DRUKUJ
2020-10-19

Wnoszenie dokumentów w postaci elektronicznej

Szanowni Klienci,

Urząd Miasta Olsztyna udostępnia Państwu trzy możliwości przekazywania dokumentów w postaci elektronicznej:

1. Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta Olsztyna znajduje się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).


Adres skrytki Urzędu to:      /urzadmiastaolsztyn/SkrytkaESP

 

 

2. Poczta elektroniczna (e-mail)

Na adres e-mail Urzędu Miasta Olsztyna:
Klienci mogą składać pisma, które nie wszczynają postępowania administracyjnego rozstrzyganego w drodze decyzji administracyjnej.

Są to przesyłki składane w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania, stanowiące jedynie elektroniczną formę kontaktu Klienta z Urzędem.
Pocztą elektroniczną mogą być przesyłane w szczególności skargi oraz wnioski o udostępnienie informacji publicznej, które nie muszą być składane przy użyciu Elektronicznej Skrzynki Podawczej na ePUAP (ESP).

Odpowiedzi na przesyłki złożone na adres e-mail, są wysyłane w formie elektronicznej na zwrotny adres e-mail Klienta.

 

3. Informatyczny nośnik danych

Przesyłki na informatycznym nośniku danych, kierowane do Urzędu Miasta Olsztyna, mogą być wnoszone w Kancelarii Ogólnej, Plac Jana Pawła II nr 1, parter, pokój nr 20.