Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Zgłoszenie nr 37/2021 P4 Sp. z o. o.
Zgłoszenie nr 37/2021 P4 Sp. z o. o. ul. Wynalazek 1, 02-677
Warszawa, OLS 1011F Olsztyn ul. Pstrowskiego 14f - zmiana danych
w zgłoszeniu
15.09.2021 więcej
Zgłoszenie nr 39/2021 T-Mobile polska S.A. ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, 34064 (N!44067) GOL_OLSZTYN_LEONHARDA5 Olsztyn ul. Leonharda 5 - zgłoszenie zmian
Zgłoszenie nr 39/2021 T-Mobile polska S.A. ul. Marynarska 12,
02-674 Warszawa, 34064 (N!44067) GOL_OLSZTYN_LEONHARDA5 Olsztyn
ul. Leonharda 5 - zgłoszenie zmian
21.09.2021 więcej
Zgłoszenie nr 38/2021 Towerlink Poland Sp. z o. o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, BT 42301 OLSZTYN OŚ. KĘTRZYŃSKIE Olsztyn ul. Kołobrzeska 1
Zgłoszenie nr 38/2021 Towerlink Poland Sp. z o. o., ul.
Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, BT 42301 OLSZTYN OŚ.
KĘTRZYŃSKIE Olsztyn ul. Kołobrzeska 1
15.09.2021 więcej
Zgłoszenie nr 35/2021 Energa -Operator SA ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk Oddział Olsztyn - zgłoszenie instalacji wytwarzającej PEM Olsztyn GPZCentrumul. Żołnierska
Zgłoszenie nr 35/2021 Energa -Operator SA ul. Marynarki Polskiej
130, 80-557 Gdańsk Oddział Olsztyn - zgłoszenie instalacji
wytwarzającej PEM Olsztyn GPZCentrumul. Żołnierska
06.09.2021 więcej
Zgłoszenie nr 36/2021 Towerlink Poland Sp. z o. o. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa BT 42379 OLSZTYN ZACH. OS. GRUNWALDZKIE, Olsztyn ul. Grunwaldzka 21A - zmiana w zgłoszeniu
Zgłoszenie nr 36/2021 Towerlink Poland Sp. z o. o. ul.
Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa BT 42379 OLSZTYN ZACH. OS.
GRUNWALDZKIE, Olsztyn ul. Grunwaldzka 21A - zmiana w zgłoszeniu
20.08.2021 więcej
Zgłoszenie nr 34/2021 Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa - (44550N!) OLSZTYN _PARTYZANTÓW Olsztyn ul. Partyzantów 26 - zgłoszenie instalacji
Zgłoszenie nr 34/2021 Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160,
02-326 Warszawa - (44550N!) OLSZTYN _PARTYZANTÓW Olsztyn ul.
Partyzantów 26 - zgłoszenie instalacji
19.08.2021 więcej
Zgłoszenie nr 32/2021 Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa (44012N!) DONALD Olsztyn, Al. Niepodległości 16 - zmiana danych
Zgłoszenie nr 32/2021 Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160,
02-326 Warszawa (44012N!) DONALD Olsztyn, Al. Niepodległości 16
- zmiana danych
13.07.2021 więcej
Zgłoszenie nr 31/2021 P4 Sp. z o. o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa OLS 1007E Olsztyn ul. Głowackiego 18/20 - zmiana danych w zgłoszeniu
Zgłoszenie nr 31/2021 P4 Sp. z o. o. ul. Wynalazek 1, 02-677
Warszawa OLS 1007E Olsztyn ul. Głowackiego 18/20 - zmiana danych
w zgłoszeniu
07.07.2021 więcej
Zgłoszenie nr 30/2021 P4 Sp. z o. o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa OLS1046A Olsztyn ul. Tuwima 26 - zmiana zgłoszenia
Zgłoszenie nr 30/2021 P4 Sp. z o. o. ul. Wynalazek 1, 02-677
Warszawa OLS1046A Olsztyn ul. Tuwima 26 - zmiana zgłoszenia
01.07.2021 więcej
Zgłoszenie nr 29/2021 Polkomtel Infrastruktura Sp. z o. o. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa - BT43031 Olsztyn Os. Nad Jez. Długim - zmiana danych
Zgłoszenie nr 29/2021 Polkomtel Infrastruktura Sp. z o. o. ul.
Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa - BT43031 Olsztyn Os. Nad Jez.
Długim - zmiana danych
11.06.2021 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się