarbowej:</strong></p> <p><strong>09 1030 1508 0000 0008 2310 0003</strong></p> <p>Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatk&oacute;w i Opłat</p> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>dochod&oacute;w&nbsp; niepodatkowych gminy:</strong><br /> <strong>10 1030 1508 0000 0008 2300 1045</strong></p> <p>Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>Na ten rachunek należy dokonywać opłat z tytułu:</p> <ul> <li>użytkowania wieczystego gruntu gminy,</li> <li>trwałego zarządu gminy,</li> <li>opłaty adiacenckiej i renty planistycznej,</li> <li>dzierżawy gruntu gminy,</li> <li>dzierżawy powierzchni ratusza,</li> <li>wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiekt&oacute;w od gminy,</li> <li>nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy,</li> <li>przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy,</li> <li>opłat komunikacyjnych, ewidencyjnych</li> <li>grzywien, mandat&oacute;w (wystawionych przez Straż Miejską) oraz innych kar pieniężnych<br /> od os&oacute;b fizycznych i prawnych</li> <li>korzystania z zezwoleń na sprzedaż napoj&oacute;w alkoholowych,</li> <li>usunięcia drzew i krzew&oacute;w,</li> <li>koszt&oacute;w związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu,</li> <li>wydania karty wędkarskiej,</li> <li>zwrotu koszt&oacute;w sądowych.</li> </ul> <p>---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>dochod&oacute;w Skarbu Państwa</strong><strong>:</strong><br /> <strong>53 1030 1508 0000 0008 2300 1047</strong></p> <p>Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:</p> <ul> <li>użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa,</li> <li>trwałego zarządu Skarbu Państwa,</li> <li>dzierżawy gruntu Skarbu Państwa,</li> <li>wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiekt&oacute;w<br /> Skarbu Państwa,</li> <li>nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu<br /> Państwa,</li> <li>przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości<br /> Skarbu Państwa,</li> <li>udostępnienia danych osobowych,</li> <li>zwrotu koszt&oacute;w sądowych.</li> </ul> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>dochody-usługi geodezyjne i kartograficzne:</strong><br /> <strong>26 1030 1508 0000 0008 2300 1048</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>dochody-opłata za pobyt os&oacute;b w Domach Pomocy<br /> Społecznej (DPS):</strong><br /> <strong>80 1030 1508 0000 0008 2300 1046</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Depozyt:</strong><br /> <strong>77 1030 1508 0000 0008 2300 1003</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:</p> <p style="margin-left:36.0pt;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; wadium</p> <p style="margin-left:36.0pt;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zabezpieczenia należytego wykonania umowy</p> <p style="margin-left:36.0pt;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zabezpieczenia z tytułu rękojmi umowy</p> <p style="margin-left:18.0pt;">&nbsp;</p> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Wydatki:</strong><br /> <strong>44 1030 1508 0000 0008 2300 1015</strong></p> <p>Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Oświata:</strong></p> <p><strong>55 1030 1508 0000 0008 2300 1011</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy &ndash; Urząd Miasta:</strong></p> <p><strong>28 1030 1508 0000 0008 2300 1012</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego &ndash; <strong>egzekucja </strong><strong>(zobowiązania objęte administracyjnym<br /> postępowaniem</strong> <strong>egzekucyjnym)</strong><strong>:</strong></p> <p><strong>37 1030 1508 0000 0008 2300 1044</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&nbsp;</p> <p>Numer rachunku bankowego &ndash; <strong>Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa :</strong><br /> <strong>61 1030 1508 0000 0008 2309 8000</strong></p> <p>Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer <strong>podstawowego rachunku bankowego Gminy Olsztyn</strong>:<br /> <strong>95 1030 1508 0000 0008 2300 0000</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p><br /> Na wymienionym rachunku bankowym są gromadzone środki:<br /> &bull; dochody Miasta Olsztyna, w tym:<br /> &nbsp; - środki stanowiące dochody, kt&oacute;re pobierają urzędy skarbowe<br /> &nbsp; - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe<br /> &nbsp; - dotacje z budżet&oacute;w innych jednostek samorządu terytorialnego<br /> &bull; subwencja og&oacute;lna<br /> &bull; udziały we wpływach z podatku pochodowego od os&oacute;b fizycznych<br /> &bull; środki pochodzące ze źr&oacute;deł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, pod warunkiem<br /> braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego<br /> &bull; środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pod warunkiem braku obowiązku<br /> wyodrębnionego rachunku bankowego</p> <p><strong>Ponadto, w związku ze zmianą banku obsługującego w zakresie przyjmowania opłaty<br /> skarbowej </strong><strong>w &nbsp;dniach 1-13.02.2023 r. nie będzie możliwe przyjmowanie wpłat got&oacute;wkowych<br /> w&nbsp; Urzędzie </strong><strong>Miasta Olsztyna. </strong></p> <p><strong>W Urzędzie Stanu Cywilnego przy wydawaniu akt&oacute;w urodzeń, małżeństw i zgon&oacute;w&nbsp; zostaje </strong></p> <p><strong>utrzymana możliwość wpłat dokonywanych kartami płatniczymi przy użyciu terminala.<br /> Będzie </strong><strong>też możliwe dokonywanie przelew&oacute;w we własnym zakresie i dosłanie potwierdzenia<br /> wpłaty w formie PDF na adres mailowy </strong><a href="mailto:usc@olsztyn.eu"><strong>usc@olsztyn.eu</strong></a><strong><u>.</u></strong></p> <p><strong>Za&nbsp;utrudnienia&nbsp;przepraszamy</strong></p> <hr /> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><strong>Informacja o godzinach obsługi Klient&oacute;w w plac&oacute;wkach </strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>PKO Banku Polskiego SA</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>w Olsztynie</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>obowiązuje do dnia 31 stycznia 2023r.</strong></p> <table border="1" cellpadding="1" style="width: 500px; border-spacing: 1px;"> <tbody> <tr> <td><strong>nazwa plac&oacute;wki</strong></td> <td><strong>adres</strong></td> <td><strong>miejscowość</strong></td> <td> <p><strong>obowiązujący</strong></p> <p><strong>czas obsługi</strong></p> <p><strong>Klient&oacute;w</strong></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="1" rowspan="2">Oddział 2 w Olsztynie</td> <td>Dąbrowszczak&oacute;w 30</td> <td>Olsztyn</td> <td>8.00-18.00</td> </tr> <tr> <td>Pl. Jana Pawła II 1</td> <td>Olsztyn</td> <td>7.30-14.30</td> </tr> <tr> <td>Oddział 5 w Olsztynie</td> <td>Pieniężnego 8</td> <td>Olsztyn</td> <td>9.00-17.00</td> </tr> <tr> <td>Oddział 3 w Olsztynie</td> <td>Wańkowicza 26</td> <td>Olsztyn</td> <td>9.00-17.00</td> </tr> <tr> <td>Oddział 9 w Olsztynie</td> <td>Barczewskiego 1</td> <td>Olsztyn</td> <td>9.00-17.00</td> </tr> <tr> <td>Oddział 4 w Olsztynie</td> <td>Jarocka 59</td> <td>Olsztyn</td> <td>8.00-18.00</td> </tr> <tr> <td>Oddział 1 w Olsztynie</td> <td>Jasna 2A</td> <td>Olsztyn</td> <td>9.00-17.00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td style="width:628px;height:35px; white-space: nowrap;">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Rachunki bankowe Urzędu Miasta Olsztyna</strong> <strong>obowiązujące </strong><strong>do 31 stycznia 2023r.</strong><br /> <br /> Obsługę bankową realizuje <strong>PKO Bank Polski SA</strong><br /> <br /> <strong>Numery rachunk&oacute;w bankowych<br /> <br /> </strong>Numer rachunku bankowego dla <strong>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</strong>:<br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> <strong>88 1020 3541 0000 5802 0290 6071</strong></p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środk&oacute;w transportowych</strong>:<br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatk&oacute;w i Opłat<br /> <strong>58 1020 3541 0000 5202 0290 3219</strong></p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>opłaty skarbowej</strong>:<br /> <strong>63 1020 3541 0000 5002 0290 3227</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatk&oacute;w i Opłat</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>dochod&oacute;w niepodatkowych gminy</strong>:<br /> <strong>78 1020 3541 0000 5902 0290 6105</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na ten rachunek należy dokonywać opłat z tytułu:<br /> &bull; użytkowania wieczystego gruntu gminy<br /> &bull; trwałego zarządu gminy<br /> &bull; opłaty adiacenckiej i renty planistycznej<br /> &bull; dzierżawy gruntu gminy<br /> &bull; dzierżawy powierzchni ratusza<br /> &bull; wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiekt&oacute;w od gminy<br /> &bull; nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy<br /> &bull; przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy<br /> &bull; opłat komunikacyjnych, ewidencyjnych<br /> &bull; grzywien, mandat&oacute;w (wystawionych przez Straż Miejską) oraz innych kar pieniężnych od os&oacute;b fizycznych i prawnych<br /> &bull; korzystania z zezwoleń na sprzedaż napoj&oacute;w alkoholowych<br /> &bull; usunięcia drzew i krzew&oacute;w<br /> &bull; koszt&oacute;w związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu<br /> &bull; wydania karty wędkarskiej<br /> &bull; zwrotu koszt&oacute;w sądowych</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>dochod&oacute;w Skarbu Państwa</strong>:<br /> <strong>88 1020 3541 0000 5502 0290 6121</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:<br /> &bull; użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa<br /> &bull; trwałego zarządu Skarbu Państwa<br /> &bull; dzierżawy gruntu Skarbu Państwa<br /> &bull; wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiekt&oacute;w Skarbu Państwa<br /> &bull; nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa<br /> &bull; przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa<br /> &bull; udostępnienia danych osobowych<br /> &bull; zwrotu koszt&oacute;w sądowych</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>dochody - usługi geodezyjne i kartograficzne</strong>:<br /> <strong>96 1020 3541 0000 5702 0290 6170</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>dochody - opłata za pobyt os&oacute;b w Domach Pomocy Społecznej (DPS)</strong>:<br /> <strong>89 1020 3541 0000 5002 0290 6154</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Depozyt</strong>:<br /> <strong>81 1020 3541 0000 5602 0290 6683</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:<br /> &bull; wadium<br /> &bull; zabezpieczenia należytego wykonania umowy<br /> &bull; zabezpieczenia z tytułu rękojmi umowy</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Wydatki</strong>:<br /> <strong>70 1020 3541 0000 5602 0290 7269</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Oświata</strong>:<br /> <strong>64 1020 3541 0000 5402 0290 7087</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Urząd Miasta</strong>:<br /> <strong>12 1020 3541 0000 5102 0290 7103</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>egzekucja (zobowiązania objęte administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym)</strong>:<br /> <strong>46 1020 3541 0000 5602 0290 6246</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa</strong>:<br /> <strong>96 1020 3541 0000 5402 0290 6220</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer <strong>podstawowego rachunku bankowego Gminy Olsztyn</strong>:<br /> <strong>10 1020 3541 0000 5402 0290 6410 </strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na wymienionym rachunku bankowym są gromadzone środki:<br /> &bull; dochody Miasta Olsztyna, w tym:<br /> &nbsp; - środki stanowiące dochody, kt&oacute;re pobierają urzędy skarbowe<br /> &nbsp; - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe<br /> &nbsp; - dotacje z budżet&oacute;w innych jednostek samorządu terytorialnego<br /> &bull; subwencja og&oacute;lna<br /> &bull; dotacje celowe z budżetu państwa<br /> &bull; udziały we wpływach z podatku pochodowego od os&oacute;b fizycznych<br /> &bull; środki pochodzące ze źr&oacute;deł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego<br /> &bull; środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p><strong>Kody do dokonywania płatności walutowych z zagranicy</strong>:<br /> KOD BIC (SWIFT): <strong>BPKOPLPW</strong></p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p><br /> <strong>Dokonywanie wpłat got&oacute;wkowych<br /> </strong><br /> Bez ponoszenia dodatkowych opłat, wpłat got&oacute;wkowych można dokonywać w każdym oddziale PKO Bank Polski SA na terenie Miasta Olsztyna oraz na terenie całego kraju, <strong>do dnia <strong>31 stycznia 2023r.</strong></strong><br /> <br /> <strong>Wykaz oddział&oacute;w PKO Bank Polski SA w Olsztynie</strong>(każdy z oddział&oacute;w posiada udogodnienia dla os&oacute;b niepełnosprawnych):</p> <table border="1" cellpadding="0" style="border-spacing: 0px;"> <tbody> <tr> <td style="width:302px;"> <p>Oddział</p> </td> <td style="width:302px;"> <p>Godziny pracy</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p>&nbsp;Plac&oacute;wka w Ratuszu</p> <p>Oddział 2 w Olsztynie</p> <p><strong>10-101 Olsztyn, pl.&nbsp;Jana Pawła II 1</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p>&nbsp;w poniedziałek od 8:00 do 18:00</p> <p>od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <div> <p>&nbsp;Oddział 1 w Olsztynie</p> <p><strong>10-427 Olsztyn, ul.&nbsp;Jasna 2A</strong></p> </div> </td> <td style="width:302px;"> <p>od poniedziałku do piątku</p> <p>od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <div> <p>Oddział 2 w Olsztynie</p> <p><strong>10-541 Olsztyn, ul.&nbsp;Erwina Kruka 30</strong></p> </div> </td> <td style="width:302px;"> <p>od poniedziałku do piątku</p> <p>od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p>Oddział 3 w Olsztynie</p> <p><strong>10-684 Olsztyn, ul.&nbsp;Wańkowicza 26</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p>od poniedziałku do piątku</p> <p>od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p>Oddział 4 w Olsztynie</p> <p><strong>10-699 Olsztyn, ul.&nbsp;Jarocka 59</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p>od poniedziałku do piątku</p> <p>od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p>Oddział 5 w Olsztynie</p> <p><strong>10-006 Olsztyn, ul.&nbsp;Pieniężnego 8</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p>od poniedziałku do piątku</p> <p>od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p>Oddział 9 w Olsztynie</p> <p><strong>10-061 Olsztyn, ul.&nbsp;Barczewskiego 1</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p>od poniedziałku do piątku</p> <p>od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

 

                                                     UWAGA MIESZKAŃCY!

                                            Zmiana Numerów Rachunków Bankowych

                                             Gminy Olsztyn i Urzędu Miasta Olsztyna

……………………………………………………………...............................................................................

Urząd Miasta Olsztyna informuje, że od dnia 1 lutego 2023 roku nastąpi ZMIANA BANKU

                     obsługującego Gminę Olsztyn i jej jednostki organizacyjne.

 

Obsługę bankową będzie realizował Bank Handlowy SA.

Nowy Bank to również nowe numery rachunków bankowych, w tym Urzędu Miasta i blisko 100

miejskichjednostek i zakładów budżetowych. Na rachunki Gminy i jednostek mieszkańcy oraz

przedsiębiorcydokonują wpłat z tytułu podatków lokalnych oraz opłat, np.: za wieczyste
użytkowanie, opłaty skarbowej,podatku od nieruchomości, za zajęcie pasa drogowego,
za internaty, przedszkola i żłobki, a także opłaty za odpady komunalne.

Jednocześnie, Urząd Miasta Olsztyna wspólnie z Bankiem Handlowym SA, informuje,
że na terenie Miasta Olsztyna, można od dnia 1 lutego 2023 roku realizować wpłaty
gotówkowe na rzecz Gminy Olsztyn i jej jednostek organizacyjnych, bez ponoszenia
dodatkowych opłat i prowizji
.

            WYKAZ PLACÓWEK BANKU HANDLOWEGO SA W OLSZTYNIE,
              w których 
można dokonywać wpłat od dnia 1 lutego 2023 roku:

 Placówka

Aktualne godziny pracy

ul. Wilczyńskiego 25/lokal F,Olsztyn 10-686

 

od poniedziałku do piątku w godz.:

poniedziałek: 8:15 do 17:45

wtorek - piątek: 8:00 do 16:00

ul. Kościuszki 87, Olsztyn 10-552

od poniedziałku do piątku w godz.:

poniedziałek: 8:15 do 17:45

wtorek - piątek: 8:00 do 16:00

 

Informacje dotyczące placówki w Urzędzie Miasta Olsztyna:

- w dniach 30-31 stycznia 2023 r. placówka obsługiwana przez PKO BP SA będzie
zamknięta;
pozostałe placówki obsługiwane przez PKO BP SA w tych dniach funkcjonują
bez zmian;

- w dniach 1-14 lutego 2023 r. placówka obsługiwana przez Bank Handlowy SA będzie

zamknięta; pozostałe 2 placówki obsługiwane przez Bank Handlowy SA w tych dniach

funkcjonują w godzinach podanych powyżej.

Numery rachunków bankowych Urzędu Miasta Olsztyna

obowiązujące od 1 lutego 2023 roku:

Numer rachunku bankowego dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

27 1030 1508 0000 0008 2309 9000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego dlapodatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku
leśnego,
podatku od środków transportowych, opłaty miejscowej:
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat

36 1030 1508 0000 0008 2310 0002

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego dla opłaty skarbowej:

09 1030 1508 0000 0008 2310 0003

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego dla dochodów  niepodatkowych gminy:
10 1030 1508 0000 0008 2300 1045

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

Na ten rachunek należy dokonywać opłat z tytułu:

 • użytkowania wieczystego gruntu gminy,
 • trwałego zarządu gminy,
 • opłaty adiacenckiej i renty planistycznej,
 • dzierżawy gruntu gminy,
 • dzierżawy powierzchni ratusza,
 • wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów od gminy,
 • nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy,
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy,
 • opłat komunikacyjnych, ewidencyjnych
 • grzywien, mandatów (wystawionych przez Straż Miejską) oraz innych kar pieniężnych
  od osób fizycznych i prawnych
 • korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • usunięcia drzew i krzewów,
 • kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu,
 • wydania karty wędkarskiej,
 • zwrotu kosztów sądowych.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego dla dochodów Skarbu Państwa:
53 1030 1508 0000 0008 2300 1047

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:

 • użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa,
 • trwałego zarządu Skarbu Państwa,
 • dzierżawy gruntu Skarbu Państwa,
 • wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów
  Skarbu Państwa,
 • nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu
  Państwa,
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  Skarbu Państwa,
 • udostępnienia danych osobowych,
 • zwrotu kosztów sądowych.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - dochody-usługi geodezyjne i kartograficzne:
26 1030 1508 0000 0008 2300 1048
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - dochody-opłata za pobyt osób w Domach Pomocy
Społecznej (DPS):

80 1030 1508 0000 0008 2300 1046
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - Depozyt:
77 1030 1508 0000 0008 2300 1003
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:

·        wadium

·        zabezpieczenia należytego wykonania umowy

·        zabezpieczenia z tytułu rękojmi umowy

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - Wydatki:
44 1030 1508 0000 0008 2300 1015

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Oświata:

55 1030 1508 0000 0008 2300 1011
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy – Urząd Miasta:

28 1030 1508 0000 0008 2300 1012
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego – egzekucja (zobowiązania objęte administracyjnym
postępowaniem
egzekucyjnym):

37 1030 1508 0000 0008 2300 1044
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Numer rachunku bankowego – Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa :
61 1030 1508 0000 0008 2309 8000

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer podstawowego rachunku bankowego Gminy Olsztyn:
95 1030 1508 0000 0008 2300 0000
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Na wymienionym rachunku bankowym są gromadzone środki:
• dochody Miasta Olsztyna, w tym:
  - środki stanowiące dochody, które pobierają urzędy skarbowe
  - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe
  - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego
• subwencja ogólna
• udziały we wpływach z podatku pochodowego od osób fizycznych
• środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, pod warunkiem
braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego
• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pod warunkiem braku obowiązku
wyodrębnionego rachunku bankowego

Ponadto, w związku ze zmianą banku obsługującego w zakresie przyjmowania opłaty
skarbowej
w  dniach 1-13.02.2023 r. nie będzie możliwe przyjmowanie wpłat gotówkowych
w  Urzędzie
Miasta Olsztyna.

