2020-10-16

O nas

Gmina Olsztyn

 

REGON:

510742362

NIP:

739-384-70-26

Kod Terytorialny:

2862011

Liczba mieszkańców

158 221 - pobyt stały na dzień 31.12.2019 r

Powierzchnia:

88,33 km2

 

Urząd Miasta Olsztyna

 

Adresy Urzędu Miasta:

1.       Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

2.       ul. Ryszarda Knosały 3, 10-015 Olsztyn

3.       ul. Wyzwolenia 30, 10-106 Olsztyn

4.       Aleja Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

5.       ul. Juliana Tuwima 26, 10-747 Olsztyn (Punkt Obsługi Mieszkańców w Galerii Warmińskiej)

6.       ul. Augustowska 44, 10-683 Olsztyn

 

Województwo:

warmińsko-mazurskie

NIP Urzędu Miasta:

739-05-04-751

REGON Urzędu Miasta:

000594169

Telefon:

89 527-31-11

Fax:

89 535-15-58

Punkt Informacyjny:

89 527-60-68 lub 89 527-31-11, wew. 482

Punkt Obsługi Mieszkańców w Galerii Warmińskiej:

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:

/urzadmiastaolsztyn/SkrytkaESP

WWW:

http://www.olsztyn.eu

E-mail:

kancelaria.ogolna@olsztyn.eu

Rzecznik prasowy:

Marta Bartoszewicz

tel. 89 527-35-39

e-mail: rzecznikprasowy@olsztyn.eu

Inspektor Ochrony Danych:

Zbigniew Korzeniewski

tel. 89 527-31-11, wew. 384

e-mail: iod@olsztyn.eu

Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Miasta Olsztyna

Bartosz Kamiński

Tel. 89 509-09-45

e-mail: kaminski.bartosz@olsztyn.eu

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się