2020-10-22

Radni Rady Miasta Olsztyna 2018-2023

PREZYDIUM RADY

  Robert Jan Szewczyk
Przewodniczący Rady Miasta Olsztyna
   
  Klub Radnych Platformy Obywatelskiej Nowoczesna Koalicja Obywatelska
   
  Okręg wyborczy: 1 (Osiedla: Redykajny, Gutkowo, Nad Jeziorem Długim, Likusy, Dajtki, Grunwaldzkie, Podgrodzie, Brzeziny, Kortowo)
Kontakt telefoniczny: 695-334-475
Adres e-mail: szewczyk.robert@olsztyn.eu

  Nelly Elżbieta Antosz
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Olsztyna
   
  Klub Radnych Demokratyczny Olsztyn
   
  Okręg wyborczy: 2 (Osiedla: Wojska Polskiego, Podleśna, Zatorze, Zielona Górka, Kętrzyńskiego, Pojezierze)
Kontakt telefoniczny: 606-717-797
Adres e-mail: antosz.nelly@olsztyn.eu

 


  Jarosław Stanisław Babalski
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Olsztyna
     
  Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości  
     
  Okręg wyborczy:3 (Osiedla: Śródmieście, Kościuszki, Kormoran, Nagórki, Mazurskie)
Kontakt telefoniczny: 515-062-862
Adres e-mail: babalski.jaroslaw@olsztyn.eu


   Zbigniew Dąbkowski
 Wiceprzewodniczący Rady Miasta Olsztyna
   
  Klub Radnych Ponad Podziałami
   
  Okręg wyborczy: 2 (Osiedla: Wojska Polskiego, Podleśna, Zatorze, Zielona Górka, Kętrzyńskiego, Pojezierze)
Kontakt telefoniczny: 608-533-100
Adres e-mail: dabkowski.zbigniew@olsztyn.eu
 


RADNI MIASTA OLSZTYNA

  Mirosław Arczak
Radny
   
   
  Okręg wyborczy: 2 (Osiedla: Wojska Polskiego, Podleśna, Zatorze, Zielona Górka, Kętrzyńskiego, Pojezierze)
Kontakt telefoniczny: 507-617-656

Adres e-mail:arczak.miroslaw@olsztyn.eu

   Leszek Araszkiewicz
Radny
   
  Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości
   
  Okręg wyborczy: 4 (Osiedla: Jaroty, Pieczewo, Generałów)
 Kontakt telefoniczny: 513-062-474
Adres e-mail: araszkiewicz.leszek@olsztyn.eu

 

 


  Halina Ciunel
Radna
   
  Klub Radnych Platformy Obywatelskiej Nowoczesna Koalicja Obywatelska
   
  Okręg wyborczy: 4 (Osiedla: Jaroty, Pieczewo, Generałów)
Kontakt telefoniczny: 608-338-338
Adres e-mail: ciunel.halina@olsztyn.eu


 


  Krystyna Flis
Radna
   
 

Klub Radnych Demokratyczny Olsztyn

   
  Okręg wyborczy: 1 (Osiedla: Redykajny, Gutkowo, Nad Jeziorem Długim, Likusy, Dajtki, Grunwaldzkie, Podgrodzie, Brzeziny, Kortowo)
Kontakt telefoniczny: 601-629-205
Adres e-mail: flis.krystyna@olsztyn.eu


   Tomasz Jan Głażewski
    Radny

    Klub Radnych Platformy Obywatelskiej Nowoczesna Koalicja Obywatelska
     
     

     Okręg wyborczy: 4 (Osiedla: Jaroty, Pieczewo, Generałów)
     Kontakt telefoniczny: 504-258-056
     Adres e-mail: glazewski.tomasz@olsztyn.eu
 
 
 
 

 
    Mirosław Antoni Gornowicz
   Radny

    Klub Radnych Ponad Podziałami

     
     
   Okręg wyborczy: 4 (Osiedla: Jaroty, Pieczewo, Generałów)
    Kontakt telefoniczny: 691-911-939
    Adres e-mail: gornowicz.miroslaw@olsztyn.eu

 

 


  Wanda Agnieszka Jabłońska
Radna
   
  Klub Radnych Ponad Podziałami
    
Okręg wyborczy: 3 (Osiedla: Śródmieście, Kościuszki, Kormoran, Nagórki, Mazurskie)
Kontakt telefoniczny: 501-029-464
Adres e-mail: jablonska.wanda@olsztyn.eu

 

 


  Marta Kamińska
Radna
   
   Klub Radnych Platformy Obywatelskiej Nowoczesna Koalicja Obywatelska
   
   Okręg wyborczy: 3 (Osiedla: Śródmieście, Kościuszki, Kormoran, Nagórki, Mazurskie)
Kontakt telefoniczny: 513-688-779
Adres e-mail: kaminska.marta@olsztyn.eu
 
 
 

    Paweł Radosław Klonowski
    Radny
       
    Klub Radnych Platformy Obywatelskiej Nowoczesna Koalicja Obywatelska
       
    Okręg wyborczy: 4 (Osiedla: Jaroty, Pieczewo, Generałów)
    Kontakt telefoniczny:
504-770-710   
    Adres e-mail: 
klonowski.pawel@olsztyn.eu
 