W Urzędzie Stanu Cywilnego przy wydawaniu aktów urodzeń, małżeństw i zgonów  zostaje

utrzymana możliwość wpłat dokonywanych kartami płatniczymi przy użyciu terminala.
Będzie
też możliwe dokonywanie przelewów we własnym zakresie i dosłanie potwierdzenia
wpłaty w formie PDF na adres mailowy
usc@olsztyn.eu.

Za utrudnienia przepraszamy


 

 

Informacja o godzinach obsługi Klientów w placówkach

PKO Banku Polskiego SA

w Olsztynie

 

obowiązuje do dnia 31 stycznia 2023r.

nazwa placówki adres miejscowość

obowiązujący

czas obsługi

Klientów

Oddział 2 w Olsztynie Dąbrowszczaków 30 Olsztyn 8.00-18.00
Pl. Jana Pawła II 1 Olsztyn 7.30-14.30
Oddział 5 w Olsztynie Pieniężnego 8 Olsztyn 9.00-17.00
Oddział 3 w Olsztynie Wańkowicza 26 Olsztyn 9.00-17.00
Oddział 9 w Olsztynie Barczewskiego 1 Olsztyn 9.00-17.00
Oddział 4 w Olsztynie Jarocka 59 Olsztyn 8.00-18.00
Oddział 1 w Olsztynie Jasna 2A Olsztyn 9.00-17.00
 

 

Rachunki bankowe Urzędu Miasta Olsztyna obowiązujące do 31 stycznia 2023r.

Obsługę bankową realizuje PKO Bank Polski SA

Numery rachunków bankowych

Numer rachunku bankowego dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
88 1020 3541 0000 5802 0290 6071


Numer rachunku bankowego dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych:
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat
58 1020 3541 0000 5202 0290 3219


Numer rachunku bankowego dla opłaty skarbowej:
63 1020 3541 0000 5002 0290 3227
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat


Numer rachunku bankowego dla dochodów niepodatkowych gminy:
78 1020 3541 0000 5902 0290 6105
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na ten rachunek należy dokonywać opłat z tytułu:
• użytkowania wieczystego gruntu gminy
• trwałego zarządu gminy
• opłaty adiacenckiej i renty planistycznej
• dzierżawy gruntu gminy
• dzierżawy powierzchni ratusza
• wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów od gminy
• nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy
• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy
• opłat komunikacyjnych, ewidencyjnych
• grzywien, mandatów (wystawionych przez Straż Miejską) oraz innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych
• korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
• usunięcia drzew i krzewów
• kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu
• wydania karty wędkarskiej
• zwrotu kosztów sądowych


Numer rachunku bankowego dla dochodów Skarbu Państwa:
88 1020 3541 0000 5502 0290 6121
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:
• użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa
• trwałego zarządu Skarbu Państwa
• dzierżawy gruntu Skarbu Państwa
• wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów Skarbu Państwa
• nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa
• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa
• udostępnienia danych osobowych
• zwrotu kosztów sądowych


Numer rachunku bankowego - dochody - usługi geodezyjne i kartograficzne:
96 1020 3541 0000 5702 0290 6170
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - dochody - opłata za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej (DPS):
89 1020 3541 0000 5002 0290 6154
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Depozyt:
81 1020 3541 0000 5602 0290 6683
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:
• wadium
• zabezpieczenia należytego wykonania umowy
• zabezpieczenia z tytułu rękojmi umowy


Numer rachunku bankowego - Wydatki:
70 1020 3541 0000 5602 0290 7269
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Oświata:
64 1020 3541 0000 5402 0290 7087
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Urząd Miasta:
12 1020 3541 0000 5102 0290 7103
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - egzekucja (zobowiązania objęte administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym):
46 1020 3541 0000 5602 0290 6246
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa:
96 1020 3541 0000 5402 0290 6220
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer podstawowego rachunku bankowego Gminy Olsztyn:
10 1020 3541 0000 5402 0290 6410
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na wymienionym rachunku bankowym są gromadzone środki:
• dochody Miasta Olsztyna, w tym:
  - środki stanowiące dochody, które pobierają urzędy skarbowe
  - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe
  - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego
• subwencja ogólna
• dotacje celowe z budżetu państwa
• udziały we wpływach z podatku pochodowego od osób fizycznych
• środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego
• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego


Kody do dokonywania płatności walutowych z zagranicy:
KOD BIC (SWIFT): BPKOPLPWDokonywanie wpłat gotówkowych

Bez ponoszenia dodatkowych opłat, wpłat gotówkowych można dokonywać w każdym oddziale PKO Bank Polski SA na terenie Miasta Olsztyna oraz na terenie całego kraju, do dnia 31 stycznia 2023r.

Wykaz oddziałów PKO Bank Polski SA w Olsztynie(każdy z oddziałów posiada udogodnienia dla osób niepełnosprawnych):

Oddział

Godziny pracy

 Placówka w Ratuszu

Oddział 2 w Olsztynie

10-101 Olsztyn, pl. Jana Pawła II 1

 w poniedziałek od 8:00 do 18:00

od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30

 Oddział 1 w Olsztynie

10-427 Olsztyn, ul. Jasna 2A

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 2 w Olsztynie

10-541 Olsztyn, ul. Erwina Kruka 30

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 3 w Olsztynie

10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 26

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 4 w Olsztynie

10-699 Olsztyn, ul. Jarocka 59

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 5 w Olsztynie

10-006 Olsztyn, ul. Pieniężnego 8

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 9 w Olsztynie

10-061 Olsztyn, ul. Barczewskiego 1

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

 

 

 

                                                     UWAGA MIESZKAŃCY!

                                            Zmiana Numerów Rachunków Bankowych

                                             Gminy Olsztyn i Urzędu Miasta Olsztyna

……………………………………………………………...............................................................................

Urząd Miasta Olsztyna informuje, że od dnia 1 lutego 2023 roku nastąpi ZMIANA BANKU

                     obsługującego Gminę Olsztyn i jej jednostki organizacyjne.

 

Obsługę bankową będzie realizował Bank Handlowy SA.

Nowy Bank to również nowe numery rachunków bankowych, w tym Urzędu Miasta i blisko 100

miejskichjednostek i zakładów budżetowych. Na rachunki Gminy i jednostek mieszkańcy oraz

przedsiębiorcydokonują wpłat z tytułu podatków lokalnych oraz opłat, np.: za wieczyste
użytkowanie, opłaty skarbowej,podatku od nieruchomości, za zajęcie pasa drogowego,
za internaty, przedszkola i żłobki, a także opłaty za odpady komunalne.

 

Jednocześnie, Urząd Miasta Olsztyna wspólnie z Bankiem Handlowym SA, informuje,
że na terenie Miasta Olsztyna, można od dnia 1 lutego 2023 roku realizować wpłaty
gotówkowe na rzecz Gminy Olsztyn i jej jednostek organizacyjnych, bez ponoszenia
dodatkowych opłat i prowizji
.

 

            WYKAZ PLACÓWEK BANKU HANDLOWEGO SA W OLSZTYNIE,
              w których 
można dokonywać wpłat od dnia 1 lutego 2023 roku:

 Placówka

Aktualne godziny pracy

ul. Wilczyńskiego 25/lokal F,Olsztyn 10-686

 

od poniedziałku do piątku w godz.:

poniedziałek: 8:15 do 17:45

wtorek - piątek: 8:00 do 16:00

ul. Kościuszki 87, Olsztyn 10-552

od poniedziałku do piątku w godz.:

poniedziałek: 8:15 do 17:45

wtorek - piątek: 8:00 do 16:00

 

Informacje dotyczące placówki w Urzędzie Miasta Olsztyna:

- w dniach 30-31 stycznia 2023 r. placówka obsługiwana przez PKO BP SA będzie
zamknięta;
pozostałe placówki obsługiwane przez PKO BP SA w tych dniach funkcjonują
bez zmian;

- w dniach 1-14 lutego 2023 r. placówka obsługiwana przez Bank Handlowy SA będzie

zamknięta; pozostałe 2 placówki obsługiwane przez Bank Handlowy SA w tych dniach

funkcjonują w godzinach podanych powyżej.

 

 

Numery rachunków bankowych Urzędu Miasta Olsztyna

obowiązujące od 1 lutego 2023 roku:

Numer rachunku bankowego dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

27 1030 1508 0000 0008 2309 9000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego dlapodatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku
leśnego,
podatku od środków transportowych, opłaty miejscowej:
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat

36 1030 1508 0000 0008 2310 0002

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego dla opłaty skarbowej:

09 1030 1508 0000 0008 2310 0003

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego dla dochodów  niepodatkowych gminy:
10 1030 1508 0000 0008 2300 1045

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

Na ten rachunek należy dokonywać opłat z tytułu:

 • użytkowania wieczystego gruntu gminy,
 • trwałego zarządu gminy,
 • opłaty adiacenckiej i renty planistycznej,
 • dzierżawy gruntu gminy,
 • dzierżawy powierzchni ratusza,
 • wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów od gminy,
 • nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy,
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy,
 • opłat komunikacyjnych, ewidencyjnych
 • grzywien, mandatów (wystawionych przez Straż Miejską) oraz innych kar pieniężnych
  od osób fizycznych i prawnych
 • korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • usunięcia drzew i krzewów,
 • kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu,
 • wydania karty wędkarskiej,
 • zwrotu kosztów sądowych.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego dla dochodów Skarbu Państwa:
53 1030 1508 0000 0008 2300 1047

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:

 • użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa,
 • trwałego zarządu Skarbu Państwa,
 • dzierżawy gruntu Skarbu Państwa,
 • wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów
  Skarbu Państwa,
 • nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu
  Państwa,
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  Skarbu Państwa,
 • udostępnienia danych osobowych,
 • zwrotu kosztów sądowych.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - dochody-usługi geodezyjne i kartograficzne:
26 1030 1508 0000 0008 2300 1048
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - dochody-opłata za pobyt osób w Domach Pomocy
Społecznej (DPS):

80 1030 1508 0000 0008 2300 1046
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - Depozyt:
77 1030 1508 0000 0008 2300 1003
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:

·        wadium

·        zabezpieczenia należytego wykonania umowy

·        zabezpieczenia z tytułu rękojmi umowy

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - Wydatki:
44 1030 1508 0000 0008 2300 1015

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Oświata:

55 1030 1508 0000 0008 2300 1011
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy – Urząd Miasta:

28 1030 1508 0000 0008 2300 1012
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego – egzekucja (zobowiązania objęte administracyjnym
postępowaniem
egzekucyjnym):

37 1030 1508 0000 0008 2300 1044
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Numer rachunku bankowego – Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa :
61 1030 1508 0000 0008 2309 8000

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer podstawowego rachunku bankowego Gminy Olsztyn:
95 1030 1508 0000 0008 2300 0000
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Na wymienionym rachunku bankowym są gromadzone środki:
• dochody Miasta Olsztyna, w tym:
  - środki stanowiące dochody, które pobierają urzędy skarbowe
  - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe
  - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego
• subwencja ogólna
• udziały we wpływach z podatku pochodowego od osób fizycznych
• środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, pod warunkiem
braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego
• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pod warunkiem braku obowiązku
wyodrębnionego rachunku bankowego

Ponadto, w związku ze zmianą banku obsługującego w zakresie przyjmowania opłaty
skarbowej
w  dniach 1-13.02.2023 r. nie będzie możliwe przyjmowanie wpłat gotówkowych
w  Urzędzie
Miasta Olsztyna.

W Urzędzie Stanu Cywilnego przy wydawaniu aktów urodzeń, małżeństw i zgonów  zostaje

utrzymana możliwość wpłat dokonywanych kartami płatniczymi przy użyciu terminala.
Będzie
też możliwe dokonywanie przelewów we własnym zakresie i dosłanie potwierdzenia
wpłaty w formie PDF na adres mailowy
usc@olsztyn.eu.

Za utrudnienia przepraszamy


 

 

Informacja o godzinach obsługi Klientów w placówkach

PKO Banku Polskiego SA

w Olsztynie

 

obowiązuje do dnia 31 stycznia 2023r.

nazwa placówki adres miejscowość

obowiązujący

czas obsługi

Klientów

Oddział 2 w Olsztynie Dąbrowszczaków 30 Olsztyn 8.00-18.00
Pl. Jana Pawła II 1 Olsztyn 7.30-14.30
Oddział 5 w Olsztynie Pieniężnego 8 Olsztyn 9.00-17.00
Oddział 3 w Olsztynie Wańkowicza 26 Olsztyn 9.00-17.00
Oddział 9 w Olsztynie Barczewskiego 1 Olsztyn 9.00-17.00
Oddział 4 w Olsztynie Jarocka 59 Olsztyn 8.00-18.00
Oddział 1 w Olsztynie Jasna 2A Olsztyn 9.00-17.00
 

 

Rachunki bankowe Urzędu Miasta Olsztyna obowiązujące do 31 stycznia 2023r.

Obsługę bankową realizuje PKO Bank Polski SA

Numery rachunków bankowych

Numer rachunku bankowego dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
88 1020 3541 0000 5802 0290 6071


Numer rachunku bankowego dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych:
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat
58 1020 3541 0000 5202 0290 3219


Numer rachunku bankowego dla opłaty skarbowej:
63 1020 3541 0000 5002 0290 3227
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat


Numer rachunku bankowego dla dochodów niepodatkowych gminy:
78 1020 3541 0000 5902 0290 6105
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na ten rachunek należy dokonywać opłat z tytułu:
• użytkowania wieczystego gruntu gminy
• trwałego zarządu gminy
• opłaty adiacenckiej i renty planistycznej
• dzierżawy gruntu gminy
• dzierżawy powierzchni ratusza
• wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów od gminy
• nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy
• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy
• opłat komunikacyjnych, ewidencyjnych
• grzywien, mandatów (wystawionych przez Straż Miejską) oraz innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych
• korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
• usunięcia drzew i krzewów
• kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu
• wydania karty wędkarskiej
• zwrotu kosztów sądowych


Numer rachunku bankowego dla dochodów Skarbu Państwa:
88 1020 3541 0000 5502 0290 6121
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:
• użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa
• trwałego zarządu Skarbu Państwa
• dzierżawy gruntu Skarbu Państwa
• wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów Skarbu Państwa
• nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa
• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa
• udostępnienia danych osobowych
• zwrotu kosztów sądowych


Numer rachunku bankowego - dochody - usługi geodezyjne i kartograficzne:
96 1020 3541 0000 5702 0290 6170
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - dochody - opłata za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej (DPS):
89 1020 3541 0000 5002 0290 6154
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Depozyt:
81 1020 3541 0000 5602 0290 6683
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:
• wadium
• zabezpieczenia należytego wykonania umowy
• zabezpieczenia z tytułu rękojmi umowy


Numer rachunku bankowego - Wydatki:
70 1020 3541 0000 5602 0290 7269
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Oświata:
64 1020 3541 0000 5402 0290 7087
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Urząd Miasta:
12 1020 3541 0000 5102 0290 7103
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - egzekucja (zobowiązania objęte administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym):
46 1020 3541 0000 5602 0290 6246
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa:
96 1020 3541 0000 5402 0290 6220
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer podstawowego rachunku bankowego Gminy Olsztyn:
10 1020 3541 0000 5402 0290 6410
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na wymienionym rachunku bankowym są gromadzone środki:
• dochody Miasta Olsztyna, w tym:
  - środki stanowiące dochody, które pobierają urzędy skarbowe
  - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe
  - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego
• subwencja ogólna
• dotacje celowe z budżetu państwa
• udziały we wpływach z podatku pochodowego od osób fizycznych
• środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego
• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego


Kody do dokonywania płatności walutowych z zagranicy:
KOD BIC (SWIFT): BPKOPLPWDokonywanie wpłat gotówkowych

Bez ponoszenia dodatkowych opłat, wpłat gotówkowych można dokonywać w każdym oddziale PKO Bank Polski SA na terenie Miasta Olsztyna oraz na terenie całego kraju, do dnia 31 stycznia 2023r.

Wykaz oddziałów PKO Bank Polski SA w Olsztynie(każdy z oddziałów posiada udogodnienia dla osób niepełnosprawnych):

Oddział

Godziny pracy

 Placówka w Ratuszu

Oddział 2 w Olsztynie

10-101 Olsztyn, pl. Jana Pawła II 1

 w poniedziałek od 8:00 do 18:00

od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30

 Oddział 1 w Olsztynie

10-427 Olsztyn, ul. Jasna 2A

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 2 w Olsztynie

10-541 Olsztyn, ul. Erwina Kruka 30

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 3 w Olsztynie

10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 26

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 4 w Olsztynie

10-699 Olsztyn, ul. Jarocka 59

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 5 w Olsztynie

10-006 Olsztyn, ul. Pieniężnego 8

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 9 w Olsztynie

10-061 Olsztyn, ul. Barczewskiego 1

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

 

 

