2020-10-12

Przewodniczący Rad Osiedli

 

Lp.

Rada Osiedla

Przewodniczący

Telefon/e-mail

Adres siedziby RO

1.

Brzeziny

Kopytowski  Jan     

606 727 071

 jan.kopytowski@uwm.edu.pl

Sklep Społem "Aksamitka",

10-765 Olsztyn ul. Dubiskiego 43

2.

Dajtki

Winiarska Władysława

510 897 904

rada.dajtki@wp.pl

Biblioteka SP nr 18 Olsztyn ul. Żytnia 71

3.

Generałów

Kocenko Piotr

694 608 809  

piotrkocenko@wp.pl

SM  Kormoran Olsztyn 10-693

ul. Kutrzeby 9 lok.S

4.

Grunwaldzkiego

Kaznowski Mirosław

690 140 387

grunwaldzkie.olsztyn@gmail.com

Olsztyn 10-123 ul. Grunwaldzka 7A

5.

Gutkowo

Wichowski Tadeusz Piotr

602 816 546

p.wicho@wp.pl

Olsztyn 11-041, ul. Zagłoby 11

6.

Jaroty

Ragin Czresław

661 502 409 

c-ragin@o2.pl

SP nr 34 Olsztyn 10-691 ul. Herdera 3

7.

Kętrzyńskiego

Szymański Ryszrad

696 463 814  

drazsyr13@wp.pl

10-511 Olsztyn ul. Kopernika14B

8.

Kormoran

Gierejczyk Paweł

696 490 957

gierapaw@wp.pl

Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych 10-560 Olsztyn

ul. Żołnierska 49

9.

Kortowo

From Jolanta

603 850 443  

jolanta.from@neostrada.pl

Sklep Społem Olsztyn 10-720

ul. Prawocheńskiego 11

10.

Kościuszki

Rada nie została wybrana

 

 

11.

Likusy

Gołaszewski Józef

502 518 457  

jozef@wm.pl

Olsztyn 10-170 ul. Bałtycka 45

12.

Mazurskie

Moczulski Jacek

883 752 402

jaag24@tlen.pl

SP nr 6 Olsztyn 10-607 ul. Gdyńska 17

13.

Nad Jez. Długim

Konecko Wojciech

664 962 788  

wkonecko@o2.pl

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych Olsztyn

10-144 ul. Bałtycka 37A

14.

Nagórki

Trzeciakiewicz Joanna

604 774 286 

joanna.trzeciakiewicz@gmail.com

SM Jaroty Olsztyn 10-684 ul. Wańkowicza 5

 

 

15.

Pieczewo

Tomasz Swędrowski

697 702 259

adres do korespondencji:

tomekamati@wp.pl

                                          

SM Jaroty Olsztyn 10-690

ul. Jeziołowicza 11

16.

Podgrodzie

Uzdowski Stanisław

600 913 963  

pol.stan@wp.pl

Klub Alternatywa Olsztyn 10-080 ul. Profesorska 15

17.

Podleśna

 Szczur  Paweł

574 739 301

radny@pawelszczur.pl

Olsztyn 10-279 ul. Ludwika Zamenhofa 1

18.

Pojezierze

Gęsicki Bogdan               

510 033 545

kontakt@pojezierze.info

SP nr 3 Olsztyn-10-445

 ul. Kołobrzeska 13M

19.

Redykajny

Piekarski Jan

660 762 864

j.piekarski@yakan.pl

adres do korespondencji: Olsztyn 11-041 ul. Narcyzowa 12

20.

Śródmieście

Rada nie została wybrabna

 

 

21.

Wojska Polskiego

Nałęcz Wiesław

600 212 532 nalpawel@poczta.onet.pl

Olsztyn 10-229 ul. Wojska Polskiego 69/73

22.

Zatorze

Janus Tomasz

795 465 672

rada.zatorze.olsztyn@gmail.com

Olsztyn 10-271 ul. Jagiellońska 12

23.

Zielona Górka

Szydlik Elżbieta                     

608 728 434                                                   eszydlik1@gmail.com

Zakład Kamieniarki Z. Sowiński Olsztyn 10-307 ul. Marii Z. Malewskiej 47

 

Stan na dzień 19.08.2020 r.
Wszelkie bliższe informacje można uzyskać w Biurze Rady Miasta u Pani Sylwii Rudzkiej, tel 89 50 60 602, wew. 602

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się