Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Obowiązki producentów żywności na etapie produkcji podstawowej
Obowiązki producentów żywności na etapie produkcji
podstawowej
04.05.2021 więcej
Informacja o sterylizacji/ kastracji kotów/psów właścicielskich
Informacja o sterylizacji/ kastracji kotów/psów
właścicielskich
18.05.2021 więcej
Informacja o zabiegach sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących na terenie Olsztyna
Informacja o zabiegach sterylizacji i kastracji kotów wolno
żyjących na terenie Olsztyna
10.05.2021 więcej
Obwieszczenie Dyrektora Zlewni w Olsztynie
Obwieszczenie Dyrektora Zlewni w Olsztynie
21.09.2021 więcej
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie magistrali wodociągowej DN 400 mm na działce nr 1 obręb 149 po obszarze linii kolejowej nr 219 Olsztyn Ełk od km 3+630 do km 3+640 w Olsztynie
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym
materiałem przed wydaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie
magistrali wodociągowej DN 400 mm na działce nr 1 obręb 149 po
obszarze linii kolejowej nr 219 Olsztyn Ełk od km 3+630 do km
3+640 w Olsztynie
16.09.2021 więcej
Apel Głównego Inspektora Pracy do Rolników
Apel Głównego Inspektora Pracy do Rolników
29.06.2021 więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ?Przebudowie wnętrza zespołu budynków 17/19 na potrzeby budowy linii wytłaczania bieżników Quadriplex na terenie istniejącego zakładu opon samochodowych OLS-1 w Michelin Polska Sp. zo.o. w Olsztynie, ul. Leonharda 9?.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na ?Przebudowie wnętrza
zespołu budynków 17/19 na potrzeby budowy linii wytłaczania
bieżników Quadriplex na terenie istniejącego zakładu opon
samochodowych OLS-1 w Michelin Polska Sp. zo.o. w Olsztynie, ul.
Leonharda 9?.
14.09.2021 więcej
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się ze zgomadzonym materiałem przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ?Budowie parkingów naziemnych i garaży podziemnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach projektu pn. Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i usługami w Olsztynie przy ul. Dolnej, na dz. nr 360, 216 i 218 obręb 126
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się ze zgomadzonym
materiałem przed wydaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ?Budowie
parkingów naziemnych i garaży podziemnych wraz z
infrastrukturą towarzyszącą w ramach projektu pn. Zespół
budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i
usługami w Olsztynie przy ul. Dolnej, na dz. nr 360, 216 i 218
obręb 126
10.09.2021 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na " Budowie stacji paliw w Olsztynie przy ul. Lubelskiej, dz. nr 80/2 obręb 87
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na " Budowie stacji paliw w Olsztynie przy ul.
Lubelskiej, dz. nr 80/2 obręb 87
29.07.2021 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się