11  2023-01-23 09:21:23  MONIKA MICHALEWICZ

Pole full zmieniło wartość z ' <table border="0" cellpadding="0" style="border-spacing: 0px; width: 0px;"> <tbody> <tr> <td style="width:628px;height:35px; white-space: nowrap;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; UWAGA MIESZKAŃCY!</strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zmiana Numer&oacute;w Rachunk&oacute;w Bankowych</strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gminy Olsztyn i Urzędu Miasta Olsztyna</strong></p> <p><strong>&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;...............................................................................</strong></p> <p>Urząd Miasta Olsztyna informuje, że <strong>od dnia 1 lutego 2023 roku</strong> nastąpi <strong>ZMIANA BANKU </strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; obsługującego Gminę Olsztyn</strong> i jej jednostki organizacyjne.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Obsługę bankową będzie realizował Bank Handlowy SA</strong>.</p> <p style="text-align: justify;">Nowy Bank to r&oacute;wnież nowe numery rachunk&oacute;w bankowych, w tym Urzędu Miasta i blisko 100</p> <p style="text-align: justify;">miejskichjednostek i zakład&oacute;w budżetowych. Na rachunki Gminy i jednostek mieszkańcy oraz</p> <p>przedsiębiorcydokonują wpłat z tytułu podatk&oacute;w lokalnych oraz opłat, np.: za wieczyste<br /> użytkowanie, opłaty skarbowej,podatku od nieruchomości, za zajęcie pasa drogowego,<br /> za internaty, przedszkola i żłobki, a także opłaty za odpady komunalne.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jednocześnie, Urząd Miasta Olsztyna wsp&oacute;lnie z Bankiem Handlowym SA, informuje,<br /> że <strong>na terenie </strong><strong>Miasta Olsztyna</strong>, można <strong><u>od dnia 1 lutego 2023 roku</u></strong> realizować wpłaty<br /> got&oacute;wkowe na rzecz Gminy Olsztyn i jej jednostek organizacyjnych, <strong>bez ponoszenia<br /> dodatkowych opłat i prowizji</strong>.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; WYKAZ PLAC&Oacute;WEK BANKU HANDLOWEGO SA W OLSZTYNIE,<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <u>w kt&oacute;rych&nbsp;</u></strong><strong><u>można dokonywać wpłat od dnia 1 lutego 2023 roku</u>:</strong></p> <table border="1" cellpadding="0" style="width:604px; border-spacing: 0px; width: 0px;"> <tbody> <tr> <td style="width:321px;height:38px;"> <p style="text-align: center;"><strong>&nbsp;Plac&oacute;wka</strong></p> </td> <td style="width:283px;height:38px;"> <p style="text-align: center;"><strong>Aktualne godziny pracy</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:321px;"> <div> <p>ul. Wilczyńskiego 25/lokal F,Olsztyn 10-686</p> <p>&nbsp;</p> </div> </td> <td style="width:283px;"> <p>od poniedziałku do piątku w godz.:</p> <p>poniedziałek: 8:15 do 17:45</p> <p>wtorek - piątek: 8:00 do 16:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:321px;"> <div> <p>ul. Kościuszki 87, Olsztyn 10-552</p> </div> </td> <td style="width:283px;"> <p>od poniedziałku do piątku w godz.:</p> <p>poniedziałek: 8:15 do 17:45</p> <p>wtorek - piątek: 8:00 do 16:00</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p><strong><u>Informacje dotyczące plac&oacute;wki w Urzędzie Miasta Olsztyna:</u></strong></p> <p><strong>- w dniach 30-31 stycznia 2023 r. plac&oacute;wka obsługiwana przez PKO BP SA będzie<br /> zamknięta; </strong><strong>pozostałe plac&oacute;wki obsługiwane przez PKO BP SA w tych dniach funkcjonują<br /> bez zmian;</strong></p> <p><strong>- w dniach 1-14 lutego 2023 r. plac&oacute;wka obsługiwana przez Bank Handlowy SA będzie </strong></p> <p><strong>zamknięta;</strong> <strong>pozostałe 2 plac&oacute;wki obsługiwane przez Bank Handlowy SA w tych dniach </strong></p> <p><strong>funkcjonują w </strong><strong>godzinach podanych powyżej.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><strong>Numery rachunk&oacute;w bankowych Urzędu Miasta Olsztyna</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><u>obowiązujące od 1 lutego 2023 roku:</u></strong></p> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p><strong>27 1030 1508 0000 0008 2309 9000</strong><br /> -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego dla<strong>podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku<br /> leśnego, </strong><strong>podatku od środk&oacute;w transportowych, opłaty miejscowej:</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatk&oacute;w i Opłat</p> <p><strong>36 1030 1508 0000 0008 2310 0002</strong></p> <p><strong>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</strong></p> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>opłaty skarbowej:</strong></p> <p><strong>09 1030 1508 0000 0008 2310 0003</strong></p> <p>Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatk&oacute;w i Opłat</p> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>dochod&oacute;w&nbsp; niepodatkowych gminy:</strong><br /> <strong>10 1030 1508 0000 0008 2300 1045</strong></p> <p>Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>Na ten rachunek należy dokonywać opłat z tytułu:</p> <ul> <li>użytkowania wieczystego gruntu gminy,</li> <li>trwałego zarządu gminy,</li> <li>opłaty adiacenckiej i renty planistycznej,</li> <li>dzierżawy gruntu gminy,</li> <li>dzierżawy powierzchni ratusza,</li> <li>wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiekt&oacute;w od gminy,</li> <li>nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy,</li> <li>przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy,</li> <li>opłat komunikacyjnych, ewidencyjnych</li> <li>grzywien, mandat&oacute;w (wystawionych przez Straż Miejską) oraz innych kar pieniężnych<br /> od os&oacute;b fizycznych i prawnych</li> <li>korzystania z zezwoleń na sprzedaż napoj&oacute;w alkoholowych,</li> <li>usunięcia drzew i krzew&oacute;w,</li> <li>koszt&oacute;w związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu,</li> <li>wydania karty wędkarskiej,</li> <li>zwrotu koszt&oacute;w sądowych.</li> </ul> <p>---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>dochod&oacute;w Skarbu Państwa</strong><strong>:</strong><br /> <strong>53 1030 1508 0000 0008 2300 1047</strong></p> <p>Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:</p> <ul> <li>użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa,</li> <li>trwałego zarządu Skarbu Państwa,</li> <li>dzierżawy gruntu Skarbu Państwa,</li> <li>wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiekt&oacute;w<br /> Skarbu Państwa,</li> <li>nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu<br /> Państwa,</li> <li>przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości<br /> Skarbu Państwa,</li> <li>udostępnienia danych osobowych,</li> <li>zwrotu koszt&oacute;w sądowych.</li> </ul> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>dochody-usługi geodezyjne i kartograficzne:</strong><br /> <strong>26 1030 1508 0000 0008 2300 1048</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>dochody-opłata za pobyt os&oacute;b w Domach Pomocy<br /> Społecznej (DPS):</strong><br /> <strong>80 1030 1508 0000 0008 2300 1046</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Depozyt:</strong><br /> <strong>77 1030 1508 0000 0008 2300 1003</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:</p> <p style="margin-left:36.0pt;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; wadium</p> <p style="margin-left:36.0pt;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zabezpieczenia należytego wykonania umowy</p> <p style="margin-left:36.0pt;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zabezpieczenia z tytułu rękojmi umowy</p> <p style="margin-left:18.0pt;">&nbsp;</p> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Wydatki:</strong><br /> <strong>44 1030 1508 0000 0008 2300 1015</strong></p> <p>Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Oświata:</strong></p> <p><strong>55 1030 1508 0000 0008 2300 1011</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy &ndash; Urząd Miasta:</strong></p> <p><strong>28 1030 1508 0000 0008 2300 1012</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego &ndash; <strong>egzekucja </strong><strong>(zobowiązania objęte administracyjnym<br /> postępowaniem</strong> <strong>egzekucyjnym)</strong><strong>:</strong></p> <p><strong>37 1030 1508 0000 0008 2300 1044</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&nbsp;</p> <p>Numer rachunku bankowego &ndash; <strong>Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa :</strong><br /> <strong>61 1030 1508 0000 0008 2309 8000</strong></p> <p>Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer <strong>podstawowego rachunku bankowego Gminy Olsztyn</strong>:<br /> <strong>95 1030 1508 0000 0008 2300 0000</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p><br /> Na wymienionym rachunku bankowym są gromadzone środki:<br /> &bull; dochody Miasta Olsztyna, w tym:<br /> &nbsp; - środki stanowiące dochody, kt&oacute;re pobierają urzędy skarbowe<br /> &nbsp; - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe<br /> &nbsp; - dotacje z budżet&oacute;w innych jednostek samorządu terytorialnego<br /> &bull; subwencja og&oacute;lna<br /> &bull; udziały we wpływach z podatku pochodowego od os&oacute;b fizycznych<br /> &bull; środki pochodzące ze źr&oacute;deł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, pod warunkiem<br /> braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego<br /> &bull; środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pod warunkiem braku obowiązku<br /> wyodrębnionego rachunku bankowego</p> <p><strong>Ponadto, w związku ze zmianą banku obsługującego w zakresie przyjmowania opłaty<br /> skarbowej </strong><strong>w &nbsp;dniach 1-13.02.2023 r. nie będzie możliwe przyjmowanie wpłat got&oacute;wkowych<br /> w&nbsp; Urzędzie </strong><strong>Miasta Olsztyna. </strong></p> <p><strong>W Urzędzie Stanu Cywilnego przy wydawaniu akt&oacute;w urodzeń, małżeństw i zgon&oacute;w&nbsp; zostaje </strong></p> <p><strong>utrzymana możliwość wpłat dokonywanych kartami płatniczymi przy użyciu terminala.<br /> Będzie </strong><strong>też możliwe dokonywanie przelew&oacute;w we własnym zakresie i dosłanie potwierdzenia<br /> wpłaty w formie PDF na adres mailowy </strong><a href="mailto:usc@olsztyn.eu"><strong>usc@olsztyn.eu</strong></a><strong><u>.</u></strong></p> <p><strong>Za&nbsp;utrudnienia&nbsp;przepraszamy</strong></p> <hr /> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><strong>Informacja o godzinach obsługi Klient&oacute;w w plac&oacute;wkach </strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>PKO Banku Polskiego SA</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>w Olsztynie</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>obowiązuje do dnia 31 stycznia 2023r.</strong></p> <table border="1" cellpadding="1" style="width: 500px; border-spacing: 1px;"> <tbody> <tr> <td><strong>nazwa plac&oacute;wki</strong></td> <td><strong>adres</strong></td> <td><strong>miejscowość</strong></td> <td> <p><strong>obowiązujący</strong></p> <p><strong>czas obsługi</strong></p> <p><strong>Klient&oacute;w</strong></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="1" rowspan="2">Oddział 2 w Olsztynie</td> <td>Dąbrowszczak&oacute;w 30</td> <td>Olsztyn</td> <td>8.00-18.00</td> </tr> <tr> <td>Pl. Jana Pawła II 1</td> <td>Olsztyn</td> <td>7.30-14.30</td> </tr> <tr> <td>Oddział 5 w Olsztynie</td> <td>Pieniężnego 8</td> <td>Olsztyn</td> <td>9.00-17.00</td> </tr> <tr> <td>Oddział 3 w Olsztynie</td> <td>Wańkowicza 26</td> <td>Olsztyn</td> <td>9.00-17.00</td> </tr> <tr> <td>Oddział 9 w Olsztynie</td> <td>Barczewskiego 1</td> <td>Olsztyn</td> <td>9.00-17.00</td> </tr> <tr> <td>Oddział 4 w Olsztynie</td> <td>Jarocka 59</td> <td>Olsztyn</td> <td>8.00-18.00</td> </tr> <tr> <td>Oddział 1 w Olsztynie</td> <td>Jasna 2A</td> <td>Olsztyn</td> <td>9.00-17.00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td style="width:628px;height:35px; white-space: nowrap;">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Rachunki bankowe Urzędu Miasta Olsztyna</strong> <strong>obowiązujące </strong><strong>do 31 stycznia 2023r.</strong><br /> <br /> Obsługę bankową realizuje <strong>PKO Bank Polski SA</strong><br /> <br /> <strong>Numery rachunk&oacute;w bankowych<br /> <br /> </strong>Numer rachunku bankowego dla <strong>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</strong>:<br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> <strong>88 1020 3541 0000 5802 0290 6071</strong></p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środk&oacute;w transportowych</strong>:<br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatk&oacute;w i Opłat<br /> <strong>58 1020 3541 0000 5202 0290 3219</strong></p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>opłaty skarbowej</strong>:<br /> <strong>63 1020 3541 0000 5002 0290 3227</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatk&oacute;w i Opłat</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>dochod&oacute;w niepodatkowych gminy</strong>:<br /> <strong>78 1020 3541 0000 5902 0290 6105</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na ten rachunek należy dokonywać opłat z tytułu:<br /> &bull; użytkowania wieczystego gruntu gminy<br /> &bull; trwałego zarządu gminy<br /> &bull; opłaty adiacenckiej i renty planistycznej<br /> &bull; dzierżawy gruntu gminy<br /> &bull; dzierżawy powierzchni ratusza<br /> &bull; wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiekt&oacute;w od gminy<br /> &bull; nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy<br /> &bull; przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy<br /> &bull; opłat komunikacyjnych, ewidencyjnych<br /> &bull; grzywien, mandat&oacute;w (wystawionych przez Straż Miejską) oraz innych kar pieniężnych od os&oacute;b fizycznych i prawnych<br /> &bull; korzystania z zezwoleń na sprzedaż napoj&oacute;w alkoholowych<br /> &bull; usunięcia drzew i krzew&oacute;w<br /> &bull; koszt&oacute;w związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu<br /> &bull; wydania karty wędkarskiej<br /> &bull; zwrotu koszt&oacute;w sądowych</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>dochod&oacute;w Skarbu Państwa</strong>:<br /> <strong>88 1020 3541 0000 5502 0290 6121</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:<br /> &bull; użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa<br /> &bull; trwałego zarządu Skarbu Państwa<br /> &bull; dzierżawy gruntu Skarbu Państwa<br /> &bull; wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiekt&oacute;w Skarbu Państwa<br /> &bull; nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa<br /> &bull; przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa<br /> &bull; udostępnienia danych osobowych<br /> &bull; zwrotu koszt&oacute;w sądowych</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>dochody - usługi geodezyjne i kartograficzne</strong>:<br /> <strong>96 1020 3541 0000 5702 0290 6170</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>dochody - opłata za pobyt os&oacute;b w Domach Pomocy Społecznej (DPS)</strong>:<br /> <strong>89 1020 3541 0000 5002 0290 6154</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Depozyt</strong>:<br /> <strong>81 1020 3541 0000 5602 0290 6683</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:<br /> &bull; wadium<br /> &bull; zabezpieczenia należytego wykonania umowy<br /> &bull; zabezpieczenia z tytułu rękojmi umowy</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Wydatki</strong>:<br /> <strong>70 1020 3541 0000 5602 0290 7269</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Oświata</strong>:<br /> <strong>64 1020 3541 0000 5402 0290 7087</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Urząd Miasta</strong>:<br /> <strong>12 1020 3541 0000 5102 0290 7103</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>egzekucja (zobowiązania objęte administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym)</strong>:<br /> <strong>46 1020 3541 0000 5602 0290 6246</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa</strong>:<br /> <strong>96 1020 3541 0000 5402 0290 6220</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer <strong>podstawowego rachunku bankowego Gminy Olsztyn</strong>:<br /> <strong>10 1020 3541 0000 5402 0290 6410 </strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na wymienionym rachunku bankowym są gromadzone środki:<br /> &bull; dochody Miasta Olsztyna, w tym:<br /> &nbsp; - środki stanowiące dochody, kt&oacute;re pobierają urzędy skarbowe<br /> &nbsp; - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe<br /> &nbsp; - dotacje z budżet&oacute;w innych jednostek samorządu terytorialnego<br /> &bull; subwencja og&oacute;lna<br /> &bull; dotacje celowe z budżetu państwa<br /> &bull; udziały we wpływach z podatku pochodowego od os&oacute;b fizycznych<br /> &bull; środki pochodzące ze źr&oacute;deł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego<br /> &bull; środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p><strong>Kody do dokonywania płatności walutowych z zagranicy</strong>:<br /> KOD BIC (SWIFT): <strong>BPKOPLPW</strong></p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p><br /> <strong>Dokonywanie wpłat got&oacute;wkowych<br /> </strong><br /> Bez ponoszenia dodatkowych opłat, wpłat got&oacute;wkowych można dokonywać w każdym oddziale PKO Bank Polski SA na terenie Miasta Olsztyna oraz na terenie całego kraju, <strong>do dnia <strong>31 stycznia 2023r.</strong></strong><br /> <br /> <strong>Wykaz oddział&oacute;w PKO Bank Polski SA w Olsztynie</strong>(każdy z oddział&oacute;w posiada udogodnienia dla os&oacute;b niepełnosprawnych):</p> <table border="1" cellpadding="0" style="border-spacing: 0px;"> <tbody> <tr> <td style="width:302px;"> <p>Oddział</p> </td> <td style="width:302px;"> <p>Godziny pracy</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p>&nbsp;Plac&oacute;wka w Ratuszu</p> <p>Oddział 2 w Olsztynie</p> <p><strong>10-101 Olsztyn, pl.&nbsp;Jana Pawła II 1</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p>&nbsp;w poniedziałek od 8:00 do 18:00</p> <p>od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <div> <p>&nbsp;Oddział 1 w Olsztynie</p> <p><strong>10-427 Olsztyn, ul.&nbsp;Jasna 2A</strong></p> </div> </td> <td style="width:302px;"> <p>od poniedziałku do piątku</p> <p>od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <div> <p>Oddział 2 w Olsztynie</p> <p><strong>10-541 Olsztyn, ul.&nbsp;Erwina Kruka 30</strong></p> </div> </td> <td style="width:302px;"> <p>od poniedziałku do piątku</p> <p>od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p>Oddział 3 w Olsztynie</p> <p><strong>10-684 Olsztyn, ul.&nbsp;Wańkowicza 26</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p>od poniedziałku do piątku</p> <p>od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p>Oddział 4 w Olsztynie</p> <p><strong>10-699 Olsztyn, ul.&nbsp;Jarocka 59</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p>od poniedziałku do piątku</p> <p>od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p>Oddział 5 w Olsztynie</p> <p><strong>10-006 Olsztyn, ul.&nbsp;Pieniężnego 8</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p>od poniedziałku do piątku</p> <p>od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p>Oddział 9 w Olsztynie</p> <p><strong>10-061 Olsztyn, ul.&nbsp;Barczewskiego 1</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p>od poniedziałku do piątku</p> <p>od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> ' na ' <table border="0" cellpadding="0" style="border-spacing: 0px; width: 0px;"> <tbody> <tr> <td style="width:628px;height:35px; white-space: nowrap;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; UWAGA MIESZKAŃCY!</strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zmiana Numer&oacute;w Rachunk&oacute;w Bankowych</strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gminy Olsztyn i Urzędu Miasta Olsztyna</strong></p> <p><strong>&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;...............................................................................</strong></p> <p>Urząd Miasta Olsztyna informuje, że <strong>od dnia 1 lutego 2023 roku</strong> nastąpi <strong>ZMIANA BANKU </strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; obsługującego Gminę Olsztyn</strong> i jej jednostki organizacyjne.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Obsługę bankową będzie realizował Bank Handlowy SA</strong>.</p> <p style="text-align: justify;">Nowy Bank to r&oacute;wnież nowe numery rachunk&oacute;w bankowych, w tym Urzędu Miasta i blisko 100</p> <p style="text-align: justify;">miejskichjednostek i zakład&oacute;w budżetowych. Na rachunki Gminy i jednostek mieszkańcy oraz</p> <p>przedsiębiorcydokonują wpłat z tytułu podatk&oacute;w lokalnych oraz opłat, np.: za wieczyste<br /> użytkowanie, opłaty skarbowej,podatku od nieruchomości, za zajęcie pasa drogowego,<br /> za internaty, przedszkola i żłobki, a także opłaty za odpady komunalne.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jednocześnie, Urząd Miasta Olsztyna wsp&oacute;lnie z Bankiem Handlowym SA, informuje,<br /> że <strong>na terenie </strong><strong>Miasta Olsztyna</strong>, można <strong><u>od dnia 1 lutego 2023 roku</u></strong> realizować wpłaty<br /> got&oacute;wkowe na rzecz Gminy Olsztyn i jej jednostek organizacyjnych, <strong>bez ponoszenia<br /> dodatkowych opłat i prowizji</strong>.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; WYKAZ PLAC&Oacute;WEK BANKU HANDLOWEGO SA W OLSZTYNIE,<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <u>w kt&oacute;rych&nbsp;</u></strong><strong><u>można dokonywać wpłat od dnia 1 lutego 2023 roku</u>:</strong></p> <table border="1" cellpadding="0" style="width:604px; border-spacing: 0px; width: 0px;"> <tbody> <tr> <td style="width:321px;height:38px;"> <p style="text-align: center;"><strong>&nbsp;Plac&oacute;wka</strong></p> </td> <td style="width:283px;height:38px;"> <p style="text-align: center;"><strong>Aktualne godziny pracy</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:321px;"> <div> <p>ul. Wilczyńskiego 25/lokal F,Olsztyn 10-686</p> <p>&nbsp;</p> </div> </td> <td style="width:283px;"> <p>od poniedziałku do piątku w godz.:</p> <p>poniedziałek: 8:15 do 17:45</p> <p>wtorek - piątek: 8:00 do 16:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:321px;"> <div> <p>ul. Kościuszki 87, Olsztyn 10-552</p> </div> </td> <td style="width:283px;"> <p>od poniedziałku do piątku w godz.:</p> <p>poniedziałek: 8:15 do 17:45</p> <p>wtorek - piątek: 8:00 do 16:00</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p><strong><u>Informacje dotyczące plac&oacute;wki w Urzędzie Miasta Olsztyna:</u></strong></p> <p><strong>- w dniach 30-31 stycznia 2023 r. plac&oacute;wka obsługiwana przez PKO BP SA będzie<br /> zamknięta; </strong><strong>pozostałe plac&oacute;wki obsługiwane przez PKO BP SA w tych dniach funkcjonują<br /> bez zmian;</strong></p> <p><strong>- w dniach 1-14 lutego 2023 r. plac&oacute;wka obsługiwana przez Bank Handlowy SA będzie </strong></p> <p><strong>zamknięta;</strong> <strong>pozostałe 2 plac&oacute;wki obsługiwane przez Bank Handlowy SA w tych dniach </strong></p> <p><strong>funkcjonują w </strong><strong>godzinach podanych powyżej.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Numery rachunk&oacute;w bankowych Urzędu Miasta Olsztyna</strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <u>obowiązujące od 1 lutego 2023 roku:</u></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p><strong>27 1030 1508 0000 0008 2309 9000</strong><br /> -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego dla<strong>podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku<br /> leśnego, </strong><strong>podatku od środk&oacute;w transportowych, opłaty miejscowej:</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatk&oacute;w i Opłat</p> <p><strong>36 1030 1508 0000 0008 2310 0002</strong></p> <p><strong>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</strong></p> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>opłaty skarbowej:</strong></p> <p><strong>09 1030 1508 0000 0008 2310 0003</strong></p> <p>Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatk&oacute;w i Opłat</p> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>dochod&oacute;w&nbsp; niepodatkowych gminy:</strong><br /> <strong>10 1030 1508 0000 0008 2300 1045</strong></p> <p>Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>Na ten rachunek należy dokonywać opłat z tytułu:</p> <ul> <li>użytkowania wieczystego gruntu gminy,</li> <li>trwałego zarządu gminy,</li> <li>opłaty adiacenckiej i renty planistycznej,</li> <li>dzierżawy gruntu gminy,</li> <li>dzierżawy powierzchni ratusza,</li> <li>wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiekt&oacute;w od gminy,</li> <li>nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy,</li> <li>przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy,</li> <li>opłat komunikacyjnych, ewidencyjnych</li> <li>grzywien, mandat&oacute;w (wystawionych przez Straż Miejską) oraz innych kar pieniężnych<br /> od os&oacute;b fizycznych i prawnych</li> <li>korzystania z zezwoleń na sprzedaż napoj&oacute;w alkoholowych,</li> <li>usunięcia drzew i krzew&oacute;w,</li> <li>koszt&oacute;w związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu,</li> <li>wydania karty wędkarskiej,</li> <li>zwrotu koszt&oacute;w sądowych.</li> </ul> <p>---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>dochod&oacute;w Skarbu Państwa</strong><strong>:</strong><br /> <strong>53 1030 1508 0000 0008 2300 1047</strong></p> <p>Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:</p> <ul> <li>użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa,</li> <li>trwałego zarządu Skarbu Państwa,</li> <li>dzierżawy gruntu Skarbu Państwa,</li> <li>wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiekt&oacute;w<br /> Skarbu Państwa,</li> <li>nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu<br /> Państwa,</li> <li>przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości<br /> Skarbu Państwa,</li> <li>udostępnienia danych osobowych,</li> <li>zwrotu koszt&oacute;w sądowych.</li> </ul> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>dochody-usługi geodezyjne i kartograficzne:</strong><br /> <strong>26 1030 1508 0000 0008 2300 1048</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>dochody-opłata za pobyt os&oacute;b w Domach Pomocy<br /> Społecznej (DPS):</strong><br /> <strong>80 1030 1508 0000 0008 2300 1046</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Depozyt:</strong><br /> <strong>77 1030 1508 0000 0008 2300 1003</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:</p> <p style="margin-left:36.0pt;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; wadium</p> <p style="margin-left:36.0pt;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zabezpieczenia należytego wykonania umowy</p> <p style="margin-left:36.0pt;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zabezpieczenia z tytułu rękojmi umowy</p> <p style="margin-left:18.0pt;">&nbsp;</p> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Wydatki:</strong><br /> <strong>44 1030 1508 0000 0008 2300 1015</strong></p> <p>Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Oświata:</strong></p> <p><strong>55 1030 1508 0000 0008 2300 1011</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy &ndash; Urząd Miasta:</strong></p> <p><strong>28 1030 1508 0000 0008 2300 1012</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego &ndash; <strong>egzekucja </strong><strong>(zobowiązania objęte administracyjnym<br /> postępowaniem</strong> <strong>egzekucyjnym)</strong><strong>:</strong></p> <p><strong>37 1030 1508 0000 0008 2300 1044</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&nbsp;</p> <p>Numer rachunku bankowego &ndash; <strong>Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa :</strong><br /> <strong>61 1030 1508 0000 0008 2309 8000</strong></p> <p>Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer <strong>podstawowego rachunku bankowego Gminy Olsztyn</strong>:<br /> <strong>95 1030 1508 0000 0008 2300 0000</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p><br /> Na wymienionym rachunku bankowym są gromadzone środki:<br /> &bull; dochody Miasta Olsztyna, w tym:<br /> &nbsp; - środki stanowiące dochody, kt&oacute;re pobierają urzędy skarbowe<br /> &nbsp; - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe<br /> &nbsp; - dotacje z budżet&oacute;w innych jednostek samorządu terytorialnego<br /> &bull; subwencja og&oacute;lna<br /> &bull; udziały we wpływach z podatku pochodowego od os&oacute;b fizycznych<br /> &bull; środki pochodzące ze źr&oacute;deł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, pod warunkiem<br /> braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego<br /> &bull; środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pod warunkiem braku obowiązku<br /> wyodrębnionego rachunku bankowego</p> <p><strong>Ponadto, w związku ze zmianą banku obsługującego w zakresie przyjmowania opłaty<br /> skarbowej </strong><strong>w &nbsp;dniach 1-13.02.2023 r. nie będzie możliwe przyjmowanie wpłat got&oacute;wkowych<br /> w&nbsp; Urzędzie </strong><strong>Miasta Olsztyna. </strong></p> <p><strong>W Urzędzie Stanu Cywilnego przy wydawaniu akt&oacute;w urodzeń, małżeństw i zgon&oacute;w&nbsp; zostaje </strong></p> <p><strong>utrzymana możliwość wpłat dokonywanych kartami płatniczymi przy użyciu terminala.<br /> Będzie </strong><strong>też możliwe dokonywanie przelew&oacute;w we własnym zakresie i dosłanie potwierdzenia<br /> wpłaty w formie PDF na adres mailowy </strong><a href="mailto:usc@olsztyn.eu"><strong>usc@olsztyn.eu</strong></a><strong><u>.</u></strong></p> <p><strong>Za&nbsp;utrudnienia&nbsp;przepraszamy</strong></p> <hr /> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><strong>Informacja o godzinach obsługi Klient&oacute;w w plac&oacute;wkach </strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>PKO Banku Polskiego SA</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>w Olsztynie</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>obowiązuje do dnia 31 stycznia 2023r.</strong></p> <table border="1" cellpadding="1" style="width: 500px; border-spacing: 1px;"> <tbody> <tr> <td><strong>nazwa plac&oacute;wki</strong></td> <td><strong>adres</strong></td> <td><strong>miejscowość</strong></td> <td> <p><strong>obowiązujący</strong></p> <p><strong>czas obsługi</strong></p> <p><strong>Klient&oacute;w</strong></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="1" rowspan="2">Oddział 2 w Olsztynie</td> <td>Dąbrowszczak&oacute;w 30</td> <td>Olsztyn</td> <td>8.00-18.00</td> </tr> <tr> <td>Pl. Jana Pawła II 1</td> <td>Olsztyn</td> <td>7.30-14.30</td> </tr> <tr> <td>Oddział 5 w Olsztynie</td> <td>Pieniężnego 8</td> <td>Olsztyn</td> <td>9.00-17.00</td> </tr> <tr> <td>Oddział 3 w Olsztynie</td> <td>Wańkowicza 26</td> <td>Olsztyn</td> <td>9.00-17.00</td> </tr> <tr> <td>Oddział 9 w Olsztynie</td> <td>Barczewskiego 1</td> <td>Olsztyn</td> <td>9.00-17.00</td> </tr> <tr> <td>Oddział 4 w Olsztynie</td> <td>Jarocka 59</td> <td>Olsztyn</td> <td>8.00-18.00</td> </tr> <tr> <td>Oddział 1 w Olsztynie</td> <td>Jasna 2A</td> <td>Olsztyn</td> <td>9.00-17.00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td style="width:628px;height:35px; white-space: nowrap;">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Rachunki bankowe Urzędu Miasta Olsztyna</strong> <strong>obowiązujące </strong><strong>do 31 stycznia 2023r.</strong><br /> <br /> Obsługę bankową realizuje <strong>PKO Bank Polski SA</strong><br /> <br /> <strong>Numery rachunk&oacute;w bankowych<br /> <br /> </strong>Numer rachunku bankowego dla <strong>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</strong>:<br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> <strong>88 1020 3541 0000 5802 0290 6071</strong></p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środk&oacute;w transportowych</strong>:<br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatk&oacute;w i Opłat<br /> <strong>58 1020 3541 0000 5202 0290 3219</strong></p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>opłaty skarbowej</strong>:<br /> <strong>63 1020 3541 0000 5002 0290 3227</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatk&oacute;w i Opłat</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>dochod&oacute;w niepodatkowych gminy</strong>:<br /> <strong>78 1020 3541 0000 5902 0290 6105</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na ten rachunek należy dokonywać opłat z tytułu:<br /> &bull; użytkowania wieczystego gruntu gminy<br /> &bull; trwałego zarządu gminy<br /> &bull; opłaty adiacenckiej i renty planistycznej<br /> &bull; dzierżawy gruntu gminy<br /> &bull; dzierżawy powierzchni ratusza<br /> &bull; wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiekt&oacute;w od gminy<br /> &bull; nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy<br /> &bull; przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy<br /> &bull; opłat komunikacyjnych, ewidencyjnych<br /> &bull; grzywien, mandat&oacute;w (wystawionych przez Straż Miejską) oraz innych kar pieniężnych od os&oacute;b fizycznych i prawnych<br /> &bull; korzystania z zezwoleń na sprzedaż napoj&oacute;w alkoholowych<br /> &bull; usunięcia drzew i krzew&oacute;w<br /> &bull; koszt&oacute;w związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu<br /> &bull; wydania karty wędkarskiej<br /> &bull; zwrotu koszt&oacute;w sądowych</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>dochod&oacute;w Skarbu Państwa</strong>:<br /> <strong>88 1020 3541 0000 5502 0290 6121</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:<br /> &bull; użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa<br /> &bull; trwałego zarządu Skarbu Państwa<br /> &bull; dzierżawy gruntu Skarbu Państwa<br /> &bull; wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiekt&oacute;w Skarbu Państwa<br /> &bull; nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa<br /> &bull; przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa<br /> &bull; udostępnienia danych osobowych<br /> &bull; zwrotu koszt&oacute;w sądowych</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>dochody - usługi geodezyjne i kartograficzne</strong>:<br /> <strong>96 1020 3541 0000 5702 0290 6170</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>dochody - opłata za pobyt os&oacute;b w Domach Pomocy Społecznej (DPS)</strong>:<br /> <strong>89 1020 3541 0000 5002 0290 6154</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Depozyt</strong>:<br /> <strong>81 1020 3541 0000 5602 0290 6683</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:<br /> &bull; wadium<br /> &bull; zabezpieczenia należytego wykonania umowy<br /> &bull; zabezpieczenia z tytułu rękojmi umowy</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Wydatki</strong>:<br /> <strong>70 1020 3541 0000 5602 0290 7269</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Oświata</strong>:<br /> <strong>64 1020 3541 0000 5402 0290 7087</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Urząd Miasta</strong>:<br /> <strong>12 1020 3541 0000 5102 0290 7103</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>egzekucja (zobowiązania objęte administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym)</strong>:<br /> <strong>46 1020 3541 0000 5602 0290 6246</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa</strong>:<br /> <strong>96 1020 3541 0000 5402 0290 6220</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer <strong>podstawowego rachunku bankowego Gminy Olsztyn</strong>:<br /> <strong>10 1020 3541 0000 5402 0290 6410 </strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na wymienionym rachunku bankowym są gromadzone środki:<br /> &bull; dochody Miasta Olsztyna, w tym:<br /> &nbsp; - środki stanowiące dochody, kt&oacute;re pobierają urzędy skarbowe<br /> &nbsp; - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe<br /> &nbsp; - dotacje z budżet&oacute;w innych jednostek samorządu terytorialnego<br /> &bull; subwencja og&oacute;lna<br /> &bull; dotacje celowe z budżetu państwa<br /> &bull; udziały we wpływach z podatku pochodowego od os&oacute;b fizycznych<br /> &bull; środki pochodzące ze źr&oacute;deł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego<br /> &bull; środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p><strong>Kody do dokonywania płatności walutowych z zagranicy</strong>:<br /> KOD BIC (SWIFT): <strong>BPKOPLPW</strong></p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p><br /> <strong>Dokonywanie wpłat got&oacute;wkowych<br /> </strong><br /> Bez ponoszenia dodatkowych opłat, wpłat got&oacute;wkowych można dokonywać w każdym oddziale PKO Bank Polski SA na terenie Miasta Olsztyna oraz na terenie całego kraju, <strong>do dnia <strong>31 stycznia 2023r.</strong></strong><br /> <br /> <strong>Wykaz oddział&oacute;w PKO Bank Polski SA w Olsztynie</strong>(każdy z oddział&oacute;w posiada udogodnienia dla os&oacute;b niepełnosprawnych):</p> <table border="1" cellpadding="0" style="border-spacing: 0px;"> <tbody> <tr> <td style="width:302px;"> <p>Oddział</p> </td> <td style="width:302px;"> <p>Godziny pracy</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p>&nbsp;Plac&oacute;wka w Ratuszu</p> <p>Oddział 2 w Olsztynie</p> <p><strong>10-101 Olsztyn, pl.&nbsp;Jana Pawła II 1</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p>&nbsp;w poniedziałek od 8:00 do 18:00</p> <p>od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <div> <p>&nbsp;Oddział 1 w Olsztynie</p> <p><strong>10-427 Olsztyn, ul.&nbsp;Jasna 2A</strong></p> </div> </td> <td style="width:302px;"> <p>od poniedziałku do piątku</p> <p>od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <div> <p>Oddział 2 w Olsztynie</p> <p><strong>10-541 Olsztyn, ul.&nbsp;Erwina Kruka 30</strong></p> </div> </td> <td style="width:302px;"> <p>od poniedziałku do piątku</p> <p>od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p>Oddział 3 w Olsztynie</p> <p><strong>10-684 Olsztyn, ul.&nbsp;Wańkowicza 26</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p>od poniedziałku do piątku</p> <p>od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p>Oddział 4 w Olsztynie</p> <p><strong>10-699 Olsztyn, ul.&nbsp;Jarocka 59</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p>od poniedziałku do piątku</p> <p>od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p>Oddział 5 w Olsztynie</p> <p><strong>10-006 Olsztyn, ul.&nbsp;Pieniężnego 8</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p>od poniedziałku do piątku</p> <p>od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p>Oddział 9 w Olsztynie</p> <p><strong>10-061 Olsztyn, ul.&nbsp;Barczewskiego 1</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p>od poniedziałku do piątku</p> <p>od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

