Lista artykułów

Nazwa artykułu
24/2021 Przebudowa mola w Centrum Rekreacyjno – Sportowym Ukiel.
24/2021 Przebudowa mola na plaży miejskiej w Centrum Rekreacyjno
– Sportowym Ukiel w Olsztynie.
16.09.2021 więcej
22/2021 Dostosowanie do wymagań p.poż. Przedszkola Miejskiego 40
dostosowanie do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej wraz
z wymianą wewnętrznych instalacji budynku Przedszkola
Miejskiego nr 40 przy ul. Licznerskiego 2 w Olsztynie
27.08.2021 więcej
18/2021 Wykonanie przebudowy boiska na terenie III LO w Olsztynie.
18/2021 Wykonanie przebudowy boiska na terenie III LO w Olsztynie
przy ul. Sybiraków 3.
05.08.2021 więcej
Przebudowa kolektora deszczowego w Olsztynie
21/2021 Przebudowa kolektora deszczowego k-69.5 DN 630 w ul.
Wojska Polskiego – Park Jakubowy w Olsztynie
25.08.2021 więcej
19/2021 Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej przy SP 3.
19/2021 Wykonanie przebudowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej
w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Kołobrzeskiej 13M w
Olsztynie.
17.08.2021 więcej
15/2021 Wykonanie przebudowy ul. J. Iwaszkiewicza w Olsztynie.
15/2021 Wykonanie przebudowy ul. J. Iwaszkiewicza w Olsztynie.
22.07.2021 więcej
16/2021 Remont pomieszczeń Żłobka Miej. nr 1 przy ul. Herberta 2B
16/2021 Dokończenie remontu pomieszczeń Żłobka Miejskiego nr
1 przy ul. Herberta 2B w Olsztynie
22.07.2021 więcej
12/2021 Budowa asfaltowego toru rowerowego typu Pumptrack w Olsztynie
12/2021 Budowa asfaltowego toru rowerowego typu Pumptrack przy
ul. Herdera 12 w Olsztynie
16.06.2021 więcej
4/2021 Remont pomieszczeń PM nr 13 ul. Wyspiańskiego 3 w Olsztynie
Remont pomieszczeń Przedszkola Miejskiego nr 13 ul.
Wyspiańskiego 3 w Olsztynie
25.03.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się