2021-02-15

Plan pracy Komisji Prawa i Bezpieczeństwa na 2021r.

Plan pracy

KOMISJI PRAWA i BEZPIECZEŃSTWA

Rady Miasta Olsztyna

na 2021 rok

 

1.

styczeń

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2021r.

 2. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

2.

luty

 1. Zapoznanie się z działalnością Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa.

 2. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

3.

marzec

 1. Omówienie sprawozdania z Programu „Bezpieczny Olsztyn” za 2020 rok.

 2. Ocena stanu bezpieczeństwa w mieście (Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, KMP, KM PSP, Straż Miejska, OSP Gutkowo) – wnioski.

 3. Omówienie potrzeby zmiany Statutu Miasta Olsztyna wraz z załącznikami.

 4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

4.

kwiecień

 1. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi za rok 2020.

 2. Przygotowanie miasta do sezonu turystycznego w zakresie bezpieczeństwa (inf. Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, KMP, KM PSP, Straży Miejskiej, OSP Gutkowo- wnioski) .

 3. Zapoznanie się ze sprawozdaniami z działalności Rad Osiedli za 2020 rok.

 4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

5.

maj

 1. Informacja na temat realizacji „Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna” (w zakresie zapewnienie porządku i bezpieczeństwa).

 2. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

6.

czerwiec

Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

7.

lipiec

Przerwa urlopowa

 

8.

sierpień

 1. Bezpieczeństwo w szkołach przed nowym rokiem szkolnym 2021/2022.

 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze za 2021r. z zakresu działania Komisji.

 3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

9.

wrzesień

Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

10.

październik

 1. Omówienie potrzeb budżetowych na 2022 rok Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności oraz służb porządkowych (KMP, KM PSP, Straży Miejskiej).

 2. Ocena bezpieczeństwa Miasta Olsztyna w okresie sezonu letniego za 2021 rok.
 3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

11.

listopad

 1. Zaopiniowanie potrzeb budżetowych na 2022 rok Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności oraz służb porządkowych (KMP, KM PSP, Straży Miejskiej).

 2. Informacja o podmiotach, w których będzie wykonywana praca społecznie użyteczna przez skazanych osadzonych w roku 2022.

 3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

12.

grudzień

 1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2022 rok.

 2. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

 

Przewodniczący Komisji

Prawa i Bezpieczeństwa

/-/Marian Zdunek

Załączniki

  Plan pracy Komisji ...a 2021 r..pdf 39,42 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się