 

                                                     UWAGA MIESZKAŃCY!

                                            Zmiana Numerów Rachunków Bankowych

                                             Gminy Olsztyn i Urzędu Miasta Olsztyna

……………………………………………………………...............................................................................

Urząd Miasta Olsztyna informuje, że od dnia 1 lutego 2023 roku nastąpi ZMIANA BANKU

                     obsługującego Gminę Olsztyn i jej jednostki organizacyjne.

 

Obsługę bankową będzie realizował Bank Handlowy SA.

Nowy Bank to również nowe numery rachunków bankowych, w tym Urzędu Miasta i blisko 100

miejskichjednostek i zakładów budżetowych. Na rachunki Gminy i jednostek mieszkańcy oraz

przedsiębiorcydokonują wpłat z tytułu podatków lokalnych oraz opłat, np.: za wieczyste
użytkowanie, opłaty skarbowej,podatku od nieruchomości, za zajęcie pasa drogowego,
za internaty, przedszkola i żłobki, a także opłaty za odpady komunalne.

 

Jednocześnie, Urząd Miasta Olsztyna wspólnie z Bankiem Handlowym SA, informuje,
że na terenie Miasta Olsztyna, można od dnia 1 lutego 2023 roku realizować wpłaty
gotówkowe na rzecz Gminy Olsztyn i jej jednostek organizacyjnych, bez ponoszenia
dodatkowych opłat i prowizji
.

 

            WYKAZ PLACÓWEK BANKU HANDLOWEGO SA W OLSZTYNIE,
              w których 
można dokonywać wpłat od dnia 1 lutego 2023 roku:

 Placówka

Aktualne godziny pracy

ul. Wilczyńskiego 25/lokal F,Olsztyn 10-686

 

od poniedziałku do piątku w godz.:

poniedziałek: 8:15 do 17:45

wtorek - piątek: 8:00 do 16:00

ul. Kościuszki 87, Olsztyn 10-552

od poniedziałku do piątku w godz.:

poniedziałek: 8:15 do 17:45

wtorek - piątek: 8:00 do 16:00

 

Informacje dotyczące placówki w Urzędzie Miasta Olsztyna:

- w dniach 30-31 stycznia 2023 r. placówka obsługiwana przez PKO BP SA będzie
zamknięta;
pozostałe placówki obsługiwane przez PKO BP SA w tych dniach funkcjonują
bez zmian;

- w dniach 1-14 lutego 2023 r. placówka obsługiwana przez Bank Handlowy SA będzie

zamknięta; pozostałe 2 placówki obsługiwane przez Bank Handlowy SA w tych dniach

funkcjonują w godzinach podanych powyżej.

