Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Zarządzenie nr 307 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2021 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych
Zarządzenie nr 307 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w
budżecie Miasta Olsztyna na 2021 rok o kwoty przyznanych dotacji
celowych
06.09.2021 więcej
ZARZĄDZENIE NR 271 PREZYDENTA OLSZTYNA z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2021 rok w zakresie podziału rezerw
ZARZĄDZENIE NR 271 PREZYDENTA OLSZTYNA z dnia 5 sierpnia 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2021 rok w
zakresie podziału rezerw
11.08.2021 więcej
ZARZĄDZENIE NR 270 PREZYDENTA OLSZTYNA z dnia 5 sierpnia 2021 w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2021 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego
ZARZĄDZENIE NR 270 PREZYDENTA OLSZTYNA z dnia 5 sierpnia 2021 w
sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2021 rok w zakresie
dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych
z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu
terytorialnego
11.08.2021 więcej
ZARZĄDZENIE NR 259 PREZYDENTA OLSZTYNA z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2021 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych
ZARZĄDZENIE NR 259 PREZYDENTA OLSZTYNA z dnia 30 lipca 2021 r. w
sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2021 rok o kwoty
przyznanych dotacji celowych
03.08.2021 więcej
ZARZĄDZENIE NR 233 PREZYDENTA OLSZTYNA z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2021 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych
ZARZĄDZENIE NR 233 PREZYDENTA OLSZTYNA z dnia 14 lipca 2021 r. w
sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2021 rok o kwoty
przyznanych dotacji celowych
19.07.2021 więcej
Zarządzenie nr 219 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2021 rok
Zarządzenie nr 219 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w
budżecie Miasta Olsztyna na 2021 rok
07.07.2021 więcej
Zarządzenie nr 218 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2021 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego
Zarządzenie nr 218 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w
budżecie Miasta Olsztyna na 2021 rok w zakresie dochodów i
wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu
państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego
07.07.2021 więcej
ZARZĄDZENIE NR 217 PREZYDENTA OLSZTYNA z dnia 30 czerwca 2021 r.w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2021 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych
ZARZĄDZENIE NR 217 PREZYDENTA OLSZTYNA z dnia 30 czerwca 2021
r.w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2021 rok o kwoty
przyznanych dotacji celowych
07.07.2021 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się