2020-10-21

Redakcja BIP

Redakcja BIP

Adres redakcji: Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
 

 
Skład zespołu redakcyjnego BIP

Administratorzy systemu:


  1. Karol Tabaka, Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna, 89 75 25 867, e-mail: tabaka.karol@olsztyn.eu
  2. Michał Salamucha, Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna, 89 75 25 861, e-mail: salamucha.michal@olsztyn.eu

Koordynator merytoryczny (e-mail: bip@olsztyn.eu):

  1. Olga Walnicka-Kucio, Wydział Organizacji i Kadr, 89-527-31-11, wew. 486

 

Redaktorzy BIP w komórkach organizacyjnych:

 

Biuro Obsługi Klienta (e-mail: sprawyobywatelskie@olsztyn.eu):

 

1. Małgorzata Synak 89 527-31-11, wew. 482
2. Paulina Bielińska 89 527-31-11, wew. 324
3. Karolina Piątkowska-Szczecina 89 527-31-11, wew. 455
4. Magdalena Kaleta 89 527-31-11, wew. 329
5. Barbara Jeziorska 89 527-31-11, wew. 386

 

Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna do spraw Ochrony Informacji Niejawnych (e-mail: switkowski.andrzej@olsztyn.eu)

 

6. Andrzej Świtkowski 89 527-31-11, wew. 427
 
 
 
Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (ngo@olsztyn.eu):
 
 
7. Bartosz Kamiński 89 506-09-45
8. Marta Jarosławska 89 506-09-47

 

Biuro ds. Obsługi Prawnej (e-mail: radcowie@olsztyn.eu): 

 

9. Marzena Rudnicka-Dudziak 89 527-31-11, wew. 343

 

Biuro Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego (e-mail: komunikacjaspoleczna@olsztyn.eu):

 

10. Patryk Pulikowski 89 527-35-39, wew. 419
11. Monika Małolepsza 89 527-31-11, wew. 447

 

Biuro Kontroli (e-mail: kontrola@olsztyn.eu):

 

12. Barbara Olszewska 89 506-07-07
13. Anna Krzykowska 89 506-07-10
14. Jowita Kucharska 89 506-07-11
15. Anna Czyczyn 89 506-07-08
16. Jacek Miłosz 89 506-07-12
17. Monika Kozłowska 89 506-07-09

 

Biuro Promocji i Turystyki (e-mail: promocja@olsztyn.eu):

 

18. Anna Pakulska 89-527-31-11, wew. 394
19. Radosław Paździorko 89 527-31-11, 525

 

Biuro Rady Miasta (e-mail: radamiasta@olsztyn.eu):

 

20. Aleksandra Witkowska 89 506-06-07
21. Lidia Dawid 89 506-06-03
22. Ilona Hołoszkiewicz 89 506-06-08
23. Joanna Bartkowska 89 506-06-06

 

Biuro Sportu i Rekreacji (e-mail: sport@olsztyn.eu):

 

24. Daniel Rudszewski 89 506-09-52

 

Biuro Miejskiego Inżyniera Ruchu:

 

25. Jakub Kwiatkowski 89 506-09-55
26. Grzegorz Matyka 89 506-09-56

 

Urząd Stanu Cywilnego (e-mail: usc@olsztyn.eu):

27. Marzena Kapłon 89 527-31-11, wew. 452
28. Magdalena Heliak 89 527-31-11, wew. 363
29. Jaczyńska Beata 89 527-31-11, wew. 376
30. Marzena Kapłon 89 527-31-11, wew. 452

 

Jednostka Realizująca Projekt V (e-mail: jrp5@olsztyn.eu):

 

31. Michalina Dziewiątkowska 89 506 07 23

 

Wydział Administracyjno-Gospodarczy (e-mail: administracja@olsztyn.eu):

 

32. Justyna Piziur 89 527-31-11, wew. 307
33. Ewa Piszewska 89 527-31-11, wew. 392

 