 

 

Numery rachunków bankowych Urzędu Miasta Olsztyna

obowiązujące od 1 lutego 2023 roku:

Numer rachunku bankowego dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

27 1030 1508 0000 0008 2309 9000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego dlapodatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku
leśnego,
podatku od środków transportowych, opłaty miejscowej:
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat

36 1030 1508 0000 0008 2310 0002

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego dla opłaty skarbowej:

09 1030 1508 0000 0008 2310 0003

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego dla dochodów  niepodatkowych gminy:
10 1030 1508 0000 0008 2300 1045

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

Na ten rachunek należy dokonywać opłat z tytułu:

 • użytkowania wieczystego gruntu gminy,
 • trwałego zarządu gminy,
 • opłaty adiacenckiej i renty planistycznej,
 • dzierżawy gruntu gminy,
 • dzierżawy powierzchni ratusza,
 • wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów od gminy,
 • nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy,
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy,
 • opłat komunikacyjnych, ewidencyjnych
 • grzywien, mandatów (wystawionych przez Straż Miejską) oraz innych kar pieniężnych
  od osób fizycznych i prawnych
 • korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • usunięcia drzew i krzewów,
 • kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu,
 • wydania karty wędkarskiej,
 • zwrotu kosztów sądowych.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego dla dochodów Skarbu Państwa:
53 1030 1508 0000 0008 2300 1047

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:

 • użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa,
 • trwałego zarządu Skarbu Państwa,
 • dzierżawy gruntu Skarbu Państwa,
 • wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów
  Skarbu Państwa,
 • nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu
  Państwa,
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  Skarbu Państwa,
 • udostępnienia danych osobowych,
 • zwrotu kosztów sądowych.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - dochody-usługi geodezyjne i kartograficzne:
26 1030 1508 0000 0008 2300 1048
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - dochody-opłata za pobyt osób w Domach Pomocy
Społecznej (DPS):

80 1030 1508 0000 0008 2300 1046
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - Depozyt:
77 1030 1508 0000 0008 2300 1003
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:

·        wadium

·        zabezpieczenia należytego wykonania umowy

·        zabezpieczenia z tytułu rękojmi umowy

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - Wydatki:
44 1030 1508 0000 0008 2300 1015

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Oświata:

55 1030 1508 0000 0008 2300 1011
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy – Urząd Miasta:

28 1030 1508 0000 0008 2300 1012
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego – egzekucja (zobowiązania objęte administracyjnym
postępowaniem
egzekucyjnym):

37 1030 1508 0000 0008 2300 1044
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Numer rachunku bankowego – Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa :
61 1030 1508 0000 0008 2309 8000

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer podstawowego rachunku bankowego Gminy Olsztyn:
95 1030 1508 0000 0008 2300 0000
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Na wymienionym rachunku bankowym są gromadzone środki:
• dochody Miasta Olsztyna, w tym:
  - środki stanowiące dochody, które pobierają urzędy skarbowe
  - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe
  - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego
• subwencja ogólna
• udziały we wpływach z podatku pochodowego od osób fizycznych
• środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, pod warunkiem
braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego
• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pod warunkiem braku obowiązku
wyodrębnionego rachunku bankowego

Ponadto, w związku ze zmianą banku obsługującego w zakresie przyjmowania opłaty
skarbowej
w  dniach 1-13.02.2023 r. nie będzie możliwe przyjmowanie wpłat gotówkowych
w  Urzędzie
Miasta Olsztyna.

W Urzędzie Stanu Cywilnego przy wydawaniu aktów urodzeń, małżeństw i zgonów  zostaje

utrzymana możliwość wpłat dokonywanych kartami płatniczymi przy użyciu terminala.
Będzie
też możliwe dokonywanie przelewów we własnym zakresie i dosłanie potwierdzenia
wpłaty w formie PDF na adres mailowy
usc@olsztyn.eu.

Za utrudnienia przepraszamy


 

 

Informacja o godzinach obsługi Klientów w placówkach

PKO Banku Polskiego SA

w Olsztynie

 

obowiązuje do dnia 31 stycznia 2023r.

nazwa placówki adres miejscowość

obowiązujący

czas obsługi

Klientów

Oddział 2 w Olsztynie Dąbrowszczaków 30 Olsztyn 8.00-18.00
Pl. Jana Pawła II 1 Olsztyn 7.30-14.30
Oddział 5 w Olsztynie Pieniężnego 8 Olsztyn 9.00-17.00
Oddział 3 w Olsztynie Wańkowicza 26 Olsztyn 9.00-17.00
Oddział 9 w Olsztynie Barczewskiego 1 Olsztyn 9.00-17.00
Oddział 4 w Olsztynie Jarocka 59 Olsztyn 8.00-18.00
Oddział 1 w Olsztynie Jasna 2A Olsztyn 9.00-17.00
 

 

Rachunki bankowe Urzędu Miasta Olsztyna obowiązujące do 31 stycznia 2023r.

Obsługę bankową realizuje PKO Bank Polski SA

Numery rachunków bankowych

Numer rachunku bankowego dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
88 1020 3541 0000 5802 0290 6071


Numer rachunku bankowego dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych:
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat
58 1020 3541 0000 5202 0290 3219


Numer rachunku bankowego dla opłaty skarbowej:
63 1020 3541 0000 5002 0290 3227
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat


Numer rachunku bankowego dla dochodów niepodatkowych gminy:
78 1020 3541 0000 5902 0290 6105
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na ten rachunek należy dokonywać opłat z tytułu:
• użytkowania wieczystego gruntu gminy
• trwałego zarządu gminy
• opłaty adiacenckiej i renty planistycznej
• dzierżawy gruntu gminy
• dzierżawy powierzchni ratusza
• wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów od gminy
• nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy
• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy
• opłat komunikacyjnych, ewidencyjnych
• grzywien, mandatów (wystawionych przez Straż Miejską) oraz innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych
• korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
• usunięcia drzew i krzewów
• kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu
• wydania karty wędkarskiej
• zwrotu kosztów sądowych


Numer rachunku bankowego dla dochodów Skarbu Państwa:
88 1020 3541 0000 5502 0290 6121
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:
• użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa
• trwałego zarządu Skarbu Państwa
• dzierżawy gruntu Skarbu Państwa
• wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów Skarbu Państwa
• nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa
• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa
• udostępnienia danych osobowych
• zwrotu kosztów sądowych


Numer rachunku bankowego - dochody - usługi geodezyjne i kartograficzne:
96 1020 3541 0000 5702 0290 6170
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - dochody - opłata za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej (DPS):
89 1020 3541 0000 5002 0290 6154
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Depozyt:
81 1020 3541 0000 5602 0290 6683
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:
• wadium
• zabezpieczenia należytego wykonania umowy
• zabezpieczenia z tytułu rękojmi umowy


Numer rachunku bankowego - Wydatki:
70 1020 3541 0000 5602 0290 7269
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Oświata:
64 1020 3541 0000 5402 0290 7087
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Urząd Miasta:
12 1020 3541 0000 5102 0290 7103
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - egzekucja (zobowiązania objęte administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym):
46 1020 3541 0000 5602 0290 6246
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa:
96 1020 3541 0000 5402 0290 6220
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer podstawowego rachunku bankowego Gminy Olsztyn:
10 1020 3541 0000 5402 0290 6410
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na wymienionym rachunku bankowym są gromadzone środki:
• dochody Miasta Olsztyna, w tym:
  - środki stanowiące dochody, które pobierają urzędy skarbowe
  - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe
  - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego
• subwencja ogólna
• dotacje celowe z budżetu państwa
• udziały we wpływach z podatku pochodowego od osób fizycznych
• środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego
• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego


Kody do dokonywania płatności walutowych z zagranicy:
KOD BIC (SWIFT): BPKOPLPWDokonywanie wpłat gotówkowych

Bez ponoszenia dodatkowych opłat, wpłat gotówkowych można dokonywać w każdym oddziale PKO Bank Polski SA na terenie Miasta Olsztyna oraz na terenie całego kraju, do dnia 31 stycznia 2023r.

Wykaz oddziałów PKO Bank Polski SA w Olsztynie(każdy z oddziałów posiada udogodnienia dla osób niepełnosprawnych):

Oddział

Godziny pracy

 Placówka w Ratuszu

Oddział 2 w Olsztynie

10-101 Olsztyn, pl. Jana Pawła II 1

 w poniedziałek od 8:00 do 18:00

od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30

 Oddział 1 w Olsztynie

10-427 Olsztyn, ul. Jasna 2A

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 2 w Olsztynie

10-541 Olsztyn, ul. Erwina Kruka 30

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 3 w Olsztynie

10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 26

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 4 w Olsztynie

10-699 Olsztyn, ul. Jarocka 59

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 5 w Olsztynie

10-006 Olsztyn, ul. Pieniężnego 8

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 9 w Olsztynie

10-061 Olsztyn, ul. Barczewskiego 1

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

 

 

 

                                                     UWAGA MIESZKAŃCY!

                                            Zmiana Numerów Rachunków Bankowych

                                             Gminy Olsztyn i Urzędu Miasta Olsztyna

……………………………………………………………...............................................................................

Urząd Miasta Olsztyna informuje, że od dnia 1 lutego 2023 roku nastąpi ZMIANA BANKU

                     obsługującego Gminę Olsztyn i jej jednostki organizacyjne.

 

Obsługę bankową będzie realizował Bank Handlowy SA.

Nowy Bank to również nowe numery rachunków bankowych, w tym Urzędu Miasta i blisko 100

miejskichjednostek i zakładów budżetowych. Na rachunki Gminy i jednostek mieszkańcy oraz

przedsiębiorcydokonują wpłat z tytułu podatków lokalnych oraz opłat, np.: za wieczyste
użytkowanie, opłaty skarbowej,podatku od nieruchomości, za zajęcie pasa drogowego,
za internaty, przedszkola i żłobki, a także opłaty za odpady komunalne.

 

Jednocześnie, Urząd Miasta Olsztyna wspólnie z Bankiem Handlowym SA, informuje,
że na terenie Miasta Olsztyna, można od dnia 1 lutego 2023 roku realizować wpłaty
gotówkowe na rzecz Gminy Olsztyn i jej jednostek organizacyjnych, bez ponoszenia
dodatkowych opłat i prowizji
.

 

            WYKAZ PLACÓWEK BANKU HANDLOWEGO SA W OLSZTYNIE,
              w których 
można dokonywać wpłat od dnia 1 lutego 2023 roku:

 Placówka

Aktualne godziny pracy

ul. Wilczyńskiego 25/lokal F,Olsztyn 10-686

 

od poniedziałku do piątku w godz.:

poniedziałek: 8:15 do 17:45

wtorek - piątek: 8:00 do 16:00

ul. Kościuszki 87, Olsztyn 10-552

od poniedziałku do piątku w godz.:

poniedziałek: 8:15 do 17:45

wtorek - piątek: 8:00 do 16:00

 

Informacje dotyczące placówki w Urzędzie Miasta Olsztyna:

- w dniach 30-31 stycznia 2023 r. placówka obsługiwana przez PKO BP SA będzie
zamknięta;
pozostałe placówki obsługiwane przez PKO BP SA w tych dniach funkcjonują
bez zmian;

- w dniach 1-14 lutego 2023 r. placówka obsługiwana przez Bank Handlowy SA będzie

zamknięta; pozostałe 2 placówki obsługiwane przez Bank Handlowy SA w tych dniach

funkcjonują w godzinach podanych powyżej.

 

 

                        Numery rachunków bankowych Urzędu Miasta Olsztyna

                                  obowiązujące od 1 lutego 2023 roku:

 

Numer rachunku bankowego dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

27 1030 1508 0000 0008 2309 9000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego dlapodatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku
leśnego,
podatku od środków transportowych, opłaty miejscowej:
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat

36 1030 1508 0000 0008 2310 0002

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego dla opłaty skarbowej:

09 1030 1508 0000 0008 2310 0003

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego dla dochodów  niepodatkowych gminy:
10 1030 1508 0000 0008 2300 1045

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

Na ten rachunek należy dokonywać opłat z tytułu:

 • użytkowania wieczystego gruntu gminy,
 • trwałego zarządu gminy,
 • opłaty adiacenckiej i renty planistycznej,
 • dzierżawy gruntu gminy,
 • dzierżawy powierzchni ratusza,
 • wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów od gminy,
 • nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy,
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy,
 • opłat komunikacyjnych, ewidencyjnych
 • grzywien, mandatów (wystawionych przez Straż Miejską) oraz innych kar pieniężnych
  od osób fizycznych i prawnych
 • korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • usunięcia drzew i krzewów,
 • kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu,
 • wydania karty wędkarskiej,
 • zwrotu kosztów sądowych.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego dla dochodów Skarbu Państwa:
53 1030 1508 0000 0008 2300 1047

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:

 • użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa,
 • trwałego zarządu Skarbu Państwa,
 • dzierżawy gruntu Skarbu Państwa,
 • wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów
  Skarbu Państwa,
 • nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu
  Państwa,
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  Skarbu Państwa,
 • udostępnienia danych osobowych,
 • zwrotu kosztów sądowych.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - dochody-usługi geodezyjne i kartograficzne:
26 1030 1508 0000 0008 2300 1048
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - dochody-opłata za pobyt osób w Domach Pomocy
Społecznej (DPS):

80 1030 1508 0000 0008 2300 1046
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - Depozyt:
77 1030 1508 0000 0008 2300 1003
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:

·        wadium

·        zabezpieczenia należytego wykonania umowy

·        zabezpieczenia z tytułu rękojmi umowy

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - Wydatki:
44 1030 1508 0000 0008 2300 1015

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Oświata:

55 1030 1508 0000 0008 2300 1011
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy – Urząd Miasta:

28 1030 1508 0000 0008 2300 1012
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego – egzekucja (zobowiązania objęte administracyjnym
postępowaniem
egzekucyjnym):

37 1030 1508 0000 0008 2300 1044
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Numer rachunku bankowego – Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa :
61 1030 1508 0000 0008 2309 8000

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer podstawowego rachunku bankowego Gminy Olsztyn:
95 1030 1508 0000 0008 2300 0000
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Na wymienionym rachunku bankowym są gromadzone środki:
• dochody Miasta Olsztyna, w tym:
  - środki stanowiące dochody, które pobierają urzędy skarbowe
  - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe
  - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego
• subwencja ogólna
• udziały we wpływach z podatku pochodowego od osób fizycznych
• środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, pod warunkiem
braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego
• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pod warunkiem braku obowiązku
wyodrębnionego rachunku bankowego

Ponadto, w związku ze zmianą banku obsługującego w zakresie przyjmowania opłaty
skarbowej
w  dniach 1-13.02.2023 r. nie będzie możliwe przyjmowanie wpłat gotówkowych
w  Urzędzie
Miasta Olsztyna.

W Urzędzie Stanu Cywilnego przy wydawaniu aktów urodzeń, małżeństw i zgonów  zostaje

utrzymana możliwość wpłat dokonywanych kartami płatniczymi przy użyciu terminala.
Będzie
też możliwe dokonywanie przelewów we własnym zakresie i dosłanie potwierdzenia
wpłaty w formie PDF na adres mailowy
usc@olsztyn.eu.

Za utrudnienia przepraszamy


 

 

Informacja o godzinach obsługi Klientów w placówkach

PKO Banku Polskiego SA

w Olsztynie

 

obowiązuje do dnia 31 stycznia 2023r.

nazwa placówki adres miejscowość

obowiązujący

czas obsługi

Klientów

Oddział 2 w Olsztynie Dąbrowszczaków 30 Olsztyn 8.00-18.00
Pl. Jana Pawła II 1 Olsztyn 7.30-14.30
Oddział 5 w Olsztynie Pieniężnego 8 Olsztyn 9.00-17.00
Oddział 3 w Olsztynie Wańkowicza 26 Olsztyn 9.00-17.00
Oddział 9 w Olsztynie Barczewskiego 1 Olsztyn 9.00-17.00
Oddział 4 w Olsztynie Jarocka 59 Olsztyn 8.00-18.00
Oddział 1 w Olsztynie Jasna 2A Olsztyn 9.00-17.00
 

 

Rachunki bankowe Urzędu Miasta Olsztyna obowiązujące do 31 stycznia 2023r.

Obsługę bankową realizuje PKO Bank Polski SA

Numery rachunków bankowych

Numer rachunku bankowego dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
88 1020 3541 0000 5802 0290 6071


Numer rachunku bankowego dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych:
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat
58 1020 3541 0000 5202 0290 3219


Numer rachunku bankowego dla opłaty skarbowej:
63 1020 3541 0000 5002 0290 3227
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat


Numer rachunku bankowego dla dochodów niepodatkowych gminy:
78 1020 3541 0000 5902 0290 6105
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na ten rachunek należy dokonywać opłat z tytułu:
• użytkowania wieczystego gruntu gminy
• trwałego zarządu gminy
• opłaty adiacenckiej i renty planistycznej
• dzierżawy gruntu gminy
• dzierżawy powierzchni ratusza
• wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów od gminy
• nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy
• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy
• opłat komunikacyjnych, ewidencyjnych
• grzywien, mandatów (wystawionych przez Straż Miejską) oraz innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych
• korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
• usunięcia drzew i krzewów
• kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu
• wydania karty wędkarskiej
• zwrotu kosztów sądowych


Numer rachunku bankowego dla dochodów Skarbu Państwa:
88 1020 3541 0000 5502 0290 6121
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:
• użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa
• trwałego zarządu Skarbu Państwa
• dzierżawy gruntu Skarbu Państwa
• wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów Skarbu Państwa
• nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa
• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa
• udostępnienia danych osobowych
• zwrotu kosztów sądowych


Numer rachunku bankowego - dochody - usługi geodezyjne i kartograficzne:
96 1020 3541 0000 5702 0290 6170
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - dochody - opłata za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej (DPS):
89 1020 3541 0000 5002 0290 6154
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Depozyt:
81 1020 3541 0000 5602 0290 6683
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:
• wadium
• zabezpieczenia należytego wykonania umowy
• zabezpieczenia z tytułu rękojmi umowy


Numer rachunku bankowego - Wydatki:
70 1020 3541 0000 5602 0290 7269
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Oświata:
64 1020 3541 0000 5402 0290 7087
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Urząd Miasta:
12 1020 3541 0000 5102 0290 7103
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - egzekucja (zobowiązania objęte administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym):
46 1020 3541 0000 5602 0290 6246
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa:
96 1020 3541 0000 5402 0290 6220
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer podstawowego rachunku bankowego Gminy Olsztyn:
10 1020 3541 0000 5402 0290 6410
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na wymienionym rachunku bankowym są gromadzone środki:
• dochody Miasta Olsztyna, w tym:
  - środki stanowiące dochody, które pobierają urzędy skarbowe
  - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe
  - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego
• subwencja ogólna
• dotacje celowe z budżetu państwa
• udziały we wpływach z podatku pochodowego od osób fizycznych
• środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego
• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego


Kody do dokonywania płatności walutowych z zagranicy:
KOD BIC (SWIFT): BPKOPLPWDokonywanie wpłat gotówkowych

Bez ponoszenia dodatkowych opłat, wpłat gotówkowych można dokonywać w każdym oddziale PKO Bank Polski SA na terenie Miasta Olsztyna oraz na terenie całego kraju, do dnia 31 stycznia 2023r.

