2020-08-21

Instrukcja BIP

Strona podmiotowa BIP Urzędu Miasta Olsztyna jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, tj.:

  • Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
  • Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna funkcjonuje w ramach bezpłatnego Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP). Jest to system wdrożony i rekomendowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji do prowadzenia stron podmiotowych BIP. Ujednolicona w skali całego kraju struktura pozwala na szybkie wyszukiwanie informacji w biuletynach m.in. urzedów.

 

Poruszanie się po stronie podmiotowej BIP Urzędu Miasta Olsztyna umożliwia menu przedmiotowe znajdujące się po lewej stronie ekranu. Jest ono podzielone na kategorie oraz rozwijające się podkategorie.

 

Powrót do strony głównej BIP Urzędu Miasta Olsztyna jest mozliwy poprzez wejście na znajdujący się w górnej lewej części ekranu pasek graficzny z ikoną BIP i napisem "Biuletyn Informacji Publicznej". Natomiast w prawej dolnej części ekranu zlokalizowano odnosniki do Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej oraz strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Do szybkiego wyszukiwania pożądanych informacji służy pole wyszukiwania umieszczone w prawym górnym rogu głównego ekranu. W pole to należy wpisać kluczowe frazy, a następnie wybrać opcję "szukaj". Po wykonaniu tej operacji wyświetlona zostanie lista artykułów spełniających zadane kryterium wyszukiwania.

 

System pozwala na szybkie drukowanie dokumentów, czy też wyeksportowanie do formatu pdf. i zapysywanie pliku na własnym urządzeniu.

 

Użytkownicy poszukujący informacji, które zostały opublikowane w poprzedniej wersji Biuletynu mogą skorzystać z zakładki "Archiwum BIP" znajdującej się w Menu użytkownika.

 

Szczegółowa instrukcja korzystania z systemu SSDIP znajduje się w załączniku "Podręcznik użytkownika - użytkownik niezalogowany".

 

 

Załączniki

  Podręcznik Użytko...alogowany.pdf 3,37 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się