DRUKUJ
2021-05-14

Wzory wniosków i załączników dla ubiegających
się o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych

Wzory wniosków i załączników dla ubiegających się o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie art. 67a i 67b Ordynacji podatkowej