2021-02-25

Wykaz jednostek otrzymujących dotację w danym roku i kwoty dotacji

Wykaz publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych otrzymujących dotacje podmiotowe z budżetu Miasta Olsztyna wraz z kwotą przyznanej dotacji w szczegółowości zadań na dany rok.

Załączniki

  URM_XXIX_497_21_z_1...1_zadania.pdf 663,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  URM_XXV_424_20_z_16...0 zadania.pdf 968,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  URM_XXIX_497_21_z_1...syfikacja.pdf 2,48 MB (pdf) szczegóły pobierz
  URM_XXVIII_487_20_1...syfikacja.pdf 2,2 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie_nr_29 z...syfikacja.pdf 2,49 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie_nr_29 z...1_zadania.pdf 1,07 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie_nr_444_...syfikacja.pdf 2,21 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie_nr_444_...0_zadania.pdf 963,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie_nr_71 z...1_zadania.pdf 97,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie_nr_71 z...udżetowa.pdf 148 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie_ nr_131...fyfikacja.pdf 269,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie_nr_131 ...dania_maj.pdf 225,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie _nr_ 21...fyfikacja.pdf 269,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie_nr_219 ...1_zadania.pdf 225,71 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się