Wykaz oddziałów PKO Bank Polski SA w Olsztynie(każdy z oddziałów posiada udogodnienia dla osób niepełnosprawnych):

Oddział

Godziny pracy

 Placówka w Ratuszu

Oddział 2 w Olsztynie

10-101 Olsztyn, pl. Jana Pawła II 1

 w poniedziałek od 8:00 do 18:00

od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30

 Oddział 1 w Olsztynie

10-427 Olsztyn, ul. Jasna 2A

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 2 w Olsztynie

10-541 Olsztyn, ul. Erwina Kruka 30

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 3 w Olsztynie

10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 26

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 4 w Olsztynie

10-699 Olsztyn, ul. Jarocka 59

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 5 w Olsztynie

10-006 Olsztyn, ul. Pieniężnego 8

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 9 w Olsztynie

10-061 Olsztyn, ul. Barczewskiego 1

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

 

 

12  2023-01-23 09:22:58  MONIKA MICHALEWICZ

Pole full zmieniło wartość z ' <table border="0" cellpadding="0" style="border-spacing: 0px; width: 0px;"> <tbody> <tr> <td style="width:628px;height:35px; white-space: nowrap;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; UWAGA MIESZKAŃCY!</strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zmiana Numer&oacute;w Rachunk&oacute;w Bankowych</strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gminy Olsztyn i Urzędu Miasta Olsztyna</strong></p> <p><strong>&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;...............................................................................</strong></p> <p>Urząd Miasta Olsztyna informuje, że <strong>od dnia 1 lutego 2023 roku</strong> nastąpi <strong>ZMIANA BANKU </strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; obsługującego Gminę Olsztyn</strong> i jej jednostki organizacyjne.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Obsługę bankową będzie realizował Bank Handlowy SA</strong>.</p> <p style="text-align: justify;">Nowy Bank to r&oacute;wnież nowe numery rachunk&oacute;w bankowych, w tym Urzędu Miasta i blisko 100</p> <p style="text-align: justify;">miejskichjednostek i zakład&oacute;w budżetowych. Na rachunki Gminy i jednostek mieszkańcy oraz</p> <p>przedsiębiorcydokonują wpłat z tytułu podatk&oacute;w lokalnych oraz opłat, np.: za wieczyste<br /> użytkowanie, opłaty skarbowej,podatku od nieruchomości, za zajęcie pasa drogowego,<br /> za internaty, przedszkola i żłobki, a także opłaty za odpady komunalne.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jednocześnie, Urząd Miasta Olsztyna wsp&oacute;lnie z Bankiem Handlowym SA, informuje,<br /> że <strong>na terenie </strong><strong>Miasta Olsztyna</strong>, można <strong><u>od dnia 1 lutego 2023 roku</u></strong> realizować wpłaty<br /> got&oacute;wkowe na rzecz Gminy Olsztyn i jej jednostek organizacyjnych, <strong>bez ponoszenia<br /> dodatkowych opłat i prowizji</strong>.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; WYKAZ PLAC&Oacute;WEK BANKU HANDLOWEGO SA W OLSZTYNIE,<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <u>w kt&oacute;rych&nbsp;</u></strong><strong><u>można dokonywać wpłat od dnia 1 lutego 2023 roku</u>:</strong></p> <table border="1" cellpadding="0" style="width:604px; border-spacing: 0px; width: 0px;"> <tbody> <tr> <td style="width:321px;height:38px;"> <p style="text-align: center;"><strong>&nbsp;Plac&oacute;wka</strong></p> </td> <td style="width:283px;height:38px;"> <p style="text-align: center;"><strong>Aktualne godziny pracy</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:321px;"> <div> <p>ul. Wilczyńskiego 25/lokal F,Olsztyn 10-686</p> <p>&nbsp;</p> </div> </td> <td style="width:283px;"> <p>od poniedziałku do piątku w godz.:</p> <p>poniedziałek: 8:15 do 17:45</p> <p>wtorek - piątek: 8:00 do 16:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:321px;"> <div> <p>ul. Kościuszki 87, Olsztyn 10-552</p> </div> </td> <td style="width:283px;"> <p>od poniedziałku do piątku w godz.:</p> <p>poniedziałek: 8:15 do 17:45</p> <p>wtorek - piątek: 8:00 do 16:00</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p><strong><u>Informacje dotyczące plac&oacute;wki w Urzędzie Miasta Olsztyna:</u></strong></p> <p><strong>- w dniach 30-31 stycznia 2023 r. plac&oacute;wka obsługiwana przez PKO BP SA będzie<br /> zamknięta; </strong><strong>pozostałe plac&oacute;wki obsługiwane przez PKO BP SA w tych dniach funkcjonują<br /> bez zmian;</strong></p> <p><strong>- w dniach 1-14 lutego 2023 r. plac&oacute;wka obsługiwana przez Bank Handlowy SA będzie </strong></p> <p><strong>zamknięta;</strong> <strong>pozostałe 2 plac&oacute;wki obsługiwane przez Bank Handlowy SA w tych dniach </strong></p> <p><strong>funkcjonują w </strong><strong>godzinach podanych powyżej.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Numery rachunk&oacute;w bankowych Urzędu Miasta Olsztyna</strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <u>obowiązujące od 1 lutego 2023 roku:</u></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p><strong>27 1030 1508 0000 0008 2309 9000</strong><br /> -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego dla<strong>podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku<br /> leśnego, </strong><strong>podatku od środk&oacute;w transportowych, opłaty miejscowej:</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatk&oacute;w i Opłat</p> <p><strong>36 1030 1508 0000 0008 2310 0002</strong></p> <p><strong>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</strong></p> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>opłaty skarbowej:</strong></p> <p><strong>09 1030 1508 0000 0008 2310 0003</strong></p> <p>Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatk&oacute;w i Opłat</p> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>dochod&oacute;w&nbsp; niepodatkowych gminy:</strong><br /> <strong>10 1030 1508 0000 0008 2300 1045</strong></p> <p>Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>Na ten rachunek należy dokonywać opłat z tytułu:</p> <ul> <li>użytkowania wieczystego gruntu gminy,</li> <li>trwałego zarządu gminy,</li> <li>opłaty adiacenckiej i renty planistycznej,</li> <li>dzierżawy gruntu gminy,</li> <li>dzierżawy powierzchni ratusza,</li> <li>wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiekt&oacute;w od gminy,</li> <li>nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy,</li> <li>przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy,</li> <li>opłat komunikacyjnych, ewidencyjnych</li> <li>grzywien, mandat&oacute;w (wystawionych przez Straż Miejską) oraz innych kar pieniężnych<br /> od os&oacute;b fizycznych i prawnych</li> <li>korzystania z zezwoleń na sprzedaż napoj&oacute;w alkoholowych,</li> <li>usunięcia drzew i krzew&oacute;w,</li> <li>koszt&oacute;w związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu,</li> <li>wydania karty wędkarskiej,</li> <li>zwrotu koszt&oacute;w sądowych.</li> </ul> <p>---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>dochod&oacute;w Skarbu Państwa</strong><strong>:</strong><br /> <strong>53 1030 1508 0000 0008 2300 1047</strong></p> <p>Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:</p> <ul> <li>użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa,</li> <li>trwałego zarządu Skarbu Państwa,</li> <li>dzierżawy gruntu Skarbu Państwa,</li> <li>wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiekt&oacute;w<br /> Skarbu Państwa,</li> <li>nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu<br /> Państwa,</li> <li>przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości<br /> Skarbu Państwa,</li> <li>udostępnienia danych osobowych,</li> <li>zwrotu koszt&oacute;w sądowych.</li> </ul> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>dochody-usługi geodezyjne i kartograficzne:</strong><br /> <strong>26 1030 1508 0000 0008 2300 1048</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>dochody-opłata za pobyt os&oacute;b w Domach Pomocy<br /> Społecznej (DPS):</strong><br /> <strong>80 1030 1508 0000 0008 2300 1046</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Depozyt:</strong><br /> <strong>77 1030 1508 0000 0008 2300 1003</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:</p> <p style="margin-left:36.0pt;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; wadium</p> <p style="margin-left:36.0pt;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zabezpieczenia należytego wykonania umowy</p> <p style="margin-left:36.0pt;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zabezpieczenia z tytułu rękojmi umowy</p> <p style="margin-left:18.0pt;">&nbsp;</p> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Wydatki:</strong><br /> <strong>44 1030 1508 0000 0008 2300 1015</strong></p> <p>Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Oświata:</strong></p> <p><strong>55 1030 1508 0000 0008 2300 1011</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy &ndash; Urząd Miasta:</strong></p> <p><strong>28 1030 1508 0000 0008 2300 1012</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego &ndash; <strong>egzekucja </strong><strong>(zobowiązania objęte administracyjnym<br /> postępowaniem</strong> <strong>egzekucyjnym)</strong><strong>:</strong></p> <p><strong>37 1030 1508 0000 0008 2300 1044</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&nbsp;</p> <p>Numer rachunku bankowego &ndash; <strong>Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa :</strong><br /> <strong>61 1030 1508 0000 0008 2309 8000</strong></p> <p>Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer <strong>podstawowego rachunku bankowego Gminy Olsztyn</strong>:<br /> <strong>95 1030 1508 0000 0008 2300 0000</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p><br /> Na wymienionym rachunku bankowym są gromadzone środki:<br /> &bull; dochody Miasta Olsztyna, w tym:<br /> &nbsp; - środki stanowiące dochody, kt&oacute;re pobierają urzędy skarbowe<br /> &nbsp; - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe<br /> &nbsp; - dotacje z budżet&oacute;w innych jednostek samorządu terytorialnego<br /> &bull; subwencja og&oacute;lna<br /> &bull; udziały we wpływach z podatku pochodowego od os&oacute;b fizycznych<br /> &bull; środki pochodzące ze źr&oacute;deł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, pod warunkiem<br /> braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego<br /> &bull; środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pod warunkiem braku obowiązku<br /> wyodrębnionego rachunku bankowego</p> <p><strong>Ponadto, w związku ze zmianą banku obsługującego w zakresie przyjmowania opłaty<br /> skarbowej </strong><strong>w &nbsp;dniach 1-13.02.2023 r. nie będzie możliwe przyjmowanie wpłat got&oacute;wkowych<br /> w&nbsp; Urzędzie </strong><strong>Miasta Olsztyna. </strong></p> <p><strong>W Urzędzie Stanu Cywilnego przy wydawaniu akt&oacute;w urodzeń, małżeństw i zgon&oacute;w&nbsp; zostaje </strong></p> <p><strong>utrzymana możliwość wpłat dokonywanych kartami płatniczymi przy użyciu terminala.<br /> Będzie </strong><strong>też możliwe dokonywanie przelew&oacute;w we własnym zakresie i dosłanie potwierdzenia<br /> wpłaty w formie PDF na adres mailowy </strong><a href="mailto:usc@olsztyn.eu"><strong>usc@olsztyn.eu</strong></a><strong><u>.</u></strong></p> <p><strong>Za&nbsp;utrudnienia&nbsp;przepraszamy</strong></p> <hr /> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><strong>Informacja o godzinach obsługi Klient&oacute;w w plac&oacute;wkach </strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>PKO Banku Polskiego SA</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>w Olsztynie</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>obowiązuje do dnia 31 stycznia 2023r.</strong></p> <table border="1" cellpadding="1" style="width: 500px; border-spacing: 1px;"> <tbody> <tr> <td><strong>nazwa plac&oacute;wki</strong></td> <td><strong>adres</strong></td> <td><strong>miejscowość</strong></td> <td> <p><strong>obowiązujący</strong></p> <p><strong>czas obsługi</strong></p> <p><strong>Klient&oacute;w</strong></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="1" rowspan="2">Oddział 2 w Olsztynie</td> <td>Dąbrowszczak&oacute;w 30</td> <td>Olsztyn</td> <td>8.00-18.00</td> </tr> <tr> <td>Pl. Jana Pawła II 1</td> <td>Olsztyn</td> <td>7.30-14.30</td> </tr> <tr> <td>Oddział 5 w Olsztynie</td> <td>Pieniężnego 8</td> <td>Olsztyn</td> <td>9.00-17.00</td> </tr> <tr> <td>Oddział 3 w Olsztynie</td> <td>Wańkowicza 26</td> <td>Olsztyn</td> <td>9.00-17.00</td> </tr> <tr> <td>Oddział 9 w Olsztynie</td> <td>Barczewskiego 1</td> <td>Olsztyn</td> <td>9.00-17.00</td> </tr> <tr> <td>Oddział 4 w Olsztynie</td> <td>Jarocka 59</td> <td>Olsztyn</td> <td>8.00-18.00</td> </tr> <tr> <td>Oddział 1 w Olsztynie</td> <td>Jasna 2A</td> <td>Olsztyn</td> <td>9.00-17.00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td style="width:628px;height:35px; white-space: nowrap;">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Rachunki bankowe Urzędu Miasta Olsztyna</strong> <strong>obowiązujące </strong><strong>do 31 stycznia 2023r.</strong><br /> <br /> Obsługę bankową realizuje <strong>PKO Bank Polski SA</strong><br /> <br /> <strong>Numery rachunk&oacute;w bankowych<br /> <br /> </strong>Numer rachunku bankowego dla <strong>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</strong>:<br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> <strong>88 1020 3541 0000 5802 0290 6071</strong></p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środk&oacute;w transportowych</strong>:<br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatk&oacute;w i Opłat<br /> <strong>58 1020 3541 0000 5202 0290 3219</strong></p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>opłaty skarbowej</strong>:<br /> <strong>63 1020 3541 0000 5002 0290 3227</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatk&oacute;w i Opłat</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>dochod&oacute;w niepodatkowych gminy</strong>:<br /> <strong>78 1020 3541 0000 5902 0290 6105</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na ten rachunek należy dokonywać opłat z tytułu:<br /> &bull; użytkowania wieczystego gruntu gminy<br /> &bull; trwałego zarządu gminy<br /> &bull; opłaty adiacenckiej i renty planistycznej<br /> &bull; dzierżawy gruntu gminy<br /> &bull; dzierżawy powierzchni ratusza<br /> &bull; wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiekt&oacute;w od gminy<br /> &bull; nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy<br /> &bull; przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy<br /> &bull; opłat komunikacyjnych, ewidencyjnych<br /> &bull; grzywien, mandat&oacute;w (wystawionych przez Straż Miejską) oraz innych kar pieniężnych od os&oacute;b fizycznych i prawnych<br /> &bull; korzystania z zezwoleń na sprzedaż napoj&oacute;w alkoholowych<br /> &bull; usunięcia drzew i krzew&oacute;w<br /> &bull; koszt&oacute;w związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu<br /> &bull; wydania karty wędkarskiej<br /> &bull; zwrotu koszt&oacute;w sądowych</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>dochod&oacute;w Skarbu Państwa</strong>:<br /> <strong>88 1020 3541 0000 5502 0290 6121</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:<br /> &bull; użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa<br /> &bull; trwałego zarządu Skarbu Państwa<br /> &bull; dzierżawy gruntu Skarbu Państwa<br /> &bull; wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiekt&oacute;w Skarbu Państwa<br /> &bull; nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa<br /> &bull; przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa<br /> &bull; udostępnienia danych osobowych<br /> &bull; zwrotu koszt&oacute;w sądowych</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>dochody - usługi geodezyjne i kartograficzne</strong>:<br /> <strong>96 1020 3541 0000 5702 0290 6170</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>dochody - opłata za pobyt os&oacute;b w Domach Pomocy Społecznej (DPS)</strong>:<br /> <strong>89 1020 3541 0000 5002 0290 6154</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Depozyt</strong>:<br /> <strong>81 1020 3541 0000 5602 0290 6683</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:<br /> &bull; wadium<br /> &bull; zabezpieczenia należytego wykonania umowy<br /> &bull; zabezpieczenia z tytułu rękojmi umowy</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Wydatki</strong>:<br /> <strong>70 1020 3541 0000 5602 0290 7269</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Oświata</strong>:<br /> <strong>64 1020 3541 0000 5402 0290 7087</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Urząd Miasta</strong>:<br /> <strong>12 1020 3541 0000 5102 0290 7103</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>egzekucja (zobowiązania objęte administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym)</strong>:<br /> <strong>46 1020 3541 0000 5602 0290 6246</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa</strong>:<br /> <strong>96 1020 3541 0000 5402 0290 6220</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer <strong>podstawowego rachunku bankowego Gminy Olsztyn</strong>:<br /> <strong>10 1020 3541 0000 5402 0290 6410 </strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na wymienionym rachunku bankowym są gromadzone środki:<br /> &bull; dochody Miasta Olsztyna, w tym:<br /> &nbsp; - środki stanowiące dochody, kt&oacute;re pobierają urzędy skarbowe<br /> &nbsp; - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe<br /> &nbsp; - dotacje z budżet&oacute;w innych jednostek samorządu terytorialnego<br /> &bull; subwencja og&oacute;lna<br /> &bull; dotacje celowe z budżetu państwa<br /> &bull; udziały we wpływach z podatku pochodowego od os&oacute;b fizycznych<br /> &bull; środki pochodzące ze źr&oacute;deł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego<br /> &bull; środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p><strong>Kody do dokonywania płatności walutowych z zagranicy</strong>:<br /> KOD BIC (SWIFT): <strong>BPKOPLPW</strong></p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p><br /> <strong>Dokonywanie wpłat got&oacute;wkowych<br /> </strong><br /> Bez ponoszenia dodatkowych opłat, wpłat got&oacute;wkowych można dokonywać w każdym oddziale PKO Bank Polski SA na terenie Miasta Olsztyna oraz na terenie całego kraju, <strong>do dnia <strong>31 stycznia 2023r.</strong></strong><br /> <br /> <strong>Wykaz oddział&oacute;w PKO Bank Polski SA w Olsztynie</strong>(każdy z oddział&oacute;w posiada udogodnienia dla os&oacute;b niepełnosprawnych):</p> <table border="1" cellpadding="0" style="border-spacing: 0px;"> <tbody> <tr> <td style="width:302px;"> <p>Oddział</p> </td> <td style="width:302px;"> <p>Godziny pracy</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p>&nbsp;Plac&oacute;wka w Ratuszu</p> <p>Oddział 2 w Olsztynie</p> <p><strong>10-101 Olsztyn, pl.&nbsp;Jana Pawła II 1</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p>&nbsp;w poniedziałek od 8:00 do 18:00</p> <p>od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <div> <p>&nbsp;Oddział 1 w Olsztynie</p> <p><strong>10-427 Olsztyn, ul.&nbsp;Jasna 2A</strong></p> </div> </td> <td style="width:302px;"> <p>od poniedziałku do piątku</p> <p>od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <div> <p>Oddział 2 w Olsztynie</p> <p><strong>10-541 Olsztyn, ul.&nbsp;Erwina Kruka 30</strong></p> </div> </td> <td style="width:302px;"> <p>od poniedziałku do piątku</p> <p>od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p>Oddział 3 w Olsztynie</p> <p><strong>10-684 Olsztyn, ul.&nbsp;Wańkowicza 26</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p>od poniedziałku do piątku</p> <p>od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p>Oddział 4 w Olsztynie</p> <p><strong>10-699 Olsztyn, ul.&nbsp;Jarocka 59</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p>od poniedziałku do piątku</p> <p>od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p>Oddział 5 w Olsztynie</p> <p><strong>10-006 Olsztyn, ul.&nbsp;Pieniężnego 8</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p>od poniedziałku do piątku</p> <p>od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p>Oddział 9 w Olsztynie</p> <p><strong>10-061 Olsztyn, ul.&nbsp;Barczewskiego 1</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p>od poniedziałku do piątku</p> <p>od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> ' na ' <table border="0" cellpadding="0" style="border-spacing: 0px; width: 0px;"> <tbody> <tr> <td style="width:628px;height:35px; white-space: nowrap;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; UWAGA MIESZKAŃCY!</strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zmiana Numer&oacute;w Rachunk&oacute;w Bankowych</strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gminy Olsztyn i Urzędu Miasta Olsztyna</strong></p> <p><strong>&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;...............................................................................</strong></p> <p>Urząd Miasta Olsztyna informuje, że <strong>od dnia 1 lutego 2023 roku</strong> nastąpi <strong>ZMIANA BANKU </strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; obsługującego Gminę Olsztyn</strong> i jej jednostki organizacyjne.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Obsługę bankową będzie realizował Bank Handlowy SA</strong>.</p> <p style="text-align: justify;">Nowy Bank to r&oacute;wnież nowe numery rachunk&oacute;w bankowych, w tym Urzędu Miasta i blisko 100</p> <p style="text-align: justify;">miejskichjednostek i zakład&oacute;w budżetowych. Na rachunki Gminy i jednostek mieszkańcy oraz</p> <p>przedsiębiorcydokonują wpłat z tytułu podatk&oacute;w lokalnych oraz opłat, np.: za wieczyste<br /> użytkowanie, opłaty skarbowej,podatku od nieruchomości, za zajęcie pasa drogowego,<br /> za internaty, przedszkola i żłobki, a także opłaty za odpady komunalne.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jednocześnie, Urząd Miasta Olsztyna wsp&oacute;lnie z Bankiem Handlowym SA, informuje,<br /> że <strong>na terenie </strong><strong>Miasta Olsztyna</strong>, można <strong><u>od dnia 1 lutego 2023 roku</u></strong> realizować wpłaty<br /> got&oacute;wkowe na rzecz Gminy Olsztyn i jej jednostek organizacyjnych, <strong>bez ponoszenia<br /> dodatkowych opłat i prowizji</strong>.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; WYKAZ PLAC&Oacute;WEK BANKU HANDLOWEGO SA W OLSZTYNIE,<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <u>w kt&oacute;rych&nbsp;</u></strong><strong><u>można dokonywać wpłat od dnia 1 lutego 2023 roku</u>:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" style="width:604px; border-spacing: 0px; width: 0px;"> <tbody> <tr> <td style="width:321px;height:38px;"> <p style="text-align: center;"><strong>&nbsp;Plac&oacute;wka</strong></p> </td> <td style="width:283px;height:38px;"> <p style="text-align: center;"><strong>Aktualne godziny pracy</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:321px;"> <div> <p>ul. Wilczyńskiego 25/lokal F,Olsztyn 10-686</p> <p>&nbsp;</p> </div> </td> <td style="width:283px;"> <p>od poniedziałku do piątku w godz.:</p> <p>poniedziałek: 8:15 do 17:45</p> <p>wtorek - piątek: 8:00 do 16:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:321px;"> <div> <p>ul. Kościuszki 87, Olsztyn 10-552</p> </div> </td> <td style="width:283px;"> <p>od poniedziałku do piątku w godz.:</p> <p>poniedziałek: 8:15 do 17:45</p> <p>wtorek - piątek: 8:00 do 16:00</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p><strong><u>Informacje dotyczące plac&oacute;wki w Urzędzie Miasta Olsztyna:</u></strong></p> <p><strong>- w dniach 30-31 stycznia 2023 r. plac&oacute;wka obsługiwana przez PKO BP SA będzie<br /> zamknięta; </strong><strong>pozostałe plac&oacute;wki obsługiwane przez PKO BP SA w tych dniach funkcjonują<br /> bez zmian;</strong></p> <p><strong>- w dniach 1-14 lutego 2023 r. plac&oacute;wka obsługiwana przez Bank Handlowy SA będzie </strong></p> <p><strong>zamknięta;</strong> <strong>pozostałe 2 plac&oacute;wki obsługiwane przez Bank Handlowy SA w tych dniach </strong></p> <p><strong>funkcjonują w </strong><strong>godzinach podanych powyżej.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Numery rachunk&oacute;w bankowych Urzędu Miasta Olsztyna</strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <u>obowiązujące od 1 lutego 2023 roku:</u></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p><strong>27 1030 1508 0000 0008 2309 9000</strong><br /> -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego dla<strong>podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku<br /> leśnego, </strong><strong>podatku od środk&oacute;w transportowych, opłaty miejscowej:</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatk&oacute;w i Opłat</p> <p><strong>36 1030 1508 0000 0008 2310 0002</strong></p> <p><strong>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</strong></p> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>opłaty skarbowej:</strong></p> <p><strong>09 1030 1508 0000 0008 2310 0003</strong></p> <p>Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatk&oacute;w i Opłat</p> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>dochod&oacute;w&nbsp; niepodatkowych gminy:</strong><br /> <strong>10 1030 1508 0000 0008 2300 1045</strong></p> <p>Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>Na ten rachunek należy dokonywać opłat z tytułu:</p> <ul> <li>użytkowania wieczystego gruntu gminy,</li> <li>trwałego zarządu gminy,</li> <li>opłaty adiacenckiej i renty planistycznej,</li> <li>dzierżawy gruntu gminy,</li> <li>dzierżawy powierzchni ratusza,</li> <li>wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiekt&oacute;w od gminy,</li> <li>nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy,</li> <li>przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy,</li> <li>opłat komunikacyjnych, ewidencyjnych</li> <li>grzywien, mandat&oacute;w (wystawionych przez Straż Miejską) oraz innych kar pieniężnych<br /> od os&oacute;b fizycznych i prawnych</li> <li>korzystania z zezwoleń na sprzedaż napoj&oacute;w alkoholowych,</li> <li>usunięcia drzew i krzew&oacute;w,</li> <li>koszt&oacute;w związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu,</li> <li>wydania karty wędkarskiej,</li> <li>zwrotu koszt&oacute;w sądowych.</li> </ul> <p>---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>dochod&oacute;w Skarbu Państwa</strong><strong>:</strong><br /> <strong>53 1030 1508 0000 0008 2300 1047</strong></p> <p>Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:</p> <ul> <li>użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa,</li> <li>trwałego zarządu Skarbu Państwa,</li> <li>dzierżawy gruntu Skarbu Państwa,</li> <li>wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiekt&oacute;w<br /> Skarbu Państwa,</li> <li>nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu<br /> Państwa,</li> <li>przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości<br /> Skarbu Państwa,</li> <li>udostępnienia danych osobowych,</li> <li>zwrotu koszt&oacute;w sądowych.</li> </ul> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>dochody-usługi geodezyjne i kartograficzne:</strong><br /> <strong>26 1030 1508 0000 0008 2300 1048</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>dochody-opłata za pobyt os&oacute;b w Domach Pomocy<br /> Społecznej (DPS):</strong><br /> <strong>80 1030 1508 0000 0008 2300 1046</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Depozyt:</strong><br /> <strong>77 1030 1508 0000 0008 2300 1003</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:</p> <p style="margin-left:36.0pt;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; wadium</p> <p style="margin-left:36.0pt;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zabezpieczenia należytego wykonania umowy</p> <p style="margin-left:36.0pt;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zabezpieczenia z tytułu rękojmi umowy</p> <p style="margin-left:18.0pt;">&nbsp;</p> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Wydatki:</strong><br /> <strong>44 1030 1508 0000 0008 2300 1015</strong></p> <p>Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Oświata:</strong></p> <p><strong>55 1030 1508 0000 0008 2300 1011</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy &ndash; Urząd Miasta:</strong></p> <p><strong>28 1030 1508 0000 0008 2300 1012</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer rachunku bankowego &ndash; <strong>egzekucja </strong><strong>(zobowiązania objęte administracyjnym<br /> postępowaniem</strong> <strong>egzekucyjnym)</strong><strong>:</strong></p> <p><strong>37 1030 1508 0000 0008 2300 1044</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&nbsp;</p> <p>Numer rachunku bankowego &ndash; <strong>Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa :</strong><br /> <strong>61 1030 1508 0000 0008 2309 8000</strong></p> <p>Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p>-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Numer <strong>podstawowego rachunku bankowego Gminy Olsztyn</strong>:<br /> <strong>95 1030 1508 0000 0008 2300 0000</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <p><br /> Na wymienionym rachunku bankowym są gromadzone środki:<br /> &bull; dochody Miasta Olsztyna, w tym:<br /> &nbsp; - środki stanowiące dochody, kt&oacute;re pobierają urzędy skarbowe<br /> &nbsp; - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe<br /> &nbsp; - dotacje z budżet&oacute;w innych jednostek samorządu terytorialnego<br /> &bull; subwencja og&oacute;lna<br /> &bull; udziały we wpływach z podatku pochodowego od os&oacute;b fizycznych<br /> &bull; środki pochodzące ze źr&oacute;deł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, pod warunkiem<br /> braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego<br /> &bull; środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pod warunkiem braku obowiązku<br /> wyodrębnionego rachunku bankowego</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Ponadto, w związku ze zmianą banku obsługującego w zakresie przyjmowania opłaty<br /> skarbowej </strong><strong>w &nbsp;dniach 1-13.02.2023 r. nie będzie możliwe przyjmowanie wpłat got&oacute;wkowych<br /> w&nbsp; Urzędzie </strong><strong>Miasta Olsztyna. </strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>W Urzędzie Stanu Cywilnego przy wydawaniu akt&oacute;w urodzeń, małżeństw i zgon&oacute;w&nbsp; zostaje</strong><br /> <strong>utrzymana możliwość wpłat dokonywanych kartami płatniczymi przy użyciu terminala.<br /> Będzie </strong><strong>też możliwe dokonywanie przelew&oacute;w we własnym zakresie i dosłanie potwierdzenia<br /> wpłaty w formie PDF na adres mailowy </strong><a href="mailto:usc@olsztyn.eu"><strong>usc@olsztyn.eu</strong></a><strong><u>.</u></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Za&nbsp;utrudnienia&nbsp;przepraszamy</strong></p> <hr /> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><strong>Informacja o godzinach obsługi Klient&oacute;w w plac&oacute;wkach </strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>PKO Banku Polskiego SA</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>w Olsztynie</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>obowiązuje do dnia 31 stycznia 2023r.</strong></p> <table border="1" cellpadding="1" style="width: 500px; border-spacing: 1px;"> <tbody> <tr> <td><strong>nazwa plac&oacute;wki</strong></td> <td><strong>adres</strong></td> <td><strong>miejscowość</strong></td> <td> <p><strong>obowiązujący</strong></p> <p><strong>czas obsługi</strong></p> <p><strong>Klient&oacute;w</strong></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="1" rowspan="2">Oddział 2 w Olsztynie</td> <td>Dąbrowszczak&oacute;w 30</td> <td>Olsztyn</td> <td>8.00-18.00</td> </tr> <tr> <td>Pl. Jana Pawła II 1</td> <td>Olsztyn</td> <td>7.30-14.30</td> </tr> <tr> <td>Oddział 5 w Olsztynie</td> <td>Pieniężnego 8</td> <td>Olsztyn</td> <td>9.00-17.00</td> </tr> <tr> <td>Oddział 3 w Olsztynie</td> <td>Wańkowicza 26</td> <td>Olsztyn</td> <td>9.00-17.00</td> </tr> <tr> <td>Oddział 9 w Olsztynie</td> <td>Barczewskiego 1</td> <td>Olsztyn</td> <td>9.00-17.00</td> </tr> <tr> <td>Oddział 4 w Olsztynie</td> <td>Jarocka 59</td> <td>Olsztyn</td> <td>8.00-18.00</td> </tr> <tr> <td>Oddział 1 w Olsztynie</td> <td>Jasna 2A</td> <td>Olsztyn</td> <td>9.00-17.00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td style="width:628px;height:35px; white-space: nowrap;">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Rachunki bankowe Urzędu Miasta Olsztyna</strong> <strong>obowiązujące </strong><strong>do 31 stycznia 2023r.</strong><br /> <br /> Obsługę bankową realizuje <strong>PKO Bank Polski SA</strong><br /> <br /> <strong>Numery rachunk&oacute;w bankowych<br /> <br /> </strong>Numer rachunku bankowego dla <strong>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</strong>:<br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> <strong>88 1020 3541 0000 5802 0290 6071</strong></p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środk&oacute;w transportowych</strong>:<br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatk&oacute;w i Opłat<br /> <strong>58 1020 3541 0000 5202 0290 3219</strong></p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>opłaty skarbowej</strong>:<br /> <strong>63 1020 3541 0000 5002 0290 3227</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatk&oacute;w i Opłat</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>dochod&oacute;w niepodatkowych gminy</strong>:<br /> <strong>78 1020 3541 0000 5902 0290 6105</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na ten rachunek należy dokonywać opłat z tytułu:<br /> &bull; użytkowania wieczystego gruntu gminy<br /> &bull; trwałego zarządu gminy<br /> &bull; opłaty adiacenckiej i renty planistycznej<br /> &bull; dzierżawy gruntu gminy<br /> &bull; dzierżawy powierzchni ratusza<br /> &bull; wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiekt&oacute;w od gminy<br /> &bull; nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy<br /> &bull; przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy<br /> &bull; opłat komunikacyjnych, ewidencyjnych<br /> &bull; grzywien, mandat&oacute;w (wystawionych przez Straż Miejską) oraz innych kar pieniężnych od os&oacute;b fizycznych i prawnych<br /> &bull; korzystania z zezwoleń na sprzedaż napoj&oacute;w alkoholowych<br /> &bull; usunięcia drzew i krzew&oacute;w<br /> &bull; koszt&oacute;w związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu<br /> &bull; wydania karty wędkarskiej<br /> &bull; zwrotu koszt&oacute;w sądowych</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego dla <strong>dochod&oacute;w Skarbu Państwa</strong>:<br /> <strong>88 1020 3541 0000 5502 0290 6121</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:<br /> &bull; użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa<br /> &bull; trwałego zarządu Skarbu Państwa<br /> &bull; dzierżawy gruntu Skarbu Państwa<br /> &bull; wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiekt&oacute;w Skarbu Państwa<br /> &bull; nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa<br /> &bull; przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa<br /> &bull; udostępnienia danych osobowych<br /> &bull; zwrotu koszt&oacute;w sądowych</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>dochody - usługi geodezyjne i kartograficzne</strong>:<br /> <strong>96 1020 3541 0000 5702 0290 6170</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>dochody - opłata za pobyt os&oacute;b w Domach Pomocy Społecznej (DPS)</strong>:<br /> <strong>89 1020 3541 0000 5002 0290 6154</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Depozyt</strong>:<br /> <strong>81 1020 3541 0000 5602 0290 6683</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:<br /> &bull; wadium<br /> &bull; zabezpieczenia należytego wykonania umowy<br /> &bull; zabezpieczenia z tytułu rękojmi umowy</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Wydatki</strong>:<br /> <strong>70 1020 3541 0000 5602 0290 7269</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Oświata</strong>:<br /> <strong>64 1020 3541 0000 5402 0290 7087</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Urząd Miasta</strong>:<br /> <strong>12 1020 3541 0000 5102 0290 7103</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>egzekucja (zobowiązania objęte administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym)</strong>:<br /> <strong>46 1020 3541 0000 5602 0290 6246</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer rachunku bankowego - <strong>Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa</strong>:<br /> <strong>96 1020 3541 0000 5402 0290 6220</strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p>Numer <strong>podstawowego rachunku bankowego Gminy Olsztyn</strong>:<br /> <strong>10 1020 3541 0000 5402 0290 6410 </strong><br /> Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn<br /> Na wymienionym rachunku bankowym są gromadzone środki:<br /> &bull; dochody Miasta Olsztyna, w tym:<br /> &nbsp; - środki stanowiące dochody, kt&oacute;re pobierają urzędy skarbowe<br /> &nbsp; - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe<br /> &nbsp; - dotacje z budżet&oacute;w innych jednostek samorządu terytorialnego<br /> &bull; subwencja og&oacute;lna<br /> &bull; dotacje celowe z budżetu państwa<br /> &bull; udziały we wpływach z podatku pochodowego od os&oacute;b fizycznych<br /> &bull; środki pochodzące ze źr&oacute;deł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego<br /> &bull; środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego</p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p><strong>Kody do dokonywania płatności walutowych z zagranicy</strong>:<br /> KOD BIC (SWIFT): <strong>BPKOPLPW</strong></p> <div style="margin: auto;"> <hr style="text-align: center; size: 2px; width: 100%;" /> </div> <p><br /> <strong>Dokonywanie wpłat got&oacute;wkowych<br /> </strong><br /> Bez ponoszenia dodatkowych opłat, wpłat got&oacute;wkowych można dokonywać w każdym oddziale PKO Bank Polski SA na terenie Miasta Olsztyna oraz na terenie całego kraju, <strong>do dnia <strong>31 stycznia 2023r.</strong></strong><br /> <br /> <strong>Wykaz oddział&oacute;w PKO Bank Polski SA w Olsztynie</strong>(każdy z oddział&oacute;w posiada udogodnienia dla os&oacute;b niepełnosprawnych):</p> <table border="1" cellpadding="0" style="border-spacing: 0px;"> <tbody> <tr> <td style="width:302px;"> <p>Oddział</p> </td> <td style="width:302px;"> <p>Godziny pracy</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p>&nbsp;Plac&oacute;wka w Ratuszu</p> <p>Oddział 2 w Olsztynie</p> <p><strong>10-101 Olsztyn, pl.&nbsp;Jana Pawła II 1</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p>&nbsp;w poniedziałek od 8:00 do 18:00</p> <p>od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <div> <p>&nbsp;Oddział 1 w Olsztynie</p> <p><strong>10-427 Olsztyn, ul.&nbsp;Jasna 2A</strong></p> </div> </td> <td style="width:302px;"> <p>od poniedziałku do piątku</p> <p>od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <div> <p>Oddział 2 w Olsztynie</p> <p><strong>10-541 Olsztyn, ul.&nbsp;Erwina Kruka 30</strong></p> </div> </td> <td style="width:302px;"> <p>od poniedziałku do piątku</p> <p>od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p>Oddział 3 w Olsztynie</p> <p><strong>10-684 Olsztyn, ul.&nbsp;Wańkowicza 26</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p>od poniedziałku do piątku</p> <p>od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p>Oddział 4 w Olsztynie</p> <p><strong>10-699 Olsztyn, ul.&nbsp;Jarocka 59</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p>od poniedziałku do piątku</p> <p>od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p>Oddział 5 w Olsztynie</p> <p><strong>10-006 Olsztyn, ul.&nbsp;Pieniężnego 8</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p>od poniedziałku do piątku</p> <p>od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:302px;"> <p>Oddział 9 w Olsztynie</p> <p><strong>10-061 Olsztyn, ul.&nbsp;Barczewskiego 1</strong></p> </td> <td style="width:302px;"> <p>od poniedziałku do piątku</p> <p>od 8:00 do 18:00</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

