Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Ewidencja kąpielisk
Ewidencja kąpielisk
15.10.2020 więcej
Gminna ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli
Gminna ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli
01.02.2021 więcej
Ewidencja dokumentów założycielskich i przekształceniowych ZiPS
Ewidencja dokumentów założycielskich i przekształceniowych
jednostek zdrowia, pomocy i polityki społecznej
27.01.2021 więcej
Zdawalność egzaminów na prawo jazdy
Zdawalność egzaminów na prawo jazdy
16.10.2020 więcej
Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (licencji na wykonywanie transportu drogowego)
Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie
zawodu przewoźnika drogowego (licencji na wykonywanie transportu
drogowego)
16.10.2020 więcej
Wykaz przedsiębiorców posiadających licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
Wykaz przedsiębiorców posiadających licencję na wykonywanie
krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób
taksówką
16.10.2020 więcej
Wykaz przedmiotów - Biuro Rzeczy Znalezionych
Wykaz przedmiotów - Biuro Rzeczy Znalezionych
16.10.2020 więcej
Wykaz placówek wsparcia dziennego w Olsztynie
Wykaz placówek wsparcia dziennego w Olsztynie
16.10.2020 więcej
Wykaz obrębów ewidencyjnych w Olsztynie
Wykaz obrębów ewidencyjnych w Olsztynie
16.10.2020 więcej
Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych Miasta Olsztyna
Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych Miasta Olsztyna
16.10.2020 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się