Wydział Budżetu (e-mail: budzet@olsztyn.eu):

34. Aneta Arcipowska 89 506-06-11
35. Anna Tomaszewska 89 506-06-19
36. Mariola Latanowicz 89 506-06-15
37. Monika Michalewicz 89 506-06-17
38. Elżbieta Stachelek 89 506-06-13
39. Anna Zimińska 89 506-06-10
40. Aneta Howara 89 506-06-26
41. Joanna Martul 89 506-06-16
42. Sylwia Myszka-Kaluta 89 506-06-20
43. Patrycja Lenkowska 89 506-06-27
44. Elżbieta Kuber 89 506-06-12
45. Barbara Alicja Bryska 89 506-06-22
46. Agnieszka Niecikowska 89 506-06-18
47. Katarzyna Piełudź 89 506-06-25
48. Justyna Kocińska 89 506-06-24
49. Dorota Klepacka  
50. Michał Walczewski - do 19.03.2022 r.  
51. Marta Falkowska - do 19.03.2022 r.  

 

Wydział Edukacji (e-mail: edukacja@olsztyn.eu):

 

52. Krzysztof Bartnikowski 89 535-32-10, wew. 21

 

Wydział Finansów (e-mail: finanse@olsztyn.eu):

 

53. Zbigniew Chrostowski 89 535 32 10 w. 60
54. Monika Sypko 89 527-31-11, wew. 560

 

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (e-mail: geodezja@olsztyn.eu):

 

55. Bartosz Biełło 89 527-31-11, wew. 436
56. Teresa Gomułka 89 527-31-11, wew. 436
57. Magdalena Duchnowska 89 527-31-11, wew. 459

 

Wydział Inwestycji Miejskich (e-mail: inwestycje@olsztyn.eu):

 

58. Izabela Karwowska 89 527-31-11 wew. 481
59. Marcin Gędzior 89 527-31-11, wew. 467
60. Grażyna Gajewska 89 527-31-11, wew. 387
61. Piotr Juraniec 89 527-31-11, wew. 360
62. Sylwia Kotowska 89 527-31-11, wew. 258
63. Tomasz Kempski 89 527-31-11, wew. 429
64. Piotr Krawczyński 89 527-31-11, wew. 437
65. Sebastian Motus 89 527-31-11, wew. 253
66. Anna Gawryszewska 89 527-31-11, wew. 467
67. Agnieszka Falkowska 89 527-31-11, wew. 554
68. Anna Pisarska 89 527-31-11, wew. 399
69. Łukasz Pikuła 89 527-31-11, wew. 257
70. Agata Sadowska 89 527-31-11, wew. 313
71. Olesia Jurczyk 89 527-31-11, wew. 313

 

Wydział Komunikacji (e-mail: komunikacja@olsztyn.eu):

 

72. Jakub Siudziński 89 535-99-04, wew. 22
73. Izabela Bujwid 89 506-09-70
74. Rafał Kowelec 89 506-09-96
75. Cezary Gałęziewski 89 506-09-89

 

Wydział Kultury i Ochrony Zabytków (e-mail: kultura@olsztyn.pl):

 

76. Urszula Ulatowska 89 527-31-11, wew. 545
77. Izabela Sowa-Dudulewicz 89 527-31-11, wew. 547
78. Anna Wolęcka 89 527-31-11, wew. 341

 

Wydział Organizacji i Kadr (e-mail: organizacja@olsztyn.eu):

 

79. Katarzyna Kocan-Gromadzińska 89 527-31-11, wew. 353
80. Ewa Tracewicz-Gieroim 89 527-31-11, wew. 389
81. Elżbieta Żmijewska 89 527-31-11, wew. 308
82. Paweł Dorosz 89 527-31-11, wew. 308
83. Agata Wyszyńska 89 527-31-11, wew. 524
84. Olga Walnicka-Kucio 89 527-31-11, wew. 486
85. Katarzyna Kisiel 89 527-31-11, wew. 346
86. Ewelina Majek 89 527-31-11, wew. 487

