2020-10-21

Redakcja BIP

Redakcja BIP

Adres redakcji: Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
 

 

Skład zespołu redakcyjnego BIP

 

Administratorzy systemu:

  1. Agnieszka Żyznowska, Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna, 89 752 58 69, e-mail: zyznowska.agnieszka@olsztyn.eu
  2. Sylwia Tołoczko, Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna, 89 752 58 66, e-mail: toloczko.sylwia@olsztyn.eu

 

Koordynator merytoryczny (e-mail: walnicka.olga@olsztyn.eu):

  1. Olga Walnicka-Kucio, Wydział Organizacji i Kadr, 89-527-31-11, wew. 486

 

Redaktorzy BIP w komórkach organizacyjnych:

 

Wydział Spraw Obywatelskich (e-mail: sprawyobywatelskie@olsztyn.eu):

 

1. Jakub Siudziński 89 506-09-72
2. Małgorzata Synak 89 506-02-21
3. Barbara Jeziorska 89 506-02-12
4. Cezary Gałęziewski 89 506 09 89

 

Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna do spraw Ochrony Informacji Niejawnych (e-mail: switkowski.andrzej@olsztyn.eu)

 
 
Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (ngo@olsztyn.eu):
 
 
5. Bartosz Kamiński 89 506-09-45
6. Marta Jarosławska 89 506-09-47

 

Biuro ds. Obsługi Prawnej (e-mail: radcowie@olsztyn.eu): 

 

7. Małgorzata Furgała 89 527-31-11, wew. 327

 

Biuro Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego (e-mail: komunikacjaspoleczna@olsztyn.eu):

 

8. Patryk Pulikowski 89 527-31-11, wew. 419

 

Biuro Kontroli (e-mail: kontrola@olsztyn.eu):

 

9. Anna Krzykowska 89 506-07-10
10. Jowita Kucharska 89 506-07-11
11. Anna Czyczyn 89 506-07-08
12. Kamila Chmielewska 89 506-07-01
13. Wojciech Polański 89 506-07-07
14. Tadeusz Kotowicz (do dnia 31.01.2024 r.) 89 506-07-03
15. Jacek Miłosz 89 506-07-12

 

Zespół ds. Bezpieczeństwa Informacji

 

16. Kamil Sujeta 89 527-31-11, wew. 384
17. Zbigniew Korzeniewski 89 527-31-11, wew. 384

 

 

Biuro Promocji i Turystyki (e-mail: promocja@olsztyn.eu):

18. Anna Pakulska 89 527-31-11, wew. 394
19. Anna Szurpicka-Kupis 89 527-31-11, wew. 394

 

 

Biuro Rady Miasta (e-mail: radamiasta@olsztyn.eu):

 

20. Lidia Dawid 89 506-06-03
21. Ilona Hołoszkiewicz 89 506-06-08
22. Magdalena Kuriata 89 506-06-06
23. Ewa Kowalska 89 506-06-07

 

Biuro Sportu i Rekreacji (e-mail: sport@olsztyn.eu):

 

24. Alicja Dzietowiecka 89 506-09-51
25. Katarzyna Andruszkiewicz 89 506-09-54
26. Daniel Rudszewski 89 506-09-52

 

Biuro Miejskiego Inżyniera Ruchu:

brak

 

Urząd Stanu Cywilnego (e-mail: usc@olsztyn.eu):

27. Marzena Kapłon 89 527-31-11, wew. 452
28. Agnieszka Nawotczyńska 89 527-31-11, wew. 377
29. Beata Jaczyńska 89 527-31-11, wew. 376

 

Jednostka Realizująca Projekt V (e-mail: jrp5@olsztyn.eu)

30. Michalina Dziewiątkowska 89 527-31-11, wew. 451
31. Marta Langowska 89 506-07-27

 

 

Wydział Administracyjno-Gospodarczy (e-mail: administracja@olsztyn.eu):

 

32. Arkadiusz Forma 89 527-31-11, wew. 416
33. Justyna Piziur 89 527-31-11, wew. 307
34. Ewa Piszewska 89 527-31-11, wew. 392
35. Elżbieta Kierul 89 527-31-11, wew.392
36. Tomasz Zaleski 89 527-31-11, wew. 392

 

Wydział Budżetu (e-mail: budzet@olsztyn.eu):

37. Anna Tomaszewska 89 506-06-19
38. Mariola Latanowicz 89 506-06-15
39. Monika Michalewicz 89 506-06-17
40. Joanna Martul 89 506-06-16
41. Elżbieta Kuber 89 506-06-12
42. Barbara Alicja Bryska 89 506-06-22
43. Agnieszka Jagaczewska 89 506-06-18
44. Monika Malec (do dnia 31.08.2023 r.) 89 506-06-10
45. Alicja Tamkun (do 31.03.2024 r.) 89 506-06-20
46. Olga Płocharczyk (do 31.01.2024 r.) 89 506-06-24
47. Alicja Tamkun (do 31.03.2024 r.) 89 506-06-14
48. Małgorzata Kuźmicka (do 30.09.2023 r.) 89 506-06-25
49. Kamil Komosa (do 30.09.2023 r.) 89 506-06-26

 

Wydział Edukacji (e-mail: edukacja@olsztyn.eu):

 

50. Sylwia Bukowska 89 506-09-31
51. Justyna Aftańska 89 506-09-09
52. Karolina Matusiak 89 506-09-17 (do 30.09.2023 r.)
53. Beata Łuka 89 509-09-10 (do 15.01.2024 r.)

