Szukaj artykułów
Od Do

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 1973

123456789

Tytuł Autor Data udostępnienia  
1 OK.1431.287.2021 Wniosek - wynagrodzenia w USC i Wydziale Zdrowia i Polityki ... Olga Walnicka-Kucio 2021-09-24 zobacz
2 OK.1431.286.2021 Wniosek - projekt budowlany Olga Walnicka-Kucio 2021-09-24 zobacz
3 Wioleta Raszkiewicz za rok 2021 pierwsze Olga Walnicka-Kucio 2021-09-24 zobacz
4 Natalia Piaskowska za rok 2021 końcowe Olga Walnicka-Kucio 2021-09-24 zobacz
5 Mariola Urszula Ogonowska za rok 2021 końcowe Olga Walnicka-Kucio 2021-09-24 zobacz
6 Małgorzata Popławska za rok 2021 końcowe Olga Walnicka-Kucio 2021-09-24 zobacz
7 Krystyna Zalewska za rok 2021 końcowe Olga Walnicka-Kucio 2021-09-24 zobacz
8 Jadwiga Baczewska za rok 2021 końcowe Olga Walnicka-Kucio 2021-09-24 zobacz
9 Bożena Teresa Kryszk za rok 2021 końcowe Olga Walnicka-Kucio 2021-09-24 zobacz
10 Anna Kluchcińska za rok 2021 końcowe Olga Walnicka-Kucio 2021-09-24 zobacz
11 Anna Izabela Sankowska za rok 2021 pierwsze Olga Walnicka-Kucio 2021-09-24 zobacz
12 Zawiadomienie o niewniesieniu sprzeciwu dot. zgłoszenia zamiaru budowy instal... Anna Nowak 2021-09-24 zobacz
13 Marzena Paulina Dworznikowska za rok 2021 końcowe Olga Walnicka-Kucio 2021-09-24 zobacz
14 Anna Chojnacka-Bekin za rok 2021 pierwsze Olga Walnicka-Kucio 2021-09-24 zobacz
15 Tomasz Niedźwiecki za rok 2021 pierwsze Olga Walnicka-Kucio 2021-09-24 zobacz
16 Tomasz Kosewski za rok 2021 końcowe Olga Walnicka-Kucio 2021-09-24 zobacz
17 Marek Smoliński za rok 2021 pierwsze Olga Walnicka-Kucio 2021-09-24 zobacz
18 Lech Stefan Przybylski za rok 2021 końcowe Olga Walnicka-Kucio 2021-09-24 zobacz
19 Józef Zalewski za rok 2021 końcowe Olga Walnicka-Kucio 2021-09-24 zobacz
20 Informacja dot. pracy Prezydenta Olsztyna w okresie od 18.08.2021 r. do 21.09... Agata Wyszyńska 2021-09-24 zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się