2021-02-15

Plan pracy Komisji Promocji i Współpracy z Zagranicą 2021 r.

Plan pracy

KOMISJI PROMOCJI i WSPÓŁPRACY z ZAGRANICĄ

Rady Miasta Olsztyna na 2021 rok

 

1.

styczeń

 1. Informacja w sprawie prac nad Strategią Rozwoju Olsztyna – w zakresie promocji miasta.

 2. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2020 r.

2.

luty

 

 

 1. Planowane działania promocyjne Miasta Olsztyna na 2021r.

 2. Zapoznanie się z informacją odnośnie członkostw Miasta Olsztyna w stowarzyszeniach, organizacjach.

 

marzec

 1. Informacja w sprawie funkcjonowania stron internetowych Miasta Olsztyna w zakresie promocji Olsztyna – prezentacja.
 2. Współpraca z gminami ościennymi, powiatem oraz województwem w obszarze promocji Miasta Olsztyna.

4.

kwiecień

 1. Zapoznanie się z ofertą materiałów/gadżetów promocyjnych Miasta Olsztyna.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.

5.

maj

Omówienie tematów zaplanowanych, jako tematy przewodnie majowej sesji RM:

 • Ocena przygotowania miasta do sezonu letniego (z zakresu działania Komisji),
 • Ocena miasta pod względem przygotowania oferty turystycznej, pakiety turystyczne z uwzględnieniem wszystkich uwarunkowań, które czynią tę ofertę atrakcyjną i spójną.

6.

czerwiec

Informacja w sprawie realizacji spraw związanych z promocją gospodarczą miasta (m.in. zapoznanie się z funkcjonowaniem strony http://invest.olsztyn.eu/pl/).

7.

lipiec

Przerwa urlopowa

 

8.

sierpień

 1. Monitorowanie efektywności realizacji spraw związanych ze współpracą zagraniczną oraz podejmowanie inicjatyw w tym zakresie.
 2. Działania związane z członkostwem Olsztyna w organizacjach międzynarodowych, związkach miast, samorządów oraz w stowarzyszeniach.

9.

wrzesień

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze za 2021r. z zakresu działania Komisji.

 

10.

październik

Opracowanie wniosków, propozycji Komisji do projektu budżetu Miasta na 2022 rok.

11.

listopad

Projekt budżetu Miasta Olsztyna na 2022r. (w zakresie działania Komisji).

12.

grudzień

 1. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2022 rok.

 2. Sprawy różne, wolne wnioski.

 

Przewodnicząca Komisji

Promocji i Współpracy z Zagranicą

/-/ Halina Ciunel

Załączniki

  Plan pracy Komisji ...a 2021 r..pdf 36,57 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się