 

Wydział Finansów (e-mail: finanse@olsztyn.eu):

 

55. Monika Sypko 89 527-31-11, wew. 560

 

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (e-mail: geodezja@olsztyn.eu):

 

56. Monika Wojarska 89 527-31-11, wew. 458
57. Katarzyna Dondzik 89 527-31-11, wew. 303
58. Karolina Chodorowska 89 527-31-11, wew. 247
59. Kamila Gromelska 89 527-31-11, wew. 251
60. Elżbieta Chrzanowska - do 31.08.2023 r. 89 527-31-11, wew. 357
61. Paulina Lipińska 89 527-31-11, wew. 357
62. Anna Bródka 89 527-31-11, wew. 433
63. Monika Biskupska 89 527-31-11, wew. 346
64. Małgorzata Kiril 89 527-31-11, wew. 420
  Justyna Arbajter 89 527-31-11, wew. 453

 

Wydział Inwestycji Miejskich (e-mail: inwestycje@olsztyn.eu):

 

65. Marcin Gędzior 89 527-31-11, wew. 467
66. Piotr Juraniec 89 527-31-11, wew. 260
67. Sylwia Kotowska 89 527-31-11, wew. 258
68. Sebastian Motus 89 527-31-11, wew. 253
69. Agnieszka Falkowska 89 527-31-11, wew. 554
70. Łukasz Pikuła 89 527-31-11, wew. 257
71. Tadeusz Kondrat 89 527-31-11, wew. 437

 

Wydział Kultury i Ochrony Zabytków (e-mail: kultura@olsztyn.eu):

 

72. Urszula Ulatowska 89 527-31-11, wew. 545
73. Anna Wolęcka 89 527-31-11, wew. 341
74. Sylwia Naruszewicz 89 527-31-11, wew. 547
75. Radosław Paździorko 89 527-31-11, wew. 512

 

Wydział Organizacji i Kadr (e-mail: organizacja@olsztyn.eu):

 

76. Katarzyna Kocan-Gromadzińska 89 527-31-11, wew. 353
77. Ewa Tracewicz-Gieroim 89 527-31-11, wew. 389
78. Paweł Dorosz 89 527-31-11, wew. 308
79. Agata Wyszyńska 89 527-31-11, wew. 524
80. Olga Walnicka-Kucio 89 527-31-11, wew. 486
81. Katarzyna Skrzyńska 89 527-31-11, wew. 346
82. Sebastian Kaczmarczyk (do 31.05.2023 r.) 89 507-31-11, wew. 477

 

Wydział Podatków i Opłat (e-mail: podatki@olsztyn.eu):

 

83. Paulina Kuper 89 506-06-40
84. Urszula Parciak 89 506-06-47
85. Maciej Zalewski 89 506-06-49
86. Dominik Drabik 89 506-06-59
87. Magdalena Olejniczak 89 506-06-51
  Elżbieta Stachelek 89 506-06-55

 

Wydział Strategii i Funduszy Europejskich (e-mail: funduszeeuropejskie@olsztyn.eu):

 

88. Monika Stankiewicz 89 527-31-11, wew. 249
89. Ewa Szóstak 89 527-31-11, wew. 432
90. Izabela Meissner 89 527-31-11, wew. 393

 

Wydział Środowiska (e-mail: ochronasrodowiska@olsztyn.eu):

 

91. Joanna Choromańska 89 506-07-00
92. Małgorzata Bukowska 89 506-06-77
93. Nadia Freitag-Dragun 89 506-06-80

 

Wydział Urbanistyki i Architektury (e-mail: ua@olsztyn.eu):

 

94. Anna Nowak 89 527-31-11, wew. 331
95. Joanna Prusik 89 527-31-11, wew. 334
96. Edyta Jankowska 89 527-31-11, wew. 362
97. Krzysztof Majchrzak 89 527-31-11, wew. 350
98. Adrianna Sosińska 89 527-31-11, wew. 350
99. Paulina Tokarzewska 89 527-31-11, wew. 488
100. Marta Żmuda 89 527-31-11, wew. 488
101. Pior Asztemborski 89 527-31-11, wew. 488

 

Wydział Zamówień Publicznych (e-mail: przetargi@olsztyn.eu):

 

102. Jolanta Chlubicka 89 527-31-11, wew. 461
103. Andrzej Rodziewicz 89 527-31-11, wew. 356
104. Łukasz Ejświł-Urbanowicz 89 527-31-11, wew. 272
105. Joanna Ćwiek 89 527-31-11, wew. 271

 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (e-mail: kryzys@olsztyn.eu):

 

106. Izabella Rejchenbach 89 522-24-15
107. Paweł Micek 89 522-24-23
108. Marek Olszewski 89 522-24-11, 89 522-81-12
109. Stanisław Tomaszewski 89 522-24-11
110. Dariusz Rosiński 89 522-81-12
111. Krzysztof Łuniewski 89 522-24-18
112. Grzegorz Poluszczyk 89 522-24-11
113. Adam Borowski 89 522-24-11

 

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (e-mail: zdrowie@olsztyn.eu):

 

114. Sylwia Rembiszewska-Piątek 89 506-09-34
115. Dominika Klimkowska 89 506-09-37
116. Paulina Balcerzak 89 506-09-38

 

Zespół ds. Pomocy Publicznej (e-mail: pomoc.publiczna@olsztyn.eu):

 

117. Joanna Banowska 89 506-07-04

 

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów (e-mail: rzecznikkonsumentow@olsztyn.eu):

 

118. Beata Szczudłowska 89 527-31-11, wew. 265

 

Samodzielne stanowisko ds. monitorowania spółek miejskich

 

Samodzielne stanowisko ds. kontroli zarządczej i oceny ryzyka (e-mail: kucharska.jowita@olsztyn.eu)

 

119. Jowita Kucharska 89 506-02-27

 

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..