2020-09-09

Godziny obsługi mieszkańców

URZĄD MIASTA OLSZTYNA

jest czynny:

poniedziałek: 8.00 - 16.00

wtorek - piątek: 7.30 - 15.30

 


 

Biuro Obsługi Klienta prowadzi bezpośrednia obsługę interesantów:

- poniedziałek: 8:15 - 17:45

- wtorek - piątek: 7:45 - 15:15

 

Obsługa w zakresie:

 

Dowodów Osobistych:

- kontakt telefoniczny: 89-527-31-11, wew :329, 330, 434, 89527-54-83, wejście do Ratusza od ulicy Ratuszowej;

 

Ewidencji Ludności:

- kontakt telefoniczny: 89-527-31-11, wew:412,424, 455, 386, 326, wejście do Ratusza od placu Jana Pawła II i ulicy Ratuszowej;

 

Ewidencji Działalności Gospodarczej:

- kontakt telefoniczny: 89-527-31-11, wew:474, 324, 472, wejście od ulicy 1 Maja - sala obsługi klienta BOK;

 

Potwierdzania Profilu Zaufanego:

- kontakt telefoniczny: 89-527-31-11, wew:482, 474, wejście od ulicy 1 Maja - sala obsługi klienta BOK;

 

Wydawania Kart Dużej Rodziny:

- kontakt telefoniczny:  89-527-31-11, wew: 472, 474,482, wejście od ulicy 1 Maja - sala obsługi klienta BOK;

 

Wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

- kontakt telefoniczny: 89-527-31-11, wew: 359, wejście od ulicy 1 Maja - sala obsługi klienta BOK;

 

Wydawania pozwoleń na sprowadzenie zwłok (prochów) osób zmarłych za granicą w celu ich pochowania:

- kontakt telefoniczny: 89-527-31-11, wew: 434, wejście do Ratusza od ulicy Ratuszowej, pokój 24

 

Punkt Obsługi Mieszkańców w Galerii Warmińskiej obsługuje interesantów:

poniedziałek – piątek 10.00-17.45,

sobota (nieczynne).

Obsługa w zakresie:

-zameldowania/wymeldowania na stałe i czasowe;

-zaświadczenia z ewidencji ludności;

-nadania numeru PESEL.

 


 

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT prowadzi obsługę interesantów:

 

- poniedziałek: 8.30 - 18.00

- wtorek - piątek: 8.00 - 15.00

 

- przerwa na dezynfekcję pokoju: 11.00 - 11.30

 


 

BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW prowadzi obsługę interesantów:

 

- poniedziałek: 10.00 - 17.00

- wtorek - piątek: 11.00 - 15.30

 


 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI prowadzi obsługę interesantów:

 

- poniedziałek: 9.00 - 16.45

- wtorek - piątek: 7.30 - 15.15

W Punkcie Obsługi Mieszkańców w Galerii Warmińskiej od poniedziałku do piątku w godz.10.00-17.45

 


 

Biuro Rzeczy Znalezionych


Bezpośrednią obsługę interesantów (przyjmowanie i odbiór rzeczy znalezionych) prowadzi Wydział Administracyjno-Gospodarczy, pok. 08.

Godziny obsługi interesantów:
poniedziałek w godz. 8:00-16:00, wtorek-piątek w godz. 7:30-15:30
kontakt telefoniczny: 89 527 55 27; e-mail administracja@olsztyn.eu

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się