Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Zawiadomienie o niewniesieniu sprzeciwu dot. zgłoszenia zamiaru budowy instalacji gazowej wewnętrznej w ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja istniejącej spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych, w tym odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne” w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 43D na działce nr 94/4, obr. 87.
Zawiadomienie o niewniesieniu sprzeciwu dot. zgłoszenia zamiaru
budowy instalacji gazowej wewnętrznej w ramach przedsięwzięcia
pn. „Modernizacja istniejącej spalarni odpadów medycznych i
weterynaryjnych, w tym odpadów niebezpiecznych i innych niż
niebezpieczne” w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 43D na działce
nr 94/4, obr. 87.
24.09.2021 więcej
Zawiadomienie dot. zgłoszenia zamiaru przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w Olsztynie przy ul. Rolnej 48 obr. 49 dz.126.
Zawiadomienie dot. zgłoszenia zamiaru przebudowy wewnętrznej
instalacji gazowej w Olsztynie przy ul. Rolnej 48 obr. 49 dz.126.
21.09.2021 więcej
Zawiadomienie dot. zgłoszenia zamiaru budowy sieci oświetlenia terenu oraz kanalizacji kablowej w Olsztynie ul. Leśna obr. 31 dz. 1/364
Zawiadomienie dot. zgłoszenia zamiaru budowy sieci oświetlenia
terenu oraz kanalizacji kablowej w Olsztynie ul. Leśna obr. 31
dz. 1/364
17.09.2021 więcej
Zawiadomienie o niewniesieniu sprzeciwu dot. zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Piwnika w Olsztynie obr.118 dz. 38/72, 38/4.
Zawiadomienie o niewniesieniu sprzeciwu dot. zgłoszenia budowy
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Piwnika w
Olsztynie obr.118 dz. 38/72, 38/4.
16.09.2021 więcej
Zawiadomienie dot. zgłoszenia zamiaru przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej wraz z instalowaniem kotła C.O. –CW dwufunkcyjnego w budynku jednorodzinnym w Olsztynie przy ul. Grabowej 2 dz. nr. 89 obr. 36.
Zawiadomienie dot. zgłoszenia zamiaru przebudowy wewnętrznej
instalacji gazowej wraz z instalowaniem kotła C.O. –CW
dwufunkcyjnego w budynku jednorodzinnym w Olsztynie przy ul.
Grabowej 2 dz. nr. 89 obr. 36.
14.09.2021 więcej
Zawiadomienie dot. zgłoszenia zamiaru przebudowy istniejącej kotłowni na olej opałowy - zmiana na kotłownię gazowo-olejową w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 16 obr. 105 dz. 61/7.
Zawiadomienie dot. zgłoszenia zamiaru przebudowy istniejącej
kotłowni na olej opałowy - zmiana na kotłownię
gazowo-olejową w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 16 obr. 105 dz.
61/7.
14.09.2021 więcej
Zawiadomienie dot. zgłoszenia zamiaru budowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej Olsztyn ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 75 obr. 81 dz. 20
Zawiadomienie dot. zgłoszenia zamiaru budowy wewnętrznej i
zewnętrznej instalacji gazowej Olsztyn ul. Marszałka Józefa
Piłsudskiego 75 obr. 81 dz. 20
10.09.2021 więcej
Zawiadomienie dot. zgłoszenia zamiaru budowy wewnętrznych i zewnętrznych instalacji gazowych Olsztyn ul. Lubelska 43 D dz.94/4 obr. 87.
Zawiadomienie dot. zgłoszenia zamiaru budowy wewnętrznych i
zewnętrznych instalacji gazowych w Olsztynie ul. Lubelska 43 D
dz.94/4 obr. 87.
07.09.2021 więcej
Zawiadomienie o niewniesieniu sprzeciwu dot. zgłoszenia zamiaru budowy gazociągu PE Dn 63mm i 4 przyłączy gazu PE Dn 25mm średniego ciśnienia do dwóch budynków jednorodzinnych o dwóch lokalach mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej w Olsztynie przy ul. Antonowicza obręb 160 działki nr: 2/147, 2/13.
Zawiadomienie o niewniesieniu sprzeciwu dot. zgłoszenia zamiaru
budowy gazociągu PE Dn 63mm i 4 przyłączy gazu PE Dn 25mm
średniego ciśnienia do dwóch budynków jednorodzinnych o
dwóch lokalach mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej w Olsztynie
przy ul. Antonowicza obręb 160 działki nr: 2/147, 2/13.
01.09.2021 więcej
Zawiadomienie o niewniesieniu sprzeciwu dot. zgłoszenia budowy osiedlowej sieci zasilającej projektowane przyłącza cieplne do budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Olsztynie przy ulicy Zientary – Malewskiej , na działkach o numerach geodezyjnych: 65, 74/3, 100/1 obręb 0014,
Zawiadomienie o niewniesieniu sprzeciwu dot. zgłoszenia budowy
osiedlowej sieci zasilającej projektowane przyłącza cieplne do
budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Olsztynie przy ulicy
Zientary – Malewskiej , na działkach o numerach geodezyjnych:
65, 74/3, 100/1 obręb 0014,
02.09.2021 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się