 

                                                     UWAGA MIESZKAŃCY!

                                            Zmiana Numerów Rachunków Bankowych

                                             Gminy Olsztyn i Urzędu Miasta Olsztyna

……………………………………………………………...............................................................................

Urząd Miasta Olsztyna informuje, że od dnia 1 lutego 2023 roku nastąpi ZMIANA BANKU

                     obsługującego Gminę Olsztyn i jej jednostki organizacyjne.

 

Obsługę bankową będzie realizował Bank Handlowy SA.

Nowy Bank to również nowe numery rachunków bankowych, w tym Urzędu Miasta i blisko 100

miejskichjednostek i zakładów budżetowych. Na rachunki Gminy i jednostek mieszkańcy oraz

przedsiębiorcydokonują wpłat z tytułu podatków lokalnych oraz opłat, np.: za wieczyste
użytkowanie, opłaty skarbowej,podatku od nieruchomości, za zajęcie pasa drogowego,
za internaty, przedszkola i żłobki, a także opłaty za odpady komunalne.

 

Jednocześnie, Urząd Miasta Olsztyna wspólnie z Bankiem Handlowym SA, informuje,
że na terenie Miasta Olsztyna, można od dnia 1 lutego 2023 roku realizować wpłaty
gotówkowe na rzecz Gminy Olsztyn i jej jednostek organizacyjnych, bez ponoszenia
dodatkowych opłat i prowizji
.