 
 
 
 
 

  Łukasz Jacek Łukaszewski
Radny
   
  Klub Radnych Platformy Obywatelskiej Nowoczesna Koalicja Obywatelska
   
  Okręg wyborczy: 3 (Osiedla: Śródmieście, Kościuszki, Kormoran, Nagórki, Mazurskie)
Kontakt telefoniczny: 797-122-125
Adres e-mail: lukaszewski.lukasz@olsztyn.eu

 


     
  Czesław Jerzy Małkowski
Radny
   
  Klub Radnych Demokratyczny Olsztyn
   
  Okręg wyborczy: 3 (Osiedla: Śródmieście, Kościuszki, Kormoran, Nagórki, Mazurskie)
Kontakt telefoniczny: 575-778-552
Adres e-mail: malkowski.czeslaw@olsztyn.eu


 
  Edyta Markowicz
Radna
   
  Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości
   
 

Okręg wyborczy: 2 (Wojska Polskiego, Podleśna, Zatorze, Zielona Górka, Kętrzyńskiego, Pojezierze)

Kontakt telefoniczny: 504-293-249
Adres e-mail: markowicz.edyta@olsztyn.eu

 


 
  Joanna Dorota Misiewicz
Radna
   
  Klub Radnych Platformy Obywatelskiej Nowoczesna Koalicja Obywatelska
   
  Okręg wyborczy: 2 (Osiedla: Wojska Polskiego, Podleśna, Zatorze, Zielona Górka, Kętrzyńskiego, Pojezierze)
Kontakt telefoniczny: 604-456-066
Adres e-mail: misiewicz.joanna@olsztyn.eu

   


  Krzysztof Narwojsz
Radny
   
  Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości
   
  Okręg wyborczy: 2 (Osiedla: Wojska Polskiego, Podleśna, Zatorze, Zielona Górka, Kętrzyńskiego, Pojezierze)
Kontakt telefoniczny: 780-177-518
Adres e-mail: narwojsz.krzysztof@olsztyn.eu

 

 


  Radosław Marcin Nojman
Radny
   
  Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości
   
  Okręg wyborczy: 3 (osiedla: Śródmieście, Kościuszki, Kormoran, Nagórki, Mazurskie)
Kontakt telefoniczny: 517-238-442
Adres e-mail: nojman.radoslaw@olsztyn.eu

 

 


 

      Monika Joanna Rogińska-Stanulewicz
     Radna

        Klub Radnych Demokratyczny Olsztyn
     
     
        Okręg wyborczy: 4 (Osiedla: Jaroty, Pieczewo, Generałów)
        Kontakt telefoniczny: 537-245-220
        Adres e-mail:  roginska-stanulewicz.monika@olsztyn.eu
 


     Zdzisława Barbara Tołwińska
     Radna

        Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości
     
     
       Okręg wyborczy: 4 (Osiedla: Jaroty, Pieczewo, Generałów)
        Kontakt telefoniczny: 695-441-701
        Adres e-mail: tolwinska.zdzislawa@olsztyn.eu 

 


  Elżbieta Ewa Wirska
Radna
   
   
   
  Okręg wyborczy: 1 (Osiedla: Redykajny, Gutkowo, Nad Jeziorem Długim, Likusy, Dajtki, Grunwaldzkie, Podgrodzie, Brzeziny, Kortowo)
Kontakt telefoniczny: 663-598-755
Adres e-mail: wirska.elzbieta@olsztyn.eu


 

  Wiktor Wójcik
Radny
   
  Klub Radnych Platformy Obywatelskiej Nowoczesna Koalicja Obywatelska
   
  Okręg wyborczy: 1 (Osiedla: Redykajny, Gutkowo, Nad Jeziorem Długim, Likusy, Dajtki, Grunwaldzkie, Podgrodzie, Brzeziny, Kortowo)
Kontakt telefoniczny: 693-300-940
Adres e-mail: wojcik.wiktor@olsztyn.eu


  Ewa Renata Zakrzewska
Radna
   
  Klub Radnych Platformy Obywatelskiej Nowoczesna Koalicja Obywatelska
   
  Okręg wyborczy: 2 (Osiedla: Wojska Polskiego, Podleśna, Zatorze, Zielona Górka, Kętrzyńskiego, Pojezierze)
Kontakt telefoniczny: 603-777-859
Adres e-mail: zakrzewska.ewa@olsztyn.eu


 

  Marian Zdunek
Radny
   
  Klub Radnych Ponad Podziałami
   
  Okręg wyborczy: 1 (Osiedla: Redykajny, Gutkowo, Nad Jeziorem Długim, Likusy, Dajtki,  Grunwaldzkie, Podgrodzie, Brzeziny, Kortowo)
Kontakt telefoniczny: 601-665-053
Adres e-mail: zdunek.marian@olsztyn.euRadni, których mandat wygasł w trakcie trwania kadencji

  Michał Piotr Wypij
Radny
   
   
   
  Okręg wyborczy: 2 (Osiedla: Wojska Polskiego, Podleśna, Zatorze, Zielona Górka, Kętrzyńskiego, Pojezierze)
Kontakt telefoniczny:
Adres e-mail:  

 

 


Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się