 

Wydział Podatków i Opłat (e-mail: podatki@olsztyn.eu):

 

87. Lidia Smyk 89 527-31-11, wew. 519
88. Dominik Drabik 89 527-31-11, wew. 213
89. Adriana Bielecka 89 506-06-53

 

Wydział Strategii i Funduszy Europejskich (e-mail: funduszeeuropejskie@olsztyn.eu):

 

90. Izabela Meissner 89 527 31 11, wew. 393
91. Monika Stankiewicz 89 527-31-11, wew. 249
92. Ewa Szóstak 89 527-31-11, wew. 432

 

Wydział Środowiska (e-mail: ochronasrodowiska@olsztyn.eu):

 

93. Anna Łukaszewicz 89 527-31-11, wew. 391
94. Joanna Choromańska 89 527-31-11, wew. 201, 551
95. Mirosława Chodkowska 89-527-31-11, wew. 225
96. Małgorzata Bukowska 89 506-06-77
97. Beata Dembowska 89 506-06-85
98. Emilia Dobrosielska 89 506-06-98

 

Wydział Urbanistyki i Architektury (e-mail: ua@olsztyn.eu):

 

99. Anna Nowak 89 527-31-11, wew. 331
100. Joanna Prusik 89 527-31-11, wew. 417
101. Joanna Kalita 89 527-31-11, wew. 488
102. Edyta Jankowska 89 527-31-11, wew. 362
103. Krzysztof Majchrzak 89 527-31-11, wew. 350
104. Monika Jeziorek 89 527-31-11, wew. 488
105. Anna Pawelec 89 527-31-11, wew. 331

 

Wydział Zamówień Publicznych (e-mail: przetargi@olsztyn.eu):

 

106. Iwona Nowacka 89 527-31-11, wew. 460
107. Barbara Tulibacka 89 527-31-11, wew. 325
108. Marcin Kozłowski 89 527-31-11, wew.403
109. Jolanta Chlubicka 89 527-31-11, wew. 461
110. Andrzej Rodziewicz 89 527-31-11 wew. 354
111. Dorota Wardowska-Szubzda 89 527-31-11 wew. 325
112. Łukasz Ejświł-Urbanowicz 89 527-31-11 wew. 272
113. Joanna Ćwiek 89 527-31-11 wew. 271

 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (e-mail: kryzys@olsztyn.eu):

 

114. Mieczysław Wójcik 89 522-24-20
115. Joanna Miller 89 522-24-14
116. Izabella Rejchenbach 89 522-24-15
117. Jarosław Skórski 89 522-24-26
118. Paweł Micek 89 522-24-23
119. Paweł Drankowicz 89 522-24-24
120. Adam Borowski 89 522-24-11, 89 522-81-12
121. Marek Olszewski 89 522-24-11, 89 522-81-12
122. Grzegorz Poluszczyk 89 522-24-11, 89 522-81-12
123. Dariusz Rosiński 89 522-24-11, 89 522-81-12
124. Stanisław Tomaszewski 89 522-24-11, 89 522-81-12

 

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (e-mail: zdrowie@olsztyn.eu):

 

125. Sylwia Rembiszewska-Piątek 89 506-09-34
126. Katarzyna Rauba 89 506-09-38
127. Dominika Klimkowska 89 506-09-37

 

Zespół ds. Pomocy Publicznej (e-mail: pomoc.publiczna@olsztyn.eu):

 

128. Joanna Banowska 89 527-31-11, wew. 493

 

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów (e-mail: rzecznikkonsumentow@olsztyn.eu):

 

129. Beata Szczudłowska 89 527-31-11, wew. 265

 

Samodzielne stanowisko ds. monitorowania spółek miejskich

130. Wiesława Jakimczuk 89 506-07-06

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się