 

            WYKAZ PLACÓWEK BANKU HANDLOWEGO SA W OLSZTYNIE,
              w których 
można dokonywać wpłat od dnia 1 lutego 2023 roku:

 Placówka

Aktualne godziny pracy

ul. Wilczyńskiego 25/lokal F,Olsztyn 10-686

 

od poniedziałku do piątku w godz.:

poniedziałek: 8:15 do 17:45

wtorek - piątek: 8:00 do 16:00

ul. Kościuszki 87, Olsztyn 10-552

od poniedziałku do piątku w godz.:

poniedziałek: 8:15 do 17:45

wtorek - piątek: 8:00 do 16:00

 

Informacje dotyczące placówki w Urzędzie Miasta Olsztyna:

- w dniach 30-31 stycznia 2023 r. placówka obsługiwana przez PKO BP SA będzie
zamknięta;
pozostałe placówki obsługiwane przez PKO BP SA w tych dniach funkcjonują
bez zmian;

- w dniach 1-14 lutego 2023 r. placówka obsługiwana przez Bank Handlowy SA będzie

zamknięta; pozostałe 2 placówki obsługiwane przez Bank Handlowy SA w tych dniach

funkcjonują w godzinach podanych powyżej.

 

 

                        Numery rachunków bankowych Urzędu Miasta Olsztyna

                                  obowiązujące od 1 lutego 2023 roku:

 

Numer rachunku bankowego dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

27 1030 1508 0000 0008 2309 9000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego dlapodatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku
leśnego,
podatku od środków transportowych, opłaty miejscowej:
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat

36 1030 1508 0000 0008 2310 0002

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego dla opłaty skarbowej:

09 1030 1508 0000 0008 2310 0003

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego dla dochodów  niepodatkowych gminy:
10 1030 1508 0000 0008 2300 1045

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

Na ten rachunek należy dokonywać opłat z tytułu:

 • użytkowania wieczystego gruntu gminy,
 • trwałego zarządu gminy,
 • opłaty adiacenckiej i renty planistycznej,
 • dzierżawy gruntu gminy,
 • dzierżawy powierzchni ratusza,
 • wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów od gminy,
 • nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy,
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy,
 • opłat komunikacyjnych, ewidencyjnych
 • grzywien, mandatów (wystawionych przez Straż Miejską) oraz innych kar pieniężnych
  od osób fizycznych i prawnych
 • korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • usunięcia drzew i krzewów,
 • kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu,
 • wydania karty wędkarskiej,
 • zwrotu kosztów sądowych.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego dla dochodów Skarbu Państwa:
53 1030 1508 0000 0008 2300 1047

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:

 • użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa,
 • trwałego zarządu Skarbu Państwa,
 • dzierżawy gruntu Skarbu Państwa,
 • wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów
  Skarbu Państwa,
 • nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu
  Państwa,
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  Skarbu Państwa,
 • udostępnienia danych osobowych,
 • zwrotu kosztów sądowych.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - dochody-usługi geodezyjne i kartograficzne:
26 1030 1508 0000 0008 2300 1048
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - dochody-opłata za pobyt osób w Domach Pomocy
Społecznej (DPS):

80 1030 1508 0000 0008 2300 1046
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - Depozyt:
77 1030 1508 0000 0008 2300 1003
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:

·        wadium

·        zabezpieczenia należytego wykonania umowy

·        zabezpieczenia z tytułu rękojmi umowy

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - Wydatki:
44 1030 1508 0000 0008 2300 1015

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Oświata:

55 1030 1508 0000 0008 2300 1011
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy – Urząd Miasta:

28 1030 1508 0000 0008 2300 1012
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego – egzekucja (zobowiązania objęte administracyjnym
postępowaniem
egzekucyjnym):

37 1030 1508 0000 0008 2300 1044
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Numer rachunku bankowego – Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa :
61 1030 1508 0000 0008 2309 8000

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer podstawowego rachunku bankowego Gminy Olsztyn:
95 1030 1508 0000 0008 2300 0000
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Na wymienionym rachunku bankowym są gromadzone środki:
• dochody Miasta Olsztyna, w tym:
  - środki stanowiące dochody, które pobierają urzędy skarbowe
  - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe
  - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego
• subwencja ogólna
• udziały we wpływach z podatku pochodowego od osób fizycznych
• środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, pod warunkiem
braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego
• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pod warunkiem braku obowiązku
wyodrębnionego rachunku bankowego

Ponadto, w związku ze zmianą banku obsługującego w zakresie przyjmowania opłaty
skarbowej
w  dniach 1-13.02.2023 r. nie będzie możliwe przyjmowanie wpłat gotówkowych
w  Urzędzie
Miasta Olsztyna.

W Urzędzie Stanu Cywilnego przy wydawaniu aktów urodzeń, małżeństw i zgonów  zostaje

utrzymana możliwość wpłat dokonywanych kartami płatniczymi przy użyciu terminala.
Będzie
też możliwe dokonywanie przelewów we własnym zakresie i dosłanie potwierdzenia
wpłaty w formie PDF na adres mailowy
usc@olsztyn.eu.

Za utrudnienia przepraszamy


 

 

Informacja o godzinach obsługi Klientów w placówkach

PKO Banku Polskiego SA

w Olsztynie

 

obowiązuje do dnia 31 stycznia 2023r.

nazwa placówki adres miejscowość

obowiązujący

czas obsługi

Klientów

Oddział 2 w Olsztynie Dąbrowszczaków 30 Olsztyn 8.00-18.00
Pl. Jana Pawła II 1 Olsztyn 7.30-14.30
Oddział 5 w Olsztynie Pieniężnego 8 Olsztyn 9.00-17.00
Oddział 3 w Olsztynie Wańkowicza 26 Olsztyn 9.00-17.00
Oddział 9 w Olsztynie Barczewskiego 1 Olsztyn 9.00-17.00
Oddział 4 w Olsztynie Jarocka 59 Olsztyn 8.00-18.00
Oddział 1 w Olsztynie Jasna 2A Olsztyn 9.00-17.00
 

 

Rachunki bankowe Urzędu Miasta Olsztyna obowiązujące do 31 stycznia 2023r.

Obsługę bankową realizuje PKO Bank Polski SA

Numery rachunków bankowych

Numer rachunku bankowego dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
88 1020 3541 0000 5802 0290 6071


Numer rachunku bankowego dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych:
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat
58 1020 3541 0000 5202 0290 3219


Numer rachunku bankowego dla opłaty skarbowej:
63 1020 3541 0000 5002 0290 3227
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat


Numer rachunku bankowego dla dochodów niepodatkowych gminy:
78 1020 3541 0000 5902 0290 6105
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na ten rachunek należy dokonywać opłat z tytułu:
• użytkowania wieczystego gruntu gminy
• trwałego zarządu gminy
• opłaty adiacenckiej i renty planistycznej
• dzierżawy gruntu gminy
• dzierżawy powierzchni ratusza
• wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów od gminy
• nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy
• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy
• opłat komunikacyjnych, ewidencyjnych
• grzywien, mandatów (wystawionych przez Straż Miejską) oraz innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych
• korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
• usunięcia drzew i krzewów
• kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu
• wydania karty wędkarskiej
• zwrotu kosztów sądowych


Numer rachunku bankowego dla dochodów Skarbu Państwa:
88 1020 3541 0000 5502 0290 6121
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:
• użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa
• trwałego zarządu Skarbu Państwa
• dzierżawy gruntu Skarbu Państwa
• wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów Skarbu Państwa
• nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa
• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa
• udostępnienia danych osobowych
• zwrotu kosztów sądowych


Numer rachunku bankowego - dochody - usługi geodezyjne i kartograficzne:
96 1020 3541 0000 5702 0290 6170
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - dochody - opłata za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej (DPS):
89 1020 3541 0000 5002 0290 6154
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Depozyt:
81 1020 3541 0000 5602 0290 6683
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:
• wadium
• zabezpieczenia należytego wykonania umowy
• zabezpieczenia z tytułu rękojmi umowy


Numer rachunku bankowego - Wydatki:
70 1020 3541 0000 5602 0290 7269
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Oświata:
64 1020 3541 0000 5402 0290 7087
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Urząd Miasta:
12 1020 3541 0000 5102 0290 7103
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - egzekucja (zobowiązania objęte administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym):
46 1020 3541 0000 5602 0290 6246
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa:
96 1020 3541 0000 5402 0290 6220
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer podstawowego rachunku bankowego Gminy Olsztyn:
10 1020 3541 0000 5402 0290 6410
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na wymienionym rachunku bankowym są gromadzone środki:
• dochody Miasta Olsztyna, w tym:
  - środki stanowiące dochody, które pobierają urzędy skarbowe
  - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe
  - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego
• subwencja ogólna
• dotacje celowe z budżetu państwa
• udziały we wpływach z podatku pochodowego od osób fizycznych
• środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego
• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego


Kody do dokonywania płatności walutowych z zagranicy:
KOD BIC (SWIFT): BPKOPLPWDokonywanie wpłat gotówkowych

Bez ponoszenia dodatkowych opłat, wpłat gotówkowych można dokonywać w każdym oddziale PKO Bank Polski SA na terenie Miasta Olsztyna oraz na terenie całego kraju, do dnia 31 stycznia 2023r.

Wykaz oddziałów PKO Bank Polski SA w Olsztynie(każdy z oddziałów posiada udogodnienia dla osób niepełnosprawnych):

Oddział

Godziny pracy

 Placówka w Ratuszu

Oddział 2 w Olsztynie

10-101 Olsztyn, pl. Jana Pawła II 1

 w poniedziałek od 8:00 do 18:00

od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30

 Oddział 1 w Olsztynie

10-427 Olsztyn, ul. Jasna 2A

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 2 w Olsztynie

10-541 Olsztyn, ul. Erwina Kruka 30

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 3 w Olsztynie

10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 26

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 4 w Olsztynie

10-699 Olsztyn, ul. Jarocka 59

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 5 w Olsztynie

10-006 Olsztyn, ul. Pieniężnego 8

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 9 w Olsztynie

10-061 Olsztyn, ul. Barczewskiego 1

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

 

 

 

                                                     UWAGA MIESZKAŃCY!

                                            Zmiana Numerów Rachunków Bankowych

                                             Gminy Olsztyn i Urzędu Miasta Olsztyna

……………………………………………………………...............................................................................

Urząd Miasta Olsztyna informuje, że od dnia 1 lutego 2023 roku nastąpi ZMIANA BANKU

                     obsługującego Gminę Olsztyn i jej jednostki organizacyjne.

 

Obsługę bankową będzie realizował Bank Handlowy SA.

Nowy Bank to również nowe numery rachunków bankowych, w tym Urzędu Miasta i blisko 100

miejskichjednostek i zakładów budżetowych. Na rachunki Gminy i jednostek mieszkańcy oraz

przedsiębiorcydokonują wpłat z tytułu podatków lokalnych oraz opłat, np.: za wieczyste
użytkowanie, opłaty skarbowej,podatku od nieruchomości, za zajęcie pasa drogowego,
za internaty, przedszkola i żłobki, a także opłaty za odpady komunalne.

 

Jednocześnie, Urząd Miasta Olsztyna wspólnie z Bankiem Handlowym SA, informuje,
że na terenie Miasta Olsztyna, można od dnia 1 lutego 2023 roku realizować wpłaty
gotówkowe na rzecz Gminy Olsztyn i jej jednostek organizacyjnych, bez ponoszenia
dodatkowych opłat i prowizji
.

 

            WYKAZ PLACÓWEK BANKU HANDLOWEGO SA W OLSZTYNIE,
              w których 
można dokonywać wpłat od dnia 1 lutego 2023 roku:

 

 Placówka

Aktualne godziny pracy

ul. Wilczyńskiego 25/lokal F,Olsztyn 10-686

 

od poniedziałku do piątku w godz.:

poniedziałek: 8:15 do 17:45

wtorek - piątek: 8:00 do 16:00

ul. Kościuszki 87, Olsztyn 10-552

od poniedziałku do piątku w godz.:

poniedziałek: 8:15 do 17:45

wtorek - piątek: 8:00 do 16:00

 

Informacje dotyczące placówki w Urzędzie Miasta Olsztyna:

- w dniach 30-31 stycznia 2023 r. placówka obsługiwana przez PKO BP SA będzie
zamknięta;
pozostałe placówki obsługiwane przez PKO BP SA w tych dniach funkcjonują
bez zmian;

- w dniach 1-14 lutego 2023 r. placówka obsługiwana przez Bank Handlowy SA będzie

zamknięta; pozostałe 2 placówki obsługiwane przez Bank Handlowy SA w tych dniach

funkcjonują w godzinach podanych powyżej.

 

 

                        Numery rachunków bankowych Urzędu Miasta Olsztyna

                                  obowiązujące od 1 lutego 2023 roku:

 

Numer rachunku bankowego dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

27 1030 1508 0000 0008 2309 9000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego dlapodatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku
leśnego,
podatku od środków transportowych, opłaty miejscowej:
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat

36 1030 1508 0000 0008 2310 0002

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego dla opłaty skarbowej:

09 1030 1508 0000 0008 2310 0003

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego dla dochodów  niepodatkowych gminy:
10 1030 1508 0000 0008 2300 1045

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

Na ten rachunek należy dokonywać opłat z tytułu:

 • użytkowania wieczystego gruntu gminy,
 • trwałego zarządu gminy,
 • opłaty adiacenckiej i renty planistycznej,
 • dzierżawy gruntu gminy,
 • dzierżawy powierzchni ratusza,
 • wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów od gminy,
 • nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy,
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy,
 • opłat komunikacyjnych, ewidencyjnych
 • grzywien, mandatów (wystawionych przez Straż Miejską) oraz innych kar pieniężnych
  od osób fizycznych i prawnych
 • korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • usunięcia drzew i krzewów,
 • kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu,
 • wydania karty wędkarskiej,
 • zwrotu kosztów sądowych.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego dla dochodów Skarbu Państwa:
53 1030 1508 0000 0008 2300 1047

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:

 • użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa,
 • trwałego zarządu Skarbu Państwa,
 • dzierżawy gruntu Skarbu Państwa,
 • wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów
  Skarbu Państwa,
 • nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu
  Państwa,
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  Skarbu Państwa,
 • udostępnienia danych osobowych,
 • zwrotu kosztów sądowych.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - dochody-usługi geodezyjne i kartograficzne:
26 1030 1508 0000 0008 2300 1048
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - dochody-opłata za pobyt osób w Domach Pomocy
Społecznej (DPS):

80 1030 1508 0000 0008 2300 1046
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - Depozyt:
77 1030 1508 0000 0008 2300 1003
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:

·        wadium

·        zabezpieczenia należytego wykonania umowy

·        zabezpieczenia z tytułu rękojmi umowy

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - Wydatki:
44 1030 1508 0000 0008 2300 1015

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Oświata:

55 1030 1508 0000 0008 2300 1011
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy – Urząd Miasta:

28 1030 1508 0000 0008 2300 1012
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego – egzekucja (zobowiązania objęte administracyjnym
postępowaniem
egzekucyjnym):

37 1030 1508 0000 0008 2300 1044
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Numer rachunku bankowego – Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa :
61 1030 1508 0000 0008 2309 8000

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer podstawowego rachunku bankowego Gminy Olsztyn:
95 1030 1508 0000 0008 2300 0000
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Na wymienionym rachunku bankowym są gromadzone środki:
• dochody Miasta Olsztyna, w tym:
  - środki stanowiące dochody, które pobierają urzędy skarbowe
  - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe
  - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego
• subwencja ogólna
• udziały we wpływach z podatku pochodowego od osób fizycznych
• środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, pod warunkiem
braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego
• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pod warunkiem braku obowiązku
wyodrębnionego rachunku bankowego

 

Ponadto, w związku ze zmianą banku obsługującego w zakresie przyjmowania opłaty
skarbowej
w  dniach 1-13.02.2023 r. nie będzie możliwe przyjmowanie wpłat gotówkowych
w  Urzędzie
Miasta Olsztyna.

 

W Urzędzie Stanu Cywilnego przy wydawaniu aktów urodzeń, małżeństw i zgonów  zostaje
utrzymana możliwość wpłat dokonywanych kartami płatniczymi przy użyciu terminala.
Będzie
też możliwe dokonywanie przelewów we własnym zakresie i dosłanie potwierdzenia
wpłaty w formie PDF na adres mailowy
usc@olsztyn.eu.

 

Za utrudnienia przepraszamy


 

 

Informacja o godzinach obsługi Klientów w placówkach

PKO Banku Polskiego SA

w Olsztynie

 

obowiązuje do dnia 31 stycznia 2023r.

nazwa placówki adres miejscowość

obowiązujący

czas obsługi

Klientów

Oddział 2 w Olsztynie Dąbrowszczaków 30 Olsztyn 8.00-18.00
Pl. Jana Pawła II 1 Olsztyn 7.30-14.30
Oddział 5 w Olsztynie Pieniężnego 8 Olsztyn 9.00-17.00
Oddział 3 w Olsztynie Wańkowicza 26 Olsztyn 9.00-17.00
Oddział 9 w Olsztynie Barczewskiego 1 Olsztyn 9.00-17.00
Oddział 4 w Olsztynie Jarocka 59 Olsztyn 8.00-18.00
Oddział 1 w Olsztynie Jasna 2A Olsztyn 9.00-17.00
 

 

Rachunki bankowe Urzędu Miasta Olsztyna obowiązujące do 31 stycznia 2023r.

Obsługę bankową realizuje PKO Bank Polski SA

Numery rachunków bankowych

Numer rachunku bankowego dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
88 1020 3541 0000 5802 0290 6071


Numer rachunku bankowego dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych:
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat
58 1020 3541 0000 5202 0290 3219


Numer rachunku bankowego dla opłaty skarbowej:
63 1020 3541 0000 5002 0290 3227
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat


Numer rachunku bankowego dla dochodów niepodatkowych gminy:
78 1020 3541 0000 5902 0290 6105
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na ten rachunek należy dokonywać opłat z tytułu:
• użytkowania wieczystego gruntu gminy
• trwałego zarządu gminy
• opłaty adiacenckiej i renty planistycznej
• dzierżawy gruntu gminy
• dzierżawy powierzchni ratusza
• wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów od gminy
• nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy
• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy
• opłat komunikacyjnych, ewidencyjnych
• grzywien, mandatów (wystawionych przez Straż Miejską) oraz innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych
• korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
• usunięcia drzew i krzewów
• kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu
• wydania karty wędkarskiej
• zwrotu kosztów sądowych


Numer rachunku bankowego dla dochodów Skarbu Państwa:
88 1020 3541 0000 5502 0290 6121
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:
• użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa
• trwałego zarządu Skarbu Państwa
• dzierżawy gruntu Skarbu Państwa
• wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów Skarbu Państwa
• nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa
• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa
• udostępnienia danych osobowych
• zwrotu kosztów sądowych


Numer rachunku bankowego - dochody - usługi geodezyjne i kartograficzne:
96 1020 3541 0000 5702 0290 6170
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - dochody - opłata za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej (DPS):
89 1020 3541 0000 5002 0290 6154
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Depozyt:
81 1020 3541 0000 5602 0290 6683
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:
• wadium
• zabezpieczenia należytego wykonania umowy
• zabezpieczenia z tytułu rękojmi umowy


Numer rachunku bankowego - Wydatki:
70 1020 3541 0000 5602 0290 7269
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Oświata:
64 1020 3541 0000 5402 0290 7087
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Urząd Miasta:
12 1020 3541 0000 5102 0290 7103
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - egzekucja (zobowiązania objęte administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym):
46 1020 3541 0000 5602 0290 6246
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer rachunku bankowego - Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa:
96 1020 3541 0000 5402 0290 6220
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Numer podstawowego rachunku bankowego Gminy Olsztyn:
10 1020 3541 0000 5402 0290 6410
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła